SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.


Odcinki od najnowszych:

Review of the movie series - "Hold tight" - Recenzja serialu filmowego - "Zachowaj spokój"
2022-05-02 08:35:16

The setting is an upscale housing estate where the community leads a quiet life with close relationships. Everything changes when 18-year-old Adam disappears without a trace. The danger escalates quickly, and the worried parents do everything they can to protect their children who, on the verge of adulthood, have decided to take matters into their own hands. - Harlan Coben zawitał z adaptacją swojej powieści już po raz drugi do Polski i po raz szósty na platformę Netflix. " Zachowaj spokój " będzie rywalizować o uznanie widzów z poprzednim polskim serialem kryminalnym na bazie Cobena (czyli "W głębi lasu")  Ten serial jest zauważalnie lepszy.

The setting is an upscale housing estate where the community leads a quiet life with close relationships. Everything changes when 18-year-old Adam disappears without a trace. The danger escalates quickly, and the worried parents do everything they can to protect their children who, on the verge of adulthood, have decided to take matters into their own hands.

-

Harlan Coben zawitał z adaptacją swojej powieści już po raz drugi do Polski i po raz szósty na platformę Netflix. "Zachowaj spokój" będzie rywalizować o uznanie widzów z poprzednim polskim serialem kryminalnym na bazie Cobena (czyli "W głębi lasu")  Ten serial jest zauważalnie lepszy.

The situation in Ukraine - summary 2 May 2022 - Sytuacja na Ukrainie – podsumowanie 2 maja 2022
2022-05-02 06:57:40

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish. - Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji na Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish.

-

Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji na Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

SBS News in Polish, 2 May 2022 - Wiadomości SBS, 2 maja 2022
2022-05-02 06:50:13

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News. - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Agata Mayes exhibition ... - Agata Mayes zaprasza na wystawę...
2022-05-01 09:22:16

The visual and musical art installation "Architecture of Inner Space" by Polish artist Agata Mayes, in collaboration with the composer Ania Massetti, will be shown at the Frankston Arts Center... - Instalacja wizualno - muzyczna zatytułowana „Architecture of Inner Space” artystki polskiego pochodzenia Agaty Mayes, we współpracy z kompozytork ą Ani ą Massetti, będzie pokazywana we Frankston Arts Centre.

The visual and musical art installation "Architecture of Inner Space" by Polish artist Agata Mayes, in collaboration with the composer Ania Massetti, will be shown at the Frankston Arts Center...

-

Instalacja wizualno - muzyczna zatytułowana „Architecture of Inner Space” artystki polskiego pochodzenia Agaty Mayes, we współpracy z kompozytorką Anią Massetti, będzie pokazywana we Frankston Arts Centre.

SBS News in Polish, 1 May 2022 - Wiadomości SBS, 1 maja 2022
2022-05-01 08:59:00

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News. - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

"Borders" exhibition... - Wystawa "Granice"
2022-05-01 08:47:54

Interview with the President of the Polish Art Foundation, Anna Maciejewska. The Foundation informs about submitting works for the thematic exhibition "Borders". The opening of the exhibition is scheduled for October 2022, but the works should be sent by September 1. - Rozmowa z Prezesk ą Polskiej Fundacji Artystycznej, Ann ą Maciejewsk ą . Fundacja informuje o zgłaszaniu prac na wystawę tematyczn ą „Borders” czyli „Granice” . Otwarcie wystawy zaplanowane jest na październik 2022 ale prace należy nadsyłać do 1 września.

Interview with the President of the Polish Art Foundation, Anna Maciejewska. The Foundation informs about submitting works for the thematic exhibition "Borders". The opening of the exhibition is scheduled for October 2022, but the works should be sent by September 1.

-

Rozmowa z Prezeską Polskiej Fundacji Artystycznej, Anną Maciejewską . Fundacja informuje o zgłaszaniu prac na wystawę tematyczną „Borders” czyli „Granice”. Otwarcie wystawy zaplanowane jest na październik 2022 ale prace należy nadsyłać do 1 września.

The situation in Ukraine - summary 1 May 2022 - Sytuacja na Ukrainie – podsumowanie 1 maja 2022
2022-05-01 08:32:38

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish. - Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji na Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish.

-

Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji na Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

Week in Poland - Tydzień w Polsce
2022-05-01 08:25:27

Summary of the important events in Poland. Report by Przemek Przybylski. - Podsumowanie ważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia w Polsce, w korespondencji Przemka Przybylskiego.

Summary of the important events in Poland. Report by Przemek Przybylski.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia w Polsce, w korespondencji Przemka Przybylskiego.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie