SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.


Odcinki od najnowszych:

SBS News in Polish, 13 June 2022 - Wiadomości SBS, 13 czerwca 2022
2022-06-13 07:29:10

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News. - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Interview with Wojciech Adamczyk, the creator of the cult series "Rancho" - part 2 - Rozmowa z twórcą kultowego serialu "Ranczo" Wojciechem Adamczykiem - część 2
2022-06-12 15:49:05

Well-known theatre and film director Wojciech Adamczyk shares with us his opinion on contemporary Polish cinematography and talks about his latest theatrical achievement, "Balladyna" staged at the Television Theatre. - Znany reżyser teatralny i filmowy, Wojciech Adamczyk dzieli się z nami  opinią o współczesnej kinematografii polskiej i opowiada o swoim ostatnim teatralnym dokonaniu,  "Balladynie" wystawionej w Teatrze Telewizji.

Well-known theatre and film director Wojciech Adamczyk shares with us his opinion on contemporary Polish cinematography and talks about his latest theatrical achievement, "Balladyna" staged at the Television Theatre.

-

Znany reżyser teatralny i filmowy, Wojciech Adamczyk dzieli się z nami  opinią o współczesnej kinematografii polskiej i opowiada o swoim ostatnim teatralnym dokonaniu,  "Balladynie" wystawionej w Teatrze Telewizji.

Interview with Philippe Tłokiński - the lead actor in the movie "Adventures of Matematician"" - Rozmowa z Philippe Tłokińskim - odtwórcą roli głównej w filmie "Geniusze"
2022-06-10 10:00:04

Philippe Tłokiński talks about the longing for theater during the pandemic in Warsaw, about the new film "Gierek" and about artistic plans for the near future - Philippe Tłokiński opowiada o tęsknocie za teatrem w czasach pandemii w Warszawie, o nowym filmie  "Gierek" i o planach artystycznych na najbliższą przyszlość. 

Philippe Tłokiński talks about the longing for theater during the pandemic in Warsaw, about the new film "Gierek" and about artistic plans for the near future

-

Philippe Tłokiński opowiada o tęsknocie za teatrem w czasach pandemii w Warszawie, o nowym filmie  "Gierek" i o planach artystycznych na najbliższą przyszlość. 

Sanah - Polish singer, violinist and songwriter - Sanah - polska piosenkarka, skrzypaczka i autorka tekstów
2022-06-10 08:32:19

"Ale jazz !" She sang together with Vito Bambino, has been breaking popularity records all over Poland for the last few months. Who is Sanah, we will find out in the account of Piotr Bartyś, music director of Radio Ram from Wrocław. - "Ale jazz!" , który zaśpiewała razem z  Vito Bambino , bije rekordy popularności w całej Polsce przez ostatnie kilka miesięcy. Kim jest Sanah,  dowiemy się z relacji Piotra Bartysia, szefa muzycznego Radia Ram z Wrocławia.

"Ale jazz !" She sang together with Vito Bambino, has been breaking popularity records all over Poland for the last few months. Who is Sanah, we will find out in the account of Piotr Bartyś, music director of Radio Ram from Wrocław.

-

"Ale jazz!", który zaśpiewała razem z Vito Bambino, bije rekordy popularności w całej Polsce przez ostatnie kilka miesięcy. Kim jest Sanah,  dowiemy się z relacji Piotra Bartysia, szefa muzycznego Radia Ram z Wrocławia.

Long passport queues in Australia - W Australii paszportowe kolejki
2022-06-10 08:02:15

There's growing frustration at passport offices across the country with no end to the application backlog in sight. Pre-pandemic there were around 7,000-9,000 [[seven to nine thousand]] applications daily - while this week ((Tue)) saw a daily record with close to 16,500 applications received. - W urzędach paszportowych w całej Australii pośrod planujacych podróż zagraniczną rośnie frustracja, a w zaległościach w przetwarzaniu wniosków paszportowych nie widać konca. Przed pandemią covid-19 codziennie w biurze paszportowcym składano od 7 000-9 000 wniosków – we wtorek tym tygodniu odnotowano dzienny rekord blisko 16 500 złożonych wniosków.

There's growing frustration at passport offices across the country with no end to the application backlog in sight. Pre-pandemic there were around 7,000-9,000 [[seven to nine thousand]] applications daily - while this week ((Tue)) saw a daily record with close to 16,500 applications received.

-

W urzędach paszportowych w całej Australii pośrod planujacych podróż zagraniczną rośnie frustracja, a w zaległościach w przetwarzaniu wniosków paszportowych nie widać konca. Przed pandemią covid-19 codziennie w biurze paszportowcym składano od 7 000-9 000 wniosków – we wtorek tym tygodniu odnotowano dzienny rekord blisko 16 500 złożonych wniosków.

Movie review "Beloved neighbours" - Recenzja filmu "Biały potok"
2022-06-10 07:50:45

A Polish comedy  in a star cast, telling about the adventures of two friendly couples. The film, directed by Michał Grzybowski, received two awards at the "Youth and Film" Koszalin Festival of Film Debuts. At the Polish Film Festival in Sydney, we will see this picture on Sunday, June 12 at 6.00 pm at Palace Norton. - Polska komedia omyłek w gwiazdorskiej obsadzie, opowiadająca o perypetiach dwóch zaprzyjaźnionych małżeństw. Film w reżyserii Michała Grzybowskiego otrzymał dwie nagrody podczas Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. Na Festiwalu Polskich Filmów w Sydney zobaczymy ten obraz w niedziele, 12 czerwca o godzinie 18.00 w Palace Norton. 

A Polish comedy  in a star cast, telling about the adventures of two friendly couples. The film, directed by Michał Grzybowski, received two awards at the "Youth and Film" Koszalin Festival of Film Debuts. At the Polish Film Festival in Sydney, we will see this picture on Sunday, June 12 at 6.00 pm at Palace Norton.

-

Polska komedia omyłek w gwiazdorskiej obsadzie, opowiadająca o perypetiach dwóch zaprzyjaźnionych małżeństw. Film w reżyserii Michała Grzybowskiego otrzymał dwie nagrody podczas Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. Na Festiwalu Polskich Filmów w Sydney zobaczymy ten obraz w niedziele, 12 czerwca o godzinie 18.00 w Palace Norton. 

The situation in Ukraine - summary 10 June 2022 - Sytuacja w Ukrainie – podsumowanie 10 czerwca 2022
2022-06-10 07:38:45

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish. - Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish.

-

Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS

SBS News in Polish, 10 June 2022 - Wiadomości SBS, 10 czerwca 2022
2022-06-10 07:16:24

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News. - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

News - SBS News Flash, 9 June 2022 - Wiadomości - SBS News Flash, 9 czerwca 2022
2022-06-09 05:33:12

Summary of the most important news from Australia and the world, comiled by the Polish editorial staff of SBS. - Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Summary of the most important news from Australia and the world, comiled by the Polish editorial staff of SBS.

-

Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Awards ceremony of W. Szupryczyński Cultural Foundation - Uroczystość wręczenia nagród im. W. Szupryczyńskiego w Sydney
2022-06-08 08:56:15

On Saturday 4 June,  in Sydney, at the Ashfield Town Hall, a concert was held to celebrate the award ceremony of Witold Szupryczysński. During the concert, children and youth studying Polish language in NSW presented specially prepared performances. - W sobotę 4 czerwca br. w Sydney, w sali Ashfield Town Hall, odbył się uroczysty koncert z okazji ceremonii wręczenia nagród im. MH. Witolda Szupryczyńskiego. W programie koncertu wzięły udział dzieci i młodzież ucząca się języka polskiego w polskich szkołach sobotnich w Sydney.

On Saturday 4 June,  in Sydney, at the Ashfield Town Hall, a concert was held to celebrate the award ceremony of Witold Szupryczysński. During the concert, children and youth studying Polish language in NSW presented specially prepared performances.

-

W sobotę 4 czerwca br. w Sydney, w sali Ashfield Town Hall, odbył się uroczysty koncert z okazji ceremonii wręczenia nagród im. MH. Witolda Szupryczyńskiego. W programie koncertu wzięły udział dzieci i młodzież ucząca się języka polskiego w polskich szkołach sobotnich w Sydney.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie