Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

15 kwietnia | Nie bądź jak muł
2022-04-15 01:00:00

Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. (Psalm 32,9)

Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. (Psalm 32,9)

14 kwietnia | Módl się o Jego sławę
2022-04-14 01:00:00

A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. (Ewangelia Mateusza 6,9)

A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. (Ewangelia Mateusza 6,9)

13 kwietnia | Mów do swych łez
2022-04-13 01:00:00

Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością! Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. (Psalm 126,5-6)

Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością! Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. (Psalm 126,5-6)

11 kwietnia | Wino wielkiego Króla
2022-04-11 01:00:00

Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. (Hebrajczyków 4,15)

Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. (Hebrajczyków 4,15)

10 kwietnia | Czym jest dobrze pojmowany wstyd?
2022-04-10 01:00:00

Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. (Rzymian 6,20-21)

Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. (Rzymian 6,20-21)

9 kwietnia | Rozmawiaj z Bogiem, nie tylko o Bogu
2022-04-09 00:17:39

Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. (Psalm 23,4)

Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. (Psalm 23,4)

7 kwietnia | Co to znaczy, aby modlić się za swojego wroga?
2022-04-07 01:00:00

Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. (Ewangelia Mateusza 5,44)

Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. (Ewangelia Mateusza 5,44)

6 kwietnia | Dwa sposoby, by pamiętać Jezusa
2022-04-06 01:00:00

Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według mojej ewangelii. (2 Tymoteusza 2,8)

Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według mojej ewangelii. (2 Tymoteusza 2,8)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie