SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.


Odcinki od najnowszych:

Movie review " Charlatan" directed by Agnieszki Holland - Recenzja filmu " Szarlatan" w reżyserii Agnieszki Holland
2021-11-15 07:28:46

The life of successful Czech healer Jan Mikolasek, who diagnosed and healed people using his intuition and strong familiarity with plants. The film is available on SBS on demand. - Najważniejsza polska reżyserka i zarazem jedna z najwybitniejszych autorek światowego kina powraca opartym na faktach, zrealizowanym z rozmachem „Szarlatanem”, dost ę pnym obecnie  na platformie SBS on demand.

The life of successful Czech healer Jan Mikolasek, who diagnosed and healed people using his intuition and strong familiarity with plants. The film is available on SBS on demand.

-

Najważniejsza polska reżyserka i zarazem jedna z najwybitniejszych autorek światowego kina powraca opartym na faktach, zrealizowanym z rozmachem „Szarlatanem”, dostępnym obecnie  na platformie SBS on demand.

Conversation with physiotherapist Włodzimierz Witt - part 2 - Rozmowa z fizjoterapeutą Włodzimierzem Wittem cz. 2
2021-11-15 07:13:59

The second part of the interview with the physiotherapist Włodzimierz Witt about Chinese medicine. Chinese doctors believe that by perfecting the flow of life energy, you can increase the body's immunity, support vitality and extend your life ... - Druga część wywiadu z fizjoterapeutą Włodzimierzem Wittem o medycynie chi ń skiej. Chińscy lekarze wierzą, że udoskonalając przypływ energii życiowej, można zwiększyć odporność organizmu, wspomóc siły witalne i przedłużyć życie...

The second part of the interview with the physiotherapist Włodzimierz Witt about Chinese medicine. Chinese doctors believe that by perfecting the flow of life energy, you can increase the body's immunity, support vitality and extend your life ...

-

Druga część wywiadu z fizjoterapeutą Włodzimierzem Wittem o medycynie chińskiej. Chińscy lekarze wierzą, że udoskonalając przypływ energii życiowej, można zwiększyć odporność organizmu, wspomóc siły witalne i przedłużyć życie...

SBS News, 15 Novemeber 2021 - Wiadomości SBS 15 listopad 2021
2021-11-15 07:03:45

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

Obrazek z Polskiego Festiwalu na Fed Square 2021
2021-11-14 07:16:09

Wykonawcy opowiadają jak przygotowywali się do występów na festiwalowej scenie...

Wykonawcy opowiadają jak przygotowywali się do występów na festiwalowej scenie...

Obrazek z Polskiego Festiwalu na Fed Square 2021
2021-11-14 07:02:46

Bożena Iwanowska z Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii opowiada o wystawie IPN zainicjowanej przez nieżyjących już byłych Prezesów: Mariana Pawlika i Zdzisława Derwi ń skiego.

Bożena Iwanowska z Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii opowiada o wystawie IPN zainicjowanej przez nieżyjących już byłych Prezesów: Mariana Pawlika i Zdzisława Derwińskiego.

Obrazek z Polskiego Festiwalu na Fed Square 2021
2021-11-14 06:52:19

Konsul Generalna RP Monika Ko ń czyk oraz Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej Małgorzata Kwiatkowska przyjechały na festiwal w Melbourne.

Konsul Generalna RP Monika Kończyk oraz Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej Małgorzata Kwiatkowska przyjechały na festiwal w Melbourne.

Obrazek z Polskiego Festiwalu na Fed Square 2021
2021-11-14 06:36:13

Organizatorzy Polskiego Festiwalu w Melbourne opowiadają o atmosferze festiwalowej...

Organizatorzy Polskiego Festiwalu w Melbourne opowiadają o atmosferze festiwalowej...

SBS News, 14 Novemeber 2021 - Wiadomości SBS 14 listopad 2021
2021-11-14 03:30:04

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS

Week in Poland - Tydzień w Polsce
2021-11-14 00:20:59

Summary of the important events in Poland, report by Przemek Przybylski. - Podsumowanie ważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia w Polsce, w korespondencji Przemka Przybylskiego

Summary of the important events in Poland, report by Przemek Przybylski.

-

Podsumowanie ważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia w Polsce, w korespondencji Przemka Przybylskiego

SBS News Flash in Polish, 13 November 2021 - SBS News Flash po polsku, 13 listopada 2021
2021-11-13 04:18:27

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program. - Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest news from Australia and the World from SBS Polish Program.

-

Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie