Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

13 czerwca | Kto zabił Jezusa?
2022-06-13 01:00:11

On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? (List do Rzymian 8,32)

On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? (List do Rzymian 8,32)

12 czerwca | Pomóż niedowiarstwu memu
2022-06-12 01:00:23

Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. (List do Rzymian 12,3)

Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. (List do Rzymian 12,3)

11 czerwca | Wiara z myślą o przyszłości
2022-06-11 01:00:46

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „tak”. (2 Koryntian 1,20) 

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „tak”. (2 Koryntian 1,20) 

10 czerwca | Gdy rozum służy buntowi
2022-06-10 01:00:12

Leniwy mówi: Lew jest w podwórzu, mogę być rozszarpany na środku ulicy. (Przypowieści Salomona 22,13)

Leniwy mówi: Lew jest w podwórzu, mogę być rozszarpany na środku ulicy. (Przypowieści Salomona 22,13)

8 czerwca | Wysławiajcie Boga w ciele waszym
2022-06-08 01:00:54

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. (1 Koryntian 6,20)

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. (1 Koryntian 6,20)

7 czerwca | Żyjemy z wiary
2022-06-07 01:00:46

Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. (List do Galacjan 2,20)

Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. (List do Galacjan 2,20)

6 czerwca | Wszyscy wrogo usposobieni wobec Boga
2022-06-06 01:00:41

I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć. (List do Kolosan 1,21-22)

I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć. (List do Kolosan 1,21-22)


5 czerwca | Niezawodny w tym, co przyziemne
2022-06-05 01:00:25

Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. (Ewangelia Mateusza 6,33)

Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. (Ewangelia Mateusza 6,33)

4 czerwca | Co czyni Boga dumnym?
2022-06-04 01:00:05

Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. (List do Hebrajczyków 11,16)

Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. (List do Hebrajczyków 11,16)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie