Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

24 czerwca | Potrafię być zadowolony w wszelkich okolicznościach
2022-06-24 01:01:29

Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. (List do Filipian 4,11-13)

Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. (List do Filipian 4,11-13)

23 czerwca | Wiara oddaje cześć Temu, komu ufa
2022-06-23 01:00:10

I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. (List do Rzymian 4,20)

I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. (List do Rzymian 4,20)

22 czerwca | W jaki sposób musimy walczyć o świętość?
2022-06-22 01:00:33

Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt  nie ujrzy Pana. (List do Hebrajczyków 12,14)

Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt  nie ujrzy Pana. (List do Hebrajczyków 12,14)

21 czerwca | Zadowolenie, które pokonuje grzech
2022-06-21 01:01:59

Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. (Ewangelia Jana 6,35)

Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. (Ewangelia Jana 6,35)

20 czerwca | Łaska jest przebaczeniem - i mocą!
2022-06-20 01:00:13

Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. (1 List do Koryntian 15,10)

Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. (1 List do Koryntian 15,10)

19 czerwca | Strach przed człowiekiem
2022-06-19 01:00:28

Saul powiedział do Samuela: Zgrzeszyłem, ponieważ przekroczyłem rozkaz PANA i twoje słowa, gdyż bałem się ludu i posłuchałem jego głosu. (1 Księga Samuela 15,24)

Saul powiedział do Samuela: Zgrzeszyłem, ponieważ przekroczyłem rozkaz PANA i twoje słowa, gdyż bałem się ludu i posłuchałem jego głosu. (1 Księga Samuela 15,24)

18 czerwca | Jak wstawiać się za niewierzącymi?
2022-06-18 01:00:02

Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. (List do Rzymian 10,1)

Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. (List do Rzymian 10,1)

17 czerwca | Jaka modlitwa podoba się Bogu?
2022-06-17 01:00:12

Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. (Księga Izajasza 66,2)

Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. (Księga Izajasza 66,2)

16 czerwca | Służ Bogu swoim pragnieniem
2022-06-16 01:00:46

Dlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. (2 List do Koryntian 5,9)

Dlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. (2 List do Koryntian 5,9)

15 czerwca | Miesiąc miodowy, który nigdy się nie kończy
2022-06-15 01:00:56

Jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. (Księga Izajasza 62,5)

Jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. (Księga Izajasza 62,5)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie