nadzieja.fm

Cyfrowe Archiwum Dźwiękowe nadzieja.FM, zawierające materiały nadzieja.TV oraz własne.


Odcinki od najnowszych:

15
2018-02-13 16:08:46

Koncert grupy muzycznej „Kol Beseder” w Podkowie Leśnej z 2003 roku. © 2003 Nadzieja.pl Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2018 nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Koncert grupy muzycznej „Kol Beseder” w Podkowie Leśnej z 2003 roku. © 2003 Nadzieja.pl Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2018 nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

17
2018-02-13 16:08:45

Koncert grupy muzycznej „Kol Beseder” w Podkowie Leśnej z 2003 roku. © 2003 Nadzieja.pl Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2018 nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Koncert grupy muzycznej „Kol Beseder” w Podkowie Leśnej z 2003 roku. © 2003 Nadzieja.pl Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2018 nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

18
2018-02-13 16:08:45

Koncert grupy muzycznej „Kol Beseder” w Podkowie Leśnej z 2003 roku. © 2003 Nadzieja.pl Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2018 nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Koncert grupy muzycznej „Kol Beseder” w Podkowie Leśnej z 2003 roku. © 2003 Nadzieja.pl Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2018 nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Kim jesteś... - Damian Bilicz
2018-02-13 00:11:17

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 10 lutego 2018 r. Przemawia: pastor Damian Bilicz. Tytuł kazania: „Kim jesteś...” (J 8,48-59). Tłumacz języka migowego: Monika Stolarska. © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 10 lutego 2018 r. Przemawia: pastor Damian Bilicz. Tytuł kazania: „Kim jesteś...” (J 8,48-59). Tłumacz języka migowego: Monika Stolarska. © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 360 (7) (2018-02-17): Uczciwość wobec Boga
2018-02-11 15:17:49

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 17 lutego 2018 r., pt. „Cechy dobrego szafarza”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: : Łk 16,10; Kpł 27,30; Rdz 22,1-12; Hbr 12,2; Łk 11,42; Hbr 7,2-10; Ne 13,1-31. TEKST PRZEWODNI: „A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc” (Łk 8,15). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Anna Słonecka-Polok, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 10 stycznia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 17 lutego 2018 r., pt. „Cechy dobrego szafarza”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: : Łk 16,10; Kpł 27,30; Rdz 22,1-12; Hbr 12,2; Łk 11,42; Hbr 7,2-10; Ne 13,1-31. TEKST PRZEWODNI: „A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc” (Łk 8,15). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Anna Słonecka-Polok, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 10 stycznia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 359 (6) (2018-02-10): Cechy dobrego szafarza
2018-02-08 21:05:28

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 10 lutego 2018 r., pt. „Cechy dobrego szafarza”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hbr 11,8-12; Rz 4,13.18-21; Mt 6,24; Hbr 9,14; 1 J 5,2-3; Łk 16,10-12. TEKST PRZEWODNI: „Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny” (1 Kor 4,1-2). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Halina Szklorz, Mariusz Zaborowski, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 8 stycznia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 10 lutego 2018 r., pt. „Cechy dobrego szafarza”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Hbr 11,8-12; Rz 4,13.18-21; Mt 6,24; Hbr 9,14; 1 J 5,2-3; Łk 16,10-12. TEKST PRZEWODNI: „Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny” (1 Kor 4,1-2). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Halina Szklorz, Mariusz Zaborowski, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 8 stycznia 2018 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 358 (5) (2018-02-03): Szafarstwo po upadku w Edenie
2018-01-29 07:13:31

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 3 lutego 2018 r., pt. „Szafarstwo po upadku w Edenie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Iz 22,15-19; 1 Kor 4,1-2; Kol 2,2-3; Ef 6,13-17; 2 Kor 5,10. TEKST PRZEWODNI: „Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca” (1 Tes 2,4). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Maksymilian A. Szklorz, Grzegorz Korczyc. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 29 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 3 lutego 2018 r., pt. „Szafarstwo po upadku w Edenie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Iz 22,15-19; 1 Kor 4,1-2; Kol 2,2-3; Ef 6,13-17; 2 Kor 5,10. TEKST PRZEWODNI: „Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca” (1 Tes 2,4). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Maksymilian A. Szklorz, Grzegorz Korczyc. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 29 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 357 (4) (2018-01-27): Unikanie dróg świata
2018-01-21 22:27:08

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 27 stycznia 2018 r., pt. „Unikanie dróg świata”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ps 119,11; Ef 6,18; Rz 8,5-6; Hbr 11,1-6; 1 Krl 3,14; Ez 36,26-27. TEKST PRZEWODNI: „Bogactwo nic nie pomoże w dniu gniewu; lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. (...). Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony” (Prz 11,4.28). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Damian Bilicz (prowadzący), Zbigniew Berkan, Piotr Kowalczyk, Grzegorz Kiełpiński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 27 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 27 stycznia 2018 r., pt. „Unikanie dróg świata”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ps 119,11; Ef 6,18; Rz 8,5-6; Hbr 11,1-6; 1 Krl 3,14; Ez 36,26-27. TEKST PRZEWODNI: „Bogactwo nic nie pomoże w dniu gniewu; lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. (...). Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony” (Prz 11,4.28). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Damian Bilicz (prowadzący), Zbigniew Berkan, Piotr Kowalczyk, Grzegorz Kiełpiński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 27 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 356 (3) (2018-01-20): Bóg czy mamona?
2018-01-13 21:53:01

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 20 stycznia 2018 r., pt. „Bóg czy mamona?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ps 33,6-9; Mt 19,16-22; 1 P 1,18; Hbr 2,14-15; Wj 9,14; Ps 50,10. TEKST PRZEWODNI: „Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Łukasz Romanowski, Małgorzata Rykucka, Ewa Zaborowska. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 22 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 20 stycznia 2018 r., pt. „Bóg czy mamona?”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ps 33,6-9; Mt 19,16-22; 1 P 1,18; Hbr 2,14-15; Wj 9,14; Ps 50,10. TEKST PRZEWODNI: „Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Łukasz Romanowski, Małgorzata Rykucka, Ewa Zaborowska. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 22 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 355 (2) (2018-01-13): Widzę, chcę, biorę
2018-01-10 16:01:34

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 13 stycznia 2018 r., pt. „Widzę, chcę, biorę”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 Kor 8,1-7; Mt 13,3-7.22; Rdz 3,1-6; Iz 56,11; Mt 26,14-16; 2 P 1,5-9. TEKST PRZEWODNI: „A posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje” (Mt 13,22). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Mariusz Maikowski, Anna Słonecka-Polok, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 20 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 28) z 13 stycznia 2018 r., pt. „Widzę, chcę, biorę”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 1/2019”: John H. H. Mathews, „Szafarstwo: pobudki serca”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 Kor 8,1-7; Mt 13,3-7.22; Rdz 3,1-6; Iz 56,11; Mt 26,14-16; 2 P 1,5-9. TEKST PRZEWODNI: „A posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje” (Mt 13,22). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Mariusz Maikowski, Anna Słonecka-Polok, Julian Hatała. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 20 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2018 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie