Prawnik na budowie

Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Mówimy o zamówieniach publicznych i inwestycjach sektora prywatnego. Znajdziesz tu zarówno rozmowy z przedstawicielami branży, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami, jak i odcinki, w których my dzielimy się tym, jak roboty budowlane wyglądają z perspektywy prawa.Ryczałt, roboty dodatkowe, kary umowne, odstąpienia, aneksowanie umów, wady robót i nieprawidłowe wykonywanie kontraktu, odbiory - niezależnie od tego czy jesteś wykonawcą, podwykonawcą czy inwestorem znajdziesz tu dla siebie wartościowe treści.Prowadzący - Łukasz Mróz, radca prawny, partner Mróz Radcy Prawni Sp. p.

Kategorie:
Biznes

Odcinki od najnowszych:

Zawsze ktoś podpisze umowę #202
2023-02-06 01:00:00

"Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie". To postanowienie z projektu umowy do wcale niemałego przetargu. Ledwie 10 słów, a potencjał na generowanie dodatkowych kosztów w zasadzie nieograniczony. A oprócz kosztów wygenerowało także po mojej stronie trochę wolnych myśli o kulturze tworzenia umów w zamówieniach publicznych. Link do rejestracji na webinar "Odstąpienie od umowy przez wykonawcę przez brak gwarancji" - https://bit.ly/3XZG3Lr Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

"Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie".

To postanowienie z projektu umowy do wcale niemałego przetargu. Ledwie 10 słów, a potencjał na generowanie dodatkowych kosztów w zasadzie nieograniczony.

A oprócz kosztów wygenerowało także po mojej stronie trochę wolnych myśli o kulturze tworzenia umów w zamówieniach publicznych.

Link do rejestracji na webinar "Odstąpienie od umowy przez wykonawcę przez brak gwarancji" - https://bit.ly/3XZG3Lr

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

Kara umowna tak nieuczciwa, że aż niemożliwa do dochodzenia #201
2023-02-02 10:00:00

W sytuacjach, kiedy rzeczywiście wystąpiły podstawy do naliczenia kary umownej, ale jej kwota wydaje się przesadzona zwyczajowym rozwiązaniem jest miarkowanie wysokości kary przez sąd. Niestety dla wykonawców praktyka jego stosowania prowadzi często do niezbyt satysfakcjonującego kwotowo rezultatu. Nie jest to jednak jedyne narzędzie ochrony wykonawców. W wyrokach można znaleźć też sytuacje, w których sąd uznał, że żądanie zapłaty kary jest tak oderwane od rzeczywistości, że strona która jej dochodzi nie powinna dostać ani złotówki. Ujmując problem w prawniczą nomenklaturę powiedzielibyśmy, że działanie wierzyciela (inwestora obciążającego wykonawcę czy generalnego wykonawcę obciążającego podwykonawcę) narusza art. 5 k.c. i stanowi nadużycie prawa podmiotowego Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

W sytuacjach, kiedy rzeczywiście wystąpiły podstawy do naliczenia kary umownej, ale jej kwota wydaje się przesadzona zwyczajowym rozwiązaniem jest miarkowanie wysokości kary przez sąd. Niestety dla wykonawców praktyka jego stosowania prowadzi często do niezbyt satysfakcjonującego kwotowo rezultatu. Nie jest to jednak jedyne narzędzie ochrony wykonawców.

W wyrokach można znaleźć też sytuacje, w których sąd uznał, że żądanie zapłaty kary jest tak oderwane od rzeczywistości, że strona która jej dochodzi nie powinna dostać ani złotówki. Ujmując problem w prawniczą nomenklaturę powiedzielibyśmy, że działanie wierzyciela (inwestora obciążającego wykonawcę czy generalnego wykonawcę obciążającego podwykonawcę) narusza art. 5 k.c. i stanowi nadużycie prawa podmiotowego

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

Bezpodstawne odstąpienie od umowy przez zamawiającego #200
2023-01-24 16:00:00

Tym razem o wyselekcjonowanym przez siebie wyroku opowiada Szymon. Oddając mu głos: "Spór rozegrał się między zamawiającym publicznym, a wykonawcą robót budowlanych. Przedmiotem robót było wykonanie zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj. Na etapie projektowania zamawiający nabrał wątpliwości co do zaproponowanych rozwiązań projektowych, które w jego ocenie mogły spowodować utratę dofinansowania. Wobec braku porozumienia z wykonawcą, zamawiający uznał, że nie jest możliwe dotrzymanie terminu, dlatego odstąpił od umowy i naliczył karę umowną z tego tytułu. Jako podstawę wskazał art. 635 w zw. z art. 656 k.c.  Głównym problemem okazała się skuteczność odstąpienia (a raczej brak skuteczności). Odstąpienie od umowy na podstawie art. 635 k.c. wywołuje skutek, jeśli odstępujący wykaże, że nie jest prawdopodobne, aby wykonawca zdołał ukończyć prace w czasie umówionym. Jak się okazało zamawiający nie podjął próby wykazania powyższego. Sąd II instancji nie miał więc wątpliwości, że odstąpienie oparte o art. 635 k.c. było co najmniej przedwczesne.  Sąd doszedł do przekonania, że choć oświadczenie nie wywołało skutku zamierzonego przez zamawiającego, to jednak jakiś skutek wywołało. Zakwalifikował złożone oświadczenie jako przypadek z art. 644 k.c. W końcowym rozrachunku zamawiający nie otrzymał efektu finalnego prac, nie otrzymał naliczonych kar umownych, ale także musiał zapłacić wykonawcy wynagrodzenie za wykonane do dnia odstąpienia prace. "  Na kanwie tego scenariusza poruszamy wątki takie jak: zasada czystych rąk przy odstąpieniu przez nieterminowość robót, czyli co w sytuacji gdy inwestor przyłożył rękę do opóźnień  przepisowe i umowne zasady zrywania współpracy przy naruszeniach harmonogramu  roszczenia finansowe wykonawcy w przypadku bezpodstawnego przypisania mu przez inwestora uchybień w zakresie terminowości  skutki oświadczenia o odstąpieniu przy złej ocenie przez inwestora podstaw do zerwania współpracy  formułowanie oświadczenia o odstąpieniu Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

Tym razem o wyselekcjonowanym przez siebie wyroku opowiada Szymon. Oddając mu głos:

"Spór rozegrał się między zamawiającym publicznym, a wykonawcą robót budowlanych. Przedmiotem robót było wykonanie zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj. Na etapie projektowania zamawiający nabrał wątpliwości co do zaproponowanych rozwiązań projektowych, które w jego ocenie mogły spowodować utratę dofinansowania. Wobec braku porozumienia z wykonawcą, zamawiający uznał, że nie jest możliwe dotrzymanie terminu, dlatego odstąpił od umowy i naliczył karę umowną z tego tytułu. Jako podstawę wskazał art. 635 w zw. z art. 656 k.c. 

Głównym problemem okazała się skuteczność odstąpienia (a raczej brak skuteczności). Odstąpienie od umowy na podstawie art. 635 k.c. wywołuje skutek, jeśli odstępujący wykaże, że nie jest prawdopodobne, aby wykonawca zdołał ukończyć prace w czasie umówionym. Jak się okazało zamawiający nie podjął próby wykazania powyższego. Sąd II instancji nie miał więc wątpliwości, że odstąpienie oparte o art. 635 k.c. było co najmniej przedwczesne. 

Sąd doszedł do przekonania, że choć oświadczenie nie wywołało skutku zamierzonego przez zamawiającego, to jednak jakiś skutek wywołało. Zakwalifikował złożone oświadczenie jako przypadek z art. 644 k.c. W końcowym rozrachunku zamawiający nie otrzymał efektu finalnego prac, nie otrzymał naliczonych kar umownych, ale także musiał zapłacić wykonawcy wynagrodzenie za wykonane do dnia odstąpienia prace. " 


Na kanwie tego scenariusza poruszamy wątki takie jak:

 • zasada czystych rąk przy odstąpieniu przez nieterminowość robót, czyli co w sytuacji gdy inwestor przyłożył rękę do opóźnień 
 • przepisowe i umowne zasady zrywania współpracy przy naruszeniach harmonogramu 
 • roszczenia finansowe wykonawcy w przypadku bezpodstawnego przypisania mu przez inwestora uchybień w zakresie terminowości 
 • skutki oświadczenia o odstąpieniu przy złej ocenie przez inwestora podstaw do zerwania współpracy 
 • formułowanie oświadczenia o odstąpieniu

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

Błędy projektu + błędy wykonawcze - kto odpowiada za wady? #199
2023-01-17 14:00:00

Z placem budowy jest jak z więzieniem. Kogo nie spytasz on akurat jest niewinny.  A po bliższym przyjrzeniu się z tą niewinnością bywa różnie. W ten scenariusz wpisuje się wyrok, który do omówienia wybrała Gabriela.  Źródłem problemu były w nim wady obiektu. Wady, w przypadku których projektant wskazywał palcem na wykonawcę, a ten rewanżował się tym samym. Co ciekawe w jeszcze zanim sprawa trafiła do sądu zamawiający rzucił na stół ekspertyzę wskazującą, że za problem odpowiadają wady z etapu realizacji. Wykonawca przebił ją swoją ekspertyzą dowodzącą, że to projektant popełnił błąd. Do tego eksperckiego trio dołączyła opinia biegłej, która już w procesie ustaliła, że wykonawca ma wprawdzie swoje za uszami, ale pierwsze skrzypce w elegii jakości obiektu zagrał zdecydowanie projektant. [swoją drogą podlinkuję to następnemu inżynierowi, który wzdychając stwierdzi, że co prawnik to inna ocena]  I na kanwie takiego przerzucania odpowiedzialności na linii projektant-wykonawca sąd musiał znaleźć odpowiedź na to czy zamawiający mógł zatrzymać kaucję wykonawcy w związku z powstałymi wadami czy też powinien mu zwrócić te sporne pół miliona złotych. Przy okazji rozstrzygania sporu sąd pochylił się nad kilkoma ciekawymi wątkami, a my pochyliliśmy się nad mikrofonami, żeby o nich opowiedzieć. W menu znalazły się: brak stwierdzenia błędów projektowych przez inspektora nadzoru jako argument wykonawcy za tym, że on tym bardziej nie był w stanie ich wykryć połączenie błędów projektowych i błędów wykonawczych jako źródło wad obiektu - kto ponosi odpowiedzialność wobec inwestora? propozycja podwykonawcy co do zmian projektowych przekazana projektantowi sprawującemu nadzór autorski jako spełnienie przez wykonawcę standardu uprzedzenia inwestora o ryzyku wystąpienia wad obiektu brak odnotowania w dzienniku budowy kwestii problematycznych a powoływanie ich w procesie sądowym prawidłowe skorzystanie przez inwestora z kaucji gwarancyjnej Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

Z placem budowy jest jak z więzieniem. Kogo nie spytasz on akurat jest niewinny.  A po bliższym przyjrzeniu się z tą niewinnością bywa różnie.

W ten scenariusz wpisuje się wyrok, który do omówienia wybrała Gabriela. 

Źródłem problemu były w nim wady obiektu. Wady, w przypadku których projektant wskazywał palcem na wykonawcę, a ten rewanżował się tym samym. Co ciekawe w jeszcze zanim sprawa trafiła do sądu zamawiający rzucił na stół ekspertyzę wskazującą, że za problem odpowiadają wady z etapu realizacji. Wykonawca przebił ją swoją ekspertyzą dowodzącą, że to projektant popełnił błąd. Do tego eksperckiego trio dołączyła opinia biegłej, która już w procesie ustaliła, że wykonawca ma wprawdzie swoje za uszami, ale pierwsze skrzypce w elegii jakości obiektu zagrał zdecydowanie projektant. [swoją drogą podlinkuję to następnemu inżynierowi, który wzdychając stwierdzi, że co prawnik to inna ocena] 

I na kanwie takiego przerzucania odpowiedzialności na linii projektant-wykonawca sąd musiał znaleźć odpowiedź na to czy zamawiający mógł zatrzymać kaucję wykonawcy w związku z powstałymi wadami czy też powinien mu zwrócić te sporne pół miliona złotych.

Przy okazji rozstrzygania sporu sąd pochylił się nad kilkoma ciekawymi wątkami, a my pochyliliśmy się nad mikrofonami, żeby o nich opowiedzieć. W menu znalazły się:

 • brak stwierdzenia błędów projektowych przez inspektora nadzoru jako argument wykonawcy za tym, że on tym bardziej nie był w stanie ich wykryć
 • połączenie błędów projektowych i błędów wykonawczych jako źródło wad obiektu - kto ponosi odpowiedzialność wobec inwestora?
 • propozycja podwykonawcy co do zmian projektowych przekazana projektantowi sprawującemu nadzór autorski jako spełnienie przez wykonawcę standardu uprzedzenia inwestora o ryzyku wystąpienia wad obiektu
 • brak odnotowania w dzienniku budowy kwestii problematycznych a powoływanie ich w procesie sądowym
 • prawidłowe skorzystanie przez inwestora z kaucji gwarancyjnej

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

Pożar budynku a zapłata za roboty #198
2023-01-09 01:00:00

Wykonawca był już na finiszu robót, kiedy pożar zmienił efekt jego prac w popiół. Stwierdził, że pomimo tego powinien dostać wynagrodzenie od zamawiającego. Ten był skrajnie odmiennego zdania i obie strony spotkały się w sądzie. W odcinku usłyszysz o tym: jak wykonawca dzień po pożarze zorganizował podpisanie protokołu odbioru robót jak sądy oceniały protokół prac, które de facto były pogorzeliskiem czy wykonawca przekonał sąd, że należy opłacić roboty, które poszły z dymem jak wyglądają ryzyka wykonawcy w związku z prowadzeniem budowy Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

Wykonawca był już na finiszu robót, kiedy pożar zmienił efekt jego prac w popiół. Stwierdził, że pomimo tego powinien dostać wynagrodzenie od zamawiającego. Ten był skrajnie odmiennego zdania i obie strony spotkały się w sądzie.

W odcinku usłyszysz o tym:

 • jak wykonawca dzień po pożarze zorganizował podpisanie protokołu odbioru robót
 • jak sądy oceniały protokół prac, które de facto były pogorzeliskiem
 • czy wykonawca przekonał sąd, że należy opłacić roboty, które poszły z dymem
 • jak wyglądają ryzyka wykonawcy w związku z prowadzeniem budowy


Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

Błędy wykonawców przy waloryzacji #197
2023-01-01 18:00:00

W odcinku na cztery głosy omawiamy to, co wykonawcy mogą zrobić lepiej, żeby zwiększyć swoją szansę na waloryzację nierentownego kontraktu. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

W odcinku na cztery głosy omawiamy to, co wykonawcy mogą zrobić lepiej, żeby zwiększyć swoją szansę na waloryzację nierentownego kontraktu.

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

5 mitów na temat ryczałtu #196
2022-12-27 01:00:00

Mit nr 1 Zakładany przez inwestora efekt finalny wyznacza zakres robót do wykonania. Mit nr 2  Inwestor ma tylko oględnie określić czego oczekuje i ile za to zapłaci. Mit nr 3  Przedmiary pozbawione są jakiegokolwiek znaczenia Mit nr 4  Defekty dokumentacji projektowej nie pozwalają na zwiększenie wynagrodzenia Mit nr 5  "Polski ryczałt" Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

Mit nr 1

Zakładany przez inwestora efekt finalny wyznacza zakres robót do wykonania.

Mit nr 2 

Inwestor ma tylko oględnie określić czego oczekuje i ile za to zapłaci.

Mit nr 3 

Przedmiary pozbawione są jakiegokolwiek znaczenia

Mit nr 4 

Defekty dokumentacji projektowej nie pozwalają na zwiększenie wynagrodzenia

Mit nr 5 

"Polski ryczałt"


Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

Umowne wyłączenie waloryzacji sądowej #195
2022-12-19 01:00:00

„Jak oszczędzić 7 mln zł dzięki kombinacji klawiszy – ctrl+u” albo „Wykonawcy go nienawidzą. Odkrył jeden prosty trik, żeby uniknąć waloryzacji w sądzie”.   Takie click-baitowe tytuły mógłby nosić ten odcinek. Opowiem w nim bowiem o pewnym procesie sądowym dotyczącym waloryzacji, w którym zamawiający nie musiał dopłacić 7 mln zł wykonawcy. Procesie, który jest też dobrym tłem dla rzucenia kilku szerszych uwag o praktyce wyłączania możliwości modyfikacji wynagrodzenia wyrokiem sądowym. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

„Jak oszczędzić 7 mln zł dzięki kombinacji klawiszy – ctrl+u” albo „Wykonawcy go nienawidzą. Odkrył jeden prosty trik, żeby uniknąć waloryzacji w sądzie”.  

Takie click-baitowe tytuły mógłby nosić ten odcinek. Opowiem w nim bowiem o pewnym procesie sądowym dotyczącym waloryzacji, w którym zamawiający nie musiał dopłacić 7 mln zł wykonawcy. Procesie, który jest też dobrym tłem dla rzucenia kilku szerszych uwag o praktyce wyłączania możliwości modyfikacji wynagrodzenia wyrokiem sądowym.

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

Bajka o "Bardziej opłaca nam się zapłacić karę, niż dokończyć inwestycję" #194
2022-12-12 01:00:00

Wbrew temu co często powtarzają wykonawcy kara umowna za odstąpienie od porzuconego kontraktu nie jest opłacalną alternatywą dla dokończenia realizacji inwestycji w warunkach rosnących kosztów. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

Wbrew temu co często powtarzają wykonawcy kara umowna za odstąpienie od porzuconego kontraktu nie jest opłacalną alternatywą dla dokończenia realizacji inwestycji w warunkach rosnących kosztów.

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

Dopłata za błąd przedmiaru #193
2022-12-08 08:00:00

Nawet bez zwyczajowego poruszenia tego wątku w umowie z samej konstrukcji ryczałtu wynika, że przedmiar pełni tym modelu rozliczenia wyłącznie znaczenie pomocnicze.  ALE...  Sądy konsekwentnie podkreślają, że przy ryczałcie nie są robotami dodatkowymi roboty przewidziane w dokumentacji, ale w mniejszym zakresie, niż faktycznie zrealizowany. ALE... Te ALE można w ostatnich latach zaobserwować coraz częściej w rozstrzygnięciach sądów. Rozstrzygnięciach, w których sądy uznają, że błąd przedmiarowy jednak skutkuje koniecznością przyznania wykonawcy robót dodatkowych. Wyrokach takich jak te:  wartość kontraktu: 19 mln zł; rozjazd pozycji z rzeczywistością: 50%, 3 mln zł zamiast 2 mln zł do poniesienia przez wykonawcę; rezultat: zasądzenie dopłaty przez sąd wartość kontraktu: 19 mln zł; rozjazd pozycji z rzeczywistością - od kilkunastu do 50%, łącznie na kwotę 880 tys. zł; rezultat: zasądzenie dopłaty przez sąd wartość kontraktu: 2,6 mln zł: rozjazd pozycji z rzeczywistością: 160%, przekładające się na dodatkowe ok. 300 tys. zł kosztów; rezultat: potwierdzenie przez sąd, że były to roboty dodatkowe, wykonawca miał prawo przerwać realizację do czasu powierzenia mu ich aneksem, a zamawiający nie miał prawa odstąpić przez tą przerwę od umowy, naliczyć wykonawcy karę z tego tytułu i wyegzekwować ją z zabezpieczenia Oczywiście w żadnym z tych przypadków w umowach i specyfikacjach NIE zabrakło klauzul, z których zamawiający wywodzili, że rozjazd przedmiarowy nie może być traktowany jako źródło wynagrodzenia dodatkowego. Jednak podejście sądów do tego wątku dobrze oddaje ten cytat z jednego z wyroków: "(...) oferenci układają oferty tak, aby zoptymalizować koszty, zachowując jednak pewne rezerwy, związane z ryzykiem gospodarczym, jednak nie można wymagać od wykonawcy uwzględnienia w ofercie ryzyka sięgającego 50% wartości pozycji kosztorysowej (...)" Jest to kierunek, z którym się zgadzam. Czym innym jest uznanie, że przedmiar nie dyktuje zakresu robót, a czym innym przyjmowanie, że po oprawieniu go w okładki mógłby stanąć w księgarni w dziale "sci-fi/fantastyka". Byłoby to zielone światło dla aprobaty ponoszenia przez wykonawcę kosztów błędów nawet w tak skrajnych przypadkach jak mój ulubiony przykład inwestycji GDDKiA, w której niedoszacowanie mas ziemnych przekroczyło 1000% (nie, to nie literówka). Jeżeli już na horyzoncie pojawił się przedmiar w sporze o roboty dodatkowe będzie jednym z puzzli składających się na ostateczny obrazek wyniku.  W najnowszym orzecznictwie sądom zdarza się pójść nawet krok dalej i przyjmować, że przekazanie wykonawcy błędnego przedmiaru stanowi nielojalne zachowanie zamawiającego (niezależnie od jego winy w takim rezultacie) i nie może być premiowane ochroną.  --- Jeżeli interesują Cię wątki ryczałtu w budownictwie zapraszam na ostatnie w tym roku szkolenie Akademia Kontraktów Budowlanych, na którym dogłębnie go omawiamy - 16 grudnia, Poznań. Szczegóły i rejestracja - szkolenia@kancelariamroz.pl Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

Nawet bez zwyczajowego poruszenia tego wątku w umowie z samej konstrukcji ryczałtu wynika, że przedmiar pełni tym modelu rozliczenia wyłącznie znaczenie pomocnicze. 

ALE... 

Sądy konsekwentnie podkreślają, że przy ryczałcie nie są robotami dodatkowymi roboty przewidziane w dokumentacji, ale w mniejszym zakresie, niż faktycznie zrealizowany.

ALE...

Te ALE można w ostatnich latach zaobserwować coraz częściej w rozstrzygnięciach sądów. Rozstrzygnięciach, w których sądy uznają, że błąd przedmiarowy jednak skutkuje koniecznością przyznania wykonawcy robót dodatkowych. Wyrokach takich jak te:

 wartość kontraktu: 19 mln zł; rozjazd pozycji z rzeczywistością: 50%, 3 mln zł zamiast 2 mln zł do poniesienia przez wykonawcę; rezultat: zasądzenie dopłaty przez sąd

wartość kontraktu: 19 mln zł; rozjazd pozycji z rzeczywistością - od kilkunastu do 50%, łącznie na kwotę 880 tys. zł; rezultat: zasądzenie dopłaty przez sąd

wartość kontraktu: 2,6 mln zł: rozjazd pozycji z rzeczywistością: 160%, przekładające się na dodatkowe ok. 300 tys. zł kosztów; rezultat: potwierdzenie przez sąd, że były to roboty dodatkowe, wykonawca miał prawo przerwać realizację do czasu powierzenia mu ich aneksem, a zamawiający nie miał prawa odstąpić przez tą przerwę od umowy, naliczyć wykonawcy karę z tego tytułu i wyegzekwować ją z zabezpieczenia

Oczywiście w żadnym z tych przypadków w umowach i specyfikacjach NIE zabrakło klauzul, z których zamawiający wywodzili, że rozjazd przedmiarowy nie może być traktowany jako źródło wynagrodzenia dodatkowego. Jednak podejście sądów do tego wątku dobrze oddaje ten cytat z jednego z wyroków:

"(...) oferenci układają oferty tak, aby zoptymalizować koszty, zachowując jednak pewne rezerwy, związane z ryzykiem gospodarczym, jednak nie można wymagać od wykonawcy uwzględnienia w ofercie ryzyka sięgającego 50% wartości pozycji kosztorysowej (...)"

Jest to kierunek, z którym się zgadzam. Czym innym jest uznanie, że przedmiar nie dyktuje zakresu robót, a czym innym przyjmowanie, że po oprawieniu go w okładki mógłby stanąć w księgarni w dziale "sci-fi/fantastyka". Byłoby to zielone światło dla aprobaty ponoszenia przez wykonawcę kosztów błędów nawet w tak skrajnych przypadkach jak mój ulubiony przykład inwestycji GDDKiA, w której niedoszacowanie mas ziemnych przekroczyło 1000% (nie, to nie literówka). Jeżeli już na horyzoncie pojawił się przedmiar w sporze o roboty dodatkowe będzie jednym z puzzli składających się na ostateczny obrazek wyniku. 

W najnowszym orzecznictwie sądom zdarza się pójść nawet krok dalej i przyjmować, że przekazanie wykonawcy błędnego przedmiaru stanowi nielojalne zachowanie zamawiającego (niezależnie od jego winy w takim rezultacie) i nie może być premiowane ochroną. 

---

Jeżeli interesują Cię wątki ryczałtu w budownictwie zapraszam na ostatnie w tym roku szkolenie Akademia Kontraktów Budowlanych, na którym dogłębnie go omawiamy - 16 grudnia, Poznań. Szczegóły i rejestracja - szkolenia@kancelariamroz.pl

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie