Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

2 października | Bóg nie jest ponury
2022-10-02 01:19:16

Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie. (Psalm 33,10-11)

Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie. (Psalm 33,10-11)

29 września | Prowadź wojnę z niewiarą
2022-09-29 01:01:54

A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. (List do Efezjan 6,16-17)

A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. (List do Efezjan 6,16-17)

28 września | Naszym dobrem jest Jego chwała
2022-09-28 01:01:35

Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (Ewangelia Mateusza 6,6)

Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (Ewangelia Mateusza 6,6)

27 września | Moc najwyższej obietnicy
2022-09-27 02:49:08

Chodzić będę na wolności, bo szukam rozkazów twoich. (Psalm 119,45)

Chodzić będę na wolności, bo szukam rozkazów twoich. (Psalm 119,45)

26 września | Żyj w zaufaniu suwerennej mocy Boga
2022-09-26 01:01:52

Nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy. (List do Efezjan 1,19)

Nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy. (List do Efezjan 1,19)

25 września | Twoje życie jest zależne od Słowa Bożego
2022-09-25 01:52:39

Rzekł do nich jeszcze: Weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem; i przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. (Księga Powtórzonego Prawa 32,46-47)

Rzekł do nich jeszcze: Weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem; i przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. (Księga Powtórzonego Prawa 32,46-47)

24 września | Jezusowe dążenie do radości
2022-09-24 02:52:31

[Patrz] na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. (List do Hebrajczyków 12,2)

[Patrz] na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. (List do Hebrajczyków 12,2)

23 września | Nadzieja dla najgorszych z grzeszników
2022-09-23 01:24:10

Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję. (Księga Wyjścia 33,19)

Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję. (Księga Wyjścia 33,19)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie