SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.


Odcinki od najnowszych:

SBS News Flash in Polish, 1 January 2022 - Wiadomości - SBS News Flash, 1 stycznia 2022
2022-01-01 04:20:54

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program. - Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program.

-

Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

End of year 2021 summary by Ambassador of the Republic of Poland in Australia - Ambasador RP w Australii - podsumowanie 2021 roku
2021-12-31 06:42:41

Ambassador of Poland in Australia Michal Kolodziejski tells what did 2021 bring for the Polish-Australian diplomatic relations. - Ambasador RP w Australii Michał Kołodziejski m ó wi o tym jaki by ł 2021 rok pod wzgl ę dem polsko-australijskich stosunków dyplomatycznych...

Ambassador of Poland in Australia Michal Kolodziejski tells what did 2021 bring for the Polish-Australian diplomatic relations.

-

Ambasador RP w Australii Michał Kołodziejski mówi o tym jaki był 2021 rok pod względem polsko-australijskich stosunków dyplomatycznych...

Year 2021 for Australia - Jaki był rok 2021 dla Australii
2021-12-31 05:19:13

National anthem words changed, pandemic, lockdown, protests, resignation of the Prime Minister of New South Wales and the happy finding of a girl named Cleo in Western Australia. These are some of the highlights for the just passing year of 2021. - Zmiana słów hymnu narodowego, pandemia, lockdown, protesty, rezygnacja premiera Nowej Południowej Walii i szczęśliwe odnalezienie dziewczynki o imieniu Cleo w Zachodniej Australii. To tylko niektóre z głównych wydarzeń w mijającym roku 2021.

National anthem words changed, pandemic, lockdown, protests, resignation of the Prime Minister of New South Wales and the happy finding of a girl named Cleo in Western Australia. These are some of the highlights for the just passing year of 2021.

-

Zmiana słów hymnu narodowego, pandemia, lockdown, protesty, rezygnacja premiera Nowej Południowej Walii i szczęśliwe odnalezienie dziewczynki o imieniu Cleo w Zachodniej Australii. To tylko niektóre z głównych wydarzeń w mijającym roku 2021.

SBS News in Polish, 31 December 2021 - Wiadomości SBS, 31 grudnia 2021
2021-12-31 05:12:23

The latest News from Australia and the World from SBS Polish Program. - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest News from Australia and the World from SBS Polish Program.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Radio program for Polish seniors - ep. 89 - Audycja dla polskich seniorów - odc. 89
2021-12-31 04:45:28

89 mini radio drama for Polish seniors, prepared by Małgorzata Żuchowska, manager of the Polish Social Services Office "Polcare" in Oakleigh. Today about New Year's resolutions.. - 89 mini słuchowisko dla polskich seniorów, przygotowane przez Małgorzatę Żuchowską, managera Polskiego Biura Usług Społecznych "Polcare" w Oakleigh. Dzisiaj o postanowieniach noworocznych...

89 mini radio drama for Polish seniors, prepared by Małgorzata Żuchowska, manager of the Polish Social Services Office "Polcare" in Oakleigh. Today about New Year's resolutions..

-

89 mini słuchowisko dla polskich seniorów, przygotowane przez Małgorzatę Żuchowską, managera Polskiego Biura Usług Społecznych "Polcare" w Oakleigh. Dzisiaj o postanowieniach noworocznych...

Premiere of the Australian movie "Magic" with music by James Domeyko - Premiera australijskiego filmu "Magic" z muzyka Jamesa Domeyko
2021-12-30 23:58:04

The premiere of the Australian film "Magic" took place at the Actors Center Australia. The music was composed by an actor of Polish origin, James Domeyko. James also plays one of the main roles. Jolanta Szewczyk shares her impressions with the listeners. - Premiera australijskiego filmu „ Magic” która odbyła się  w Actors Centre Australia. Muzykę skomponował aktor polskiego pochodzenia James Domeyko.  James również gra jedną z głównych ról. Swoimi wrażeniami dzieli  się ze s ł uchaczami   Jolanta Szewczyk.

The premiere of the Australian film "Magic" took place at the Actors Center Australia. The music was composed by an actor of Polish origin, James Domeyko. James also plays one of the main roles. Jolanta Szewczyk shares her impressions with the listeners.

-

Premiera australijskiego filmu „ Magic” która odbyła się w Actors Centre Australia.

Muzykę skomponował aktor polskiego pochodzenia James Domeyko.  James również gra jedną z głównych ról.

Swoimi wrażeniami dzieli się ze słuchaczami  Jolanta Szewczyk.

Cycling trend in 2021 carrying us into 2022.. - Rowerowym trendem 2021 roku wkraczamy w rok 2022..
2021-12-29 08:13:31

As extended lockdowns had Australians looking for creative ways to socialise and keep fit, Victoria saw a surging interest in one of society's oldest forms of transport - bicycles. Cycling has taken over Australia.. - Ograniczenia związane z pandemią covid19 i lockdowny zmusiły Australijczyków do szukania kreatywnych sposobów na kontakt towarzyski i dbanie o kondycję fizyczna. Jazda na rowerze zrobiła w 2021 roku furorę..

As extended lockdowns had Australians looking for creative ways to socialise and keep fit, Victoria saw a surging interest in one of society's oldest forms of transport - bicycles. Cycling has taken over Australia..

-

Ograniczenia związane z pandemią covid19 i lockdowny zmusiły Australijczyków do szukania kreatywnych sposobów na kontakt towarzyski i dbanie o kondycję fizyczna. Jazda na rowerze zrobiła w 2021 roku furorę..

Jacek Koman- about his work in the theatre and films - Jacek Koman- o teatrze i filmie
2021-12-29 07:03:53

Jacek Koman- is a Polish actor with an electrifying, strong voice. He lives in Melbourne permanently. He has appeared in over twenty American, British, Polish and Australian films and series, has been awarded many times,  has played in the best theaters and with the most interesting directors in Australia. - Jacek Koman- to polski aktor o elektryzującym, mocnym głosie. Mieszka na sta ł e w Melbourne. W ystąpił w ponad dwudziestu filmach i serialach, amerykańskich, brytyjskich, polskich i australijskich, wielokrotnie nagradzany, gra ł  w najlepszych teatrach i u najciekawszych reżyserów w Australii.

Jacek Koman- is a Polish actor with an electrifying, strong voice. He lives in Melbourne permanently. He has appeared in over twenty American, British, Polish and Australian films and series, has been awarded many times,  has played in the best theaters and with the most interesting directors in Australia.

-

Jacek Koman- to polski aktor o elektryzującym, mocnym głosie. Mieszka na stałe w Melbourne.

Wystąpił w ponad dwudziestu filmach i serialach, amerykańskich, brytyjskich, polskich i australijskich, wielokrotnie nagradzany, grał  w najlepszych teatrach i u najciekawszych reżyserów w Australii.

The year 2021 was the year of love for animals - Rok 2021 minął pod hasłem miłości do zwierząt
2021-12-29 06:36:23

In 2021, we spent a lot of time with our pets at home during the pandemic. Another interview with veterinarian Kamila Osiak from the series "Hug a dog, take a cat on your lap" about how to correctly interpret the behavior of our four-legged friends ... - W 2021roku w czasie pandemii spędziliśmy dużo czasu z naszymi zwierzakami. Kolejna rozmowa z weterynarzem Kamilą Osiak z cyklu „ Do serca przytul psa, weź na kolana kota” o tym, jak poprawnie interpretować zachowanie naszych czworonożnych przyjació ł ...

In 2021, we spent a lot of time with our pets at home during the pandemic. Another interview with veterinarian Kamila Osiak from the series "Hug a dog, take a cat on your lap" about how to correctly interpret the behavior of our four-legged friends ...

-

W 2021roku w czasie pandemii spędziliśmy dużo czasu z naszymi zwierzakami.

Kolejna rozmowa z weterynarzem Kamilą Osiak z cyklu „ Do serca przytul psa, weź na kolana kota” o tym, jak poprawnie interpretować zachowanie naszych czworonożnych przyjaciół...

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie