Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

13 czerwca | Kto zabił Jezusa?
2022-06-13 01:00:11

On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? (List do Rzymian 8,32)

On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? (List do Rzymian 8,32)

12 czerwca | Pomóż niedowiarstwu memu
2022-06-12 01:00:23

Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. (List do Rzymian 12,3)

Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. (List do Rzymian 12,3)

11 czerwca | Wiara z myślą o przyszłości
2022-06-11 01:00:46

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „tak”. (2 Koryntian 1,20) 

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „tak”. (2 Koryntian 1,20) 

10 czerwca | Gdy rozum służy buntowi
2022-06-10 01:00:12

Leniwy mówi: Lew jest w podwórzu, mogę być rozszarpany na środku ulicy. (Przypowieści Salomona 22,13)

Leniwy mówi: Lew jest w podwórzu, mogę być rozszarpany na środku ulicy. (Przypowieści Salomona 22,13)

8 czerwca | Wysławiajcie Boga w ciele waszym
2022-06-08 01:00:54

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. (1 Koryntian 6,20)

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. (1 Koryntian 6,20)

7 czerwca | Żyjemy z wiary
2022-06-07 01:00:46

Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. (List do Galacjan 2,20)

Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. (List do Galacjan 2,20)

6 czerwca | Wszyscy wrogo usposobieni wobec Boga
2022-06-06 01:00:41

I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć. (List do Kolosan 1,21-22)

I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć. (List do Kolosan 1,21-22)


5 czerwca | Niezawodny w tym, co przyziemne
2022-06-05 01:00:25

Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. (Ewangelia Mateusza 6,33)

Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. (Ewangelia Mateusza 6,33)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie