nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 322 (9) (2017-05-27): Bądź tym, kim jesteś
2017-05-23 03:41:27

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 27 maja 2017 r., pt. „Bądź tym, kim jesteś”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 P 1,1-15; Ef 2,8; Rz 5,3-5; Hbr 10,38; Rz 6,11; 1 Kor 15,12-57. TEKST PRZEWODNI: „I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością” (2 P 1,5-7). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Małgorzata Rykucka (prowadząca), Leszek Izdebski, Olga Charucka, Grzegorz Kiełpiński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 3 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 27 maja 2017 r., pt. „Bądź tym, kim jesteś”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 P 1,1-15; Ef 2,8; Rz 5,3-5; Hbr 10,38; Rz 6,11; 1 Kor 15,12-57. TEKST PRZEWODNI: „I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością” (2 P 1,5-7). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Małgorzata Rykucka (prowadząca), Leszek Izdebski, Olga Charucka, Grzegorz Kiełpiński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 3 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Miłuj bliźniego - czy to takie proste? - Igor Baron
2017-05-20 23:51:56

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 20 maja 2017 r. Przemawia: teolog i wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej, Igor Baron. Tytuł kazania: „Miłuj bliźniego - czy to takie proste?” (1 J 4,7-8). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 20 maja 2017 r. Przemawia: teolog i wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej, Igor Baron. Tytuł kazania: „Miłuj bliźniego - czy to takie proste?” (1 J 4,7-8). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 321 (8) (2017-05-20): Jezus w listach Piotra
2017-05-16 00:26:06

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 20 maja 2017 r., pt. „Jezus w listach Piotra”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 P 1,18-19; Kol 1,13-14; Iz 53,1-12; J 11,25; Ps 18,51; 2 P 1,1. TEKST PRZEWODNI: „On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was” (1 P 2,24). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Andres Torres Mendez, Damian Bilicz, Tomasz Roszak. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 29 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 20 maja 2017 r., pt. „Jezus w listach Piotra”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 P 1,18-19; Kol 1,13-14; Iz 53,1-12; J 11,25; Ps 18,51; 2 P 1,1. TEKST PRZEWODNI: „On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was” (1 P 2,24). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Andres Torres Mendez, Damian Bilicz, Tomasz Roszak. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 29 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Jeszua - Pan mój i Bóg mój... czy na pewno? - Damian Bilicz
2017-05-14 08:00:09

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 13 maja 2017 r. Przemawia: student teologii, Damian Bilicz. Tytuł kazania: „Jeszua - Pan mój i Bóg mój... czy na pewno?” (Ga 2,20). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 13 maja 2017 r. Przemawia: student teologii, Damian Bilicz. Tytuł kazania: „Jeszua - Pan mój i Bóg mój... czy na pewno?” (Ga 2,20). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 320 (7) (2017-05-13): Służebne przywództwo
2017-05-12 02:38:17

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 13 maja 2017 r., pt. „Służebne przywództwo”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 P 5,1-10; Dz 6,1-6; Jr 10,21; Mt 20,24-28; Prz 3,34; Ap 12,7-9. TEKST PRZEWODNI: „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie” (1 P 5,7). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Remigiusz Krok (prowadzący), Magdalena Kowalczyk, Marian Wołczyński, Taras Semeniuk. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 27 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 13 maja 2017 r., pt. „Służebne przywództwo”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 P 5,1-10; Dz 6,1-6; Jr 10,21; Mt 20,24-28; Prz 3,34; Ap 12,7-9. TEKST PRZEWODNI: „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie” (1 P 5,7). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Remigiusz Krok (prowadzący), Magdalena Kowalczyk, Marian Wołczyński, Taras Semeniuk. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 27 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Przymierze - Od słowa do Słowa - 55 - Igor Baron
2017-05-11 01:34:47

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 55 pt. „Przymierze”), który prowadzi teolog Igor Baron, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 26 czerwca 2015 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2015 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 55 pt. „Przymierze”), który prowadzi teolog Igor Baron, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 26 czerwca 2015 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2015 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Przygotowanie na czas końca - Piotr Heród
2017-05-07 22:16:24

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 6 maja 2017 r. Przemawia: pastor-senior, Piotr Heród. Tytuł kazania: „Przygotowanie na czas końca” (Ef 5,15-16). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 6 maja 2017 r. Przemawia: pastor-senior, Piotr Heród. Tytuł kazania: „Przygotowanie na czas końca” (Ef 5,15-16). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 319 (6) (2017-05-06): Cierpienie dla Chrystusa
2017-05-02 23:07:27

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 6 maja 2017 r., pt. „Cierpienie dla Chrystusa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 P 1,6; 3,13-22; 2 Tm 3,12; 1 P 4,12-14; Ap 12,17; 1 P 4,17-19. TEKST PRZEWODNI: „Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady” (1 P 2,21). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Grzegorz Buczek, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 22 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 6 maja 2017 r., pt. „Cierpienie dla Chrystusa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 P 1,6; 3,13-22; 2 Tm 3,12; 1 P 4,12-14; Ap 12,17; 1 P 4,17-19. TEKST PRZEWODNI: „Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady” (1 P 2,21). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Grzegorz Buczek, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 22 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Grzech czy choroba? Ciało przeciw duszy - Od słowa do Słowa - 72 - Julian Hatała
2017-05-01 01:20:37

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 72 pt. „Grzech czy choroba? Ciało przeciw duszy”), który prowadzi pastor Julian Hatała, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 26 lutego 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 72 pt. „Grzech czy choroba? Ciało przeciw duszy”), który prowadzi pastor Julian Hatała, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 26 lutego 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Módl się i wierz - Łukasz Romanowski
2017-04-30 14:29:18

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 29 kwietnia 2017 r. Przemawia: kapelan i wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej, Łukasz Romanowski. Tytuł kazania: „Módl się i wierz” (Łk 11,1). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 29 kwietnia 2017 r. Przemawia: kapelan i wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej, Łukasz Romanowski. Tytuł kazania: „Módl się i wierz” (Łk 11,1). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie