nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Boże wieczne zbawienie - Władysław Kosowski
2017-07-30 04:25:26

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 15 kwietnia 2017 r. Przemawia: pastor Władysław Kosowski. Tytuł kazania: „Boże wieczne zbawienie” (Hbr 2,1-4). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 15 kwietnia 2017 r. Przemawia: pastor Władysław Kosowski. Tytuł kazania: „Boże wieczne zbawienie” (Hbr 2,1-4). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 332 (6) (2017-08-05): Priorytet obietnicy
2017-07-28 00:52:53

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 5 sierpnia 2017 r., pt. „Priorytet obietnicy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 3,15-20; Rdz 9,11-17; Mt 5,17-20; Wj 16,22-26; Rdz 15,1-6. TEKST PRZEWODNI: „Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę” (Ga 3,18). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Łukasz Siemczuk, Janusz Bar, Władysław Kosowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 31 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 5 sierpnia 2017 r., pt. „Priorytet obietnicy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 3,15-20; Rdz 9,11-17; Mt 5,17-20; Wj 16,22-26; Rdz 15,1-6. TEKST PRZEWODNI: „Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę” (Ga 3,18). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Łukasz Siemczuk, Janusz Bar, Władysław Kosowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 31 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Przebaczanie - Jarosław Trojanowski
2017-07-25 16:46:37

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 22 lipca 2017 r. Przemawia: pastor Jarosław Trojanowski. Tytuł kazania: „Przebaczanie” (Mt 6,14-15). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 22 lipca 2017 r. Przemawia: pastor Jarosław Trojanowski. Tytuł kazania: „Przebaczanie” (Mt 6,14-15). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Pan mnie wysłuchuje ilekroć go wzywam (webinar 2)
2017-07-23 09:32:05

Spotkanie on-line w formie webinaru z 26 maja 2017 r., którego tematem przewodnim jest zagadnienie modlitwy. Spotkanie prowadzi Wojciech Orzechowski, a jego gośćmi są osoby szukające codziennej, bliskiej relacji z Panem Bogiem. Każdy z prelegentów opowiada swoją historię życia modlitewnego, Bożego prowadzenia, mądrości, a także Bożej łaski jakiej doświadczają w swoim życiu. Podczas programu czat na żywo z widzami i odpowiedzi na antenie. Zapraszamy na Facebook: http://fb.com/BlizejBogaByc Zapraszamy na stronę internetową: http://BlizejBogaByc.pl Zobacz wersję bez języka migowego (oryginalna): https://youtu.be/3FI6CvWzTA0 Zobacz wersję z językiem migowym: https://youtu.be/Tz69ZXdzaLw © 2017 Bliżej Boga Być. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2017 Tajemnice Pisma Świętego. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2017 nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 3.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl).
Spotkanie on-line w formie webinaru z 26 maja 2017 r., którego tematem przewodnim jest zagadnienie modlitwy. Spotkanie prowadzi Wojciech Orzechowski, a jego gośćmi są osoby szukające codziennej, bliskiej relacji z Panem Bogiem. Każdy z prelegentów opowiada swoją historię życia modlitewnego, Bożego prowadzenia, mądrości, a także Bożej łaski jakiej doświadczają w swoim życiu. Podczas programu czat na żywo z widzami i odpowiedzi na antenie. Zapraszamy na Facebook: http://fb.com/BlizejBogaByc Zapraszamy na stronę internetową: http://BlizejBogaByc.pl Zobacz wersję bez języka migowego (oryginalna): https://youtu.be/3FI6CvWzTA0 Zobacz wersję z językiem migowym: https://youtu.be/Tz69ZXdzaLw © 2017 Bliżej Boga Być. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2017 Tajemnice Pisma Świętego. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2017 nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 3.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl).

Bóg przesiewa swój lud - Piotr Heród
2017-07-20 22:39:05

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 15 lipca 2017 r. Przemawia: pastor Piotr Heród. Tytuł kazania: „Bóg przesiewa swój lud” (Mt 7,24-27). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 15 lipca 2017 r. Przemawia: pastor Piotr Heród. Tytuł kazania: „Bóg przesiewa swój lud” (Mt 7,24-27). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 331 (5) (2017-07-29): Starotestamentowa wiara
2017-07-20 01:33:56

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 29 lipca 2017 r., pt. „Starotestamentowa wiara”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 3,1-14, Rz 1,2; 4,3; Rdz 15,6; 12,1-3; Kpł 17,11; 2 Kor 5,21. TEKST PRZEWODNI: „Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie” (Ga 3,13). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Estera Hatała, Leszek Izdebski, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 29 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 29 lipca 2017 r., pt. „Starotestamentowa wiara”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 3,1-14, Rz 1,2; 4,3; Rdz 15,6; 12,1-3; Kpł 17,11; 2 Kor 5,21. TEKST PRZEWODNI: „Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie” (Ga 3,13). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Estera Hatała, Leszek Izdebski, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 29 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 330 (4) (2017-07-22): Usprawiedliwienie wyłącznie przez wiarę
2017-07-19 01:54:42

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 22 lipca 2017 r., pt. „Usprawiedliwienie wyłącznie przez wiarę”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 2,15-21; Ef 2,12; Flp 3,9; Rz 3,10-20; Rdz 15,5-6; Rz 3,8. TEKST PRZEWODNI: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie” (Ga 2,20). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Waldemar Pieszka, Anna Słonecka-Polok, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 24 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 22 lipca 2017 r., pt. „Usprawiedliwienie wyłącznie przez wiarę”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 2,15-21; Ef 2,12; Flp 3,9; Rz 3,10-20; Rdz 15,5-6; Rz 3,8. TEKST PRZEWODNI: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie” (Ga 2,20). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Waldemar Pieszka, Anna Słonecka-Polok, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 24 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Gdy Bóg mówi: «musisz» - Piotr Stachurski
2017-07-16 07:45:39

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 8 lipca 2017 r. Przemawia: pastor Piotr Stachurski. Tytuł kazania: „Gdy Bóg mówi: «musisz»” (Mt 16,21). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 8 lipca 2017 r. Przemawia: pastor Piotr Stachurski. Tytuł kazania: „Gdy Bóg mówi: «musisz»” (Mt 16,21). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Pieśń zwycięstwa - Władysław Polok
2017-07-16 07:13:41

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 1 lipca 2017 r. Przemawia: pastor Władysław Polok. Tytuł kazania: „Pieśń zwycięstwa” (Ap 15,2-3). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 1 lipca 2017 r. Przemawia: pastor Władysław Polok. Tytuł kazania: „Pieśń zwycięstwa” (Ap 15,2-3). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 329 (3) (2017-07-15): Jedność ewangelii
2017-07-10 02:22:20

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 15 lipca 2017 r., pt. „Jedność ewangelii”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 2,1-14; 1 Kor 1,10-13; Rdz 17,1-21; J 8,31-36; Kol 3,11. TEKST PRZEWODNI: „Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością” (Flp 2,2). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Grzegorz Buczek, Małgorzata Rykucka, Grzegorz Korczyc. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 22 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 15 lipca 2017 r., pt. „Jedność ewangelii”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 2,1-14; 1 Kor 1,10-13; Rdz 17,1-21; J 8,31-36; Kol 3,11. TEKST PRZEWODNI: „Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością” (Flp 2,2). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Grzegorz Buczek, Małgorzata Rykucka, Grzegorz Korczyc. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 22 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie