SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.


Odcinki od najnowszych:

SBS News in Polish, 9 January 2021 - Wiadomości SBS, 9 stycznia 2022
2022-01-09 05:54:08

The latest News from Australia and the World from SBS Polish Program. - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest News from Australia and the World from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Week in Poland - Tydzień w Polsce
2022-01-09 05:48:54

Summary of the important events in Poland. Report by Przemek Przybylski. - Podsumowanie ważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia w Polsce, w korespondencji Przemka Przybylskiego.

Summary of the important events in Poland. Report by Przemek Przybylski.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia w Polsce, w korespondencji Przemka Przybylskiego.

SBS News Flash in Polish, 8 January 2021 - Wiadomości - SBS News Flash, 8 stycznia 2022
2022-01-08 05:18:16

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program. - Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program.

-

Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Dames and Hussars in Brian Brown Theatre - Damy i Huzary w Brian Brown Theatre
2022-01-07 08:04:41

Fantazja Theatre invites you to watch the comedy "Damy i Huzary" by Aleksander Fredro at the Brian Brown Theatre in Canterbury / Bankstown Council. Friday, 11 February at 7pm Free admission, reservation of seats required. PH. 9707 9727 -  Teatr Fantazja zaprasza do obejrzenia sztuki komediowej pt "Damy i Huzary" Aleksandra Fredry  w Brian Brown Theatre w Canterbury/ Bankstown Council. Piatek 11 lutego o godzinie 19.00. Wstęp bezpłatny,  konieczna rezerwacja miejsc. Tel. 9707 9727

Fantazja Theatre invites you to watch the comedy "Damy i Huzary" by Aleksander Fredro at the Brian Brown Theatre in Canterbury / Bankstown Council. Friday, 11 February at 7pm
Free admission, reservation of seats required. PH. 9707 9727

-

 Teatr Fantazja zaprasza do obejrzenia sztuki komediowej pt "Damy i Huzary" Aleksandra Fredry  w Brian Brown Theatre w Canterbury/ Bankstown Council.

Piatek 11 lutego o godzinie 19.00. Wstęp bezpłatny,  konieczna rezerwacja miejsc. Tel. 9707 9727

Horoscope for 2022- Aquarius - Horoskop 2022- Wodnik
2022-01-07 07:46:20

Bogna Wernichowska, a journalist from Krakow, presents forecasts for the signs of the zodiac for 2022. Today, a horoscope for Aquarius ... "believe it, not believe it, but it's worth listening to". - Bogna Wernichowska, dziennikarka z Krakowa przedstawia prognozy dla znaków zodiaku na rok 2022. Dziś horoskop dla Wodnika ... "wierzyć, nie wierzyć ale warto posłuchać".

Bogna Wernichowska, a journalist from Krakow, presents forecasts for the signs of the zodiac for 2022. Today, a horoscope for Aquarius ... "believe it, not believe it, but it's worth listening to".

-

Bogna Wernichowska, dziennikarka z Krakowa przedstawia prognozy dla znaków zodiaku na rok 2022. Dziś horoskop dla Wodnika ... "wierzyć, nie wierzyć ale warto posłuchać".

"Fela's stories or psiography" by the author and actress Magdalena Wołłejko - ep.3 - "Opowieści suczki Feli czyli psiografia" - odc.3
2022-01-07 07:35:23

The third episode of the book ""Fela's stories or psiography" in the interpretation of the author and actress Magdalena Wołłejko. - Trzeci odcinek książki "Opowieści suczki Feli czyli psiografia" w interpretacji autorki i aktorki Magdaleny Wołłejko.

The third episode of the book ""Fela's stories or psiography" in the interpretation of the author and actress Magdalena Wołłejko.

-

Trzeci odcinek książki "Opowieści suczki Feli czyli psiografia" w interpretacji autorki i aktorki Magdaleny Wołłejko.

Great Orchestra of Christmas Charity 2022 in Sydney - WOŚP 2022 w Sydney - CEL i DATA.
2022-01-07 07:23:46

What is the Great Orchestra of Christmas Charity gathering this year? We meet at the Polish Club in Bankstown on January 30 ... - WOŚP 2022! Na co w tym roku zbiera Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy?   Spotykamy się w Polskim Klubie w Bankstown 30 stycznia....

What is the Great Orchestra of Christmas Charity gathering this year? We meet at the Polish Club in Bankstown on January 30 ...

-

WOŚP 2022! Na co w tym roku zbiera Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy? 

 Spotykamy się w Polskim Klubie w Bankstown 30 stycznia....

Radio program for Polish seniors - odc. 90 - Audycja dla polskich seniorów - odc. 90
2022-01-07 06:57:20

90 mini radio drama for Polish seniors, prepared by Małgorzata Żuchowska, manager of the Polish Social Services Office "Polcare" in Oakleigh.  Today about the beautiful, almost forgotten habit of singing carols and the wisdom of life that can help us move through the new year 2022 with a smile and a positive attitude. - 90 mini słuchowisko dla polskich seniorów, przygotowane przez Małgorzatę Żuchowską, managera Polskiego Biura Usług Społecznych "Polcare" w Oakleigh. Dzisiaj o pięknym, prawie zapomnianym zwyczaju kolędowania oraz o życiowych mądrościach, które mogą pomóc nam przejść przez nowy rok 2022 z uśmiechem i pozytywnym nastawieniem.

90 mini radio drama for Polish seniors, prepared by Małgorzata Żuchowska, manager of the Polish Social Services Office "Polcare" in Oakleigh. 

Today about the beautiful, almost forgotten habit of singing carols and the wisdom of life that can help us move through the new year 2022 with a smile and a positive attitude.

-

90 mini słuchowisko dla polskich seniorów, przygotowane przez Małgorzatę Żuchowską, managera Polskiego Biura Usług Społecznych "Polcare" w Oakleigh. Dzisiaj o pięknym, prawie zapomnianym zwyczaju kolędowania oraz o życiowych mądrościach, które mogą pomóc nam przejść przez nowy rok 2022 z uśmiechem i pozytywnym nastawieniem.

Safe summer - Bezpieczne lato nad oceanem
2022-01-07 06:44:22

The authorities renewed their call on the community to be extremely careful on the roads and near water. Four Canberry University students are launching a Refugee and Migrant Swimming Project, non-profit initiative that aims to maintain water safety and basic swimming skills. - Władze ponowiły  apel do społeczności o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i blisko wody. Czterech studentów uniwersytetu z Canberry uruchamia projekt nauki pływania dla uchodźców i migrantów — inicjatywę pro-bono, której celem jest zachowanie bezpieczeństwa w wodzie i podstawowej umiejętności pływania.

The authorities renewed their call on the community to be extremely careful on the roads and near water. Four Canberry University students are launching a Refugee and Migrant Swimming Project, non-profit initiative that aims to maintain water safety and basic swimming skills.

-

Władze ponowiły  apel do społeczności o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i blisko wody.

Czterech studentów uniwersytetu z Canberry uruchamia projekt nauki pływania dla uchodźców i migrantów — inicjatywę pro-bono, której celem jest zachowanie bezpieczeństwa w wodzie i podstawowej umiejętności pływania.

SBS News in Polish, 7 January 2022 - Wiadomości SBS, 7 stycznia 2022
2022-01-07 03:42:35

The latest News from Australia and the World from SBS Polish Program   -  Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

The latest News from Australia and the World from SBS Polish Program

 

-

 Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie