SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.


Odcinki od najnowszych:

The situation in Ukraine - summary 8 June 2022 - Sytuacja w Ukrainie – podsumowanie 8 czerwca 2022
2022-06-08 08:41:50

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish. - Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish.

-

Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS

Cultural Foundation of Witold Szupryczyński - Fundacja Kulturalna im. HM Witolda Szupryczyńskiego
2022-06-08 07:53:19

Trustee of the Cultural Foundation of Witold Szupryczyński is the Polish School Society in New South Wales - Elżbieta Cesarska, principal of the Polish Saturday School of Northern Suburbs in Sydney, and the secretary of the Polish School Society, speaks about the awards for Polish youth and children and about the foundation. - Powiernikiem fundacji Kulturalnej im. Witolda Szupryczyńskiego jest Polska Macierz Szkolna w Nowej Południowej Walii – o nagrodach dla polonijnej młodzieży i dzieci oraz o fundacji mówi Elżbieta Cesarska, dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły Dzielnic Północnych w Sydney, a zarazem sekretarz Macierzy.

Trustee of the Cultural Foundation of Witold Szupryczyński is the Polish School Society in New South Wales - Elżbieta Cesarska, principal of the Polish Saturday School of Northern Suburbs in Sydney, and the secretary of the Polish School Society, speaks about the awards for Polish youth and children and about the foundation.

-

Powiernikiem fundacji Kulturalnej im. Witolda Szupryczyńskiego jest Polska Macierz Szkolna w Nowej Południowej Walii – o nagrodach dla polonijnej młodzieży i dzieci oraz o fundacji mówi Elżbieta Cesarska, dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły Dzielnic Północnych w Sydney, a zarazem sekretarz Macierzy.

SBS News in Polish, 6 June 2022 - Wiadomości SBS, 8 czerwca 2022
2022-06-08 07:33:41

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News. - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

What's new in South Australia - W Południowej Australii - dyskusja o cenach gazu
2022-06-08 07:29:02

A commentary on the recent events of our correspondent from Adelaide, Rena Żurawel. - Komentarz ostatnich wydarzeń naszej korespondentki z Adelaidy Reny Żurawel.

A commentary on the recent events of our correspondent from Adelaide, Rena Żurawel.

-

Komentarz ostatnich wydarzeń naszej korespondentki z Adelaidy Reny Żurawel.

Prevention, detection, and treatment is cruel for cancer patients in Australia - Profilaktyka w leczeniu nowotworów w Australii
2022-06-08 07:13:14

New research has found that more than one million Australians will die of cancer over the next 25 years unless early detection and intervention occurs. These figures have sparked calls for the government to pour more money into research and prevention measures. - Wczesna profilaktyka, wykrywanie i leczenie jest szczególnie ważne dla osób pochodzących z różnych środowisk kulturowych i językowych, które często napotykają bariery w dostępie do usług opieki medycznej.

New research has found that more than one million Australians will die of cancer over the next 25 years unless early detection and intervention occurs. These figures have sparked calls for the government to pour more money into research and prevention measures.

-

Wczesna profilaktyka, wykrywanie i leczenie jest szczególnie ważne dla osób pochodzących z różnych środowisk kulturowych i językowych, które często napotykają bariery w dostępie do usług opieki medycznej.

News - SBS News Flash, 7 June 2022 - Wiadomości - SBS News Flash, 7 czerwca 2022
2022-06-07 05:11:32

Summary of the most important news from Australia and the world, comiled by the Polish editorial staff of SBS. - Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.  

Summary of the most important news from Australia and the world, comiled by the Polish editorial staff of SBS.

-

Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

 

International Children's Day at Polish School in Randwick - Dzień Dziecka w szkole polskiej w Randwick
2022-06-06 08:51:40

Piotr Pokorski's report from the children's day, which was celebrated by the Polish school in Randwick in Sydney. On this occasion the school invited the Polish school from Macarthur to participate in the all-day Olympic sports competitions. - Reportaż Piotra Pokorskiego z dnia dziecka, który tydzień temu obchodziła szkoła Polska w Randwick, w Sydney. Z tej okazji na zorganizowane przez nią całodniowe olimpijskie zawody sportowe zaprosiła do siebie szkołę   polską z Macarthur.

Piotr Pokorski's report from the children's day, which was celebrated by the Polish school in Randwick in Sydney. On this occasion the school invited the Polish school from Macarthur to participate in the all-day Olympic sports competitions.

-

Reportaż Piotra Pokorskiego z dnia dziecka, który tydzień temu obchodziła szkoła Polska w Randwick, w Sydney. Z tej okazji na zorganizowane przez nią całodniowe olimpijskie zawody sportowe zaprosiła do siebie szkołę polską z Macarthur.

Week in Poland - Tydzień w Polsce
2022-06-06 08:42:04

Summary of the important events in Poland. Report by Przemek Przybylsk - Podsumowanie ważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia w Polsce, w korespondencji Przemka Przybylskiego.

Summary of the important events in Poland. Report by Przemek Przybylsk

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia w Polsce, w korespondencji Przemka Przybylskiego.

The situation in Ukraine - summary 6 June 2022 - Sytuacja w Ukrainie – podsumowanie 6 czerwca 2022
2022-06-06 06:25:55

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish. - Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish.

-

Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie