Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

14 lutego | Chrystus jako środek i koniec
2022-02-14 01:00:00

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. (Galacjan 2,20)

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. (Galacjan 2,20)

13 lutego | Doskonałe miasto
2022-02-13 01:00:00

Przygotował dla nich miasto. (Hebrajczyków 11,16)

Przygotował dla nich miasto. (Hebrajczyków 11,16)

12 lutego | Opatrzność Lincolna
2022-02-12 01:00:00

O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! (Rzymian 11,33)

O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! (Rzymian 11,33)

11 lutego | Najlepsza forma niewolnictwa
2022-02-11 01:00:00

Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana; podobnie - kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. (1 Koryntian 7,22)

Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana; podobnie - kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. (1 Koryntian 7,22)

10 lutego | Zbawienna wiara nie zaspokaja się łatwo
2022-02-10 01:00:00

I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić; lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. (Hebrajczyków 11,15-16)

I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić; lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. (Hebrajczyków 11,15-16)

9 lutego | Lepsze niż pieniądze, seks i władza
2022-02-09 01:00:00

Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. (Hebrajczyków 10,35)

Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. (Hebrajczyków 10,35)

7 lutego | Przełomy ostatniej chwili
2022-02-07 01:00:00

Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. (Ewangelia Łukasza 23,42)

Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. (Ewangelia Łukasza 23,42)

6 lutego | Tu napiętnowani, tam nagrodzeni
2022-02-06 01:00:00

Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. (Psalm 1,3)

Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. (Psalm 1,3)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie