nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Studium biblijne - 318 (5) (2017-04-29): Życie dla Boga
2017-04-24 14:46:58

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 29 kwietnia 2017 r., pt. „Życie dla Boga”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 P 3,8-12; Ga 2,20; 1 P 4,1-2; Rz 6,1-11; 1 P 4,3-11; 2 Sm 11,4. TEKST PRZEWODNI: „Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło” (1 P 3,12). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Andrzej Kaszewiak, Janusz Orzechowski, Maciej Matter. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 20 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 29 kwietnia 2017 r., pt. „Życie dla Boga”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 P 3,8-12; Ga 2,20; 1 P 4,1-2; Rz 6,1-11; 1 P 4,3-11; 2 Sm 11,4. TEKST PRZEWODNI: „Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło” (1 P 3,12). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Piotr Stachurski (prowadzący), Andrzej Kaszewiak, Janusz Orzechowski, Maciej Matter. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 20 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Odwaga i poświęcenie - Marek Micyk
2017-04-23 06:28:30

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 22 kwietnia 2017 r. Przemawia: pastor Marek Micyk. Tytuł kazania: „Odwaga i poświęcenie” (Jk 2,17). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 22 kwietnia 2017 r. Przemawia: pastor Marek Micyk. Tytuł kazania: „Odwaga i poświęcenie” (Jk 2,17). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Miłosierny Boży gniew - Od słowa do Słowa - 82 - Piotr Stachurski
2017-04-19 17:10:17

Miłosierny Boży gniew - Od słowa do Słowa - 82 - Piotr Stachurski Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 82, ostatnie z całej serii, pt. „Miłosierny Boży gniew”), który prowadzi pastor Piotr Stachurski, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 27 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Miłosierny Boży gniew - Od słowa do Słowa - 82 - Piotr Stachurski Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 82, ostatnie z całej serii, pt. „Miłosierny Boży gniew”), który prowadzi pastor Piotr Stachurski, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 27 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 317 (4) (2017-04-22): Współżycie społeczne
2017-04-19 01:50:53

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 22 kwietnia 2017 r., pt. „Współżycie społeczne”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 P 2,13-23; 3,1-7; 1 Kor 7,12-16; Ga 3,27-28; Dz 5,27-32; Kpł 19,18. TEKST PRZEWODNI: „Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów” (1 P 4,8). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Łukasz Romanowski, Barbara Piast, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 15 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 22 kwietnia 2017 r., pt. „Współżycie społeczne”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 P 2,13-23; 3,1-7; 1 Kor 7,12-16; Ga 3,27-28; Dz 5,27-32; Kpł 19,18. TEKST PRZEWODNI: „Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów” (1 P 4,8). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Łukasz Romanowski, Barbara Piast, Jan Miodoński. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 15 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Twój Bóg twoim wsparciem (webinar 1)
2017-04-18 14:45:05

Zapis transmisji spotkania na żywo w formie webinaru z 7 kwietnia 2017 r. w Podkowie Leśnej, którego tematem przewodnim jest: "Bóg, a powodzenie w pracy i w biznesie". Spotkanie prowadzi Wojciech Orzechowski, a jego gośćmi będą osoby pracujące w różnych branżach, a w życiu przede wszystkim szukają bliskiej relacji z Panem Bogiem. Każdy z nich opowie swoją historię, swoje doświadczenia Bożego prowadzenia, Bożej łaski jakiej doświadczyli w pracy zawodowej. Zapraszamy na Facebook: http://fb.com/BlizejBogaByc Zapraszamy na strony internetowe: http://BlizejBogaByc.pl http://BibliaMowi.pl Zapraszamy na kanały YouTube: Pastor Marek: https://www.youtube.com/pastormarek Oścista Ryba: https://www.youtube.com/OscistaRyba Nadzieja TV: https://www.youtube.com/nadziejatv Wersja bez języka migowego (oryginalna): https://youtu.be/exZMu96EUJA Wersja z językiem migowym: https://youtu.be/9cdl8gBOKvg © 2017 Bliżej Boga Być. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2017 Tajemnice Pisma Świętego. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2017 nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 3.0 PL).
Zapis transmisji spotkania na żywo w formie webinaru z 7 kwietnia 2017 r. w Podkowie Leśnej, którego tematem przewodnim jest: "Bóg, a powodzenie w pracy i w biznesie". Spotkanie prowadzi Wojciech Orzechowski, a jego gośćmi będą osoby pracujące w różnych branżach, a w życiu przede wszystkim szukają bliskiej relacji z Panem Bogiem. Każdy z nich opowie swoją historię, swoje doświadczenia Bożego prowadzenia, Bożej łaski jakiej doświadczyli w pracy zawodowej. Zapraszamy na Facebook: http://fb.com/BlizejBogaByc Zapraszamy na strony internetowe: http://BlizejBogaByc.pl http://BibliaMowi.pl Zapraszamy na kanały YouTube: Pastor Marek: https://www.youtube.com/pastormarek Oścista Ryba: https://www.youtube.com/OscistaRyba Nadzieja TV: https://www.youtube.com/nadziejatv Wersja bez języka migowego (oryginalna): https://youtu.be/exZMu96EUJA Wersja z językiem migowym: https://youtu.be/9cdl8gBOKvg © 2017 Bliżej Boga Być. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2017 Tajemnice Pisma Świętego. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2017 nadzieja.tv. Creative Commons Attribution (BY-NC-ND 3.0 PL).

Studium biblijne - 316 (3) (2017-04-15): Królewskie kapłaństwo
2017-04-07 00:33:35

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 15 kwietnia 2017 r., pt. „Królewskie kapłaństwo”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 P 2,1-3; Hbr 4,12; 1 P 2,4-8; Iz 28,16; Wj 19,3-6; 1 P 2,5.9-10. TEKST PRZEWODNI: „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości” (1 P 2,9). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Ryszard Macios, Halina Szklorz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 13 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 15 kwietnia 2017 r., pt. „Królewskie kapłaństwo”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 P 2,1-3; Hbr 4,12; 1 P 2,4-8; Iz 28,16; Wj 19,3-6; 1 P 2,5.9-10. TEKST PRZEWODNI: „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości” (1 P 2,9). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Kosowski (prowadzący), Małgorzata Rykucka, Ryszard Macios, Halina Szklorz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 13 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 315 (2) (2017-04-08): Dziedzictwo nieznikome
2017-04-04 04:00:51

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 8 kwietnia 2017 r., pt. „Dziedzictwo nieznikome”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 P 1,1-2; J 3,16; Ez 33,11; 1 P 1,3-21; Kpł 11,44-45; 1 P 1,22-25. TEKST PRZEWODNI: „Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco” (1 P 1,22). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Waldemar Pieszka (prowadzący), Estera Hatała, Waldemar Kutrzeba, Maksymilian Szklorz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 8 kwietnia 2017 r., pt. „Dziedzictwo nieznikome”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 P 1,1-2; J 3,16; Ez 33,11; 1 P 1,3-21; Kpł 11,44-45; 1 P 1,22-25. TEKST PRZEWODNI: „Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco” (1 P 1,22). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Waldemar Pieszka (prowadzący), Estera Hatała, Waldemar Kutrzeba, Maksymilian Szklorz. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Komunikacja Boga z człowiekiem - Od słowa do Słowa - 81 - Władysław Kosowski
2017-04-03 02:14:30

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 81 pt. „Komunikacja Boga z człowiekiem”), który prowadzi pastor Władysław Kosowski, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 20 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 81 pt. „Komunikacja Boga z człowiekiem”), który prowadzi pastor Władysław Kosowski, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 20 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 314 (1) (2017-04-01): Piotr
2017-03-31 01:09:32

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 1 kwietnia 2017 r., pt. „Piotr”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Łk 5,1-11; Mt 16,13-17; 14,22-33; Łk 22,31-34.54-62; Ga 2,9.11-14. TEKST PRZEWODNI: „A widząc wichurę, zląkł się i, gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O małowierny, czemu zwątpiłeś?” (Mt 14,30-31). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Julian Hatała, Zbigniew Bednarski, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 6 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 1 kwietnia 2017 r., pt. „Piotr”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Łk 5,1-11; Mt 16,13-17; 14,22-33; Łk 22,31-34.54-62; Ga 2,9.11-14. TEKST PRZEWODNI: „A widząc wichurę, zląkł się i, gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O małowierny, czemu zwątpiłeś?” (Mt 14,30-31). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Julian Hatała, Zbigniew Bednarski, Igor Baron. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 6 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Guru z Nazaretu - Od słowa do Słowa - 80 - Andrzej Siciński
2017-03-27 00:25:54

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 80 pt. „Guru z Nazaretu”), który prowadzi pastor Andrzej Siciński, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 13 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 80 pt. „Guru z Nazaretu”), który prowadzi pastor Andrzej Siciński, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Program został zarejestrowany 13 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2016 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie