SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.


Odcinki od najnowszych:

Open your heart to East Timor ... - Otwórz serce na Timor Wschodni...
2022-05-16 02:24:52

Jerzy Krysiak  from Melbourne, shares a story about his trip to East Timor, where he and his wife took part in a charity program for the poor mountain region of Ermera ... - Jerzy Krysiak opowiada o swojej podróży do Timoru Wschodniego, gdzie brał udział z żoną w akcji pomocy dla biednego górskiego regionu Ermera…

Jerzy Krysiak  from Melbourne, shares a story about his trip to East Timor, where he and his wife took part in a charity program for the poor mountain region of Ermera ...

-

Jerzy Krysiak opowiada o swojej podróży do Timoru Wschodniego, gdzie brał udział z żoną w akcji pomocy dla biednego górskiego regionu Ermera…

The situation in Ukraine - summary 15 May 2022 - Sytuacja w Ukrainie – podsumowanie 15 maja 2022
2022-05-15 14:09:41

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish. - Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish.

-

Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

SBS News in Polish, 15 May 2022 - Wiadomości SBS, 15 maja 2022
2022-05-15 14:00:57

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News. - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Federal Election 2022 - opinions of Poles living in Australia - Wybory Federalne 2022- opinie Polaków w Australii
2022-05-15 07:50:08

Opinions from our listeners on the upcoming federal elections in Australia. What topics are our compatriots interested in? - Kolejne opinie, wypowiedzi słuchaczy na temat zbliżających się wyborów federalnych w Australii. Jakie tematy interesują naszych rodaków?

Opinions from our listeners on the upcoming federal elections in Australia. What topics are our compatriots interested in?

-

Kolejne opinie, wypowiedzi słuchaczy na temat zbliżających się wyborów federalnych w Australii. Jakie tematy interesują naszych rodaków?

SBS News Flash in Polish, 14 May 2022 - Wiadomości - SBS News Flash, 14 maja 2022
2022-05-14 06:45:30

The latest news from Australia and the World from SBS Polish. - Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest news from Australia and the World from SBS Polish.

-

Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Poland and Australia in the Eurovision final! How to vote in the contest? - Polska i Australia w finale Eurowizji! Jak zagłosować w konkursie?
2022-05-13 09:15:23

Krystian Ochman and Sheldon Riley made it through to the finals of the competition! The host of the 66th Eurovision Song Contest is the Italian city of Turin, and we, SBS, will provide you with entertainment over the next few days. Watch the Eurovision final on SBS on Sunday May 15 at 5am Sydney Melbourne time - you can only cast your vote then! - Krystian Ochman i Sheldon Riley przeszli do finału konkursu! Gospodarzem 66. Konkursu Piosenki Eurowizji jest włoskie miasto Turyn, a my, czyli SBS dostarczymy Państwu rozrywki, nadawanej przez następne kilka dni. Oglądaj finał na kanale SBS w niedziele 15 maja o godz. 5tej rano czasu Sydney/Melbourne - zagłosowa ć mo ż na tylko wtedy!

Krystian Ochman and Sheldon Riley made it through to the finals of the competition! The host of the 66th Eurovision Song Contest is the Italian city of Turin, and we, SBS, will provide you with entertainment over the next few days. Watch the Eurovision final on SBS on Sunday May 15 at 5am Sydney Melbourne time - you can only cast your vote then!

-

Krystian Ochman i Sheldon Riley przeszli do finału konkursu! Gospodarzem 66. Konkursu Piosenki Eurowizji jest włoskie miasto Turyn, a my, czyli SBS dostarczymy Państwu rozrywki, nadawanej przez następne kilka dni. Oglądaj finał na kanale SBS w niedziele 15 maja o godz. 5tej rano czasu Sydney/Melbourne - zagłosować można tylko wtedy!

What's new in Queensland? - snake catchers in high demand - Co nowego w Queensland? - potrzebni łapacze węży..
2022-05-13 09:14:31

Victoria Dziwnik tells about snakes and other unique phenomena and events happening in this sunshine state. - Victoria Dziwnik mówi o wężach i innych wyjątkowych zjawiskach oraz wydarzeniach w tym słonecznym stanie. 

Victoria Dziwnik tells about snakes and other unique phenomena and events happening in this sunshine state.

-

Victoria Dziwnik mówi o wężach i innych wyjątkowych zjawiskach oraz wydarzeniach w tym słonecznym stanie. 

Polish Film Festival in Sydney - Zofia Stafiej talks about her role in „Jak najdalej stąd” - Festiwal polskich filmów w Sydney - Zofia Stafiej o sobie i roli w „Jak najdalej stąd”
2022-05-13 08:20:38

A 22 year old young actress, has already received many awards. She was noticed for her role in the award-winning film "I never Cry" „Jak najdalej stąd” , which will open on May 22 at the Polish Film Festival in Sydney. - Młoda aktorka, a jak dojrzała artystycznie. Mając 22 lata już ma na swoim koncie wiele wyróznień. Zauważona za swoją rolę w nagrodzonym filmie „Jak najdalej stąd”, który otworzy 22 maja festiwal polskich filmów w Sydney  https://www.polishfilmfestival.org/sydney

A 22 year old young actress, has already received many awards. She was noticed for her role in the award-winning film "I never Cry" „Jak najdalej stąd”, which will open on May 22 at the Polish Film Festival in Sydney.

-

Młoda aktorka, a jak dojrzała artystycznie. Mając 22 lata już ma na swoim koncie wiele wyróznień. Zauważona za swoją rolę w nagrodzonym filmie „Jak najdalej stąd”, który otworzy 22 maja festiwal polskich filmów w Sydney  https://www.polishfilmfestival.org/sydney

The situation in Ukraine - summary 13 May 2022 - Sytuacja w Ukrainie – podsumowanie 13 maja 2022
2022-05-13 07:05:49

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish. - Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish.

-

Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

SBS News in Polish, 13 May 2022 - Wiadomości SBS, 13 maja 2022
2022-05-13 07:00:06

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News. - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie