nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 270 (9) (2016-05-28): Bożki duszy (i inne nauki Jezusa)
2016-05-27 07:52:39

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 21) z 28 maja 2016 r., pt. „Bożki duszy (i inne nauki Jezusa)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 2/2016”: Andy Nash, „Ewangelia Mateusza”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Koh 9,10; Mt 18,1-4.21-35; 19,16-30; Ga 3,21-22; Mt 19,27. TEKST PRZEWODNI: „W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: Kto też jest największy w Królestwie Niebios?” (Mt 18,1). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Małgorzata Rykucka (prowadząca), Leszek Izdebski, Zbigniew Bednarski, Anna Bar. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 9 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 269 (8) (2016-05-21): Piotr i Skała
2016-05-16 04:39:05

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 21) z 21 maja 2016 r., pt. „Piotr i Skała”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 2/2016”: Andy Nash, „Ewangelia Mateusza”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 4,4; Hbr 7,26; Mt 16,13-20; Ef 2,20; Mt 16,21-27; 17,1-9. TEKST PRZEWODNI: „On im mówi: A wy za kogo mnie uważacie?” (Mt 16,15). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Anna Boćkowska, Wojciech Boćkowski, Kazimierz Zieliński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 27 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 268 (7) (2016-05-14): Pan Żydów i pogan
2016-05-13 02:23:36

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 21) z 14 maja 2016 r., pt. „Pan Żydów i pogan”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 2/2016”: Andy Nash, „Ewangelia Mateusza”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mt 14,1-21; Wj 3,14; Mt 14,22-23; Iz 29,13; Mt 15,1-28. TEKST PRZEWODNI: „Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów” (Iz 42,6). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Olga Charucka, Ewa Zaborowska, Halina Szklorz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 25 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 267 (6) (2016-05-07): Odpoczynek w Chrystusie
2016-05-04 21:19:03

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 21) z 7 maja 2016 r., pt. „Odpoczynek w Chrystusie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 2/2016”: Andy Nash, „Ewangelia Mateusza”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mt 11,28-30; 12,1-2; Łk 14,1-6; J 5,9-16; Mt 12,9-14; Iz 58,7-13. TEKST PRZEWODNI: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Mt 11,28). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Waldemar Pieszka (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Jan Miodoński, Dawid Kuncewicz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 20 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Czym jest obecność Boga? - Od słowa do Słowa - 78 - Igor Baron
2016-05-01 02:00:35

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 78 pt. „Czym jest obecność Boga?”), który prowadzi teolog Igor Baron, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 29 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 266 (5) (2016-04-30): Wojna widzialna i niewidzialna
2016-04-29 02:50:50

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 21) z 30 kwietnia 2016 r., pt. „Wojna widzialna i niewidzialna”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 2/2016”: Andy Nash, „Ewangelia Mateusza”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mt 11,11-12; Ap 5,5; Mt 12,25-29; Iz 27,1; Mt 11,1-12; Hbr 2,14. TEKST PRZEWODNI: „Od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają” (Mt 11,12). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Remigiusz Krok (prowadzący), Igor Baron, Anna Słonecka-Polok, Grzegorz Korczyc. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 18 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 265 (4) (2016-04-23): Wstań i chodź! Wiara i uzdrowienie
2016-04-22 11:28:45

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 21) z 23 kwietnia 2016 r., pt. „Wstań i chodź! Wiara i uzdrowienie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 2/2016”: Andy Nash, „Ewangelia Mateusza”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mt 8,1-34; Kpł 13,44-50; Dn 7,7-8; J 10,10; Mt 9,1-8; 1 J 1,9. TEKST PRZEWODNI: „Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec: Odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: Wstań i chodź?” (Mt 9,5). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Maksymilian Adam Szklorz (prowadzący), Zbigniew Bednarski, Waldemar Kutrzeba, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 13 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

jak wyDAWAĆ pieniądze? - Połączenia - # 3
2016-04-20 17:18:00

Zapraszamy na odcinek programu „POŁĄCZENIA” poświęconego zagadnieniu wydawania pieniędzy. Gośćmi w studiu byli: Władysław Polok, Łukasz Romanowski i Andrzej Siciński. Za stanowisko chatowe odpowiadał Maciej Matter, a program prowadził Dawid Polok. Copyright © 2016 Sekretariat Komunikacji i Mediów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 www.lcstream.com / www.lifeconnect.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Na licencji Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

przebaczeNIE - Połączenia - # 2
2016-04-20 01:21:47

Zapraszamy na odcinek programu „POŁĄCZENIA” poświęconego zagadnieniu przebaczenia. Gośćmi w studiu byli: Małgorzata Rykucka, Andrzej Siciński i Łukasz Romanowski. Za stanowisko chatowe odpowiadał Daniel Maikowski, a program prowadził Dawid Polok. Copyright © 2016 Sekretariat Komunikacji i Mediów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 www.lcstream.com / www.lifeconnect.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Na licencji Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

depresJA - Połączenia - # 1
2016-04-19 23:16:55

Zapraszamy na odcinek programu „POŁĄCZENIA” poświęconego zagadnieniu depresji. Gośćmi w studiu byli: Małgorzata Rykucka, Andrzej Siciński i Paweł Zagożdżon. Za stanowisko chatowe odpowiadał Daniel Maikowski, a program prowadził Dawid Polok. Copyright © 2016 Sekretariat Komunikacji i Mediów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 www.lcstream.com / www.lifeconnect.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Na licencji Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie