Gadki wiejskiego proboszcza

Na początek nagrania niektórych homilii, kazań i konferencji. Z czasem może coś więcej.


Odcinki od najnowszych:

Boże Ciało - 8 czerwca 2023
2023-06-08 12:43:46

(Pwt 8, 2-3. 14b-16a); (Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20); (1 Kor 10, 16-17); Aklamacja (J 6, 51ab); (J 6, 51-58);
(Pwt 8, 2-3. 14b-16a); (Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20); (1 Kor 10, 16-17); Aklamacja (J 6, 51ab); (J 6, 51-58);

Zesłanie Ducha Świętego - 28 maja 2023
2023-05-28 14:28:45

Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywana w Polsce Zielonymi Świątkami, jest szczytem i zakończeniem okresu Wielkanocy. Obietnica Zmartwychwstałego Pana wstępującego do nieba zostaje wypełniona przez Zesłanie Ducha Świętego. On rodzi bogactwo różnorodności, która nie niszczy jedności, czyniąc ją piękną, uzdalnia uczniów do głoszenia Dobrej Nowiny Jezusa i daje początek Kościołowi. Czy jestem osobą, która tworzy komunię, czy też przynosi niezgodę? Gdzie mogę rozpoznać działanie Ducha Świętego we mnie i wokół mnie? W jakich aspektach naszego życia w rodzinie, w sąsiedztwie, w parafii, w Kościele i w życiu narodów potrzebujemy potężnego powiewu Ducha Świętego?
Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywana w Polsce Zielonymi Świątkami, jest szczytem i zakończeniem okresu Wielkanocy. Obietnica Zmartwychwstałego Pana wstępującego do nieba zostaje wypełniona przez Zesłanie Ducha Świętego. On rodzi bogactwo różnorodności, która nie niszczy jedności, czyniąc ją piękną, uzdalnia uczniów do głoszenia Dobrej Nowiny Jezusa i daje początek Kościołowi. Czy jestem osobą, która tworzy komunię, czy też przynosi niezgodę? Gdzie mogę rozpoznać działanie Ducha Świętego we mnie i wokół mnie? W jakich aspektach naszego życia w rodzinie, w sąsiedztwie, w parafii, w Kościele i w życiu narodów potrzebujemy potężnego powiewu Ducha Świętego?

Wniebowstąpienie Pańskie - 21 maja 2023
2023-05-21 16:40:26

Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i słuchamy testamentu Jezusa: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20b). Nieustanna, trwała, zawsze aktualna i wiecznie żywa obecność Jezusa w naszym życiu czyni nas zdolnymi do wypełniania wielkiego nakazu misyjnego, jaki nam pozostawił. Jakie jest Twoje doświadczenie bliskości Jezusa w codziennym życiu? Jak możemy podtrzymać przy życiu ducha misyjnego w Kościele?
Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i słuchamy testamentu Jezusa: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20b). Nieustanna, trwała, zawsze aktualna i wiecznie żywa obecność Jezusa w naszym życiu czyni nas zdolnymi do wypełniania wielkiego nakazu misyjnego, jaki nam pozostawił. Jakie jest Twoje doświadczenie bliskości Jezusa w codziennym życiu? Jak możemy podtrzymać przy życiu ducha misyjnego w Kościele?

VI Niedziela Wielkanocy - 14 maja 2023
2023-05-14 14:30:44

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli wprowadza nas w tajemnicę Ducha Świętego, który uzdalnia nas do miłości na wzór Jezusa, dzielenia się Dobrą Nowiną o Jego zmartwychwstaniu i dawania nadziei ludziom. To On pociesza w słabości i w trudnych chwilach, kiedy zmagamy się nie tylko z zewnętrznym zagrożeniem, prześladowaniem jak w czasach apostołów, ale i z grzechem i złem we wspólnocie Kościoła. Prośmy o Ducha Świętego, aby dopomógł nam odnaleźć na nowo drogę do Ojca, którą otworzył nam Jezus, do Ojca, którego miłość nadaje sens naszemu życiu i czyni z nas rodzinę dzieci Bożych. Czy potrafisz być blisko ludzi, których kochasz? Czy doświadczyłeś pocieszenia płynącego od Ducha Świętego?
Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli wprowadza nas w tajemnicę Ducha Świętego, który uzdalnia nas do miłości na wzór Jezusa, dzielenia się Dobrą Nowiną o Jego zmartwychwstaniu i dawania nadziei ludziom. To On pociesza w słabości i w trudnych chwilach, kiedy zmagamy się nie tylko z zewnętrznym zagrożeniem, prześladowaniem jak w czasach apostołów, ale i z grzechem i złem we wspólnocie Kościoła. Prośmy o Ducha Świętego, aby dopomógł nam odnaleźć na nowo drogę do Ojca, którą otworzył nam Jezus, do Ojca, którego miłość nadaje sens naszemu życiu i czyni z nas rodzinę dzieci Bożych. Czy potrafisz być blisko ludzi, których kochasz? Czy doświadczyłeś pocieszenia płynącego od Ducha Świętego?

V Niedziela Wielkanocy - 7 maja 2023
2023-05-07 22:29:52

W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje swoją relację z Ojcem, do którego idzie, aby przygotować nam miejsce. On jest w Ojcu, a Ojciec jest w Nim. Jezus chce, abyśmy przez Niego weszli w tę przestrzeń miłości, jaką jest Jego komunia z Ojcem. On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Zjednoczeni przez wiarę z Jezusem, który jest kamieniem węgielnym tej duchowej świątyni jaką jest Kościół, stajemy się jej żywymi kamieniami. Musimy być jednak czujni na pokusę ograniczania przestrzeni w Ciele Chrystusa dla innych niż my, zwłaszcza ubogich, opuszczonych i zapomnianych i być otwartymi na działanie Ducha Świętego, który nieustannie tworzy nowe miejsca i pole do nowych form zaangażowania i wzajemnej służby w Kościele. Jak Jezus kształtuje twój sposób relacji z innymi? Jak możemy budować Kościół czerpiąc z życia Jezusa?
W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje swoją relację z Ojcem, do którego idzie, aby przygotować nam miejsce. On jest w Ojcu, a Ojciec jest w Nim. Jezus chce, abyśmy przez Niego weszli w tę przestrzeń miłości, jaką jest Jego komunia z Ojcem. On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Zjednoczeni przez wiarę z Jezusem, który jest kamieniem węgielnym tej duchowej świątyni jaką jest Kościół, stajemy się jej żywymi kamieniami. Musimy być jednak czujni na pokusę ograniczania przestrzeni w Ciele Chrystusa dla innych niż my, zwłaszcza ubogich, opuszczonych i zapomnianych i być otwartymi na działanie Ducha Świętego, który nieustannie tworzy nowe miejsca i pole do nowych form zaangażowania i wzajemnej służby w Kościele. Jak Jezus kształtuje twój sposób relacji z innymi? Jak możemy budować Kościół czerpiąc z życia Jezusa?

Matki Bożej, Królowej Polski - 3 maja 2023
2023-05-03 14:00:02

"Maryjo! Zwyciężyłaś przez wiarę, przez Twoje oddanie się Ojcu, Synowi i Duchowi – zwyciężaj i w nas, ochrzczonych w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, błogosławionych przez Kościół Chrystusowy imieniem Trójcy Świętej... Zwyciężyłaś przez wiarę – zwyciężaj w nas przez wiarę!” Bł. Stefan Wyszyński, Z kazania na Jasnej Górze w dniu 15 sierpnia 1970 r.
"Maryjo! Zwyciężyłaś przez wiarę, przez Twoje oddanie się Ojcu, Synowi i Duchowi – zwyciężaj i w nas, ochrzczonych w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, błogosławionych przez Kościół Chrystusowy imieniem Trójcy Świętej... Zwyciężyłaś przez wiarę – zwyciężaj w nas przez wiarę!” Bł. Stefan Wyszyński, Z kazania na Jasnej Górze w dniu 15 sierpnia 1970 r.

IV Niedziela Wielkanocy - 30 kwietnia 2023
2023-04-30 14:10:09

Dzisiejsza niedziela nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Dobrym Pasterzem jest Jezus, który jest gotów uczynić wszystko dla zbawienia swojej owczarni. On jest bramą owiec, drzwiami zawsze szeroko otwartymi na oścież do ziemi płynącej mlekiem sprawiedliwości i niewinności oraz miodem wolności. On też jest przewodnikiem, który nie wymusza posłuszeństwa, ale staje na czele, pociąga miłością i przykładem, otwiera nowe drogi i prowadzi z niewoli do pełni życia. Czy Jezus jest pasterzem, którego głosu słucham i bramą przez którą wchodzę? Jakie jest moje pragnienie i doświadczenie życia w Jezusie? Jak mogę podzielić się tym doświadczeniem z innymi i pomóc mojej wspólnocie odkrywać i kroczyć nowymi szlakami, którymi chce nas prowadzić Dobry Pasterz? Niedziela Dobrego Pasterza przeżywana jest w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Powołanie, jak podkreśla papież Franciszek w orędziu na dzisiejszy dzień, to dynamiczna relacja między Panem a sercem człowieka. Dar powołania jest jak ziarno zasiane w glebie naszego życia, otwiera nas na Boga i na innych, aby dzielić się znalezionym skarbem. Powołanie zawsze zawiera w sobie posłanie, nie ma powołania bez misji. To doświadczenie, którego nie da się przemilczeć. „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” – mówi św. Paweł.
Dzisiejsza niedziela nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Dobrym Pasterzem jest Jezus, który jest gotów uczynić wszystko dla zbawienia swojej owczarni. On jest bramą owiec, drzwiami zawsze szeroko otwartymi na oścież do ziemi płynącej mlekiem sprawiedliwości i niewinności oraz miodem wolności. On też jest przewodnikiem, który nie wymusza posłuszeństwa, ale staje na czele, pociąga miłością i przykładem, otwiera nowe drogi i prowadzi z niewoli do pełni życia. Czy Jezus jest pasterzem, którego głosu słucham i bramą przez którą wchodzę? Jakie jest moje pragnienie i doświadczenie życia w Jezusie? Jak mogę podzielić się tym doświadczeniem z innymi i pomóc mojej wspólnocie odkrywać i kroczyć nowymi szlakami, którymi chce nas prowadzić Dobry Pasterz? Niedziela Dobrego Pasterza przeżywana jest w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Powołanie, jak podkreśla papież Franciszek w orędziu na dzisiejszy dzień, to dynamiczna relacja między Panem a sercem człowieka. Dar powołania jest jak ziarno zasiane w glebie naszego życia, otwiera nas na Boga i na innych, aby dzielić się znalezionym skarbem. Powołanie zawsze zawiera w sobie posłanie, nie ma powołania bez misji. To doświadczenie, którego nie da się przemilczeć. „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” – mówi św. Paweł.

III Niedziela Wielkanocy - 23 kwietnia 2023
2023-04-23 15:53:31

Liturgia Słowa dzisiejszej, trzeciej Niedzieli Wielkanocnej zachęca nas do spojrzenia na rozczarowania i zawiedzione nadzieje, których pełne jest nasze życie. W świetle Słowa Bożego spróbujmy dostrzec w tych doświadczeniach znaki obecności Zmartwychwstałego Pana, obecności, która nie narzuca się, ani nie daje natychmiastowych odpowiedzi, ale stawia pytania i szuka miejsca dla siebie w naszym sercu. Horror ukrzyżowania rozproszył uczniów, ale Jezus pozostał cierpliwy i wspaniałomyślny: po powstaniu z martwych poszedł do nich, aby ich połączyć w autentycznej wspólnocie – komunii. Rozpoznając towarzyszącego nam w drodze Pana Jezusa, staniemy się tak jak uczniowie z Emaus radosnymi świadkami wiary, której nie przekazuje się powtarzając katechizmowe formułki, ale rozpalając serca, zarażając ciepłem i entuzjazmem. Jakie są różne drogi na których Zmartwychwstały odnalazł cię? Jaką wartość przywiązujesz do Słowa Bożego i do Eucharystii? Dlaczego?
Liturgia Słowa dzisiejszej, trzeciej Niedzieli Wielkanocnej zachęca nas do spojrzenia na rozczarowania i zawiedzione nadzieje, których pełne jest nasze życie. W świetle Słowa Bożego spróbujmy dostrzec w tych doświadczeniach znaki obecności Zmartwychwstałego Pana, obecności, która nie narzuca się, ani nie daje natychmiastowych odpowiedzi, ale stawia pytania i szuka miejsca dla siebie w naszym sercu. Horror ukrzyżowania rozproszył uczniów, ale Jezus pozostał cierpliwy i wspaniałomyślny: po powstaniu z martwych poszedł do nich, aby ich połączyć w autentycznej wspólnocie – komunii. Rozpoznając towarzyszącego nam w drodze Pana Jezusa, staniemy się tak jak uczniowie z Emaus radosnymi świadkami wiary, której nie przekazuje się powtarzając katechizmowe formułki, ale rozpalając serca, zarażając ciepłem i entuzjazmem. Jakie są różne drogi na których Zmartwychwstały odnalazł cię? Jaką wartość przywiązujesz do Słowa Bożego i do Eucharystii? Dlaczego?

II Niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego - 16 kwietnia 2023
2023-04-16 14:55:24

Jezus w swoim miłosierdziu obdarował nas wiarą. „Pan mój i Bóg mój!” wykrzyknął Tomasz, kiedy zobaczył rany Jezusa i Jego ręce, i bok, z którego wypłynęła krew i woda. Z przebitego boku Jezusa wypłynęło Boże Miłosierdzie na przebaczenie grzechów, narodził się Kościół. Czy jesteśmy Mu wdzięczni za dar wiary? Czy celebrujemy ją czyniąc Boże przebaczenie realnym dla innych, stając się miłosiernymi wzajemnie dla siebie? Czy głosimy ją stając się narzędziami pokoju, który jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego?
Jezus w swoim miłosierdziu obdarował nas wiarą. „Pan mój i Bóg mój!” wykrzyknął Tomasz, kiedy zobaczył rany Jezusa i Jego ręce, i bok, z którego wypłynęła krew i woda. Z przebitego boku Jezusa wypłynęło Boże Miłosierdzie na przebaczenie grzechów, narodził się Kościół. Czy jesteśmy Mu wdzięczni za dar wiary? Czy celebrujemy ją czyniąc Boże przebaczenie realnym dla innych, stając się miłosiernymi wzajemnie dla siebie? Czy głosimy ją stając się narzędziami pokoju, który jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego?

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy - 10 kwietnia 2023
2023-04-10 13:29:04

Jezus zmartwychwstał i żyje. Tę prawdę Kościół głosi nieprzerwanie od dnia Pięćdziesiątnicy. Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym uwalnia nas od lęku i od skupienia na sobie samych, daje nam pokój i wzywa do działania. Dzisiejsza Ewangelia ostrzega nas jednak, że można także łatwo zapomnieć o tym spotkaniu i wycofać się z powierzonej nam misji. Czym próbujemy przekonać samych siebie, że Bóg nie jest najważniejszy i co jest naszą wymówką, aby o Nim nie świadczyć? Jak możemy umacniać wzajemnie naszą wiarę w Zmartwychwstanie i pełnić powierzoną nam misję głoszenia Ewangelii?
Jezus zmartwychwstał i żyje. Tę prawdę Kościół głosi nieprzerwanie od dnia Pięćdziesiątnicy. Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym uwalnia nas od lęku i od skupienia na sobie samych, daje nam pokój i wzywa do działania. Dzisiejsza Ewangelia ostrzega nas jednak, że można także łatwo zapomnieć o tym spotkaniu i wycofać się z powierzonej nam misji. Czym próbujemy przekonać samych siebie, że Bóg nie jest najważniejszy i co jest naszą wymówką, aby o Nim nie świadczyć? Jak możemy umacniać wzajemnie naszą wiarę w Zmartwychwstanie i pełnić powierzoną nam misję głoszenia Ewangelii?

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie