nadzieja.tv

Cyfrowe archiwum dźwiękowe internetowej telewizji nadzieja.tv.


Odcinki od najnowszych:

Pieśń zwycięstwa - Władysław Polok
2017-07-16 07:13:41

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 1 lipca 2017 r. Przemawia: pastor Władysław Polok. Tytuł kazania: „Pieśń zwycięstwa” (Ap 15,2-3). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 1 lipca 2017 r. Przemawia: pastor Władysław Polok. Tytuł kazania: „Pieśń zwycięstwa” (Ap 15,2-3). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 329 (3) (2017-07-15): Jedność ewangelii
2017-07-10 02:22:20

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 15 lipca 2017 r., pt. „Jedność ewangelii”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 2,1-14; 1 Kor 1,10-13; Rdz 17,1-21; J 8,31-36; Kol 3,11. TEKST PRZEWODNI: „Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością” (Flp 2,2). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Grzegorz Buczek, Małgorzata Rykucka, Grzegorz Korczyc. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 22 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 15 lipca 2017 r., pt. „Jedność ewangelii”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Ga 2,1-14; 1 Kor 1,10-13; Rdz 17,1-21; J 8,31-36; Kol 3,11. TEKST PRZEWODNI: „Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością” (Flp 2,2). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Mariusz Zaborowski (prowadzący), Grzegorz Buczek, Małgorzata Rykucka, Grzegorz Korczyc. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 22 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 328 (2) (2017-07-08): Autorytet i ewangelia Pawła
2017-07-04 04:16:59

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 8 lipca 2017 r., pt. „Autorytet i ewangelia Pawła”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 P 3,15-16; Ga 1,1-24; Flp 1,1; Ga 5,12. TEKST PRZEWODNI: „A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym” (Ga 1,10). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Baron Igor (prowadzący), Daniel Stasiak, Marcin Knapik, Dariusz Lazar. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 17 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 8 lipca 2017 r., pt. „Autorytet i ewangelia Pawła”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 P 3,15-16; Ga 1,1-24; Flp 1,1; Ga 5,12. TEKST PRZEWODNI: „A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym” (Ga 1,10). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Baron Igor (prowadzący), Daniel Stasiak, Marcin Knapik, Dariusz Lazar. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 17 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Wyjdźcie na drogi i zaproście kogo spotkacie - Vadim Butov
2017-06-30 11:30:59

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 24 czerwca 2017 r. Przemawia: pastor Vadim Butov. Tłumaczy: Łukasz Romanowski. Tytuł kazania: „Wyjdźcie na drogi i zaproście kogo spotkacie” (Mt 24,14). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 24 czerwca 2017 r. Przemawia: pastor Vadim Butov. Tłumaczy: Łukasz Romanowski. Tytuł kazania: „Wyjdźcie na drogi i zaproście kogo spotkacie” (Mt 24,14). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 327 (1) (2017-07-01): Paweł - posłany do pogan
2017-06-22 23:11:17

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 1 lipca 2017 r., pt. „Paweł - posłany do pogan”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 6,9-15; 9,1-9; 1 Sm 16,7; Mt 7,1; Dz 11,19-21; 15,1-5. TEKST PRZEWODNI: „A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi” (Dz 11,18). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Maksymilian Szklorz, Leszek Izdebski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 23 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 26) z 1 lipca 2017 r., pt. „Paweł - posłany do pogan”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2017”: Carl P. Cosaert, „Ewangelia w Liście do Galatów”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Dz 6,9-15; 9,1-9; 1 Sm 16,7; Mt 7,1; Dz 11,19-21; 15,1-5. TEKST PRZEWODNI: „A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi” (Dz 11,18). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Władysław Polok (prowadzący), Krystyna Hołodyńska, Maksymilian Szklorz, Leszek Izdebski. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 23 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Skutki „NIE” na głos Boga - Mariusz Zaborowski
2017-06-21 06:41:02

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 17 czerwca 2017 r. Przemawia: pastor Mariusz Zaborowski. Tytuł kazania: „Skutki 'NIE' na głos Boga” (Lm 3,39-40). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 17 czerwca 2017 r. Przemawia: pastor Mariusz Zaborowski. Tytuł kazania: „Skutki 'NIE' na głos Boga” (Lm 3,39-40). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 326 (13) (2017-06-24): Główne tematy listów Piotra
2017-06-19 04:39:51

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (ostatni odcinek 25 sezonu) z 24 czerwca 2017 r., pt. „Główne tematy listów Piotra”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Iz 53,5-6.9; Kpł 16,16-19; 11,44; Rz 13,1-7; 1 Kor 14,40; 2 Tm 3,16. TEKST PRZEWODNI: „On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was” (1 P 2,24). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Magdalena Kowalczyk, Julian Hatała, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 24 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (ostatni odcinek 25 sezonu) z 24 czerwca 2017 r., pt. „Główne tematy listów Piotra”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: Iz 53,5-6.9; Kpł 16,16-19; 11,44; Rz 13,1-7; 1 Kor 14,40; 2 Tm 3,16. TEKST PRZEWODNI: „On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was” (1 P 2,24). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Zenon Korosteński (prowadzący), Magdalena Kowalczyk, Julian Hatała, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 24 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Studium biblijne - 325 (12) (2017-06-17): Dzień Pański
2017-06-16 01:16:01

Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 17 czerwca 2017 r., pt. „Dzień Pański”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 P 3,1-2; J 21,15-17; 2 P 3,3-13; Ps 90,4; Mt 24,43-51; 2 P 3,14-18. TEKST PRZEWODNI: „Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności” (2 P 3,11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Joanna Buczek, Łukasz Romanowski, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 12 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Studium biblijne lekcji Szkoły Sobotniej (sezon 25) z 17 czerwca 2017 r., pt. „Dzień Pański”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 2/2017”: Robert McIver, „Paś owieczki moje - 1 i 2 List Piotra”. STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 P 3,1-2; J 21,15-17; 2 P 3,3-13; Ps 90,4; Mt 24,43-51; 2 P 3,14-18. TEKST PRZEWODNI: „Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności” (2 P 3,11). W STUDIUM UDZIAŁ BIORĄ: Igor Baron (prowadzący), Joanna Buczek, Łukasz Romanowski, Małgorzata Rykucka. Zarejestrowano staraniem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 12 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. M. Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej. Copyright © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

U stóp Jezusa - Robert Lemon
2017-06-15 03:28:39

Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 10 czerwca 2017 r. Przemawia: pastor Robert Lemon. Tłumaczy: Łukasz Romanowski. Tytuł kazania: „U stóp Jezusa” [At the Feet of Jesus] (1 Kor 10,11). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Kazanie ze Słowa Bożego wygłoszone w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej 10 czerwca 2017 r. Przemawia: pastor Robert Lemon. Tłumaczy: Łukasz Romanowski. Tytuł kazania: „U stóp Jezusa” [At the Feet of Jesus] (1 Kor 10,11). © 2017 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Szanuj bliźniego swego jak siebie samego - Od słowa do Słowa - 53 - Grzegorz Korczyc
2017-06-11 22:15:51

Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 53 pt. „Szanuj bliźniego swego jak siebie samego”), który prowadzi pastor Grzegorz Korczyc, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. W czasie programu odpowiedzi na pytania widzów. Program został zarejestrowany 12 czerwca 2015 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2015 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).
Program na żywo pt. „Od słowa do Słowa” (spotkanie 53 pt. „Szanuj bliźniego swego jak siebie samego”), który prowadzi pastor Grzegorz Korczyc, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. W czasie programu odpowiedzi na pytania widzów. Program został zarejestrowany 12 czerwca 2015 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Copyright © 2015 www.nadzieja.tv. Licencja Creative Commons Attribution 3.0 PL (BY-NC-ND).

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie