nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 300 (13) (2016-12-24): Charakter Hioba
2016-12-22 04:34:58

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 24 grudnia 2016 r., pt. „Charakter Hioba”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 1,1.8; 29,8-17; 31,1-23; Wj 20,17; Mt 7,22-27; 5,16; Ef 3,10. TEKST PRZEWODNI: „Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała” (Jk 2,22). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Ewa Wareluk-Macios, Grzegorz Kiełpiński, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 9 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 299 (12) (2016-12-17): Odkupiciel Hioba
2016-12-16 04:16:42

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 17 grudnia 2016 r., pt. „Odkupiciel Hioba”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 19,25-27; J 1,1-14; Hi 10,4-5; Łk 2,11; Ga 4,19; Łk 9,22; Iz 53,1-6. TEKST PRZEWODNI: „Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony” (Iz 53,4). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Maciej Matter, Renata Stachurska, Kazimierz Zieliński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 7 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 298 (11) (2016-12-10): Spośród zawieruchy
2016-12-05 03:03:11

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 10 grudnia 2016 r., pt. „Spośród zawieruchy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 38,1-39,30; J 1,29; Mt 16,13; 1 Kor 1,18-27; Hi 40,1-4; 42,1-6; Łk 5,1-8. TEKST PRZEWODNI: „Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz” (Hi 38,4). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Waldemar Pieszka (prowadzący), Jan Miodoński, Joanna Buczek, Ryszard Macios. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 26 października 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 297 (10) (2016-12-03): Gniew Elihu
2016-12-01 13:34:19

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 3 grudnia 2016 r., pt. „Gniew Elihu”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 13,28; 28,28; 32,1-5; 34,10-15; Ez 28,12-17; Hi 1,1-2,10. TEKST PRZEWODNI: „Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze” (Iz 55,9). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Łukasz Romanowski (prowadzący), Grzegorz Buczek, Magdalena Kowalczyk, Remigiusz Krok. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 24 października 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 296 (9) (2016-11-26): Oznaki nadziei
2016-11-25 02:25:28

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 26 listopada 2016 r., pt. „Oznaki nadziei”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Prz 17,28; Hi 13,1-15; Jk 2,20-22; 1 Kor 15,11-20; 1 P 1,18-20; Rdz 22,8. TEKST PRZEWODNI: „Już to może być ratunkiem dla mnie, bo żaden niegodziwy nie może stanąć przed nim” (Hi 13,16). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Błażek Owczarek (prowadzący), Dariusz Borowiecki, Olga Kulinicz, Sławomir Gorączkowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 17 października 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 295 (8) (2016-11-19): Niewinna krew
2016-11-18 03:11:30

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 19 listopada 2016 r., pt. „Niewinna krew”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 10,1-22; Iz 53,6; Rz 3,10-20; Hi 15,14-16; 1,18-20; Mt 6,34. TEKST PRZEWODNI: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy” (Hbr 11,1). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Igor Baron, Zbigniew Bednarski, Grzegorz Buczek. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 12 października 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 294 (7) (2016-11-12): Karząca odpłata
2016-11-11 01:07:23

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 12 listopada 2016 r., pt. „Karząca odpłata”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 8,1-22; 11,1-20; Iz 40,12-14; Rdz 6,5-8; 2 P 3,5-7. TEKST PRZEWODNI: „Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego?” (Hi 11,7). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Andrzej Siciński (prowadzący), Estera Hatała, Waldemar Kutrzeba, Władysław Polok. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 19 października 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 293 (6) (2016-11-05): Przekleństwo bez przyczyny
2016-11-02 22:03:24

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 5 listopada 2016 r., pt. „Przekleństwo bez przyczyny”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ps 119,65-72; Hi 2,11-13; 4,1-21; Rz 3,19-20; 1 Kor 3,19; Hbr 12,5; Mt 7,1. TEKST PRZEWODNI: „Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż jego Stwórca?” (Hi 4,17). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Łukasz Romanowski (prowadzący), Jan Miodoński, Grzegorz Korczyc, Waldemar Pieszka. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 5 października 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 292 (5) (2016-10-29): Przeklinam dzień
2016-10-28 00:46:00

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 29 października 2016 r., pt. „Przeklinam dzień”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 3,1-10; J 11,11-14; Hi 6,1-3; 7,1-11; Jk 4,14; Hi 7,17-21; Ps 8,5-7. TEKST PRZEWODNI: „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało” (Ap 4,11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Małgorzata Rykucka (prowadzący), Grzegorz Kiełpiński, Ewa Zaborowska. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 3 października 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 291 (4) (2016-10-22): Bóg a ludzkie cierpienie
2016-10-20 21:42:50

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 22 października 2016 r., pt. „Bóg a ludzkie cierpienie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 1,18-20; Hi 12,7-10; Ap 4,11; Kol 1,16-17; Mt 6,34; Hi 10,8-12; Rz 3,1-4. TEKST PRZEWODNI: „Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia” (Mt 6,34). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Remigiusz Krok (prowadzący), Zdzisław Ples, Władysław Polok i Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 28 września 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie