SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.


Odcinki od najnowszych:

" Death of a Salesman" by Arthur Miller with Jacek Koman - Sztuka " Death of a Salesman" z Jackiem Komanem, wystawiana w Sydney
2021-12-13 06:20:29

Review of play “Death of a Salesman” by Arthur Miller in Roslyn Packer Theatre with Australian-Polish actor Jack Koman.   Eliza Anna Falkiewicz shares her impressions with us...   - Recenzja sztuki “  Śmierć  komiwoja ż era” Artura Millera wystawianej obecnie  w Sydney w Roslyn Packer Theatre z polsko-autralijskim aktorem Jackiem Komanem w roli g łównej. W rażeniami  dzieli  si ę  z nami Eliza Anna Falkiewicz.  

Review of play “Death of a Salesman” by Arthur Miller in Roslyn Packer Theatre with Australian-Polish actor Jack Koman.  

Eliza Anna Falkiewicz shares her impressions with us...

  -

Recenzja sztuki “ Śmierć komiwojażera” Artura Millera wystawianej obecnie  w Sydney w Roslyn Packer Theatre z polsko-autralijskim aktorem Jackiem Komanem w roli głównej. Wrażeniami dzieli  się z nami Eliza Anna Falkiewicz.

 

Riho Okagami-Siedlecka - winner of a Merit TVP Polonia Award for Poles living abroad - Riho Okagami-Siedlecka - laureatką nagrody za zasługi dla Polski Polaków poza granicami kraju
2021-12-13 06:10:01

For her work in popularization of knowledge about Polish history and culture, Riho Okagami-Siedlecka received the TVP Polonia award for her unique book in Japanese "Phoenix of Central Europe, 1000 years of the history of unbroaked Poland". Talking about the book and her with husband, Andrzej Siedlecki, an actor and director well known by the Polish community in Australia. - Za dzialałnoś ć na rzecz popularyzowania wiedzy o polskiej historii i kulturze, Riho Okagami- Siedlecka otrzymała  nagrod ę TVP Polonia za wyjatkową książkę w języku japońskim „Feniks Środkowej Europy, 1000 lat historii niezłomnej Polski".  Oto  rozmowa o książce, a takze o dzialałności i współpracy z mężem Andrzejem Siedleckim, znanym australijskiej Polonii aktorem i reżyserem.  

For her work in popularization of knowledge about Polish history and culture, Riho Okagami-Siedlecka received the TVP Polonia award for her unique book in Japanese "Phoenix of Central Europe, 1000 years of the history of unbroaked Poland". Talking about the book and her with husband, Andrzej Siedlecki, an actor and director well known by the Polish community in Australia.

-

Za dzialałność na rzecz popularyzowania wiedzy o polskiej historii i kulturze, Riho Okagami- Siedlecka otrzymała  nagrodę TVP Polonia za wyjatkową książkę w języku japońskim „Feniks Środkowej Europy, 1000 lat historii niezłomnej Polski".  Oto rozmowa o książce, a takze o dzialałności i współpracy z mężem Andrzejem Siedleckim, znanym australijskiej Polonii aktorem i reżyserem.

 

SBS News in Polish, 13 December 2021 - Wiadomości SBS, 13 grudnia 2021
2021-12-13 05:53:38

The latest News from Australia and the World from SBS Polish. - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest News from Australia and the World from SBS Polish.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Save from deterioration ... - Ocalić przed zniszczeniem...
2021-12-12 06:59:07

Joanna Lang, the conservator of the collections at Polish Museum and Archives in Australia, talks about the importance of the  museum's collections, and the conditions under which the exhibits should be stored in order to survive ... - Joanna Lang, konserwator zbiorów Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej opowiada o znaczeniu zbiorów muzeum w Melbourne, w jakich warunkach powinno się przechowywać eksponaty, aby przetrwały...

Joanna Lang, the conservator of the collections at Polish Museum and Archives in Australia, talks about the importance of the  museum's collections, and the conditions under which the exhibits should be stored in order to survive ...

-

Joanna Lang, konserwator zbiorów Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej opowiada o znaczeniu zbiorów muzeum w Melbourne, w jakich warunkach powinno się przechowywać eksponaty, aby przetrwały...

"Mother's Eyes" ... - "Oczy Matki"...
2021-12-12 06:34:10

Anna Jonne Burns, author of the book "Resilience" shares a story, how fragments of her book were translated into Polish and included in the script of the play "Mother's Eyes" in the project "Teatr na Faktach" at the Institute of Jerzy Grotowski in Wrocław. - Anna Jonne Burns, autorka książki “Resilience” opowiada jak fragmenty jej książki zostały przetłumaczone na j.polski oraz włączone do scenariusza sztuki ‘Oczy Matki’ w projekcie 'Teatr na Faktach', w Instytucie Im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

Anna Jonne Burns, author of the book "Resilience" shares a story, how fragments of her book were translated into Polish and included in the script of the play "Mother's Eyes" in the project "Teatr na Faktach" at the Institute of Jerzy Grotowski in Wrocław.

-

Anna Jonne Burns, autorka książki “Resilience” opowiada jak fragmenty jej książki zostały przetłumaczone na j.polski oraz włączone do scenariusza sztuki ‘Oczy Matki’ w projekcie 'Teatr na Faktach', w Instytucie Im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

SBS News in Polish, 12 December 2021 - Wiadomości SBS, 12 grudnia 2021
2021-12-12 06:19:54

The latest News from Australia and the World from SBS Polish. - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest News from Australia and the World from SBS Polish.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Week in Poland - Tydzień w Polsce
2021-12-12 06:03:42

Summary of the important events in Poland. Report by Przemek Przybylski. - Podsumowanie ważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia w Polsce, w korespondencji Przemka Przybylskiego.

Summary of the important events in Poland. Report by Przemek Przybylski.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia w Polsce, w korespondencji Przemka Przybylskiego.

Poland-Belarus border crisis - update 12 December 2021 - Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy – podsumowanie 12 grudnia 2021
2021-12-12 05:55:04

The most recent information and events regarding the Poland-Belarus situation, a short report prepared by SBS Polish. - Aktualne doniesienia, informacje oraz podsumowanie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

The most recent information and events regarding the Poland-Belarus situation, a short report prepared by SBS Polish.

-

Aktualne doniesienia, informacje oraz podsumowanie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

SBS News Flash in Polish, 11 December 2021 - SBS News Flash po polsku, 11 grudnia 2021
2021-12-11 05:05:44

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program. - Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program.

-

Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Radio program for Polish seniors - p. 86 - Audycja dla polskich seniorów - odc. 86
2021-12-10 07:08:20

86 episode of radio program for Polish seniors prepared by Malgorzata Zuchowska, Care Services Manager/Social Support Group Coordinator at 'Polcare' in Oakleigh. - 86-te mini słuchowisko dla polskich seniorów, przygotowane przez Małgorzatę Żuchowską, managera Polskiego Biura Usług Społecznych "Polcare" w Oakleigh. Tym razem w mini-audycji o historii świątecznych reklam Coca Coli....

86 episode of radio program for Polish seniors prepared by Malgorzata Zuchowska, Care Services Manager/Social Support Group Coordinator at 'Polcare' in Oakleigh.

-

86-te mini słuchowisko dla polskich seniorów, przygotowane przez Małgorzatę Żuchowską, managera Polskiego Biura Usług Społecznych "Polcare" w Oakleigh. Tym razem w mini-audycji o historii świątecznych reklam Coca Coli....

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie