SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.


Odcinki od najnowszych:

Obrazek z Polskiego Festiwalu na Fed Square 2021
2021-11-14 07:16:09

Wykonawcy opowiadają jak przygotowywali się do występów na festiwalowej scenie...

Wykonawcy opowiadają jak przygotowywali się do występów na festiwalowej scenie...

Obrazek z Polskiego Festiwalu na Fed Square 2021
2021-11-14 07:02:46

Bożena Iwanowska z Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii opowiada o wystawie IPN zainicjowanej przez nieżyjących już byłych Prezesów: Mariana Pawlika i Zdzisława Derwi ń skiego.

Bożena Iwanowska z Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii opowiada o wystawie IPN zainicjowanej przez nieżyjących już byłych Prezesów: Mariana Pawlika i Zdzisława Derwińskiego.

Obrazek z Polskiego Festiwalu na Fed Square 2021
2021-11-14 06:52:19

Konsul Generalna RP Monika Ko ń czyk oraz Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej Małgorzata Kwiatkowska przyjechały na festiwal w Melbourne.

Konsul Generalna RP Monika Kończyk oraz Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej Małgorzata Kwiatkowska przyjechały na festiwal w Melbourne.

Obrazek z Polskiego Festiwalu na Fed Square 2021
2021-11-14 06:36:13

Organizatorzy Polskiego Festiwalu w Melbourne opowiadają o atmosferze festiwalowej...

Organizatorzy Polskiego Festiwalu w Melbourne opowiadają o atmosferze festiwalowej...

SBS News, 14 Novemeber 2021 - Wiadomości SBS 14 listopad 2021
2021-11-14 03:30:04

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

Week in Poland - Tydzień w Polsce
2021-11-14 00:20:59

Summary of the important events in Poland, report by Przemek Przybylski. - Podsumowanie ważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia w Polsce, w korespondencji Przemka Przybylskiego

Summary of the important events in Poland, report by Przemek Przybylski.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia w Polsce, w korespondencji Przemka Przybylskiego

SBS News Flash in Polish, 13 November 2021 - SBS News Flash po polsku, 13 listopada 2021
2021-11-13 04:18:27

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program. - Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program.

-

Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

11 November - Remembrance Day and Polish Independance Day - 11 listopada w Australii - Remembrance Day i Święto Niepodległości
2021-11-12 07:07:20

Both Poland and Australia celebrate on one day. Poland celebrates National Independence Day. In Australia on that day we celebrate Remembrance Day at 1th hour on the 11th day of the 11th month, Australia stops for 2 minutes to commemorate servicemen and women who served in all conflicts. - Dla Polonii australijskiej to podw ó jne  święt o. 11 listopada to dzień w którym Polska obchodzi odzyskanie niepodległości. W Australii w tym dniu obchodzimy Remembrance Day, wtedy  cały kraj o godz. 11 milknie na 2 minuty ku pami ę ci poległych podczas Pierwszej Wojny Światowej. 

Both Poland and Australia celebrate on one day. Poland celebrates National Independence Day. In Australia on that day we celebrate Remembrance Day at 1th hour on the 11th day of the 11th month, Australia stops for 2 minutes to commemorate servicemen and women who served in all conflicts.

-

Dla Polonii australijskiej to podwójne święto.11 listopada to dzień w którym Polska obchodzi odzyskanie niepodległości. W Australii w tym dniu obchodzimy Remembrance Day, wtedy  cały kraj o godz. 11 milknie na 2 minuty ku pamięci poległych podczas Pierwszej Wojny Światowej. 

Radio program for Polish seniors - Audycja dla polskich seniorów
2021-11-12 06:52:28

82 episode of radio program for Polish seniors prepared by Malgorzata Zuchowska, Care Services Manager/Social Support Group Coordinator at 'Polcare' in Oakleigh. - 82-te mini słuchowisko dla polskich seniorów, przygotowane przez Małgorzatę Żuchowską, managera Polskiego Biura Usług Społecznych "Polcare" w Oakleigh. Dzisiaj w audycji o zbawiennym wpływie buraków na nasz organizm oraz refelksja nad życiem.

82 episode of radio program for Polish seniors prepared by Malgorzata Zuchowska, Care Services Manager/Social Support Group Coordinator at 'Polcare' in Oakleigh.

-

82-te mini słuchowisko dla polskich seniorów, przygotowane przez Małgorzatę Żuchowską, managera Polskiego Biura Usług Społecznych "Polcare" w Oakleigh. Dzisiaj w audycji o zbawiennym wpływie buraków na nasz organizm oraz refelksja nad życiem.

SBS News Flash in Polish, 12 November 2021 - Wiadomości SBS, 12 listopada 2021
2021-11-12 04:54:17

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program. - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie