SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories from SBS Audio, connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.


Odcinki od najnowszych:

Wiadomości 15 listopada 2023 - SBS News Flash
2023-11-15 02:35:13

Przegląd najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.
Przegląd najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Gala z okazji Dnia Niepodległości w Sydney
2023-11-13 07:38:14

Z okazji narodowego Święta Niepodległości odbyła się ‘ Folklore Spectacular - Poland's Independence Day Gala’. Koncert zorganizowany przez Zespół Pieśni i Tańca Lajkonik we współpracy z Polską Szkolą w Randwick odbył się w malowniczej, nadmorskiej dzielnicy Sydney - Little Bay.
Z okazji narodowego Święta Niepodległości odbyła się ‘ Folklore Spectacular - Poland's Independence Day Gala’. Koncert zorganizowany przez Zespół Pieśni i Tańca Lajkonik we współpracy z Polską Szkolą w Randwick odbył się w malowniczej, nadmorskiej dzielnicy Sydney - Little Bay.

Tydzień w Polsce
2023-11-13 03:56:11

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia w Polsce, w korespondencji Przemka Przybylskiego.
Podsumowanie ważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia w Polsce, w korespondencji Przemka Przybylskiego.

Sąd Najwyższy precyzuje zasady stosowania detencji w Australii...
2023-11-13 03:52:43

Wysoki Trybunał orzekł, że przetrzymywanie przez rząd federalny osób w ośrodkach detencyjnych dla imigrantów na czas nieokreślony jest niezgodne z prawem, jeśli nie ma realnej perspektywy wydalenia ich z Australii w dającym się przewidzieć terminie.
Wysoki Trybunał orzekł, że przetrzymywanie przez rząd federalny osób w ośrodkach detencyjnych dla imigrantów na czas nieokreślony jest niezgodne z prawem, jeśli nie ma realnej perspektywy wydalenia ich z Australii w dającym się przewidzieć terminie.

Wiadomości 13 listopada 2023 - SBS News Flash
2023-11-13 03:39:18

Przegląd najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.
Przegląd najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Optus funkcjonuje... inne firmy liczą straty
2023-11-10 04:22:09

Wszczęto dochodzenie w sprawie awarii sieci telekomunikacyjnej Optusa. Ma ono na celu zbadanie głównych skutków awarii sieci i sposobów zapobiegania jej ponownym wystąpieniom. Dyskusja na temat zabezpieczenia australijskiej sieci telekumunikacyjnej trwa...
Wszczęto dochodzenie w sprawie awarii sieci telekomunikacyjnej Optusa. Ma ono na celu zbadanie głównych skutków awarii sieci i sposobów zapobiegania jej ponownym wystąpieniom. Dyskusja na temat zabezpieczenia australijskiej sieci telekumunikacyjnej trwa...

Wiadomości 10 listopada 2023 - SBS News Flash
2023-11-10 04:07:55

Przegląd najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.
Przegląd najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie