Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

15 maja | Czym jest pokora?
2022-05-15 03:56:13

Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. (Ewangelia Mateusza 5,5)

Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. (Ewangelia Mateusza 5,5)

14 maja | Idee mają konsekwencje
2022-05-14 01:00:02

A celem tego, co przykazałem, jest miłość. (1 Tymoteusza 1,5)

A celem tego, co przykazałem, jest miłość. (1 Tymoteusza 1,5)

13 maja | Podstawa tego wszystkiego
2022-05-13 01:00:55

W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. (Efezjan 1,4-5)

W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. (Efezjan 1,4-5)

11 maja | Pójdź na posiłek
2022-05-11 01:55:51

Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. (Psalm 34,9)

Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. (Psalm 34,9)

10 maja | Lud dla imienia Jego
2022-05-10 01:00:01

Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby spomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. (Dzieje Apostolskie 15,14)

Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby spomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. (Dzieje Apostolskie 15,14)

9 maja | Co to znaczy kochać Boga
2022-05-09 01:00:43

Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, ciebie pragnie dusza moja; tęskni do ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem ciebie w świątyni, by ujrzeć moc twoją i chwałę twoją. (Psalm 63,2-3)

Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, ciebie pragnie dusza moja; tęskni do ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem ciebie w świątyni, by ujrzeć moc twoją i chwałę twoją. (Psalm 63,2-3)

8 maja | Radość z Jego przykazań
2022-05-08 01:00:38

Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? (1 Jana 5,3-5)

Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? (1 Jana 5,3-5)

7 maja | Nie służ Bogu
2022-05-07 01:00:56

Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim. (2 Księga Kronik 16,9)

Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim. (2 Księga Kronik 16,9)

6 maja | Lepsze poznanie przynosi większą radość
2022-05-06 01:00:02

Rozszedł się więc cały lud, aby […] urządzić wielką radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. (Księga Nehemiasza 8,12)

Rozszedł się więc cały lud, aby […] urządzić wielką radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. (Księga Nehemiasza 8,12)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie