Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

11 kwietnia | Wino wielkiego Króla
2022-04-11 01:00:00

Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. (Hebrajczyków 4,15)

Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. (Hebrajczyków 4,15)

10 kwietnia | Czym jest dobrze pojmowany wstyd?
2022-04-10 01:00:00

Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. (Rzymian 6,20-21)

Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. (Rzymian 6,20-21)

9 kwietnia | Rozmawiaj z Bogiem, nie tylko o Bogu
2022-04-09 00:17:39

Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. (Psalm 23,4)

Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. (Psalm 23,4)

7 kwietnia | Co to znaczy, aby modlić się za swojego wroga?
2022-04-07 01:00:00

Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. (Ewangelia Mateusza 5,44)

Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. (Ewangelia Mateusza 5,44)

6 kwietnia | Dwa sposoby, by pamiętać Jezusa
2022-04-06 01:00:00

Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według mojej ewangelii. (2 Tymoteusza 2,8)

Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według mojej ewangelii. (2 Tymoteusza 2,8)

5 kwietnia | Księgi na sądzie
2022-04-05 01:00:00

Oddadzą [zwierzęciu] pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity. (Objawienie Jana 13,8)

Oddadzą [zwierzęciu] pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity. (Objawienie Jana 13,8)

4 kwietnia | Bóg umacnia nas poprzez innych
2022-04-04 01:00:00

Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. (Ewangelia Łukasza 22,31-32)

Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. (Ewangelia Łukasza 22,31-32)

3 kwietnia | Jak zareagować, kiedy się chwiejesz
2022-04-03 01:00:00

Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. (Rzymian 7,19)

Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. (Rzymian 7,19)

2 kwietnia | Lepsze niż Everest
2022-04-02 01:00:00

Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. (Rzymian 8,28)

Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. (Rzymian 8,28)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie