Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

5 maja | Siedem źródeł radości
2022-05-05 05:37:36

Nader obfita jest radość moja we wszelkim ucisku naszym. (2 Koryntian 7,4)

Nader obfita jest radość moja we wszelkim ucisku naszym. (2 Koryntian 7,4)

4 maja | Niebezpieczna motywacja
2022-05-04 01:00:31

Któż wpierw dał [Bogu] coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. (Rzymian 11,35-36)

Któż wpierw dał [Bogu] coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. (Rzymian 11,35-36)

3 maja | Jak prosić o przebaczenie
2022-05-03 01:00:03

Wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy. (1 Jana 1,9)

Wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy. (1 Jana 1,9)

2 maja | Bóg okazuje swoją miłość
2022-05-02 01:00:56

Bóg zaś daje dowód [okazuje] swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. (Rzymian 5,8)

Bóg zaś daje dowód [okazuje] swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. (Rzymian 5,8)

1 maja | Koniec z brudnymi szmatami
2022-05-01 01:00:34

I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. (Księga Izajasza 64,6)

I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. (Księga Izajasza 64,6)

30 kwietnia | Piętnaście strategii na radość
2022-04-30 01:00:06

Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu twoim, rozkosz po prawicy twojej na wieki. (Psalm 16,11)

Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu twoim, rozkosz po prawicy twojej na wieki. (Psalm 16,11)

28 kwietnia | Wielka wymiana
2022-04-28 01:00:36

Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. (Rzymian 1,16-17)

Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. (Rzymian 1,16-17)

27 kwietnia | Dzieci śpiewającego Boga
2022-04-27 01:00:57

A gdy odśpiewali hymn, wyszli na Górę Oliwną. (Ewangelia Marka 14,26)

A gdy odśpiewali hymn, wyszli na Górę Oliwną. (Ewangelia Marka 14,26)

26 kwietnia | Zostałeś stworzony dla Boga
2022-04-26 01:00:26

Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. (1 Księga Samuela 12,22)

Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. (1 Księga Samuela 12,22)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie