nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 284 (10) (2016-09-03): Jezus zdobywał zaufanie ludzi
2016-09-02 07:22:17

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 3 września 2016 r., pt. „Jezus zdobywał zaufanie ludzi”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rdz 15,6; Lb 14,11; 1 Kor 3,1-9; Dn 6,1-3; Ne 2,1-9; Pwt 4,1-9; Dz 2,42-47. TEKST PRZEWODNI: „I rozchodziła się tym bardziej wieść o nim, i schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i dać się uzdrowić z chorób swoich” (Łk 5,15). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Remigiusz Krok (prowadzący), Ryszard Macios, Janusz Bar, Anna Słonecka-Polok. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 27 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 283 (9) (2016-08-27): Jezus dbał o potrzeby ludzi
2016-08-21 23:36:56

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 27 sierpnia 2016 r., pt. „Jezus dbał o potrzeby ludzi”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mk 5,22-43; 10,46-52; J 5,1-9; Ps 139,1-13; Mk 2,1-12; Dz 9,36-42. TEKST PRZEWODNI: „I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc” (Mt 9,35). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Estera Hatała, Stanisław Ochocki, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 22 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 282 (8) (2016-08-20): Jezus okazywał współczucie
2016-08-19 06:17:05

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 20 sierpnia 2016 r., pt. „Jezus okazywał współczucie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 Krl 13,23; Wj 2,23-25; Łk 7,11-16; 1 J 3,17; J 11,35; Rz 12,15; 2 Kor 1,3-4. TEKST PRZEWODNI: „I wyszedłszy, [Jezus] ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi, i uzdrowił chorych spośród nich” (Mt 14,14). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Andrzej Siciński (prowadzący), Janusz Orzechowski, Maksymilian Szklorz, Grzegorz Buczek. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 20 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 281 (7) (2016-08-13): Jezus pragnął dobra ludzi
2016-08-12 01:15:28

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 13 sierpnia 2016 r., pt. „Jezus pragnął dobra ludzi”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Jon 3,4-4,6; Łk 19,38-42; Mt 5,43-47; 1 Kor 13,1-13; Mk 8,22-25; Flp 2,3-5; Jk 2,14-17. TEKST PRZEWODNI: „Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście!” (Mt 23,37). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Waldemar Pieszka, Grzegorz Korczyc. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 15 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 280 (6) (2016-08-06): Jezus przebywał wśród ludzi
2016-08-05 02:37:36

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 6 sierpnia 2016 r., pt. „Jezus przebywał wśród ludzi”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mt 1,22-23; J 1,14; Łk 15,3-24; Mt 9,10-13; Ps 51,19; 1 J 2,16; Flp 2,13-15. TEKST PRZEWODNI: „A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi” (Łk 15,1-2). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Małgorzata Rykucka (prowadząca), Waldemar Kutrzeba, Łukasz Romanowski, Anna Bar. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 13 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Tego studium możesz również posłuchać (podcast): https://soundcloud.com/nadziejatv/studium-biblijne-280-6-2016-08-06-jezus-przebywal-wsrod-ludzi. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 279 (5) (2016-07-30): Jezus a służba dla społeczeństwa
2016-07-29 05:17:01

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 30 lipca 2016 r., pt. „Jezus a służba dla społeczeństwa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Łk 4,16-19; 10,25-37; Mt 5,13; Iz 2,8; J 4,35-38; Mt 13,3-9. TEKST PRZEWODNI: „I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu” (Mt 4,23). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Anna Słonecka-Polok, Zbigniew Bednarski, Grzegorz Buczek. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 8 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 278 (4) (2016-07-23): Sprawiedliwość i miłosierdzie w Starym Testamencie (cz. 2)
2016-07-19 22:50:10

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 23 lipca 2016 r., pt. „Sprawiedliwość i miłosierdzie w Starym Testamencie (cz. 2)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ez 37,1-14; Ef 2,10; Ez 47,1-8; Mt 5,16; Ap 22,1-2; Iz 61,1-11. TEKST PRZEWODNI: „I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło; i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok” (Ez 47,9). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Waldemar Kutrzeba, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 6 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 277 (3) (2016-07-16): Sprawiedliwość i miłosierdzie w Starym Testamencie (cz. 1)
2016-07-15 07:25:20

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 16 lipca 2016 r., pt. „Sprawiedliwość i miłosierdzie w Starym Testamencie (cz. 1)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Wj 22,21-23; 23,2-9, Am 8,4-7; Iz 1,13-17; 58,1-14; Dz 20,35. TEKST PRZEWODNI: „Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów. Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga” (Ps 146,7-9). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Marek Micyk (prowadzący), Jarosław Jarosz, Maciej Matter, Tytus Gudzowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 21 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 276 (2) (2016-07-09): Przywrócenie panowania
2016-07-06 05:42:58

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 9 lipca 2016 r., pt. „Przywrócenie panowania”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rdz 1,26-28; Ps 8,4-9; Rdz 2,15; Rz 8,20-22; Wj 20,1-17; Rz 1,25; 2 Tes 3,10. TEKST PRZEWODNI: „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi” (Rdz 1,26). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Marzena Gierak, Maciej Matter, Renata Stachurska. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 30 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Krzyż ponad czasem - Władysław Polok
2016-07-03 02:14:28

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 2 lipca 2016 r. Przemawia: pastor-senior, Władysław Polok. Tytuł kazania: „Krzyż ponad czasem” (Dz 16,9-10). © 2016 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie