Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

30 czerwca | Odpocznienie w niebie, w obliczu nadchodzącego gniewu
2022-06-30 01:01:40

Sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciskanym, dać odpocznienie (…), gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. (2 Tesaloniczan 1,6-8)

Sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciskanym, dać odpocznienie (…), gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. (2 Tesaloniczan 1,6-8)

29 czerwca | Mocny korzeń praktycznej miłości
2022-06-29 01:01:03

My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. (1 Jana 3,14)

My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. (1 Jana 3,14)

28 czerwca | Jak wytrwać, gdy posłuszeństwo sprawia ból?
2022-06-28 01:01:06

Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż.  (Hebrajczyków 12,2)

Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż.  (Hebrajczyków 12,2)

27 czerwca | Ucieczka dla bezbronnych
2022-06-27 01:01:21

Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, (...) co w Tobie szukają ucieczki. (Psalm 31,20)

Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, (...) co w Tobie szukają ucieczki. (Psalm 31,20)

26 czerwca | Strach, który nas przyciąga
2022-06-26 01:01:11

Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli. (2 Księga Mojżeszowa 20,20)

Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli. (2 Księga Mojżeszowa 20,20)

25 czerwca | Śmiertelna pułapka zwana chciwością
2022-06-25 01:01:30

Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. (1 List do Tymoteusza 6,9)

Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. (1 List do Tymoteusza 6,9)

24 czerwca | Potrafię być zadowolony w wszelkich okolicznościach
2022-06-24 01:01:29

Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. (List do Filipian 4,11-13)

Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. (List do Filipian 4,11-13)

23 czerwca | Wiara oddaje cześć Temu, komu ufa
2022-06-23 01:00:10

I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. (List do Rzymian 4,20)

I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. (List do Rzymian 4,20)

22 czerwca | W jaki sposób musimy walczyć o świętość?
2022-06-22 01:00:33

Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt  nie ujrzy Pana. (List do Hebrajczyków 12,14)

Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt  nie ujrzy Pana. (List do Hebrajczyków 12,14)

21 czerwca | Zadowolenie, które pokonuje grzech
2022-06-21 01:01:59

Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. (Ewangelia Jana 6,35)

Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. (Ewangelia Jana 6,35)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie