Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

3 sierpnia | Dlaczego masz ciało
2022-08-03 01:01:59

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. (1 List do Koryntian 6,20)

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. (1 List do Koryntian 6,20)

2 sierpnia | Bez lęku przed śmiercią
2022-08-02 01:01:36

Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. (Hebrajczyków 2,14-15)

Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. (Hebrajczyków 2,14-15)

1 sierpnia | Nasza słabość ujawnia Jego wartość
2022-08-01 01:01:08

Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. (2 Koryntian 12,9)

Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. (2 Koryntian 12,9)

31 lipca | Cierpienie, które niszczy wiarę
2022-07-31 01:01:30

Nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. (Ewangelia Marka 4,17)

Nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. (Ewangelia Marka 4,17)

30 lipca | Cierpienie, które umacnia wiarę
2022-07-30 13:30:16

Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. (List Jakuba 1,2-3)

Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. (List Jakuba 1,2-3)

29 lipca | Boży plan wobec męczenników
2022-07-29 03:46:44

I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. (Objawienie Jana 6,11)

I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. (Objawienie Jana 6,11)

28 lipca | Dlaczego nie upadamy na duchu?
2022-07-28 01:01:45

Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. (2 Koryntian 4,16-18)

Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. (2 Koryntian 4,16-18)

27 lipca | Jeśli nie walczysz z pożądaniem
2022-07-27 03:46:10

Wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. (1 List Piotra 2,11)

Wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. (1 List Piotra 2,11)

26 lipca | Czym jest miłość do pieniędzy?
2022-07-26 00:07:45

Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. (1 List do Tymoteusza 6,10)

Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. (1 List do Tymoteusza 6,10)

25 lipca | Strategia szatana i twoja obrona
2022-07-25 01:01:51

Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze. (1 List Piotra 5,8-9)

Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze. (1 List Piotra 5,8-9)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie