Strefa Designu Uniwersytetu SWPS

Strefa Designu Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę z zakresu projektowania: produktów, architektury, wnętrz, mody i komunikacji. Pokazuje, czym jest dobre projektowanie i w jaki sposób realizuje ono konkretne potrzeby użytkowników. Więcej informacji o projekcie: design.swps.pl


Odcinki od najnowszych:

Identyfikacja wizualna: fakty i mity w projektowaniu znaku, cz. I - Mateusz Antczak
2021-05-17 18:51:45

Znak identyfikacyjny, jako pewien efekt procesu projektowego działa na styku dwóch skrajności - kompleksowości komunikacyjnej oraz prostoty przedstawienia graficznego. W ramach procesu projektowego, jakim jest projektowanie znaku, przed twórcami stawiane jest wyzwanie podjęcia szeregu kluczowych decyzji odnośnie treści znaku oraz jego form. Podejść do tego tematu jest wiele, dlatego w tym podcaście Mateusz Antczak, projektant z Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS rozprawi się z kilkoma mitami na temat projektowania znaku. Więcej o faktach i mitach w projektowaniu znaku usłyszycie już niedługo w drugiej części tego podcastu. 02:39 - Czy logo powinno odzwierciedlać ofertę marki? 10:49 - Czy logo musi się nam podobać? Perspektywa odbiorcy i realizatora. 16:15 - Czy logo powinno wpisywać się w estetykę funkcjonującą na rynku? 21:45 - Czy logo może przedstawiać ofertę, cele i wartości organizacji? 26:30 - Czy logo jest najważniejsze w komunikacji organizacji? Strefa Designu Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę z zakresu projektowania: produktów, architektury, wnętrz, mody i komunikacji. Pokazuje, czym jest dobre projektowanie i w jaki sposób realizuje ono konkretne potrzeby użytkowników. Więcej informacji o projekcie: www.design.swps.pl Interesujesz się designem? Dołącz do nas w grupie Strefy Designu Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaDesignu). Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS: www.grafika.swps.pl www.facebook.com/grafikaswps

Ekologia cyfrowa - jak korzystanie z technologii wpływa na planetę? Tomasz Szeligowski, Natalia Bienias (Zebza)
2021-05-14 09:07:43

Twoja obecność w sieci, każdy lajk, wysłany e-mail czy wyszukiwane hasło wymagają ogromnej infrastruktury (centrów danych, sieci, terminali), które są niezwykle energochłonne. Szacuje się, że globalny ślad węglowy technologii komunikacyjno-informacyjnych liczy między 2 proc. a 3,7 proc., czyli dokładnie tyle, ile cały przemysł lotniczy. Do 2025 r. skala tego zjawiska może zwiększyć się dwukrotnie. Ile dokładnie, tego nie wie nikt. O wpływie technologii na środowisko naturalne rozmawiają Tomasz Szeligowski, projektant komunikacji z Grafiki Uniwersytetu SWPS, oraz Natalia Bienias (by Zebza). Podczas spotkania poruszyliśmy następujące tematy: - Czym jest ekologia cyfrowa? - Co jest istotne w ekologii cyfrowej? - „Ile waży e-mail?”, czyli jaki jest ślad węglowy naszych działań w internecie? - Jaki % zapotrzebowania energetycznego na całym świecie jest konsumowany przez technologie informacyjno-komunikacyjne? - Jakiej infrastruktury wymagają internet, nowe technologie i nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne? - Odpowiedzialność ekologiczna największych firm i korporacji. - Przykłady dobrych praktyk ekologicznych w dużych biznesach. - Oszustwa w ekologii cyfrowej. - Jak sprawdzić czy dana strona internetowa jest eko? - Jak być bardziej eko-cyfrowym na co dzień? - Rola i odpowiedzialność projektantów w ekologii cyfrowej. - Jakie są możliwości uświadamiania, uwrażliwiania i upowszechniania wiedzy na temat cyfrowej ekologii? - Polecenia źródeł wiedzy o ekologii cyfrowej. Interesujesz się designem? Dołącz do innych w grupie Strefy Designu Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaDesignu). Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS: www.grafika.swps.pl www.facebook.com/grafikaswps Strefa Designu Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę z zakresu projektowania: produktów, architektury, wnętrz, mody i komunikacji. Pokazuje, czym jest dobre projektowanie i w jaki sposób realizuje ono konkretne potrzeby użytkowników. Więcej informacji o projekcie: www.design.swps.pl

Jak uczyć (się) projektowania? - K. Sowa, M. Ciesielska, M. Wszołek, N. Bienias (Zebza)
2021-05-13 12:21:36

Design jest dyscypliną z gruntu dynamiczną, nieustannie zmieniającą się. Odpowiada na potrzeby oraz problemy, jakie stanowią przedmiot zainteresowania projektantów w myśl idei problem oriented design. Obecnie jednak obserwujemy zasadniczą zmianę paradygmatu w projektowaniu, która polega na transformacji designu w narzędzie moderacji i animacji zmiany społecznej – design przestaje stanowić odrębną dyscyplinę i przyjmuje rolę facylitatora procesów, w centrum zainteresowania stawiając człowieka w określonej roli społecznej. Zadaniem projektowania jest zatem uzupełnianie deficytów w zakresie myślenia systemowego, orientacji na problem i jego rozwiązanie w duchu partycypacji. Jako teoretycy i praktycy projektowania, a także wykładowcy, widzimy konieczność redefiniowania sposobów edukacji w zakresie designu. Nie chcemy jednak odbierać szkołom projektowym i artystycznym należnego im miejsca w systemie szkolnictwa wyższego i nie deprecjonujemy ich statusu quo. Pragniemy zaznaczyć, że myślenie projektowe może wesprzeć dziedziny i dyscypliny, które w swoim zakresie dotychczas nie uwzględniały designu jako takiego. O tym, jak uczyć (się) projektowania będą rozmawiać eksperci związani z kierunkiem Grafika Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu: projektantka i badaczka Małgorzata Ciesielska, komunikolog dr Mariusz Wszołek oraz grafik i projektantka Katarzyna Sowa. Rozmowę poprowadzi Natalia Bienias (By zebza), wykładowczyni na podyplomowych studiach UX Design Uniwersytetu SWPS. Podczas spotkania poruszyliśmy następujące tematy: - Skąd konieczność redefinicji sposobu edukacji w zakresie designu? - Jak do tej pory uczyło się projektowania? - Co studenci projektowania robią podczas zajęć na studiach? - Czy można się uczyć projektowania na własną rękę? - Jakie kompetencje są kluczowe w projektowaniu? Czy uczelnie artystyczne rzeczywiście ich uczą? - Na jakie przedmioty zwracać uwagę przy wyborze studiów projektowych? - Czy projektant musi umieć rysować? - Jaka będzie rola i znaczenie UX Design w perspektywie 5-10 lat? - Konkurs „Głowa się rusza” - na czym polega? - Kogo warto śledzić w social mediach w zakresie projektowania? Interesujesz się designem? Dołącz do innych w grupie Strefy Designu Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaDesignu). Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS: www.grafika.swps.pl www.facebook.com/grafikaswps Strefa Designu Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę z zakresu projektowania: produktów, architektury, wnętrz, mody i komunikacji. Pokazuje, czym jest dobre projektowanie i w jaki sposób realizuje ono konkretne potrzeby użytkowników. Więcej informacji o projekcie: www.design.swps.pl

Teoria i praktyka projektowania komunikacji - dr Mariusz Wszołek, Natalia Bienias (Zebza)
2021-04-19 14:21:14

Z dr Mariuszem Wszołkiem, komunikologiem, który pracuje w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS, rozmawiamy o teorii i praktyce projektowania komunikacji. Jaka jest relacja komunikacji, designu i społeczeństwa? Kim są odbiorcy naszych projektów? Jaki jest zestaw kompetencji, dobrego projektanta komunikacji? Jaki jest dobry projektant? Czym się kieruje i co potrafi? Jak teoretyczne rozważania wiążą się z praktyką projektową? Czy nie stoją w opozycji do tego co dzieje się na rynku? Rozmowę poprowadzi Natalia Bienias (Zebza), Head of Design w firmie projektowo-badawczej Mobee Dick oraz wykładowczyni na na podyplomowych studiach UX Design na Uniwersytecie SWPS. 01:43 - Czym jest projektowanie komunikacji? 04:35 - Czym jest communication design? Oferta komunikacyjna, przestrzeń komunikacyjna, sytuacja komunikacyjna, scenariusz komunikacyjny. 09:40 - Projektant komunikacji, kim jest? 12:20 - Jak projektować dla społeczeństwa? 15:00 - Kto jest odbiorcą komunikacji? Jak to zbadać? 18:00 - Czy jako projektanci mamy wpływ na zmianę wymagań klienta? 21:00 - Jakie są cechy skutecznego komunikatu? 22:35 - Na co zwracać uwagę przy komunikacji marek? 25:26 - Rola edukacji w projektowaniu komunikacji. 28:20- Gdzie dla Mariusza Wszołka przebiega granica komunikacji? 29:20 - Jak projektojektować reklamy w świecie, gdzie każdy stara się unikać reklamy? 32:50 - Czy są narzędzia i metody, które pomagają w projektowaniu? 37:28 - Jak miasta powinny projektować komunikację? 44:00 - Jaki powinien być dobry projektant? 48:32 - Jak widzimy przyszłość oznaczeń drogowych? Czy zmniejszymy liczbę znaków drogowych? 49:38 - Polecenia książkowe i inspiracje Mariusza Wszołka Interesujesz się designem? Dołącz do innych w grupie @Strefa Designu Uniwersytetu SWPS - tu link do grupy https://www.facebook.com/groups/StrefaDesignu

Teoria i praktyka projektowania komunikacji - dr Mariusz Wszołek, Natalia Bienias (Zebza)
2021-04-19 14:21:14

Z dr Mariuszem Wszołkiem, komunikologiem, który pracuje w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS, rozmawiamy o teorii i praktyce projektowania komunikacji. Jaka jest relacja komunikacji, designu i społeczeństwa? Kim są odbiorcy naszych projektów? Jaki jest zestaw kompetencji, dobrego projektanta komunikacji? Jaki jest dobry projektant? Czym się kieruje i co potrafi? Jak teoretyczne rozważania wiążą się z praktyką projektową? Czy nie stoją w opozycji do tego co dzieje się na rynku? Rozmowę poprowadzi Natalia Bienias (Zebza), Head of Design w firmie projektowo-badawczej Mobee Dick oraz wykładowczyni na na podyplomowych studiach UX Design na Uniwersytecie SWPS. 01:43 - Czym jest projektowanie komunikacji? 04:35 - Czym jest communication design? Oferta komunikacyjna, przestrzeń komunikacyjna, sytuacja komunikacyjna, scenariusz komunikacyjny. 09:40 - Projektant komunikacji, kim jest? 12:20 - Jak projektować dla społeczeństwa? 15:00 - Kto jest odbiorcą komunikacji? Jak to zbadać? 18:00 - Czy jako projektanci mamy wpływ na zmianę wymagań klienta? 21:00 - Jakie są cechy skutecznego komunikatu? 22:35 - Na co zwracać uwagę przy komunikacji marek? 25:26 - Rola edukacji w projektowaniu komunikacji. 28:20- Gdzie dla Mariusza Wszołka przebiega granica komunikacji? 29:20 - Jak projektojektować reklamy w świecie, gdzie każdy stara się unikać reklamy? 32:50 - Czy są narzędzia i metody, które pomagają w projektowaniu? 37:28 - Jak miasta powinny projektować komunikację? 44:00 - Jaki powinien być dobry projektant? 48:32 - Jak widzimy przyszłość oznaczeń drogowych? Czy zmniejszymy liczbę znaków drogowych? 49:38 - Polecenia książkowe i inspiracje Mariusza Wszołka Interesujesz się designem? Dołącz do innych w grupie @Strefa Designu Uniwersytetu SWPS - tu link do grupy https://www.facebook.com/groups/StrefaDesignu

Ekoetyka w projektowaniu- czyli o czym szumi las - Ewa Trzcionka, Agata Bisping
2021-04-13 15:30:37

Co wspólnego ma przyroda z odpowiedzialnym projektowaniem? Jak wykorzystywać edukację przyrodniczo-leśną w edukacji projektowej? Czym jest społeczna odpowiedzialność projektanta? Jak ekoetyka przekłada się na pracę projektanta? Czy relacja z przyrodą wpływa na kreatywność? Czym jest przyrodnicza empatia? Na te i inne pytania odpowiada Ewa Trzcionka, ekspertka ds. designu, wykładowczyni School of Form Uniwersytetu SWPS, doradczyni Programu Climate Leadership ONZ (UN Environment). Rozmowę poprowadzi Agata Bisping. 01:40 - Czym jest społeczna odpowiedzialność projektanta? 11:30 - Połączenie kreatywności z deficytem przyrody i kąpielami leśnymi. Jak można to powiązać? 16:40 - Rozwój nie zawsze oznacza wzrost. Co to znaczy? 21:00 - O zajęciach Ewy Trzcionki w School of Form Uniwersytetu SWPS 24:21 - Jak wykorzystywać i wprowadzić edukację przyrodniczo-leśną w edukacji projektowej? 29:15 - Jak edukować firmy, aby były przyjazne środowiskowo? 32:30 - Przykłady firm i projektów odpowiedzialnych środowiskowo. 42:00 - Co zachwyca Ewę Trzcionkę? Ewa Trzcionka- ekspertka ds. designu, wykładowczyni Wydziału School of Form Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Doradczyni Programu Climate Leadership ONZ (UN Environment). Ma za sobą kilkanaście lat pełnienia funkcji redaktorki naczelnej w magazynie „Design Alive Agata Bisping - pomysłodawca i producent konferencji Element Urban Talks. Producent wystaw i wydarzeń kulturalnych poświęconych designowi i architekturze. Współpracuje m.in. z Instytutem Adama Mickiewicza, Mamy Projekt, Fundacją Piękna Polska. Interesujesz się designem? Dołącz do innych w grupie @Strefa Designu Uniwersytetu SWPS - tu link do grupy https://www.facebook.com/groups/StrefaDesignu Strefa Designu Uniwersytetu SWPS - to projekt popularyzujący wiedzę z zakresu projektowania: produktów, architektury, wnętrz, mody i komunikacji. Pokazuje, czym jest dobre projektowanie i w jaki sposób realizuje ono konkretne potrzeby użytkowników. Więcej informacji o projekcie: design.swps.pl

Branding: architektura marki – zalety i wady rozwiązań - Mateusz Antczak
2021-04-05 20:01:21

Projektowanie i zarządzanie wizerunkiem marki stawia przed projektantami, jak i managerami wiele wyzwań. Jednym z takich wyzwań jest zapewnienie spójności i przejrzystości prowadzonej komunikacji na temat działalności firmy, czy oferty. Pomocne może okazać się zbudowanie struktury wewnętrznych zależności marki. O tym czym jest architektura marki, opowie Mateusz Antczak, projektant z Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. 03:05 - Różnorodność usług marki. Jak zbudować spójną komunikację? 04:20 - Architektura marki. Czym jest? 07:00 - Architektura korporacyjna, architektura wspomagana, architektura indywidualnych marek. 15:07 - Siedem strategii marek: portfel marek, parasol marek, marka linii produktów, marka asortymentu produktów, marka źródła, marka wspierająca i marki prywatne. 24:25 - Jakie podejście do budowania architektury marki jest lepsze? Interesujesz się designem? Dołącz do innych w grupie @Strefa Designu Uniwersytetu SWPS - tu link do grupy https://www.facebook.com/groups/StrefaDesignu

Czy można odtworzyć historię? O zapisach fotograficznych - Agnieszka Rayss, Agata Bisping
2021-03-24 10:11:00

Co można uchwycić w fotografii, czego nie da się opowiedzieć słowami? Czym jest fotografia dokumentalna? Co rozwija oko fotografa? Jak patrzenie przez obiektyw wpływa na inne funkcje poznawcze oraz perspektywę projektową? Na te i inne pytania odpowiada Agnieszka Rayss, kierowniczka warsztatu foto-video School of Form Uniwersytetu SWPS, fotografka i założycielka stowarzyszenia Sputnik Photos. Rozmowę poprowadzi Agata Bisping. 2:25 - Jaka jest rola fotografa i fotografii we współczesnym świecie? 05:25 - Czy rolą fotografa artysty jest krytyczny komentarz do otaczającej rzeczywistości? 08:00 - Czy łatwiej jest przemówić do odbiorców obrazem niż tekstem? 10:05 - Czy jest coś w fotografii, czego nie można wyrazić słowami? 11:05 - Jaka jest funkcja fotografii w projektowaniu? 12:44 - Czy spojrzenie przez obiektyw pozwala zmienić perspektywę projektu? 14:40 - Czy fotograf postrzega rzeczywistość przez pryzmat fotografii? 18:00 - Jak wraz ze zmianą technologii zmieniła się praca fotografa? 20:24 - Jaki jest cel Agnieszki Rayss w kontakcie ze studentami School of Form Uniwersytetu SWPS? 23:07 - Co inspiruje Agnieszkę Rayss? 26:20 - Kolektyw fotograficzny Sputnik Photos 32:00 - Gdzie Agnieszka Rayss znajduje wytchnienie od pracy? 33:10 - Co zachwyca Agnieszkę Rayss?

Projektowanie zorientowane na człowieka. Czym jest i gdzie je stosować?- Henryk Stawicki, Agata Bisping
2021-03-14 23:14:00

Podczas spotkania z Henrykiem Stawickim, współtworzącym Change Pilots. Rozmawiamy o projektowaniu zorientowanym na człowieka. Henryk, jako wykładowca School of Form skupia się na przedmiotach Human Centered Design i Zarządzaniu Wzornictwem. Jakie zastosowanie w codziennej pracy ma teoria, którą przekazuje? Jakie znaczenie ma odpowiednie przygotowanie i nastawienie?Co to znaczy projektować świadomie i odpowiedzialnie? Gdzie widzi przestrzeń dla swoich działań? Czego potrzebuje i gdzie łapie oddech poza pracą? Na te i inne pytania Henryk Stawicki odpowiada w rozmowie z Agatą Bisping. 2:40 - Jak długo Henryk dochodził do poziomu eksperta i roli w której jest wsparciem dla innych? 03:40 - Czym jest konsulting wzorniczy? 04:30 - Przykłady firm i projektów przy których współpracował Henryk 08:00 - Jak współpracować z klientem aby pokazać mu wartość produktu i skoncentrować się na wartościach płynących dla klienta? 11:00 - Jak odróżnić to czego klient chce od tego co klient potrzebuje? 17:10 - Czym jest projektowanie zorientowane na człowieka? 22:06 - Po co projektować nowe rzeczy, jeśli już wszystko mamy? 28:45 - Jak tworzyć bardziej odpowiedzialnie? 32:10 - Czy młodsze pokolenia są bardziej świadomymi konsumentami? 36:25 - Czy produkty wytwarzane bardziej świadome i prośrodowiskowe są jedynie dla zamożnych społeczeństw? 41:50 - Jak Henryk łapie oddech i dystans tworząc wymagające projekty? 44:40 - Co Henryk zawdzięcza 2020 roku? 46:30 - Czego Henryk życzy sobie w 2021 roku? Henryk Stawicki - Współprowadzący Change Pilots. W zespole dostarcza multikulturową perspektywę dzięki wieloletniej praktyce m.in. w Nowym Jorku, Londynie i Łodzi. Wykłada Human-Centred Design oraz Zarządzanie Wzornictwem w School of Form, a także Circular Design gościnnie na Hyper Island oraz Stockholm School of Economics. Jest partnerem w szwedzkiej firmie konsultingowej Next Agents, członkiem zespołu Service Design Polska, Fundacji Cohabitat zajmującej się tematyką budownictwa naturalnego oraz koordynatorem programowym corocznej konferencji Design Talks Business Summit. Od 2 lat mieszka na wsi, często chodzi po górach, biega po lasach i praktykuję jogę. Agata Bisping - pomysłodawca i producent konferencji Element Urban Talks. Producent wystaw i wydarzeń kulturalnych poświęconych designowi i architekturze. Współpracuje m.in. z Instytutem Adama Mickiewicza, Mamy Projekt, Fundacją Piękna Polska. W cyklu rozmów „Mistrzowie” Strefy Designu Uniwersytetu SWPS wraz z praktykami ze świata designu rozmawiamy o tym, jak wygląda ich codzienna praca związana z różnymi aspektami kreatywnego projektowania. Strefa Designu Uniwersytetu SWPS - to projekt popularyzujący wiedzę z zakresu projektowania: produktów, architektury, wnętrz, mody i komunikacji. Pokazuje, czym jest dobre projektowanie i w jaki sposób realizuje ono konkretne potrzeby użytkowników. Więcej informacji o projekcie: design.swps.pl

Branding – czym jest dobry wizerunek? - Mateusz Antczak
2021-03-09 12:38:00

Funkcjonując w pewnym otoczeniu zazwyczaj zabiegamy o określony sposób postrzegania. Podobnie jest z marki, które to starają się poprzez swoje programy komunikacji kreować i aktualizować określony wizerunek. Równocześnie w kontekście brandingu często usłyszeć możemy takie określenia jak „dobry wizerunek”. Istotne okazać się może poszukanie odpowiedzi na pytanie „czym jest wizerunek?”. 02:25 - Czym jest wizerunek organizacji? 05:30 - Tożsamość organizacji 07:30 - Proces definiowania tożsamości organizacji 15:58 - Ważne pytanie w procesie definiowania tożsamości marki: Co nas wyróżnia względem innych organizacji? 17:35 - Jak zaprojektować tożsamość organizacji ? 21:45 - Elementy budowania tożsamości organizacji: cele, wartości, znaki rozpoznawcze 26:15 - Profesjonalność organizacji. Czym jest? 27:53 - Wyzwania procesu budowania wizerunku organizacji 30:15 - Czym jest dobry wizerunek organizacji? Mateusz Antczak projektant działający na pograniczu teorii i praktyki designu. Zawodowo zajmuje się m.in. badaniem, projektowaniem oraz wdrażaniem programów Corporate Identity. W swojej pracy koncentruje się na projektowaniu grafiki użytkowej ze szczególnym uwzględnieniem znaku marki oraz identyfikacji wizualnych. Definiuje rolę projektanta nie jako jedynie dostawcy gotowych rozwiązań, ale przede wszystkim konsultanta, doradcy, moderatora oraz mentora. Swoją działalność dydaktyczną realizuje przy okazji warsztatów projektowych oraz współpracując z Katedrą Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Badawczo zajmuje się wpływem szeroko pojętego designu na projektowanie i modelowanie komunikacji, w szczególności w obszarach Corporate Identity oraz brandingu. „Dobry Design Działa”- to cykl podcastów realizowany w ramach Strefy Designu Uniwersytetu SWPS, z którego dowiesz się, czym jest dobry design, dlaczego jest on ważny oraz jaka jest rola projektanta. Gospodarzem programu jest Mateusz Antczak.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie