nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Ojcze, odpuść im - Paweł Lazar
2017-09-12 21:43:26

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 26 sierpnia 2017 r. Przemawia: pastor Paweł Lazar. Tytuł kazania: „Ojcze, odpuść im” (Łk 23,33-34). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 26 sierpnia 2017 r. Przemawia: pastor Paweł Lazar. Tytuł kazania: „Ojcze, odpuść im” (Łk 23,33-34). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Getsemane - Władysław Polok
2017-08-25 03:07:55

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 19 sierpnia 2017 r. Przemawia: pastor Władysław Polok. Tytuł kazania: „Getsemane” (Mt 26,41). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 19 sierpnia 2017 r. Przemawia: pastor Władysław Polok. Tytuł kazania: „Getsemane” (Mt 26,41). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 339 (13) (2017-09-23): Ewangelia i Kościół
2017-08-22 02:36:55

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 23 września 2017 r., pt. „Ewangelia i Kościół”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 6,1-10; Mt 18,15-17; 1 Kor 10,12; Rz 15,1; J 13,34; Łk 22,3. TEKST PRZEWODNI: „Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” (Ga 6,10). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Renata Stachurska, Ewa Zaborowska, Klaudia Głowacka-Walaszczyk. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 26 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 23 września 2017 r., pt. „Ewangelia i Kościół”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 6,1-10; Mt 18,15-17; 1 Kor 10,12; Rz 15,1; J 13,34; Łk 22,3. TEKST PRZEWODNI: „Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” (Ga 6,10). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Renata Stachurska, Ewa Zaborowska, Klaudia Głowacka-Walaszczyk. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 26 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Odstępstwo i reformacja w czasach Starego Testamentu - Julian Hatała
2017-08-18 22:02:53

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 12 sierpnia 2017 r. Przemawia: pastor Julian Hatała. Tytuł kazania: „Odstępstwo i reformacja w czasach Starego Testamentu” (Rz 15,4). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 12 sierpnia 2017 r. Przemawia: pastor Julian Hatała. Tytuł kazania: „Odstępstwo i reformacja w czasach Starego Testamentu” (Rz 15,4). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 338 (12) (2017-09-16): Życie według Ducha
2017-08-14 02:34:54

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 16 września 2017 r., pt. „Życie według Ducha”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 5,16-25; Pwt 13,4-5; Rz 7,14-24; Jr 7,9; Oz 4,2; Mt 22,35-40. TEKST PRZEWODNI: „Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej” (Ga 5,16). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Waldemar Kutrzeba, Zenon Korosteński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 21 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 16 września 2017 r., pt. „Życie według Ducha”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 5,16-25; Pwt 13,4-5; Rz 7,14-24; Jr 7,9; Oz 4,2; Mt 22,35-40. TEKST PRZEWODNI: „Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej” (Ga 5,16). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Waldemar Kutrzeba, Zenon Korosteński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 21 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Boże! Co z moimi marzeniami?! - Dawid Polok
2017-08-12 07:53:45

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 5 sierpnia 2017 r. Przemawia: Dawid Polok. Tytuł kazania: „Boże! Co z moimi marzeniami?!” (J 10,10). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 5 sierpnia 2017 r. Przemawia: Dawid Polok. Tytuł kazania: „Boże! Co z moimi marzeniami?!” (J 10,10). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Wierni w próbie - Łukasz Romanowski
2017-08-12 07:18:53

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 29 lipca 2017 r. Przemawia: Łukasz Romanowski. Tytuł kazania: „Wierni w próbie” (Hbr 12,2). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 29 lipca 2017 r. Przemawia: Łukasz Romanowski. Tytuł kazania: „Wierni w próbie” (Hbr 12,2). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 337 (11) (2017-09-09): Wolność w Chrystusie
2017-08-08 22:59:56

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 9 września 2017 r., pt. „Wolność w Chrystusie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 5,1-15; 1 Kor 6,20; Rz 8,1; Hbr 2,14-15; Rz 8,4; 13,8. TEKST PRZEWODNI: „Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości” (Ga 5,13). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Remigiusz Krok (prowadzący), Krystyna Aleksiejuk, Taras Semeniuk, Krzysztof Romanowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 19 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 9 września 2017 r., pt. „Wolność w Chrystusie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 5,1-15; 1 Kor 6,20; Rz 8,1; Hbr 2,14-15; Rz 8,4; 13,8. TEKST PRZEWODNI: „Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości” (Ga 5,13). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Remigiusz Krok (prowadzący), Krystyna Aleksiejuk, Taras Semeniuk, Krzysztof Romanowski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 19 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 336 (10) (2017-09-02): Dwa przymierza
2017-08-06 06:30:45

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 2 września 2017 r., pt. „Dwa przymierza”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 4,21-31; Rdz 1,28; 2,2-3; 3,15; 15,1-6; Wj 6,2-8; 19,3-6. TEKST PRZEWODNI: „Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą” (Ga 4,26). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Anna Słonecka-Polok, Waldemar Pieszka, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 14 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 2 września 2017 r., pt. „Dwa przymierza”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 4,21-31; Rdz 1,28; 2,2-3; 3,15; 15,1-6; Wj 6,2-8; 19,3-6. TEKST PRZEWODNI: „Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą” (Ga 4,26). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Anna Słonecka-Polok, Waldemar Pieszka, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 14 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 335 (9) (2017-08-26): Duszpasterski apel Pawła
2017-08-04 02:35:52

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 26 sierpnia 2017 r., pt. „Duszpasterski apel Pawła”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 4,12-20; 1 Kor 11,1; Flp 3,17; 1 Kor 9,19-23; 2 Kor 4,7-12. TEKST PRZEWODNI: „Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy” (Ga 4,12). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Patrycja Głowacka-Kruchelska, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 12 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 26 sierpnia 2017 r., pt. „Duszpasterski apel Pawła”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 4,12-20; 1 Kor 11,1; Flp 3,17; 1 Kor 9,19-23; 2 Kor 4,7-12. TEKST PRZEWODNI: „Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy” (Ga 4,12). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Patrycja Głowacka-Kruchelska, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 12 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie