SBS Polish - SBS po polsku

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.


Odcinki od najnowszych:

SBS News Flash in Polish, 17 may 2022 - Wiadomości - SBS News Flash, 17 maja 2022
2022-05-17 06:01:31

The latest news from Australia and the World from SBS Polish. - Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest news from Australia and the World from SBS Polish.

-

Skrót najważniejszych doniesień z Australii i ze świata, w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

What's set in concrete in the budget, and what is just an election promise? - Co jest konkretem w tegorocznym budżecie, a co tylko wyborczą obietnicą?
2022-05-16 08:06:40

Our financial advisor Michał Brandt says that a budget announced in an election year is often strongly shaped in terms of gaining votes and voter support ... - Jak mówi doradca finansowy  Michał Brandt , cz ę sto budżet ogłaszany w roku wyborczym jest mocno kształtowany pod k ą tem zdobywania głosów i poparcia wyborców...

Our financial advisor Michał Brandt says that a budget announced in an election year is often strongly shaped in terms of gaining votes and voter support ...

-

Jak mówi doradca finansowy Michał Brandt, często budżet ogłaszany w roku wyborczym jest mocno kształtowany pod kątem zdobywania głosów i poparcia wyborców...

Movie review - "Back then" - Recenzja filmowa - "Zupa nic"
2022-05-16 07:38:56

A prequel to the box office hit and numerous awarded "These Daughters of Mine", a humorous return to the charms of the Polish People's Republic! With an excellent cast and directed by Kinga Dębska. The movie will be screened during Polish Film Festival in Sydney on Saturday, 28 May at 7 pm in Ritz Cinemas. - Prequel kinowego hitu „Moje córki krowy”, czyli pełen humoru powrót do uroków PRL-owskiej rzeczywistości! Z doborową obsadą i w reżyserii Kingi Dębskiej. W sobotę 28 maja o godzinie 19.00 Ritz Cinemas, film "Zupa nic' będzie pokazywany w ramach Polskiego Festiwalu Filmowego w Sydney.

A prequel to the box office hit and numerous awarded "These Daughters of Mine", a humorous return to the charms of the Polish People's Republic! With an excellent cast and directed by Kinga Dębska. The movie will be screened during Polish Film Festival in Sydney on Saturday, 28 May at 7 pm in Ritz Cinemas.

-

Prequel kinowego hitu „Moje córki krowy”, czyli pełen humoru powrót do uroków PRL-owskiej rzeczywistości! Z doborową obsadą i w reżyserii Kingi Dębskiej. W sobotę 28 maja o godzinie 19.00 Ritz Cinemas, film "Zupa nic' będzie pokazywany w ramach Polskiego Festiwalu Filmowego w Sydney.

Sports - Australian football coach Ange Postecoglou has become a hero - Magazyn Sportowy - australijski trener piłkarski Ange Postecoglou bohaterem
2022-05-16 07:28:00

Dariusz Paczyński, presents Monday sports summary of the week. - Dariusz Paczyński przedstawia poniedziałkowe podsumowanie wydarzeń sportowych minionego tygodnia

Dariusz Paczyński, presents Monday sports summary of the week.

-

Dariusz Paczyński przedstawia poniedziałkowe podsumowanie wydarzeń sportowych minionego tygodnia

The situation in Ukraine - summary 16 May 2022 - Sytuacja w Ukrainie – podsumowanie 16 maja 2022
2022-05-16 07:17:11

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish. - Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish.

-

Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

SBS News in Polish, 16 May 2022 - Wiadomości SBS, 16 maja 2022
2022-05-16 07:10:25

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News. - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Open your heart to East Timor ... - Otwórz serce na Timor Wschodni...
2022-05-16 02:24:52

Jerzy Krysiak  from Melbourne, shares a story about his trip to East Timor, where he and his wife took part in a charity program for the poor mountain region of Ermera ... - Jerzy Krysiak opowiada o swojej podróży do Timoru Wschodniego, gdzie brał udział z żoną w akcji pomocy dla biednego górskiego regionu Ermera…

Jerzy Krysiak  from Melbourne, shares a story about his trip to East Timor, where he and his wife took part in a charity program for the poor mountain region of Ermera ...

-

Jerzy Krysiak opowiada o swojej podróży do Timoru Wschodniego, gdzie brał udział z żoną w akcji pomocy dla biednego górskiego regionu Ermera…

The situation in Ukraine - summary 15 May 2022 - Sytuacja w Ukrainie – podsumowanie 15 maja 2022
2022-05-15 14:09:41

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish. - Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

Current reports and information on the situation in Ukraine, prepared by the SBS Polish.

-

Aktualne doniesienia oraz informacje o sytuacji w Ukrainie, w opracowaniu polskiej redakcji Radia SBS.

SBS News in Polish, 15 May 2022 - Wiadomości SBS, 15 maja 2022
2022-05-15 14:00:57

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News. - Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

The latest from Australia and the World from SBS Polish Program News.

-

Najnowsze wiadomości z Australii i świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

Federal Election 2022 - opinions of Poles living in Australia - Wybory Federalne 2022- opinie Polaków w Australii
2022-05-15 07:50:08

Opinions from our listeners on the upcoming federal elections in Australia. What topics are our compatriots interested in? - Kolejne opinie, wypowiedzi słuchaczy na temat zbliżających się wyborów federalnych w Australii. Jakie tematy interesują naszych rodaków?

Opinions from our listeners on the upcoming federal elections in Australia. What topics are our compatriots interested in?

-

Kolejne opinie, wypowiedzi słuchaczy na temat zbliżających się wyborów federalnych w Australii. Jakie tematy interesują naszych rodaków?

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie