Prawnik na budowie

Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Mówimy o zamówieniach publicznych i inwestycjach sektora prywatnego. Znajdziesz tu zarówno rozmowy z przedstawicielami branży, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami, jak i odcinki, w których my dzielimy się tym, jak roboty budowlane wyglądają z perspektywy prawa.Ryczałt, roboty dodatkowe, kary umowne, odstąpienia, aneksowanie umów, wady robót i nieprawidłowe wykonywanie kontraktu, odbiory - niezależnie od tego czy jesteś wykonawcą, podwykonawcą czy inwestorem znajdziesz tu dla siebie wartościowe treści.Prowadzący - Łukasz Mróz, radca prawny, partner Mróz Radcy Prawni Sp. p.

Kategorie:
Biznes

Odcinki od najnowszych:

#111 Zapłata wykonawcy dopiero po przedstawieniu oświadczeń podwykonawców
2021-11-10 15:40:08

Czy strony mogą w umowie uzależnić zapłatę wynagrodzenia od przedstawienia przez wykonawcę kompletu oświadczeń podwykonawców o rozliczeniu ich wynagrodzeń? W praktyce w paragrafach umów regularnie spotkać można postanowienia zmierzające do wywołania tego skutku. Co ciekawe, od sądów oceniających spory można usłyszeć zarówno, że takie rozwiązanie jest nieważne, jak również, że jego zastrzeżenie było w pełni skuteczne. Diabeł, swoim zwyczajem, tkwi w szczegółach. O tych szczegółach opowiadam biorąc na tapet dwa wyroki tego samego sądu, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać sprzeczne o 180 stopni. W jednym z nich sąd przyjął bowiem nieważność klauzuli umownej, a w drugim uznał, że nie narusza ona prawa. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

Czy strony mogą w umowie uzależnić zapłatę wynagrodzenia od przedstawienia przez wykonawcę kompletu oświadczeń podwykonawców o rozliczeniu ich wynagrodzeń?

W praktyce w paragrafach umów regularnie spotkać można postanowienia zmierzające do wywołania tego skutku. Co ciekawe, od sądów oceniających spory można usłyszeć zarówno, że takie rozwiązanie jest nieważne, jak również, że jego zastrzeżenie było w pełni skuteczne. Diabeł, swoim zwyczajem, tkwi w szczegółach.

O tych szczegółach opowiadam biorąc na tapet dwa wyroki tego samego sądu, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać sprzeczne o 180 stopni. W jednym z nich sąd przyjął bowiem nieważność klauzuli umownej, a w drugim uznał, że nie narusza ona prawa.

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

#110 Roboty dodatkowe/zamienne - co wpisać w umowie?
2021-11-10 05:00:00

Nieprzewidziane prace są na tyle powszechnym elementem procesu budowlanego, że w umowach często możemy przeczytać zdanie albo nawet kilka na ich temat. W odcinku mówię o 3 przykładach elementów, na które warto zwrócić uwagęm czytając takie paragrafy. Link do opisu szkolenia - https://bit.ly/3BbT48t Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

Nieprzewidziane prace są na tyle powszechnym elementem procesu budowlanego, że w umowach często możemy przeczytać zdanie albo nawet kilka na ich temat. W odcinku mówię o 3 przykładach elementów, na które warto zwrócić uwagęm czytając takie paragrafy.


Link do opisu szkolenia - https://bit.ly/3BbT48t

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

#109 Żądanie od zamawiającego detali przygotowania PFU
2021-11-08 05:00:00

Wykonawca zwrócił się do PKP PLK o przekazanie szeregu informacji dotyczących tego, na czym bazował zamawiający pracując nad określeniem przedmiotu zamówienia w zaprojektuj i buduj. Wśród nich były rzeczy takie jak: źródła wiedzy o cenach poszczególnych czynników i okoliczności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz mających wpływ na jego wykonanie wykaz inwestycji, z którymi zamawiający porównywał prace, których dotyczył przetarg elementy składowe wartości szacunkowej zamówienia PKP PLK stwierdziła, że nie widzi dlaczego miałaby przekazywać takie dane. W jej ocenie nie były to bowiem informacje publiczne. Ponieważ wykonawca miał na ten temat diametralnie inne zdania strony spotkały się ostatecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.  Z odcinka dowiesz się, co od niego usłyszały. Link do opisu szkolenia - https://bit.ly/3BbT48t Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

Wykonawca zwrócił się do PKP PLK o przekazanie szeregu informacji dotyczących tego, na czym bazował zamawiający pracując nad określeniem przedmiotu zamówienia w zaprojektuj i buduj. Wśród nich były rzeczy takie jak:

  • źródła wiedzy o cenach poszczególnych czynników i okoliczności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz mających wpływ na jego wykonanie
  • wykaz inwestycji, z którymi zamawiający porównywał prace, których dotyczył przetarg
  • elementy składowe wartości szacunkowej zamówienia

PKP PLK stwierdziła, że nie widzi dlaczego miałaby przekazywać takie dane. W jej ocenie nie były to bowiem informacje publiczne.

Ponieważ wykonawca miał na ten temat diametralnie inne zdania strony spotkały się ostatecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Z odcinka dowiesz się, co od niego usłyszały.


Link do opisu szkolenia - https://bit.ly/3BbT48t

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

#108 Odpowiedzialność wykonawcy i zarządcy drogi za śmiertelny wypadek
2021-11-04 11:03:41

Kto odpowiada za śmierć motocyklisty na remontowanej drodze? Wykonawca? Ten twierdzi, że w momencie wypadku przejął jedynie formalnie odcinek drogi i nie rozpoczął na nim jeszcze jakichkolwiek robót. Może zatem zarządca? On z kolei wskazuje, że przekazał już fragment drogi wykonawcy i to ten podmiot jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo. W odcinku opowiadam o tym, jak tą kwestię oceniły sądy. Link do opisu szkolenia - https://bit.ly/3BbT48t Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

Kto odpowiada za śmierć motocyklisty na remontowanej drodze?

Wykonawca? Ten twierdzi, że w momencie wypadku przejął jedynie formalnie odcinek drogi i nie rozpoczął na nim jeszcze jakichkolwiek robót.

Może zatem zarządca? On z kolei wskazuje, że przekazał już fragment drogi wykonawcy i to ten podmiot jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo.

W odcinku opowiadam o tym, jak tą kwestię oceniły sądy.


Link do opisu szkolenia - https://bit.ly/3BbT48t

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

#107 Kto realizuje roboty na styku dwóch branż?
2021-11-03 16:17:07

art. 649 K.c. W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. Czy podwykonawca ma obowiązek realizacji robót na przecięciu dwóch branż (swojej i innego podwykonawcy/samego wykonawcy) przez domniemanie z przepisu, który przytoczyłem? Link do opisu szkolenia - https://bit.ly/3BbT48t Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

art. 649 K.c.
W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy.

Czy podwykonawca ma obowiązek realizacji robót na przecięciu dwóch branż (swojej i innego podwykonawcy/samego wykonawcy) przez domniemanie z przepisu, który przytoczyłem?


Link do opisu szkolenia - https://bit.ly/3BbT48t

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

#106 Gotowość do odbioru zgłaszaj natychmiast
2021-10-26 18:18:55

Wykonawca, pędzący na złamanie karku z końcówką robót budowlanych, żeby dowieźć je w terminie, ma na głowie cały szereg bolączek bardziej istotnych, niż doczytanie w umowie komu, gdzie i co musi oznajmić, żeby można było uznać, że zaraportował gotowość do odbioru końcowego. Chociaż traktowanie formalności jako... no, formalności właśnie, jest całkowicie zrozumiałe, to niestety pozostawienie ich na niższym priorytecie może okazać się kosztowne. W kolejnym odcinku podcastu poruszam konkretny aspekt tej kosztowności - kary umowne za nieterminową realizację.  Wyjściową kwestią sporu o kary umowne za przekroczenie terminu jest ustalenie, o ile dni został naruszony termin. Ustalenie daty początkowej, czyli umownego terminu końcowego, nie nastręcza zazwyczaj problemu. To sama zasada nie zawsze jednak będzie dotyczyła końca okresu naliczenia kar. Przyczynia się do tego szeroko reprezentowany w umowach trend niespójnego pisania postanowień dotyczących terminów realizacji oraz kar umownych. Dzięki niemu zasady naliczania kar umownych mieszają na tle jednego kontraktu pojęcia takie jak zakończenie, oddanie czy odbiór robót. Jeżeli takie niespójności już wystąpią pomocne z perspektywy wykonawca może okazać się właśnie dopełnienie formalności zgłoszenia gotowości do odbioru. Taki moment będzie bowiem mógł zostać uznany (pod pewnymi warunkami, o których mówię w odcinku) za chwilę oddania robót. A to z kolei ma wartość, jeżeli sięgniemy chociażby do wyroku (tak, zgadłeś - o którym mówię w odcinku), w którym sąd przyjął, że karę umowną za opóźnienie/zwłokę wykonawcy w spełnieniu świadczenia kończymy naliczać z momentem, kiedy deklaruje on oddanie świadczenia i udostępnienie inwestorowi możliwości jego odebrania. Link do opisu szkolenia - https://bit.ly/3BbT48t Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

Wykonawca, pędzący na złamanie karku z końcówką robót budowlanych, żeby dowieźć je w terminie, ma na głowie cały szereg bolączek bardziej istotnych, niż doczytanie w umowie komu, gdzie i co musi oznajmić, żeby można było uznać, że zaraportował gotowość do odbioru końcowego. Chociaż traktowanie formalności jako... no, formalności właśnie, jest całkowicie zrozumiałe, to niestety pozostawienie ich na niższym priorytecie może okazać się kosztowne. W kolejnym odcinku podcastu poruszam konkretny aspekt tej kosztowności - kary umowne za nieterminową realizację. 

Wyjściową kwestią sporu o kary umowne za przekroczenie terminu jest ustalenie, o ile dni został naruszony termin. Ustalenie daty początkowej, czyli umownego terminu końcowego, nie nastręcza zazwyczaj problemu. To sama zasada nie zawsze jednak będzie dotyczyła końca okresu naliczenia kar. Przyczynia się do tego szeroko reprezentowany w umowach trend niespójnego pisania postanowień dotyczących terminów realizacji oraz kar umownych. Dzięki niemu zasady naliczania kar umownych mieszają na tle jednego kontraktu pojęcia takie jak zakończenie, oddanie czy odbiór robót.

Jeżeli takie niespójności już wystąpią pomocne z perspektywy wykonawca może okazać się właśnie dopełnienie formalności zgłoszenia gotowości do odbioru. Taki moment będzie bowiem mógł zostać uznany (pod pewnymi warunkami, o których mówię w odcinku) za chwilę oddania robót. A to z kolei ma wartość, jeżeli sięgniemy chociażby do wyroku (tak, zgadłeś - o którym mówię w odcinku), w którym sąd przyjął, że karę umowną za opóźnienie/zwłokę wykonawcy w spełnieniu świadczenia kończymy naliczać z momentem, kiedy deklaruje on oddanie świadczenia i udostępnienie inwestorowi możliwości jego odebrania.

Link do opisu szkolenia - https://bit.ly/3BbT48t

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

#105 Obniżenie ryczałtu przez nie wykonanie całości robót
2021-10-22 16:33:30

Czy nie wykonanie wszystkich pozycji z kosztorysu ofertowego powinno prowadzi do obniżenia ryczałtu?  Nie. Albo Tak.  W zależności od tego, przed jaki sąd trafimy. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

Czy nie wykonanie wszystkich pozycji z kosztorysu ofertowego powinno prowadzi do obniżenia ryczałtu? 

Nie. Albo Tak. 

W zależności od tego, przed jaki sąd trafimy.

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

#104 Całodobowa praca podwykonawcy
2021-10-12 15:12:43

Zatrzymaj się przy tym, czytając umowę - całodobowa praca podwykonawcy. Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

Zatrzymaj się przy tym, czytając umowę - całodobowa praca podwykonawcy.

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

#103 Rozstrzyganie sporów o treść umowy (część I)
2021-09-30 09:34:53

Nagarnie webinaru poświęconego temu, jak radzić sobie w sytuacji, gdy obie strony umowy siedzą nad tym samym dokumentem, ale widzą w nim rozbieżne treści. Posługując się terminologią mojej branży w ruch idzie machina kombinowanej wykładni oświadczeń woli. Jeżeli sądzisz, że ta nazwa sugeruje, że trzeba się trochę przy tym nakombinować... cóż, masz rację. II część webinaru dotyczyć będzie roli wyjaśnień zamawiającego w kontekście sporów o treść umowy. Mówiąc prościej - poszukamy odpowiedzi na pytanie "Czy musimy przyjąć korzystne dla zamawiającego rozumienie tekstu, jeżeli wykonawca nie zapytał na etapie przetargu, jak zamawiający rozumie konkretny paragraf umowy?". Zapraszam 05.10 o 11.00 na transmisję na facebookowej stronie "Prawnik na budowie". ----- Kontakt: biuro@kancelariamroz.pl 577 665 077 LinkedIn Facebook Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

Nagarnie webinaru poświęconego temu, jak radzić sobie w sytuacji, gdy obie strony umowy siedzą nad tym samym dokumentem, ale widzą w nim rozbieżne treści. Posługując się terminologią mojej branży w ruch idzie machina kombinowanej wykładni oświadczeń woli. Jeżeli sądzisz, że ta nazwa sugeruje, że trzeba się trochę przy tym nakombinować... cóż, masz rację.

II część webinaru dotyczyć będzie roli wyjaśnień zamawiającego w kontekście sporów o treść umowy. Mówiąc prościej - poszukamy odpowiedzi na pytanie "Czy musimy przyjąć korzystne dla zamawiającego rozumienie tekstu, jeżeli wykonawca nie zapytał na etapie przetargu, jak zamawiający rozumie konkretny paragraf umowy?". Zapraszam 05.10 o 11.00 na transmisję na facebookowej stronie "Prawnik na budowie".


-----

Kontakt:

biuro@kancelariamroz.pl

577 665 077

LinkedIn

Facebook

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

#102 Kto płaci za projekt zamienny?
2021-09-28 09:26:43

Problem, który musiał rozstrzygnąć Sąd Apelacyjny w Krakowie. Inwestor utrzymywał, że już na etapie negocjowania umowy wiadomym było, że będą musiała powstać dokumentacja zamienna, a ustalenia stron sprowadzały się do tego, że wykonawca powinien załatwić wszystko co potrzebne dla oddania budynku do użytkowania. Wykonawca natomiast zaprzeczał, żeby strony w ten sposób ustaliły zasady współpracy. Wiedział wprawdzie, że ma uzgodnić zmiany z architektem, ale oznaczało to jedynie, że ma z nim współpracować, a nie płacić za jego usługi. Ten odcinek to kolejna odsłona ankiet, które prowadzę na facebooku i instagramie. W tym przypadku 59% osób wybrało odpowiedź "inwestor". Jaką odpowiedź wybrał sąd i jak to uzasadnił? Tego dowiesz się słuchając nagrania.  Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych: LinkedIn Facebook TikTok Instagram

Problem, który musiał rozstrzygnąć Sąd Apelacyjny w Krakowie. Inwestor utrzymywał, że już na etapie negocjowania umowy wiadomym było, że będą musiała powstać dokumentacja zamienna, a ustalenia stron sprowadzały się do tego, że wykonawca powinien załatwić wszystko co potrzebne dla oddania budynku do użytkowania. Wykonawca natomiast zaprzeczał, żeby strony w ten sposób ustaliły zasady współpracy. Wiedział wprawdzie, że ma uzgodnić zmiany z architektem, ale oznaczało to jedynie, że ma z nim współpracować, a nie płacić za jego usługi.

Ten odcinek to kolejna odsłona ankiet, które prowadzę na facebooku i instagramie. W tym przypadku 59% osób wybrało odpowiedź "inwestor". Jaką odpowiedź wybrał sąd i jak to uzasadnił? Tego dowiesz się słuchając nagrania. 

Wszystkie moje materiały znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com

Zajrzyj też na moje profile w mediach społecznościowych:

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie