SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.


Odcinki od najnowszych:

Diverse candidates changing the face of Parliament - Nowa era etnicznie zróżnicowanego australijskiego parlamentu
2022-05-25 09:07:25

The federal parliament is set to look different, with diverse candidates winning seats in the election. - Wynikiem ostatnich wyborów jest nowy skład federalnego parlamentu, ukazujący wachlarz reprezentanów pochodzących z różnych grup etnicznych.

The federal parliament is set to look different, with diverse candidates winning seats in the election.

-

Wynikiem ostatnich wyborów jest nowy skład federalnego parlamentu, ukazujący wachlarz reprezentanów pochodzących z różnych grup etnicznych.

The comedy "Shame" by Marek Modzelewski in Melbourne - Sztuka Marka Modzelewskiego "Wstyd" w Melbourne
2022-05-25 09:03:55

Teatr Fantazja i Kapela Polska invites you for the comedy  "Shame".  On May 28, 2022 at 5:00 p.m. at the Polish House "Syrena" in Rowville and on May 29, 2022, 2:00 p.m. at the Polish Club in Albion. - Teatr Fantazja i Kapela Polska zaprasza na sztukę komediową "Wstyd". 28 maja 2022 godz.17.00 w Domu Polskim "Syrena" w Rowville oraz 29 maja 2022 godz.14.00 w Klubie  Polskim  w Albion.   

Teatr Fantazja i Kapela Polska invites you for the comedy  "Shame".  On May 28, 2022 at 5:00 p.m. at the Polish House "Syrena" in Rowville and on May 29, 2022, 2:00 p.m. at the Polish Club in Albion.

-

Teatr Fantazja i Kapela Polska zaprasza na sztukę komediową "Wstyd". 28 maja 2022 godz.17.00 w Domu Polskim "Syrena" w Rowville oraz 29 maja 2022 godz.14.00 w Klubie  Polskim  w Albion. 

 

The key role of diagnostics - an interview with professor Andrzej Mroz part 1 - Kluczowa rola diagnostyki - rozmowa z profesorem Andrzejem Mrozem - część 1
2022-05-25 08:50:12

Interview with professor Andrzej Mróz - pathomorphologist, expert in the field of gastropathological diagnostics. In what cases is pathology helpful? What kind of research does a pathologist ... -  Rozmowa z profesorem  Andrzejem  Mrozem - patomorfologiem, ekspertem w dziedzinie diagnostyki gastropatologicznej. W jakich przypadkach pomocna jest patomorfologia? Jakie badania prowadzi patomorfolog...  

Interview with professor Andrzej Mróz - pathomorphologist, expert in the field of gastropathological diagnostics. In what cases is pathology helpful? What kind of research does a pathologist ...

-

 Rozmowa z profesorem  Andrzejem  Mrozem - patomorfologiem, ekspertem w dziedzinie diagnostyki gastropatologicznej. W jakich przypadkach pomocna jest patomorfologia? Jakie badania prowadzi patomorfolog...

 

The situation in Ukraine - summary 25 May 2022 - Sytuacja w Ukrainie – podsumowanie 25 maja 2022
2022-05-25 08:05:58

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish. - Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish.

-

Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

SBS News Flash in Polish, 24 May 2022 - Wiadomości - SBS News Flash, 24 maja 2022
2022-05-24 05:12:55

The latest news from Australia and the World from SBS Polish. - Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS

The latest news from Australia and the World from SBS Polish.

-

Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS

50 years of Polish-Australian Diplomatic Relations Concert - Koncert z okazji 50 lecia polsko-australijskich relacji dyplomatycznych
2022-05-24 03:49:41

On Saturday, May 21, a gala concert was held at the Sydney Opera House on the occasion of the 50th anniversary of Polish-Australian diplomatic relations. At the concert organized by the Consulate of the Republic of Poland in Sydney, works by great Polish composers were presented by the L'Estro Armonico String Orchestra under the direction of Zdzisław Kowalik, soprano Daniela Leska and pianist Konrad Olszewski performing with Konrad Olszewski's Piano Sextet. - W sobotę 21 maja w sydneyjskiej Operze odbył się uroczysty koncert z okazji 50-lecia polsko-australijskich stosunków dyplomatycznych. W koncercie zorganizowanym przez Konsulat RP w Sydney utwory wielkich polskich kompozytorów wykonali: orkiestra  L'Estro Armonico String Orchestra pod batut ą Zdzisława Kowalika, sopranistka Daniela Leska i pianista Konrad Olszewski z Konrad Olszewski's Piano Sextet.

On Saturday, May 21, a gala concert was held at the Sydney Opera House on the occasion of the 50th anniversary of Polish-Australian diplomatic relations. At the concert organized by the Consulate of the Republic of Poland in Sydney, works by great Polish composers were presented by the L'Estro Armonico String Orchestra under the direction of Zdzisław Kowalik, soprano Daniela Leska and pianist Konrad Olszewski performing with Konrad Olszewski's Piano Sextet.

-

W sobotę 21 maja w sydneyjskiej Operze odbył się uroczysty koncert z okazji 50-lecia polsko-australijskich stosunków dyplomatycznych. W koncercie zorganizowanym przez Konsulat RP w Sydney utwory wielkich polskich kompozytorów wykonali: orkiestra L'Estro Armonico String Orchestra pod batutą Zdzisława Kowalika, sopranistka Daniela Leska i pianista Konrad Olszewski z Konrad Olszewski's Piano Sextet.

Anthony Albanese officially sworn in as Prime Minister of Australia - Anthony Albanese zaprzysiężony na 31. premiera Australii
2022-05-23 09:53:47

Anthony Albanese, thanked all Australians  'This is a really great moment. I want to change the country. I want to change the role of politics in this country', said Australia's the 31st Prime Minister. - Wzruszony przywódca Partii Pracy Anthony Albanese podziękował wszystkim Australijczykom „..za ten niezwykły zaszczyt..”. 'To naprawdę wielka chwila. Chcę zmienić kraj. Chcę zmienić role polityki  w tym kraju', powiedzia ł 31. Premier Australii.

Anthony Albanese, thanked all Australians  'This is a really great moment. I want to change the country. I want to change the role of politics in this country', said Australia's the 31st Prime Minister.

-

Wzruszony przywódca Partii Pracy Anthony Albanese podziękował wszystkim Australijczykom „..za ten niezwykły zaszczyt..”. 'To naprawdę wielka chwila. Chcę zmienić kraj. Chcę zmienić role polityki  w tym kraju', powiedział 31. Premier Australii.

Opening of the Polish Film Festival in Sydney - Otwarcie Festiwalu Polskich Filmów w Sydney
2022-05-23 09:39:27

The premiere of 'Jak Najdalej Stąd' started the Polish Film Festival in Sydney which will present the best of the latest Polish cinema until June 26. Details on the festival website www.polishfilmfestival.org/sydney - 22 maja w Sydney otwarto Festiwal Polskich Filmów. P remiera 'Jak Najdalej St ą d', rozpoczę ł a festiwal, kt ó ry potrwa do 26 czerwca.  Szczegóły na stronie internetowej festiwalu www.polishfilmfestival.org/sydney

The premiere of 'Jak Najdalej Stąd' started the Polish Film Festival in Sydney which will present the best of the latest Polish cinema until June 26. Details on the festival website www.polishfilmfestival.org/sydney

-

22 maja w Sydney otwarto Festiwal Polskich Filmów. Premiera 'Jak Najdalej Stąd', rozpoczęła festiwal, który potrwa do 26 czerwca.  Szczegóły na stronie internetowej festiwalu www.polishfilmfestival.org/sydney

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie