Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

16 marca | Jezus zakończy misję
2022-03-16 01:00:00

Będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. (Ewangelia Mateusza 24,14)

Będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. (Ewangelia Mateusza 24,14)

15 marca | Wywrotowi dla Zbawcy
2022-03-15 01:00:00

Gdy Jezus spotkał mężczyznę pełnego demonów w Gadarii, demony krzyczały: „Cóż my mamy z tobą, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?” (Ewangelia Mateusza 8,29)

Gdy Jezus spotkał mężczyznę pełnego demonów w Gadarii, demony krzyczały: „Cóż my mamy z tobą, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?” (Ewangelia Mateusza 8,29)

14 marca | Triumf jest pewny
2022-03-14 02:40:51

Dlatego czcić cię będzie lud potężny, miasto okrutnych narodów bać się ciebie będzie. (Księga Izajasza 25,3)

Dlatego czcić cię będzie lud potężny, miasto okrutnych narodów bać się ciebie będzie. (Księga Izajasza 25,3)

13 marca | Jezus jest Bożym Amen
2022-03-13 01:00:00

Obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej. (2 Koryntian 1,20)

Obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej. (2 Koryntian 1,20)

12 marca | Gdy Garncarz jest za nami
2022-03-12 11:41:30

Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek! Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje: Co robisz? albo dzieło do swojego mistrza: On nie ma rąk? (Księga Izajasza 45,9)

Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek! Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje: Co robisz? albo dzieło do swojego mistrza: On nie ma rąk? (Księga Izajasza 45,9)

11 marca | Dwie nieskończenie silne i delikatne prawdy
2022-03-11 01:00:00

Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. (Księga Izajasza 46,10)

Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. (Księga Izajasza 46,10)

10 marca | Uwielbiajmy Baranka
2022-03-10 03:37:56

Płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. (Objawienie Jana 5,4)

Płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. (Objawienie Jana 5,4)

9 marca | Bóg się o ciebie troszczy
2022-03-09 00:20:44

Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. (1 Piotra 5,6-7) Więcej nagrań znajdziesz na https://www.ewangeliawcentrum.pl/solid-joys

Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. (1 Piotra 5,6-7)

Więcej nagrań znajdziesz na https://www.ewangeliawcentrum.pl/solid-joys

8 marca | Otwórz okna swojego serca
2022-03-08 01:00:00

Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi. (Księga Izajasza 42,3)

Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi. (Księga Izajasza 42,3)

7 marca | Jak mogę być napełniony Duchem?
2022-03-07 01:00:00

Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli. (Rzymian 15,4)

Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli. (Rzymian 15,4)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie