nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 342 (2) (2017-10-14): Spór
2017-10-06 02:25:25

Studium biblijne - 342 (2) (2017-10-14): Spór Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 14 października 2017 r., pt. „Spór”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hbr 8,6; Mt 19,17; Ap 12,17; Kpł 23,1-44; Dz 15,1-29; Ga 1,1-12. TEKST PRZEWODNI: „Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa” (J 1,17). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Jan Miodoński, Estera Hatała, Grzegorz Kiełpiński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 27 września 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne - 342 (2) (2017-10-14): Spór Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 14 października 2017 r., pt. „Spór”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hbr 8,6; Mt 19,17; Ap 12,17; Kpł 23,1-44; Dz 15,1-29; Ga 1,1-12. TEKST PRZEWODNI: „Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa” (J 1,17). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Jan Miodoński, Estera Hatała, Grzegorz Kiełpiński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 27 września 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 341 (1) (2017-10-07): Apostoł Paweł w Rzymie
2017-09-29 02:05:02

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 7 października 2017 r., pt. „Apostoł Paweł w Rzymie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 15,20-27; Dz 28,17-31; Flp 1,12; Rz 1,7; Ef 1,1-23; Rz 15,14. TEKST PRZEWODNI: „Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie” (Rz 1,8). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Magdalena Kowalczyk, Małgorzata Rykucka, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 25 września 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 7 października 2017 r., pt. „Apostoł Paweł w Rzymie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 15,20-27; Dz 28,17-31; Flp 1,12; Rz 1,7; Ef 1,1-23; Rz 15,14. TEKST PRZEWODNI: „Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie” (Rz 1,8). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Magdalena Kowalczyk, Małgorzata Rykucka, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 25 września 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 340 (14) (2017-09-30): Chlubienie się z krzyża
2017-09-14 06:22:52

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 30 września 2017 r., pt. „Chlubienie się z krzyża”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 6,11-18; Rz 6,1-6; 12,1-8; 2 Kor 4,10; 5,17; 11,23-29. TEKST PRZEWODNI: „Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata” (Ga 6,14). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Krystyna Hołodyńska, Mariusz Zaborowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 28 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 30 września 2017 r., pt. „Chlubienie się z krzyża”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 6,11-18; Rz 6,1-6; 12,1-8; 2 Kor 4,10; 5,17; 11,23-29. TEKST PRZEWODNI: „Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata” (Ga 6,14). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Krystyna Hołodyńska, Mariusz Zaborowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 28 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Co Bóg robi w każdy szabat? - Sergey Greg
2017-09-13 02:49:06

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 9 września 2017 r. Przemawia: pastor Sergey Greg. Tytuł kazania: „Co Bóg robi w każdy szabat?” (Rdz 1,27-2,3). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 9 września 2017 r. Przemawia: pastor Sergey Greg. Tytuł kazania: „Co Bóg robi w każdy szabat?” (Rdz 1,27-2,3). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Nowe niebo - Nowa ziemia - Igor Baron
2017-09-12 22:17:23

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 2 września 2017 r. Przemawia: teolog Igor Baron. Tytuł kazania: „Nowe niebo - Nowa ziemia” (Ap 21,3-4). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 2 września 2017 r. Przemawia: teolog Igor Baron. Tytuł kazania: „Nowe niebo - Nowa ziemia” (Ap 21,3-4). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Ojcze, odpuść im - Paweł Lazar
2017-09-12 21:43:26

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 26 sierpnia 2017 r. Przemawia: pastor Paweł Lazar. Tytuł kazania: „Ojcze, odpuść im” (Łk 23,33-34). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 26 sierpnia 2017 r. Przemawia: pastor Paweł Lazar. Tytuł kazania: „Ojcze, odpuść im” (Łk 23,33-34). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Getsemane - Władysław Polok
2017-08-25 03:07:55

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 19 sierpnia 2017 r. Przemawia: pastor Władysław Polok. Tytuł kazania: „Getsemane” (Mt 26,41). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 19 sierpnia 2017 r. Przemawia: pastor Władysław Polok. Tytuł kazania: „Getsemane” (Mt 26,41). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 339 (13) (2017-09-23): Ewangelia i Kościół
2017-08-22 02:36:55

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 23 września 2017 r., pt. „Ewangelia i Kościół”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 6,1-10; Mt 18,15-17; 1 Kor 10,12; Rz 15,1; J 13,34; Łk 22,3. TEKST PRZEWODNI: „Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” (Ga 6,10). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Renata Stachurska, Ewa Zaborowska, Klaudia Głowacka-Walaszczyk. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 26 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 23 września 2017 r., pt. „Ewangelia i Kościół”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 6,1-10; Mt 18,15-17; 1 Kor 10,12; Rz 15,1; J 13,34; Łk 22,3. TEKST PRZEWODNI: „Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” (Ga 6,10). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Renata Stachurska, Ewa Zaborowska, Klaudia Głowacka-Walaszczyk. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 26 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Odstępstwo i reformacja w czasach Starego Testamentu - Julian Hatała
2017-08-18 22:02:53

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 12 sierpnia 2017 r. Przemawia: pastor Julian Hatała. Tytuł kazania: „Odstępstwo i reformacja w czasach Starego Testamentu” (Rz 15,4). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 12 sierpnia 2017 r. Przemawia: pastor Julian Hatała. Tytuł kazania: „Odstępstwo i reformacja w czasach Starego Testamentu” (Rz 15,4). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 338 (12) (2017-09-16): Życie według Ducha
2017-08-14 02:34:54

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 16 września 2017 r., pt. „Życie według Ducha”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 5,16-25; Pwt 13,4-5; Rz 7,14-24; Jr 7,9; Oz 4,2; Mt 22,35-40. TEKST PRZEWODNI: „Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej” (Ga 5,16). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Waldemar Kutrzeba, Zenon Korosteński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 21 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 16 września 2017 r., pt. „Życie według Ducha”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 5,16-25; Pwt 13,4-5; Rz 7,14-24; Jr 7,9; Oz 4,2; Mt 22,35-40. TEKST PRZEWODNI: „Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej” (Ga 5,16). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Waldemar Kutrzeba, Zenon Korosteński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 21 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie