nadzieja.fm

Cyfrowe Archiwum Dźwiękowe nadzieja.FM, zawierające materiały nadzieja.TV oraz własne.


Odcinki od najnowszych:

Boże powołanie do misji - Boża misja... (231021-3-#656)
2023-10-19 02:00:00

Studium biblijne (sezon 51) z 21 października 2023 r., pt. „Boże powołanie do misji”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 11,1-9; 12,1-3; Dn 9,24-27; Mt 1,21; Rdz 12,10-13,1; Dz 8,1-4; 1,8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Marek Micyk, Mariusz Maikowski, Waldemar Kutrzeba, Mikołaj Manżett-Leszczyński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 24 września 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 21 października 2023 r., pt. „Boże powołanie do misji”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 11,1-9; 12,1-3; Dn 9,24-27; Mt 1,21; Rdz 12,10-13,1; Dz 8,1-4; 1,8. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Marek Micyk, Mariusz Maikowski, Waldemar Kutrzeba, Mikołaj Manżett-Leszczyński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 24 września 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Boża misja wśród nas (cz. II) - Boża misja... (231014-2-#655)
2023-10-12 23:42:54

Studium biblijne (sezon 51) z 14 października 2023 r., pt. „Boża misja wśród nas (cz. II)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: J 20,21-22; Mt 28,16-20; Ap 14,6-7; Pwt 7,6.11 12; Ap 7,9-10. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mikołaj Manżett-Leszczyński, Julian Hatała, Michał Pilch, Remigiusz Krok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 24 września 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 14 października 2023 r., pt. „Boża misja wśród nas (cz. II)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: J 20,21-22; Mt 28,16-20; Ap 14,6-7; Pwt 7,6.11 12; Ap 7,9-10. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mikołaj Manżett-Leszczyński, Julian Hatała, Michał Pilch, Remigiusz Krok. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 24 września 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Boża misja wśród nas (cz. I) - Boża misja... (231007-1-#654)
2023-10-06 01:20:10

Studium biblijne (sezon 51) z 7 października 2023 r., pt. „Boża misja wśród nas (cz. I)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 3,9-15; 28,15; Wj 29,43.45; Mt 1,18-23; J 1,14-18; 3,16; 14,1-3. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś?” (Rdz 3,9). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mariusz Maikowski, Marek Micyk, Anna Reda, Zuzanna Dutkowska. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 24 września 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 51) z 7 października 2023 r., pt. „Boża misja wśród nas (cz. I)”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 4/2023: Boża misja jest moją misją”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 4/2023: God’s Mission - My Mission”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Rdz 3,9-15; 28,15; Wj 29,43.45; Mt 1,18-23; J 1,14-18; 3,16; 14,1-3. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś?” (Rdz 3,9). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Mariusz Maikowski, Marek Micyk, Anna Reda, Zuzanna Dutkowska. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 24 września 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

List do Efezjan w sercu - List do Efezjan (230930-14-#653)
2023-09-25 22:22:32

Studium biblijne (sezon 50) z 30 września 2023 r., pt. „List do Efezjan w sercu”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 1,1-6,24. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” (Ef 2,8-10). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Andrzej Siciński, Radosław Bojko, Zenon Korosteński, Michał Pilch. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 18 czerwca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 50) z 30 września 2023 r., pt. „List do Efezjan w sercu”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 1,1-6,24. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” (Ef 2,8-10). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Andrzej Siciński, Radosław Bojko, Zenon Korosteński, Michał Pilch. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 18 czerwca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Czyniąc pokój - List do Efezjan (230923-13-#652)
2023-09-22 03:02:35

Studium biblijne (sezon 50) z 23 września 2023 r., pt. „Czyniąc pokój”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 6,10-20; 1 P 4,1; 5,8; Iz 59,17; 52,8-10; 1 Tes 5,16-18. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże” (Ef 6,16 17). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zenon Korosteński, Łukasz Romanowski, Zbigniew Bednarski, Zdzisław Ples. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 18 czerwca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 50) z 23 września 2023 r., pt. „Czyniąc pokój”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 6,10-20; 1 P 4,1; 5,8; Iz 59,17; 52,8-10; 1 Tes 5,16-18. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże” (Ef 6,16 17). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Zenon Korosteński, Łukasz Romanowski, Zbigniew Bednarski, Zdzisław Ples. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 18 czerwca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Wezwanie do powstania - List do Efezjan (230916-12-#651)
2023-08-10 23:42:00

Studium biblijne (sezon 50) z 16 września 2023 r., pt. „Wezwanie do powstania”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 6,10-20; Pwt 20,2-4; Rz 13,11-14; 1 Tes 5,6-8; 1 Kor 15,23-24. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi” (Ef 6,10 11). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Błażej Owczarek, Beata Śleszyńska, Michał Pilch, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 4 czerwca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 50) z 16 września 2023 r., pt. „Wezwanie do powstania”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 6,10-20; Pwt 20,2-4; Rz 13,11-14; 1 Tes 5,6-8; 1 Kor 15,23-24. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi” (Ef 6,10 11). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Błażej Owczarek, Beata Śleszyńska, Michał Pilch, Waldemar Kutrzeba. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 4 czerwca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Całkowita lojalność w praktyce - List do Efezjan (230909-11-#650)
2023-07-30 01:34:12

Studium biblijne (sezon 50) z 9 września 2023 r., pt. „Całkowita lojalność w praktyce”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 6,1-9; Mk 10,13-16; Kol 3,21; 1 P 2,18-25; 2 Kor 5,10; Kol 3,24-25. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby” (Ef 6,9). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Julian Hatała, Estera Hatała, Radosław Bojko, Zenon Korosteński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 18 czerwca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 50) z 9 września 2023 r., pt. „Całkowita lojalność w praktyce”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 6,1-9; Mk 10,13-16; Kol 3,21; 1 P 2,18-25; 2 Kor 5,10; Kol 3,24-25. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby” (Ef 6,9). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Julian Hatała, Estera Hatała, Radosław Bojko, Zenon Korosteński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 18 czerwca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Mężowie i żony... - List do Efezjan (230902-10-#649)
2023-07-26 01:54:06

Studium biblijne (sezon 50) z 2 września 2023 r., pt. „Mężowie i żony razem u stóp krzyża”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 5,21-33; Flp 2,3-4; Ez 16,1-14; 2 Kor 11,1-4; Rdz 2,15-25. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany” (Ef 5,25-27). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Małgorzata Rykucka, Joanna Buczek, Maksymilian A. Szklorz, Mikołaj Krzyżanowski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 4 czerwca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 50) z 2 września 2023 r., pt. „Mężowie i żony razem u stóp krzyża”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 5,21-33; Flp 2,3-4; Ez 16,1-14; 2 Kor 11,1-4; Rdz 2,15-25. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany” (Ef 5,25-27). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Małgorzata Rykucka, Joanna Buczek, Maksymilian A. Szklorz, Mikołaj Krzyżanowski. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 4 czerwca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Żyć mądrze - List do Efezjan (230826-9-#648)
2023-07-24 01:33:18

Studium biblijne (sezon 50) z 26 sierpnia 2023 r., pt. „Żyć mądrze”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 5,1-20; 1 Kor 5,1-11; Ap 16,1-16; Kol 4,5; Prz 20,1; 23,29 35; Dz 16,25. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska” (Ef 5,15-17). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Michał Pilch, Monika Anulak, Zdzisław Anulak, Andrzej Siciński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 18 czerwca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Studium biblijne (sezon 50) z 26 sierpnia 2023 r., pt. „Żyć mądrze”. Na podstawie kwartalnika „Lekcje Biblijne 3/2023: List do Efezjan”. Tytuł oryginału: „Adult Sabbath School Bible Study Guide 3/2023: Ephesians”. ▶️ STUDIUM BIEŻĄCEGO ODCINKA: Ef 5,1-20; 1 Kor 5,1-11; Ap 16,1-16; Kol 4,5; Prz 20,1; 23,29 35; Dz 16,25. ▶️ TEKST PRZEWODNI: „Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska” (Ef 5,15-17). ▶️ W STUDIUM BIORĄ UDZIAŁ: Michał Pilch, Monika Anulak, Zdzisław Anulak, Andrzej Siciński. Zarejestrowano staraniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, zbór w Podkowie Leśnej, 18 czerwca 2023 r. w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, aula im. prof. Zachariasza Łyko. Copyright © 2023 www.nadzieja.tv. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Szkoła Życia (reportaż, 1997)
2023-07-22 04:28:31

Nagranie archiwalne reportażu (reklama) z 1997 r. na temat ośrodka edukacyjnego adwentystów dnia siódmego w Podkowie Leśnej (Wyższe Seminarium Duchowne i Policealna Szkoła Języka Angielskiego i Biznesu). Autorką reportażu jest Zoja Mikołajczak (dziś: Żak). W programie słyszymy prorektora Jana Polloka oraz studentów i pracowników. Jest to jedyna zachowana, unikatowa kopia tego nagrania, przedstawiającego specyfikę lat 90-tych XX w. Dziś ówczesne seminarium to Wyższa Szkoła Teolgiczno-Humanistyczna, a szkoła językowa to Szkoła Języków Obcych. Nagranie poddano rekonstrukcji cyfrowej z kasety magnetofonowej. Copyright © 2023 www.nadzieja.fm. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.
Nagranie archiwalne reportażu (reklama) z 1997 r. na temat ośrodka edukacyjnego adwentystów dnia siódmego w Podkowie Leśnej (Wyższe Seminarium Duchowne i Policealna Szkoła Języka Angielskiego i Biznesu). Autorką reportażu jest Zoja Mikołajczak (dziś: Żak). W programie słyszymy prorektora Jana Polloka oraz studentów i pracowników. Jest to jedyna zachowana, unikatowa kopia tego nagrania, przedstawiającego specyfikę lat 90-tych XX w. Dziś ówczesne seminarium to Wyższa Szkoła Teolgiczno-Humanistyczna, a szkoła językowa to Szkoła Języków Obcych. Nagranie poddano rekonstrukcji cyfrowej z kasety magnetofonowej. Copyright © 2023 www.nadzieja.fm. Creative Commons Attribution, BY-NC-ND 4.0 PL, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie