Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

26 września | Żyj w zaufaniu suwerennej mocy Boga
2022-09-26 01:01:52

Nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy. (List do Efezjan 1,19)

Nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy. (List do Efezjan 1,19)

25 września | Twoje życie jest zależne od Słowa Bożego
2022-09-25 01:52:39

Rzekł do nich jeszcze: Weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem; i przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. (Księga Powtórzonego Prawa 32,46-47)

Rzekł do nich jeszcze: Weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem; i przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. (Księga Powtórzonego Prawa 32,46-47)

24 września | Jezusowe dążenie do radości
2022-09-24 02:52:31

[Patrz] na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. (List do Hebrajczyków 12,2)

[Patrz] na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. (List do Hebrajczyków 12,2)

23 września | Nadzieja dla najgorszych z grzeszników
2022-09-23 01:24:10

Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję. (Księga Wyjścia 33,19)

Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję. (Księga Wyjścia 33,19)

22 września | Niech pozbawią źli żony, dzieci, czci
2022-09-22 18:58:44

Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. (List do Hebrajczyków 10,32-35)

Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. (List do Hebrajczyków 10,32-35)

21 września | Amunicja przeciwko niepokojowi
2022-09-21 05:14:45

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. (List do Filipian 4,6)

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. (List do Filipian 4,6)

20 września | Niewystarczająco hedonistyczne
2022-09-20 13:22:50

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. (Ewangelia Mateusza 6,19-20)

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. (Ewangelia Mateusza 6,19-20)

19 września | Nasz niesamowity przywilej
2022-09-19 01:01:46

A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. (Księga Wyjścia 3,14)

A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. (Księga Wyjścia 3,14)

18 września | Jedyna prawdziwa wolność
2022-09-18 01:01:07

Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. (Ewangelia Jana 8,31-32)

Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. (Ewangelia Jana 8,31-32)

17 września | Uwielbiaj Go pośród burzy
2022-09-17 01:01:27

Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. (Ewangelia Łukasza 17,24)

Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. (Ewangelia Łukasza 17,24)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie