Radość na każdy dzień (Solid Joys)

Radość na każdy dzień (Solid Joys) to codzienne rozważania napisane przez pastora Johna Pipera. Te krótkie i treściwe rozważania każdego dnia będą wskazywać Ci na radość, którą znajdziesz w Jezusie.


Odcinki od najnowszych:

25 lutego | Jesteś bardzo umiłowany
2022-02-25 01:00:00

Wśród [synów opornych] i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni; ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście. (Efezjan 2,3-5)

Wśród [synów opornych] i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni; ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście. (Efezjan 2,3-5)

24 lutego | Bóg otwiera serce
2022-02-24 02:00:28

Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. (Dzieje Apostolskie 16,14)

Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. (Dzieje Apostolskie 16,14)

23 lutego | Godzina niezwykłego zagrożenia
2022-02-23 01:00:00

Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was. (1 Piotra 4,14)

Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was. (1 Piotra 4,14)

22 lutego | Radowanie się Jego pełnią
2022-02-22 00:53:42

Z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. (Ewangelia Jana 1,16)

Z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. (Ewangelia Jana 1,16)

21 lutego | Nasz sługa, Jezus
2022-02-21 01:00:00

Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. (Ewangelia Marka 10,45)

Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. (Ewangelia Marka 10,45)

20 lutego | Zdumieni zmartwychwstaniem
2022-02-20 01:00:00

List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. (2 Piotra 3,1)

List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. (2 Piotra 3,1)

19 lutego | Rodzaj zimna, które zabija
2022-02-19 01:00:00

On posyła swój rozkaz na ziemię, szybko biegnie słowo jego. (Psalm 147,15)

On posyła swój rozkaz na ziemię, szybko biegnie słowo jego. (Psalm 147,15)

18 lutego | Gdy jesteś nieśmiertelny
2022-02-18 01:00:00

A gdy nastał dzień, uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. (Dzieje Apostolskie 23,12)

A gdy nastał dzień, uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. (Dzieje Apostolskie 23,12)

17 lutego | Słodkie zamysły Boga
2022-02-17 04:40:00

Upodobało [się] Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją. (Galacjan 1,15)

Upodobało [się] Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją. (Galacjan 1,15)

16 lutego | Gdy posłuszeństwo wydaje się niemożliwe
2022-02-16 01:00:00

Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę. (Hebrajczyków 11,17)

Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę. (Hebrajczyków 11,17)

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie