nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 280 (6) (2016-08-06): Jezus przebywał wśród ludzi
2016-08-05 02:37:36

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 6 sierpnia 2016 r., pt. „Jezus przebywał wśród ludzi”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mt 1,22-23; J 1,14; Łk 15,3-24; Mt 9,10-13; Ps 51,19; 1 J 2,16; Flp 2,13-15. TEKST PRZEWODNI: „A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi” (Łk 15,1-2). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Małgorzata Rykucka (prowadząca), Waldemar Kutrzeba, Łukasz Romanowski, Anna Bar. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 13 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Tego studium możesz również posłuchać (podcast): https://soundcloud.com/nadziejatv/studium-biblijne-280-6-2016-08-06-jezus-przebywal-wsrod-ludzi. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 279 (5) (2016-07-30): Jezus a służba dla społeczeństwa
2016-07-29 05:17:01

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 30 lipca 2016 r., pt. „Jezus a służba dla społeczeństwa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Łk 4,16-19; 10,25-37; Mt 5,13; Iz 2,8; J 4,35-38; Mt 13,3-9. TEKST PRZEWODNI: „I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu” (Mt 4,23). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Anna Słonecka-Polok, Zbigniew Bednarski, Grzegorz Buczek. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 8 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 278 (4) (2016-07-23): Sprawiedliwość i miłosierdzie w Starym Testamencie (cz. 2)
2016-07-19 22:50:10

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 23 lipca 2016 r., pt. „Sprawiedliwość i miłosierdzie w Starym Testamencie (cz. 2)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ez 37,1-14; Ef 2,10; Ez 47,1-8; Mt 5,16; Ap 22,1-2; Iz 61,1-11. TEKST PRZEWODNI: „I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło; i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok” (Ez 47,9). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Waldemar Kutrzeba, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 6 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 277 (3) (2016-07-16): Sprawiedliwość i miłosierdzie w Starym Testamencie (cz. 1)
2016-07-15 07:25:20

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 16 lipca 2016 r., pt. „Sprawiedliwość i miłosierdzie w Starym Testamencie (cz. 1)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Wj 22,21-23; 23,2-9, Am 8,4-7; Iz 1,13-17; 58,1-14; Dz 20,35. TEKST PRZEWODNI: „Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów. Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga” (Ps 146,7-9). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Marek Micyk (prowadzący), Jarosław Jarosz, Maciej Matter, Tytus Gudzowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 21 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 276 (2) (2016-07-09): Przywrócenie panowania
2016-07-06 05:42:58

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 9 lipca 2016 r., pt. „Przywrócenie panowania”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rdz 1,26-28; Ps 8,4-9; Rdz 2,15; Rz 8,20-22; Wj 20,1-17; Rz 1,25; 2 Tes 3,10. TEKST PRZEWODNI: „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi” (Rdz 1,26). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Marzena Gierak, Maciej Matter, Renata Stachurska. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 30 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Krzyż ponad czasem - Władysław Polok
2016-07-03 02:14:28

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 2 lipca 2016 r. Przemawia: pastor-senior, Władysław Polok. Tytuł kazania: „Krzyż ponad czasem” (Dz 16,9-10). © 2016 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 275 (1) (2016-07-02): Odnowienie wszechrzeczy
2016-07-01 20:25:52

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 22) z 2 lipca 2016 r., pt. „Odnowienie wszechrzeczy”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 3/2016”: Gaspar F. Colón oraz May-Ellen M. Colón, „Rola Kościoła w społeczeństwie”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Rdz 1,26-27; Pwt 6,5; Rdz 3,8-19; Jk 4,4; Ga 4,19; Mk 2,1-12; J 10,10. TEKST PRZEWODNI: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich” (Rdz 1,27). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Waldemar Pieszka (prowadzący), Ewa Zaborowska, Stanisław Ochocki, Zbigniew Bednarski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 25 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 274 (13) (2016-06-25): Ukrzyżowany i zmartwychwstały
2016-06-24 03:16:08

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 21) z 25 czerwca 2016 r., pt. „Ukrzyżowany i zmartwychwstały”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 2/2016”: Andy Nash, „Ewangelia Mateusza”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mt 27,11-26; J 3,19; Iz 59,2; Mt 27,45-46.49-54; Hbr 8,1-6; Mt 28,1-20. TEKST PRZEWODNI: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi” (Mt 28,18). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Grzegorz Buczek, Anna Słonecka-Polok, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 16 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Rozwiązywanie konfliktów - Połączenia - # 6
2016-06-23 04:43:22

Zapraszamy na odcinek programu „POŁĄCZENIA” poświęconego konfliktom. Gośćmi w studiu byli: Grażyna Szambelan, Anna Samusionek, Marek Micyk. Za stanowisko chatowe odpowiadała Aleksandra Smyk, a program prowadził Daniel Kluska. Copyright © 2016 Sekretariat Komunikacji i Mediów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 lcstream.com / lifeconnect.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Sukces w twoich rękach - Połączenia - # 5
2016-06-23 03:32:26

Zapraszamy na odcinek programu „POŁĄCZENIA” poświęconego zagadnieniu sukcesu. Gośćmi w studiu byli: Maciej Matter, Beata Świątek i Mariusz Zaborowski. Za stanowisko chatowe odpowiadała Aleksandra Smyk, a program prowadził Daniel Kluska. Copyright © 2016 Sekretariat Komunikacji i Mediów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 lcstream.com / lifeconnect.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie