nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 345 (5) (2017-11-04): Wiara Abrahama
2017-10-31 03:25:35

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 4 listopada 2017 r., pt. „Wiara Abrahama”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rdz 15,6; 2 Sm 11,1-12,31; Rz 3,20.31-4,17; Ga 3,21-23; 1 J 3,4. TEKST PRZEWODNI: „Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy” (Rz 3,31). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Igor Baron, Waldemar Pieszka, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 9 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 4 listopada 2017 r., pt. „Wiara Abrahama”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rdz 15,6; 2 Sm 11,1-12,31; Rz 3,20.31-4,17; Ga 3,21-23; 1 J 3,4. TEKST PRZEWODNI: „Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy” (Rz 3,31). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Igor Baron, Waldemar Pieszka, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 9 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Przygotuj się na spotkanie z Bogiem - Mariusz Zaborowski
2017-10-29 22:22:06

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 23 września 2017 r. Przemawia: pastor Mariusz Zaborowski. Tytuł kazania: „Przygotuj się na spotkanie z Bogiem” (Łk 12,35-40). Tłumacz języka migowego: Monika Stolarska. © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 23 września 2017 r. Przemawia: pastor Mariusz Zaborowski. Tytuł kazania: „Przygotuj się na spotkanie z Bogiem” (Łk 12,35-40). Tłumacz języka migowego: Monika Stolarska. © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Gdzie jest Bóg, kiedy go potrzebujesz? - John Skrzypaszek
2017-10-29 08:34:02

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 16 września 2017 r. Przemawia: pastor John Skrzypaszek. Tytuł kazania: „Gdzie jest Bóg, kiedy go potrzebujesz?” (J 11,1-3). Tłumacz języka angielskiego: Zofia Włodarczyk. © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 16 września 2017 r. Przemawia: pastor John Skrzypaszek. Tytuł kazania: „Gdzie jest Bóg, kiedy go potrzebujesz?” (J 11,1-3). Tłumacz języka angielskiego: Zofia Włodarczyk. © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 344 (4) (2017-10-28): Usprawiedliwienie przez wiarę
2017-10-24 06:36:04

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 28 października 2017 r., pt. „Usprawiedliwienie przez wiarę”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 3,19-28. TEKST PRZEWODNI: „Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu” (Rz 3,28). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Ewa Zaborowska, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 4 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 28 października 2017 r., pt. „Usprawiedliwienie przez wiarę”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 3,19-28. TEKST PRZEWODNI: „Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu” (Rz 3,28). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Ewa Zaborowska, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 4 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 343 (3) (2017-10-21): Stan ludzkości
2017-10-13 02:57:16

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 21 października 2017 r., pt. „Stan ludzkości”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 1,16-17.22-2,10.17-24; 3,1-2.10-18.23. TEKST PRZEWODNI: „Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rz 3,23). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Joanna Buczek, Patrycja Głowacka-Kruchelska, Piotr Kowalczyk. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 2 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 21 października 2017 r., pt. „Stan ludzkości”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 1,16-17.22-2,10.17-24; 3,1-2.10-18.23. TEKST PRZEWODNI: „Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rz 3,23). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Joanna Buczek, Patrycja Głowacka-Kruchelska, Piotr Kowalczyk. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 2 października 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 342 (2) (2017-10-14): Spór
2017-10-06 02:25:25

Studium biblijne - 342 (2) (2017-10-14): Spór Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 14 października 2017 r., pt. „Spór”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hbr 8,6; Mt 19,17; Ap 12,17; Kpł 23,1-44; Dz 15,1-29; Ga 1,1-12. TEKST PRZEWODNI: „Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa” (J 1,17). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Jan Miodoński, Estera Hatała, Grzegorz Kiełpiński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 27 września 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne - 342 (2) (2017-10-14): Spór Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 14 października 2017 r., pt. „Spór”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hbr 8,6; Mt 19,17; Ap 12,17; Kpł 23,1-44; Dz 15,1-29; Ga 1,1-12. TEKST PRZEWODNI: „Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa” (J 1,17). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Jan Miodoński, Estera Hatała, Grzegorz Kiełpiński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 27 września 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 341 (1) (2017-10-07): Apostoł Paweł w Rzymie
2017-09-29 02:05:02

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 7 października 2017 r., pt. „Apostoł Paweł w Rzymie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 15,20-27; Dz 28,17-31; Flp 1,12; Rz 1,7; Ef 1,1-23; Rz 15,14. TEKST PRZEWODNI: „Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie” (Rz 1,8). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Magdalena Kowalczyk, Małgorzata Rykucka, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 25 września 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 27) z 7 października 2017 r., pt. „Apostoł Paweł w Rzymie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2017”: Clifford R. Goldstein, Soraya Homayouni, Lea Alexander Greve, Sharon Thomas-Crews, Wendy Marcum, Lars Justinen; „Zbawienie wyłącznie przez wiarę: List do Rzymian”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rz 15,20-27; Dz 28,17-31; Flp 1,12; Rz 1,7; Ef 1,1-23; Rz 15,14. TEKST PRZEWODNI: „Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie” (Rz 1,8). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Magdalena Kowalczyk, Małgorzata Rykucka, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 25 września 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 340 (14) (2017-09-30): Chlubienie się z krzyża
2017-09-14 06:22:52

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 30 września 2017 r., pt. „Chlubienie się z krzyża”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 6,11-18; Rz 6,1-6; 12,1-8; 2 Kor 4,10; 5,17; 11,23-29. TEKST PRZEWODNI: „Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata” (Ga 6,14). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Krystyna Hołodyńska, Mariusz Zaborowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 28 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 30 września 2017 r., pt. „Chlubienie się z krzyża”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 6,11-18; Rz 6,1-6; 12,1-8; 2 Kor 4,10; 5,17; 11,23-29. TEKST PRZEWODNI: „Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata” (Ga 6,14). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Krystyna Hołodyńska, Mariusz Zaborowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 28 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Co Bóg robi w każdy szabat? - Sergey Greg
2017-09-13 02:49:06

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 9 września 2017 r. Przemawia: pastor Sergey Greg. Tytuł kazania: „Co Bóg robi w każdy szabat?” (Rdz 1,27-2,3). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 9 września 2017 r. Przemawia: pastor Sergey Greg. Tytuł kazania: „Co Bóg robi w każdy szabat?” (Rdz 1,27-2,3). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Nowe niebo - Nowa ziemia - Igor Baron
2017-09-12 22:17:23

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 2 września 2017 r. Przemawia: teolog Igor Baron. Tytuł kazania: „Nowe niebo - Nowa ziemia” (Ap 21,3-4). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 2 września 2017 r. Przemawia: teolog Igor Baron. Tytuł kazania: „Nowe niebo - Nowa ziemia” (Ap 21,3-4). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie