SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.


Odcinki od najnowszych:

The situation in Ukraine - summary 22 May 2022 - Sytuacja w Ukrainie – podsumowanie 22 maja 2022
2022-05-22 08:02:11

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish. - Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish.

-

Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

SBS News Flash in Polish, 21 May 2022 - Wiadomości - SBS News Flash, 21 maja 2022
2022-05-21 07:15:41

The latest news from Australia and the World from SBS Polish. - Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest news from Australia and the World from SBS Polish.

-

Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Rozmowa z reżyserką filmu "Zupa Nic" Kingą Dębską- częśc 2
2022-05-20 09:05:08

Znana i ceniona reżyserka filmów dokumentalnych i fabularnych, Kinga Dębska opowiada o powstaniu filmu "Zupa Nic", o relacjach międzyludzkich w PRL-u i o kobietach reżyserach.  28 maja w ramach Festiwalu Filmów Polskich w Sydney obraz pt. „Zupa nic” będzie wyświetlany w Ritz Cinemas o godzinie 19.00.

Znana i ceniona reżyserka filmów dokumentalnych i fabularnych, Kinga Dębska opowiada o powstaniu filmu "Zupa Nic", o relacjach międzyludzkich w PRL-u i o kobietach reżyserach. 28 maja w ramach Festiwalu Filmów Polskich w Sydney obraz pt. „Zupa nic” będzie wyświetlany w Ritz Cinemas o godzinie 19.00.

Radio program for Polish seniors - episode 106 - Audycja dla polskich seniorów - odc. 106
2022-05-20 08:49:22

106 mini radio program for Polish seniors, prepared by Małgorzata Żuchowska from Polish Community Services "Polcare" in Oakleigh. - 106 mini słuchowisko dla polskich seniorów, przygotowane przez Małgorzatę Żuchowską z Polskiego Biura Usług Społecznych "Polcare" w Oakleigh. W audycji o dobroczynności owiniętej w godność oraz składanka poetycka z okazji polskiego Dnia Matki obchodzonego 26 maja.

106 mini radio program for Polish seniors, prepared by Małgorzata Żuchowska from Polish Community Services "Polcare" in Oakleigh.

-

106 mini słuchowisko dla polskich seniorów, przygotowane przez Małgorzatę Żuchowską z Polskiego Biura Usług Społecznych "Polcare" w Oakleigh. W audycji o dobroczynności owiniętej w godność oraz składanka poetycka z okazji polskiego Dnia Matki obchodzonego 26 maja.

The situation in Ukraine - summary 20 May 2022 - Sytuacja w Ukrainie – podsumowanie 20 maja 2022
2022-05-20 08:08:33

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish. - Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish.

-

Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

SBS News in Polish, 20 May 2022 - Wiadomości SBS, 20 maja 2022
2022-05-20 07:37:44

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

SBS News Flash in Polish, 19 may 2022 - Wiadomości - SBS News Flash, 19 maja 2022
2022-05-19 07:40:31

The latest news from Australia and the World from SBS Polish. - Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest news from Australia and the World from SBS Polish.

-

Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

What's only an election promise and what's a solid offer - targeting voter parents - Co jest konkretem w tegorocznym budżecie, a co tylko wyborczą obietnicą dla rodziców?
2022-05-19 07:18:20

Financial advisor Michał Brandt talks about the government's maternity leave and the opposition regarding childcare program's targeting voting parents. He adds, the budget announced in an election year is often strongly shaped in terms of gaining votes and voters' support. - Tym razem  doradca finansowy Michał Brandt mówi o programach partii rządzącej i opozycji dotyczących opieki nad dzie ć mi oraz kwestii urlopów 'macierzynskich' skierowanych do rodziców. Jak dodaje, często budżet ogłaszany w roku wyborczym jest mocno kształtowany pod kątem zdobywania głosów i poparcia wyborców...

Financial advisor Michał Brandt talks about the government's maternity leave and the opposition regarding childcare program's targeting voting parents. He adds, the budget announced in an election year is often strongly shaped in terms of gaining votes and voters' support.

-

Tym razem  doradca finansowy Michał Brandt mówi o programach partii rządzącej i opozycji dotyczących opieki nad dziećmi oraz kwestii urlopów 'macierzynskich' skierowanych do rodziców. Jak dodaje, często budżet ogłaszany w roku wyborczym jest mocno kształtowany pod kątem zdobywania głosów i poparcia wyborców...

Problems with the medical system in South Australia - Problemy z systemem medycznym w Australii Południowej
2022-05-18 09:16:56

Our Adelaide correspondent Rena Zurawel comments on the most recent events and current affairs, this week talking about the elections, medical treatment and many difficulties in the medical system. - Komentarz ostatnich wydarzeń z SA w opracowaniu naszej korespondentki z Adelaidy, Reny Żurawel. Tym razem o wyborach, lecznictwie i utrudnieniach w systemie medycznym.

Our Adelaide correspondent Rena Zurawel comments on the most recent events and current affairs, this week talking about the elections, medical treatment and many difficulties in the medical system.

-

Komentarz ostatnich wydarzeń z SA w opracowaniu naszej korespondentki z Adelaidy, Reny Żurawel. Tym razem o wyborach, lecznictwie i utrudnieniach w systemie medycznym.

Interview with Kinga Dębska, the film director and creator of "Back Then" - part 1 - Rozmowa z reżyserką filmu "Zupa Nic" Kingą Dębską- częśc 1
2022-05-18 08:52:42

Well-known and respected director of documentary and feature films, Kinga Dębska talks about the process of making the film "Back Then". On May 28, as part of the Polish Film Festival in Sydney, the picture entitled "Back Then" will be screened at the Ritz Cinemas at 7pm. - Znana i ceniona reżyserka filmów dokumentalnych i fabularnych, Kinga Dębska opowiada o powstaniu filmu "Zupa Nic". 28 maja w ramach Festiwalu Filmów Polskich w Sydney obraz pt. „Zupa nic”  będzie wyświetlany w Ritz Cinemas o godzinie 19.00.

Well-known and respected director of documentary and feature films, Kinga Dębska talks about the process of making the film "Back Then". On May 28, as part of the Polish Film Festival in Sydney, the picture entitled "Back Then" will be screened at the Ritz Cinemas at 7pm.

-

Znana i ceniona reżyserka filmów dokumentalnych i fabularnych, Kinga Dębska opowiada o powstaniu filmu "Zupa Nic". 28 maja w ramach Festiwalu Filmów Polskich w Sydney obraz pt. „Zupa nic”  będzie wyświetlany w Ritz Cinemas o godzinie 19.00.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie