Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

20 lipca | Łaska na każdą potrzebę
2022-07-20 01:01:17

Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną! Udziel mocy swojej słudze swemu. (Psalm 86,16)

Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną! Udziel mocy swojej słudze swemu. (Psalm 86,16)

19 lipca | Boży czas jest doskonały
2022-07-19 01:55:51

Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. (List do Hebrajczyków 4,16)

Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. (List do Hebrajczyków 4,16)

18 lipca | Boża łaska w duchowych darach
2022-07-18 12:17:50

Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. (1 List Piotra 4,10)

Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. (1 List Piotra 4,10)

17 lipca | Moc do wyznawania Chrystusa
2022-07-17 01:01:53

Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. (Dzieje Apostolskie 4,33)

Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. (Dzieje Apostolskie 4,33)

16 lipca | Energia na dzisiejsze sprawy
2022-07-16 10:39:59

Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. (List do Filipian 2,12-13)

Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. (List do Filipian 2,12-13)

15 lipca | Pracujemy dzięki łasce
2022-07-15 01:53:54

Z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. (1 List do Koryntian 15,10)

Z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. (1 List do Koryntian 15,10)

14 lipca | Służba – ważniejsza, niż życie
2022-07-14 01:01:17

Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa. (Dzieje Apostolskie 20,24)

Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa. (Dzieje Apostolskie 20,24)

13 lipca | Co pobudza cię do służby?
2022-07-13 01:01:50

Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny. (List do Galacjan 6,8)

Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny. (List do Galacjan 6,8)

12 lipca | Wiara usuwa poczucie winy, chciwość i strach
2022-07-12 01:01:36

A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej. (1 List do Tymoteusza 1,5)

A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej. (1 List do Tymoteusza 1,5)

11 lipca | Doświadczamy Ducha przez wiarę
2022-07-11 01:01:46

Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? (List do Galacjan 3,5)

Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? (List do Galacjan 3,5)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie