nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 290 (3) (2016-10-15): Czyż za darmo jest Hiob tak bogobojny?
2016-10-14 03:15:41

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 15 października 2016 r., pt. „Czyż za darmo jest Hiob tak bogobojny?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 1,1-2,13; 1 Kor 4,9; Rdz 3,1-8; Flp 4,11-13; Mt 4,1-11; Flp 2,5-8. TEKST PRZEWODNI: „Odpowiedział jej: Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty” (Hi 2,10). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Andrzej Siciński (prowadzący), Igor Baron, Joanna Buczek, Zenon Korosteński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 26 września 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 289 (2) (2016-10-08): Wielki bój
2016-10-06 22:56:54

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 8 października 2016 r., pt. „Wielki bój”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 1,1-12; Za 3,2; Mt 4,1; Ez 28,12-16; Rz 3,26; Hbr 2,14. TEKST PRZEWODNI: „Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: Niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem! Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia?” (Za 3,2). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Anna Słonecka-Polok (prowadzący), Łukasz Romanowski, Małgorzata Rykucka, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 14 września 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 288 (1) (2016-10-01): Koniec
2016-09-30 01:56:08

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 23) z 1 października 2016 r., pt. „Koniec”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 4/2016”: Clifford Goldstein, „Księga Hioba”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hi 42,10-17; Rdz 4,8; Mt 14,10; 1 Kor 4,5; Dn 2,44; Hi 14,14-15. TEKST PRZEWODNI: Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11,25). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Zbigniew Bednarski, Halina Szklorz, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 12 września 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 287 (13) (2016-09-24): Jak mamy czekać?
2016-09-23 03:22:07

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 24 września 2016 r., pt. „Jak mamy czekać?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mt 24,35-25,46; 2 P 3,1-18; Jk 2,14-26; J 4,35-38; 1 Kor 3,6-8; Ap 21,1-4. TEKST PRZEWODNI: „W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali; wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność” (Rz 12,11-13). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Zbigniew Bednarski, Halina Szklorz, Grzegorz Buczek. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 6 lipca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 286 (12) (2016-09-17): Misja w miastach w czasach końca
2016-09-16 02:42:37

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 17 września 2016 r., pt. „Misja w miastach w czasach końca”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 18,1-28; Wj 2,23-25; Mt 13,3-9.18-23; J 15,12-13; 2 P 3,9. TEKST PRZEWODNI: „A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność!” (Jr 29,7). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Joanna Buczek, Małgorzata Rykucka, Waldemar Pieszka. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 4 lipca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 285 (11) (2016-09-10): Jezus wzywał ludzi „Pójdźcie za mną”
2016-09-10 01:28:10

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 3 września 2016 r., pt. „Jezus wzywał ludzi 'Pójdźcie za mną'”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: J 10,1-5.16; Łk 9,2; Ap 14,6-7; Łk 19,1-10; Dz 26,11-27; Ap 3,20. TEKST PRZEWODNI: „Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych” (J 10,5). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Ewa Wareluk-Macios, Jan Miodoński, Maksymilian Szklorz Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 29 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 284 (10) (2016-09-03): Jezus zdobywał zaufanie ludzi
2016-09-02 07:22:17

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 3 września 2016 r., pt. „Jezus zdobywał zaufanie ludzi”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rdz 15,6; Lb 14,11; 1 Kor 3,1-9; Dn 6,1-3; Ne 2,1-9; Pwt 4,1-9; Dz 2,42-47. TEKST PRZEWODNI: „I rozchodziła się tym bardziej wieść o nim, i schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i dać się uzdrowić z chorób swoich” (Łk 5,15). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Remigiusz Krok (prowadzący), Ryszard Macios, Janusz Bar, Anna Słonecka-Polok. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 27 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 283 (9) (2016-08-27): Jezus dbał o potrzeby ludzi
2016-08-21 23:36:56

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 27 sierpnia 2016 r., pt. „Jezus dbał o potrzeby ludzi”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mk 5,22-43; 10,46-52; J 5,1-9; Ps 139,1-13; Mk 2,1-12; Dz 9,36-42. TEKST PRZEWODNI: „I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc” (Mt 9,35). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Estera Hatała, Stanisław Ochocki, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 22 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 282 (8) (2016-08-20): Jezus okazywał współczucie
2016-08-19 06:17:05

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 20 sierpnia 2016 r., pt. „Jezus okazywał współczucie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 Krl 13,23; Wj 2,23-25; Łk 7,11-16; 1 J 3,17; J 11,35; Rz 12,15; 2 Kor 1,3-4. TEKST PRZEWODNI: „I wyszedłszy, [Jezus] ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi, i uzdrowił chorych spośród nich” (Mt 14,14). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Andrzej Siciński (prowadzący), Janusz Orzechowski, Maksymilian Szklorz, Grzegorz Buczek. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 20 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 281 (7) (2016-08-13): Jezus pragnął dobra ludzi
2016-08-12 01:15:28

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 13 sierpnia 2016 r., pt. „Jezus pragnął dobra ludzi”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Jon 3,4-4,6; Łk 19,38-42; Mt 5,43-47; 1 Kor 13,1-13; Mk 8,22-25; Flp 2,3-5; Jk 2,14-17. TEKST PRZEWODNI: „Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście!” (Mt 23,37). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Waldemar Pieszka, Grzegorz Korczyc. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 15 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie