SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.


Odcinki od najnowszych:

"The extraordinary life of an ordinary actor" by Andrzej Siedlecki - episode 4 - "Niezwyczajne życie zwyczajnego aktora" pióra Andrzeja Siedleckiego- odc 4
2022-04-27 09:04:35

Andrzej Siedlecki, a well-known actor, director, journalist and educator, reads the forth fragment of his latest book "Unusual Life of an Ordinary Actor". Subsequent fragments will be broadcast on SBS radio every Wednesday. Today's episode is entitled " The play by Pope and Marilyn Monroe". - Andrzej Siedlecki, znany aktor, reżyser, dziennikarz i pedagog czyta czwarty fragment swojej najnowszej książki "Niezwyczajne życie zwyczajnego aktora". Kolejne fragmenty będą nadawane na antenie radia SBS w każdą środę. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł "Sztuka papieża i Marilyn Monroe".

Andrzej Siedlecki, a well-known actor, director, journalist and educator, reads the forth fragment of his latest book "Unusual Life of an Ordinary Actor". Subsequent fragments will be broadcast on SBS radio every Wednesday. Today's episode is entitled " The play by Pope and Marilyn Monroe".

-

Andrzej Siedlecki, znany aktor, reżyser, dziennikarz i pedagog czyta czwarty fragment swojej najnowszej książki "Niezwyczajne życie zwyczajnego aktora". Kolejne fragmenty będą nadawane na antenie radia SBS w każdą środę. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł "Sztuka papieża i Marilyn Monroe".

The situation in Ukraine - summary April 27, 2022 - Sytuacja na Ukrainie – podsumowanie 27 kwietnia 2022
2022-04-27 08:32:32

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the Polish editorial staff of Radio SBS. - Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji na Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the Polish editorial staff of Radio SBS.

-

Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji na Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

ANZAC celebrations in Sydney - Obchody ANZAC w Sydney
2022-04-27 08:23:21

Poles marched on Anzac Day in Sydney. Piotr Pokorski, who takes part in the annual celebrations for over 10 years, observed the Polish community engagement in the Anzac march.  - Polacy uczestniczyli w marszu w Anzac Day. O tym jak przebiegły obchody tego dnia w Sydney – opowiada Piotr Pokorski, który od kilkunastu lat uczestniczy w anzakowskich dorocznych marszach.

Poles marched on Anzac Day in Sydney. Piotr Pokorski, who takes part in the annual celebrations for over 10 years, observed the Polish community engagement in the Anzac march. 

-

Polacy uczestniczyli w marszu w Anzac Day. O tym jak przebiegły obchody tego dnia w Sydney – opowiada Piotr Pokorski, który od kilkunastu lat uczestniczy w anzakowskich dorocznych marszach.

SBS News in Polish, 27 April 2022 - Wiadomości SBS, 27 kwietnia 2022
2022-04-27 05:33:00

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

SBS News Flash in Polish, 26 April 2022 - Wiadomości - SBS News Flash, 26 kwietnia 2022
2022-04-26 06:07:59

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program. - Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program.

-

Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Anzac Day 2022 Ceremonies - Obchody Anzac Day 2022
2022-04-25 08:56:06

Thousands of Australians have gathered to pay tribute to servicemen and women on Anzac Day in dawn ceremonies, where the country's leaders also acknowledged Ukraine's fight for freedom. - Tysiące Australijczyków zebrało się na naboże ń stwach o świcie, aby oddać hołd żołnierzom którzy walczyli o wolność na różnych frontach . W tym roku przywódcy kraju również uczcili walkę ludności Ukrainy o swoj ą wolność.

Thousands of Australians have gathered to pay tribute to servicemen and women on Anzac Day in dawn ceremonies, where the country's leaders also acknowledged Ukraine's fight for freedom.

-

Tysiące Australijczyków zebrało się na nabożeństwach o świcie, aby oddać hołd żołnierzom którzy walczyli o wolność na różnych frontach . W tym roku przywódcy kraju również uczcili walkę ludności Ukrainy o swoją wolność.

We march together - Poles march on Anzac Day - Maszerujemy - Polacy co roku biorą udział w marszach w Anzac Day?
2022-04-25 08:38:00

On the 25 April, the day of national remembrance, Polish World War II veterans, their families and representatives of Polish organizations take part in the ANZAC march. It is the day they commemorate all those who fought for freedom and served and died in the war. - W dniu Anazac Day - australijski dzień pamięci - co roku polscy kombatanci II Wojny Ś wiatowej, ich rodziny, harcerze i przedstawiciele organizacji polinijnych biorą udział w anzacowskich marszach. 25 kwietnia pamiętamy tych, którzy walczyli za wolność, mówią uczestnicy marszów z Sydney i Melbourne.

On the 25 April, the day of national remembrance, Polish World War II veterans, their families and representatives of Polish organizations take part in the ANZAC march. It is the day they commemorate all those who fought for freedom and served and died in the war.

-

W dniu Anazac Day - australijski dzień pamięci - co roku polscy kombatanci II Wojny Światowej, ich rodziny, harcerze i przedstawiciele organizacji polinijnych biorą udział w anzacowskich marszach. 25 kwietnia pamiętamy tych, którzy walczyli za wolność, mówią uczestnicy marszów z Sydney i Melbourne.

The situation in Ukraine - summary 25 April 2022 - Sytuacja na Ukrainie – podsumowanie 25 kwietnia 2022
2022-04-25 05:51:24

The most recent information about the situation in Ukraine - a short report by SBS Polish. - Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji na Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

The most recent information about the situation in Ukraine - a short report by SBS Polish.

-

Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji na Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

SBS News in Polish, 25 April 2022 - Wiadomości SBS, 25 kwietnia 2022
2022-04-25 05:45:38

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie