Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

18 sierpnia | Jak być posłusznym trudnym przykazaniom?
2022-08-18 01:03:56

Kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre (…) niech się odwróci od złego, a czyni dobre. (1 Piotra 3,10-11)

Kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre (…) niech się odwróci od złego, a czyni dobre. (1 Piotra 3,10-11)

17 sierpnia | Co to znaczy "błogosławić Panu"?
2022-08-17 02:03:36

Błogosław, duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! (Psalm 103,1)

Błogosław, duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! (Psalm 103,1)

16 sierpnia | Dlaczego ulegasz grzechowi seksualnemu?
2022-08-16 01:01:29

Daj, bym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś! (…) Przywróć mi radość z wybawienia twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym! (Psalm 51:8, 12)

Daj, bym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś! (…) Przywróć mi radość z wybawienia twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym! (Psalm 51:8, 12)

15 sierpnia | Do czego zostaliśmy stworzeni?
2022-08-15 01:01:32

Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. (1 Piotra 3,18)

Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. (1 Piotra 3,18)

14 sierpnia | Bóg przebacza i nadal jest sprawiedliwym
2022-08-14 01:02:28

Prorok Natan przychodzi do Dawida po jego cudzołóstwie i morderstwie, i mówi: „Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć”. (2 Księga Samuela 12,13-14)

Prorok Natan przychodzi do Dawida po jego cudzołóstwie i morderstwie, i mówi: „Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć”. (2 Księga Samuela 12,13-14)

13 sierpnia | Trzy przykłady tego, jak wiara wypełnia dobre zamierzenia
2022-08-13 01:01:01

W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. (2 List do Tesaloniczan 1,11)

W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. (2 List do Tesaloniczan 1,11)

12 sierpnia | Dusza moja pragnie Boga
2022-08-12 01:05:56

Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? (Psalm 42,2-3)

Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? (Psalm 42,2-3)

11 sierpnia | Różne czasy łaski
2022-08-11 01:02:37

Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. (2 List Tesaloniczan 1,11-12)

Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. (2 List Tesaloniczan 1,11-12)

10 sierpnia | Zmiłuj się nade mną, Boże
2022-08-10 01:01:26

Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! (Psalm 51,3)

Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! (Psalm 51,3)

9 sierpnia | Koniec ewangelii
2022-08-09 01:01:22

Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie. A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. (List do Rzymian 5,9-11)

Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie. A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. (List do Rzymian 5,9-11)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie