Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

12 marca | Gdy Garncarz jest za nami
2022-03-12 11:41:30

Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek! Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje: Co robisz? albo dzieło do swojego mistrza: On nie ma rąk? (Księga Izajasza 45,9)

Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek! Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje: Co robisz? albo dzieło do swojego mistrza: On nie ma rąk? (Księga Izajasza 45,9)

11 marca | Dwie nieskończenie silne i delikatne prawdy
2022-03-11 01:00:00

Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. (Księga Izajasza 46,10)

Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. (Księga Izajasza 46,10)

10 marca | Uwielbiajmy Baranka
2022-03-10 03:37:56

Płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. (Objawienie Jana 5,4)

Płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. (Objawienie Jana 5,4)

9 marca | Bóg się o ciebie troszczy
2022-03-09 00:20:44

Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. (1 Piotra 5,6-7) Więcej nagrań znajdziesz na https://www.ewangeliawcentrum.pl/solid-joys

Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. (1 Piotra 5,6-7)

Więcej nagrań znajdziesz na https://www.ewangeliawcentrum.pl/solid-joys

8 marca | Otwórz okna swojego serca
2022-03-08 01:00:00

Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi. (Księga Izajasza 42,3)

Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi. (Księga Izajasza 42,3)

7 marca | Jak mogę być napełniony Duchem?
2022-03-07 01:00:00

Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli. (Rzymian 15,4)

Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli. (Rzymian 15,4)

6 marca | Bóg spogląda na uniżonego
2022-03-06 00:04:50

Schronem pewnym jest Bóg wiekuisty, a tu na dole ramiona wieczne. (Księga Powtórzonego Prawa 33,27)

Schronem pewnym jest Bóg wiekuisty, a tu na dole ramiona wieczne. (Księga Powtórzonego Prawa 33,27)

5 marca | Swej radości szukaj u Jezusa
2022-03-05 01:00:00

A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. […] Lubią też pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach, i pozdrowienia na rynkach, i tytułowanie ich przez ludzi: Rabbi. (Ewangelia Mateusza 23,5-7)

A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. […] Lubią też pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach, i pozdrowienia na rynkach, i tytułowanie ich przez ludzi: Rabbi. (Ewangelia Mateusza 23,5-7)

4 marca | Bóg raduje się z czynienia ci dobrze
2022-03-04 01:00:00

I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić […] I będę się radował z nich, i dobrze im czynił. (Księga Jeremiasza 32,40-41)

I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić […] I będę się radował z nich, i dobrze im czynił. (Księga Jeremiasza 32,40-41)

3 marca | Bóg działa poprzez dobre zamierzenia
2022-03-03 17:19:49

W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. (2 Tesaloniczan 1,11)

W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. (2 Tesaloniczan 1,11)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie