Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

6 października | Szczęśliwy Bóg
2022-10-06 03:28:05

Zdrowej nauce, zgodnej z ewangelią chwały błogosławionego [to jest, szczęśliwego] Boga. (1 List Tymoteusza 1,10-11)

Zdrowej nauce, zgodnej z ewangelią chwały błogosławionego [to jest, szczęśliwego] Boga. (1 List Tymoteusza 1,10-11)

5 października | Sprawiedliwość zostanie wymierzona
2022-10-05 12:10:59

Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. (List do Rzymian 12,19)

Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. (List do Rzymian 12,19)

4 października | Bezgraniczna radość
2022-10-04 00:58:56

I objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich. (Ewangelia Jana 17,26)

I objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich. (Ewangelia Jana 17,26)

3 października | Absolutna, suwerenna, wszechmocna miłość
2022-10-03 10:44:52

PAN, PAN, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę. (Księga Wyjścia 34,6)

PAN, PAN, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę. (Księga Wyjścia 34,6)

2 października | Bóg nie jest ponury
2022-10-02 01:19:16

Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie. (Psalm 33,10-11)

Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki, zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie. (Psalm 33,10-11)

29 września | Prowadź wojnę z niewiarą
2022-09-29 01:01:54

A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. (List do Efezjan 6,16-17)

A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. (List do Efezjan 6,16-17)

28 września | Naszym dobrem jest Jego chwała
2022-09-28 01:01:35

Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (Ewangelia Mateusza 6,6)

Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. (Ewangelia Mateusza 6,6)

27 września | Moc najwyższej obietnicy
2022-09-27 02:49:08

Chodzić będę na wolności, bo szukam rozkazów twoich. (Psalm 119,45)

Chodzić będę na wolności, bo szukam rozkazów twoich. (Psalm 119,45)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie