nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Czym jest obecność Boga? - Od słowa do Słowa - 78 - Igor Baron
2016-05-01 02:00:35

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 78 pt. „Czym jest obecność Boga?”), który prowadzi teolog Igor Baron, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 29 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 266 (5) (2016-04-30): Wojna widzialna i niewidzialna
2016-04-29 02:50:50

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 21) z 30 kwietnia 2016 r., pt. „Wojna widzialna i niewidzialna”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 2/2016”: Andy Nash, „Ewangelia Mateusza”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mt 11,11-12; Ap 5,5; Mt 12,25-29; Iz 27,1; Mt 11,1-12; Hbr 2,14. TEKST PRZEWODNI: „Od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają” (Mt 11,12). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Remigiusz Krok (prowadzący), Igor Baron, Anna Słonecka-Polok, Grzegorz Korczyc. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 18 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 265 (4) (2016-04-23): Wstań i chodź! Wiara i uzdrowienie
2016-04-22 11:28:45

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 21) z 23 kwietnia 2016 r., pt. „Wstań i chodź! Wiara i uzdrowienie”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 2/2016”: Andy Nash, „Ewangelia Mateusza”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mt 8,1-34; Kpł 13,44-50; Dn 7,7-8; J 10,10; Mt 9,1-8; 1 J 1,9. TEKST PRZEWODNI: „Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec: Odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: Wstań i chodź?” (Mt 9,5). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Maksymilian Adam Szklorz (prowadzący), Zbigniew Bednarski, Waldemar Kutrzeba, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 13 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

jak wyDAWAĆ pieniądze? - Połączenia - # 3
2016-04-20 17:18:00

Zapraszamy na odcinek programu „POŁĄCZENIA” poświęconego zagadnieniu wydawania pieniędzy. Gośćmi w studiu byli: Władysław Polok, Łukasz Romanowski i Andrzej Siciński. Za stanowisko chatowe odpowiadał Maciej Matter, a program prowadził Dawid Polok. Copyright © 2016 Sekretariat Komunikacji i Mediów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 www.lcstream.com / www.lifeconnect.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Na licencji Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

przebaczeNIE - Połączenia - # 2
2016-04-20 01:21:47

Zapraszamy na odcinek programu „POŁĄCZENIA” poświęconego zagadnieniu przebaczenia. Gośćmi w studiu byli: Małgorzata Rykucka, Andrzej Siciński i Łukasz Romanowski. Za stanowisko chatowe odpowiadał Daniel Maikowski, a program prowadził Dawid Polok. Copyright © 2016 Sekretariat Komunikacji i Mediów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 www.lcstream.com / www.lifeconnect.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Na licencji Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

depresJA - Połączenia - # 1
2016-04-19 23:16:55

Zapraszamy na odcinek programu „POŁĄCZENIA” poświęconego zagadnieniu depresji. Gośćmi w studiu byli: Małgorzata Rykucka, Andrzej Siciński i Paweł Zagożdżon. Za stanowisko chatowe odpowiadał Daniel Maikowski, a program prowadził Dawid Polok. Copyright © 2016 Sekretariat Komunikacji i Mediów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 www.lcstream.com / www.lifeconnect.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Na licencji Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 264 (3) (2016-04-16): Kazanie na Górze
2016-04-13 03:51:45

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 21) z 16 kwietnia 2016 r., pt. „Kazanie na Górze”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 2/2016”: Andy Nash, „Ewangelia Mateusza”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mt 5,1-7,29; Rz 7,7; Rdz 15,6; Mi 6,6-8; Łk 6,36; Mt 13,44-52; Rz 8,5-10. TEKST PRZEWODNI: „A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego. Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w Piśmie” (Mt 7,28-29). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Leszek Izdebski, Małgorzata Rykucka, Zbigniew Berkan. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 11 kwietnia 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 263 (2) (2016-04-09): Początek publicznej służby Jezusa
2016-04-08 02:51:18

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 21) z 9 kwietnia 2016 r., pt. „Początek publicznej służby Jezusa”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 2/2016”: Andy Nash, „Ewangelia Mateusza”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mt 3,1-12; 2 P 1,19; Flp 2,5-8; Mt 4,1-12; Iz 8,23-9,1; Mt 4,17-22. TEKST PRZEWODNI: „I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi!” (Mt 4,19). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Julian Hatała (prowadzący), Łukasz Romanowski, Grzegorz Buczek, Damian Bilicz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 30 marca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 262 (1) (2016-04-02): Syn Dawida
2016-04-01 01:14:05

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej dla dorosłych (sezon 21) z 2 kwietnia 2016 r., pt. „Syn Dawida”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje biblijne 2/2016”: Andy Nash, „Ewangelia Mateusza”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Mt 1,1-25; Mk 12,35-37; Iz 9,5-6; Rz 5,8; J 2,25; Jr 29,13; Mt 2,1-14. TEKST PRZEWODNI: „On zbawi lud swój od grzechów jego” (Mt 1,21). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Grzegorz Korczyc (prowadzący), Łukasz Siemczuk, Dorothy Ann Porawski-Orzechowska, Grzegorz Kiełpiński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 17 marca 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons 3.0 PL (BY-NC-ND).

Zatrzymaj się na swojej drodze
2016-03-31 02:37:18

Dwadzieścia jeden utworów wykonanych przez Volodię Tanchuka. Zarejestrowano w Podkowie Leśnej 18 listopada 2007 roku. Copyright © 2007 Nadzieja.pl Sp. z o.o. Copyright © 2016 nadzieja.tv

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie