Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

4 czerwca | Co czyni Boga dumnym?
2022-06-04 01:00:05

Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. (List do Hebrajczyków 11,16)

Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. (List do Hebrajczyków 11,16)

3 czerwca | Wiara w dokonanie niemożliwego
2022-06-03 01:00:03

Wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. (List do Rzymian 4,20-21)

Wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. (List do Rzymian 4,20-21)

2 czerwca | Kim są dzieci Abrahama?
2022-06-02 02:22:16

Będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. (1 Księga Mojżeszowa 12,3)

Będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. (1 Księga Mojżeszowa 12,3)

31 maja | Korzyść ze służenia Bogu
2022-05-31 01:00:59

Zostaną jednak jego poddanymi, aby poznali, co to znaczy służyć mnie albo służyć królestwom ziemskim. (2 Księga Kronik 12,8)

Zostaną jednak jego poddanymi, aby poznali, co to znaczy służyć mnie albo służyć królestwom ziemskim. (2 Księga Kronik 12,8)

30 maja | Coś, czym możemy się chlubić
2022-05-30 01:00:53

Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (Efezjan 2,8-9)

Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (Efezjan 2,8-9)

29 maja | Gdy Bóg postępuje wbrew swojej woli
2022-05-29 00:08:21

Lecz nie usłuchali głosu swego ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić. (1 Księga Samuela 2,25)

Lecz nie usłuchali głosu swego ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić. (1 Księga Samuela 2,25)

28 maja | Nagroda za cierpliwość
2022-05-28 01:00:58

Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. (1 Mojżeszowa 50,20)

Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. (1 Mojżeszowa 50,20)

27 maja | Autentyczna wiara a fałszywa wiara
2022-05-27 00:26:11

Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.  (Hebrajczyków 9,28)

Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. 

(Hebrajczyków 9,28)

26 maja | Siła do cierpliwego oczekiwania
2022-05-26 01:00:02

[Będąc] umocnieni wszelką mocą według jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością.  (Kolosan 1,11)

[Będąc] umocnieni wszelką mocą według jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością.  (Kolosan 1,11)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie