SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.


Odcinki od najnowszych:

The situation in Ukraine - summary 8 April 2022 - Sytuacja na Ukrainie – podsumowanie 8 kwietnia 2022
2022-04-08 07:21:23

The most recent information about the situation in Ukraine, a short report prepared by SBS Polish. - Aktualne doniesienia, informacje o sytuacji na Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

The most recent information about the situation in Ukraine, a short report prepared by SBS Polish.

-

Aktualne doniesienia, informacje o sytuacji na Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

SBS News in Polish, 8 April 2021 - Wiadomości SBS, 8 kwietnia 2022
2022-04-08 07:13:18

The latest News from Australia and the World from SBS Polish Program. - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest News from Australia and the World from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

SBS News Flash in Polish, 7 April 2022 - Wiadomości - SBS News Flash, 7 kwietnia 2022
2022-04-07 06:37:14

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program. - Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program.

-

Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

"The extraordinary life of an ordinary actor" by Andrzej Siedlecki - episode 1 - "Niezwyczajne życie zwyczajnego aktora" pióra Andrzeja Siedleckiego- odc 1
2022-04-07 02:57:54

Andrzej Siedlecki, a well-known actor, director, journalist and educator, reads the first fragment of his latest book "Unusual Life of an Ordinary Actor". Subsequent fragments will be broadcast on SBS radio every Wednesday. Today's episode is entitled "Scaring the Rector" and tells about the exams for the theater school ... - Andrzej Siedlecki, znany aktor, reżyser, dziennikarz i pedagog czyta pierwszy fragment swojej najnowszej książki "Niezwyczajne życie zwyczajnego aktora". Kolejne fragmenty będą nadawane na antenie radia SBS w każdą środę. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł "Straszenie rektora" i opowiada o egzaminach do szkoły teatralnej...

Andrzej Siedlecki, a well-known actor, director, journalist and educator, reads the first fragment of his latest book "Unusual Life of an Ordinary Actor". Subsequent fragments will be broadcast on SBS radio every Wednesday. Today's episode is entitled "Scaring the Rector" and tells about the exams for the theater school ...

-

Andrzej Siedlecki, znany aktor, reżyser, dziennikarz i pedagog czyta pierwszy fragment swojej najnowszej książki "Niezwyczajne życie zwyczajnego aktora". Kolejne fragmenty będą nadawane na antenie radia SBS w każdą środę. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł "Straszenie rektora" i opowiada o egzaminach do szkoły teatralnej...

"The extraordinary life of an ordinary actor" by Andrzej Siedlecki - episode 1
2022-04-06 10:18:11

Andrzej Siedlecki, a well-known actor, director, journalist and educator, reads the first fragment of his latest book "The extraordinary life of an ordinary actor". The next excerpts will be broadcast on SBS radio every Wednesday. Today's episode is entitled "Scaring the Rector" and tells about the exams for the theater school ...

Andrzej Siedlecki, a well-known actor, director, journalist and educator, reads the first fragment of his latest book

"The extraordinary life of an ordinary actor". The next excerpts will be broadcast on SBS radio every Wednesday.

Today's episode is entitled "Scaring the Rector" and tells about the exams for the theater school ...

Interview with Krystyna Cyroń, president of the Polish Association in Cabramatta - Rozmowa z Krystyną Cyroń, prezesem Związku Polskiego w Cabramacie
2022-04-06 09:11:17

Interview with the president of the Polish Association in Cabramata, the association that manages the House of the White Eagle. Ms Krystyna Cyroń has been the president of the management board for 23 years. Mrs. Krystyna received the Australian Order for her community work. Congratulations... - Rozmowa z prezesem Związku Polskiego w Cabramacie, związku który zarządza Domem Orła Białego. Pani Krystyna Cyroń jest prezesem zarządu od 23 lat. Pani Krystyna za pracę społeczną otrzymala order Australii. Gratulujemy...

Interview with the president of the Polish Association in Cabramata, the association that manages the House of the White Eagle.

Ms Krystyna Cyroń has been the president of the management board for 23 years. Mrs. Krystyna received the Australian Order for her community work.

Congratulations...

-

Rozmowa z prezesem Związku Polskiego w Cabramacie, związku który zarządza Domem Orła Białego. Pani Krystyna Cyroń jest prezesem zarządu od 23 lat. Pani Krystyna za pracę społeczną otrzymala order Australii.

Gratulujemy...

Correspondence from sunny Queensland - Korespondencja z zalanego słońcem Queensland
2022-04-06 08:57:15

Victoria Dziwnik from sunny Queensland tells about the competition for the mascot of the Olympics in Brisbane, about floods, rats and snakes, as well as about changes in the existing covid restrictions .. - Victoria Dziwnik ze słonecznego Queensland opowiada o konkursie na maskotkę olimpiady w Brisbane, o powodziach, szczurach i wężach, a także o zmianach w dotychczasowych obostrzeniach covidowych...

Victoria Dziwnik from sunny Queensland tells about the competition for the mascot of the Olympics in Brisbane, about floods, rats and snakes, as well as about changes in the existing covid restrictions ..

-

Victoria Dziwnik ze słonecznego Queensland opowiada o konkursie na maskotkę olimpiady w Brisbane, o powodziach, szczurach i wężach, a także o zmianach w dotychczasowych obostrzeniach covidowych...

The situation in Ukraine - summary 6 April 2022 - Sytuacja na Ukrainie – podsumowanie 6 kwietnia 2022
2022-04-06 08:44:13

The most recent information about the situation in Ukraine, a short report prepared by SBS Polish - Aktualne doniesienia, informacje o sytuacji na Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

The most recent information about the situation in Ukraine, a short report prepared by SBS Polish

-

Aktualne doniesienia, informacje o sytuacji na Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

SBS News in Polish, 6 April 2022 - Wiadomości SBS, 6 kwietnia 2022
2022-04-06 05:53:22

The latest News from Australia and the World from SBS Polish Program - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

The latest News from Australia and the World from SBS Polish Program

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

SBS News Flash in Polish, 5 April 2022 - Wiadomości - SBS News Flash, 5 kwietnia 2022
2022-04-05 05:16:53

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program. - Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program.

-

Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie