Gadki wiejskiego proboszcza

Na początek nagrania niektórych homilii, kazań i konferencji. Z czasem może coś więcej.


Odcinki od najnowszych:

VII Niedziela Zwykła - 19 lutego 2023
2023-02-19 13:35:38

Liturgia dzisiejszej, siódmej niedzieli w ciągu roku ukazuje nam świętość, do której jesteśmy wezwani, a którą mamy realizować poprzez praktykowanie miłosierdzia i heroizm w przebaczaniu. Nie dajmy się zwieść rozbieżności między ideałem a rzeczywistością, dołóżmy wszystkich sił, aby wcielać w życie Ewangelię zaczynając od naszego otoczenia. Co czyni trudnym miłowanie tych, którzy się od nas różnią? Jak możemy uczyć młodych wybierania bardziej drogi pojednania niż rewanżu? Święty Franciszek z Asyżu - Modlitwa odmówiona przed krucyfiksem Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.
Liturgia dzisiejszej, siódmej niedzieli w ciągu roku ukazuje nam świętość, do której jesteśmy wezwani, a którą mamy realizować poprzez praktykowanie miłosierdzia i heroizm w przebaczaniu. Nie dajmy się zwieść rozbieżności między ideałem a rzeczywistością, dołóżmy wszystkich sił, aby wcielać w życie Ewangelię zaczynając od naszego otoczenia. Co czyni trudnym miłowanie tych, którzy się od nas różnią? Jak możemy uczyć młodych wybierania bardziej drogi pojednania niż rewanżu? Święty Franciszek z Asyżu - Modlitwa odmówiona przed krucyfiksem Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

VI Niedziela Zwykła - 12 lutego 2023
2023-02-13 00:04:56

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5,17). Pan Jezus zaprasza nas do pójścia w naszym życiu dalej poza zwykłe wypełnianie prawa i do otwarcia naszego serca na Ojca, aby wraz z Nim czynić nasze życie bardziej sprawiedliwym i braterskim, bardziej ludzkim, wykorzeniając z niego wszystko co stanowi źródło grzechu. „Ileż wojen w obrębie Ludu Bożego i w różnych wspólnotach! W dzielnicy, w miejscu pracy, ileż wojen z powodu zawiści i zazdrości, także między chrześcijanami! Duchowa światowość prowadzi niektórych chrześcijan do bycia na wojnie z innymi chrześcijanami, którzy stają na ich drodze szukania władzy, prestiżu, przyjemności lub materialnego zabezpieczenia. Ponadto niektórzy przestają żyć serdeczną przynależnością do Kościoła, aby pogłębiać ducha sporu” (Evangelii gaudium, n. 98). Papież Franciszek zaprasza nas do współtworzenia Kościoła, w którym wszyscy będą mogli podziwiać, „jak troszczycie się jedni o drugich, jak nawzajem dodajecie sobie odwagi i jak sobie towarzyszycie” (Evangelii gaudium, n. 100). Jak różna jest Mądrość Boża od duchowej światowości? Jak możemy ukazywać innym prawdziwe znaczenie Bożych przykazań i dawać świadectwo braterskiej miłości, które będzie promieniujące i pociągające? Akt doskonałej miłości św. Franciszka Ksawerego. O Boże mój, ja kocham Ciebie Nie dlatego, byś mnie w niebie Szczęściem obdarzył zbawienia, Nie z bojaźni potępienia. Na krzyżu mnie, Jezu miły, Twe ramiona przytuliły! Zniosłeś poty z Krwią złączone, I boleści niezliczone; Zniosłeś gwoździe i grot twardy I szyderstwa i pogardy I śmierć — a to dla grzesznika, Dla mnie, dla mnie niewdzięcznika Czemuż ja, Jezu kochany Nie mam Cię kochać w zamiany? Nie dla wiecznej w niebie spłaty, Nie z bojaźni wiecznej straty, Lecz jak Tyś mnie umiłował, Tak ja będę usiłował Kochać Cię tylko dlatego, Żeś Król i Bóg serca mego.
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5,17). Pan Jezus zaprasza nas do pójścia w naszym życiu dalej poza zwykłe wypełnianie prawa i do otwarcia naszego serca na Ojca, aby wraz z Nim czynić nasze życie bardziej sprawiedliwym i braterskim, bardziej ludzkim, wykorzeniając z niego wszystko co stanowi źródło grzechu. „Ileż wojen w obrębie Ludu Bożego i w różnych wspólnotach! W dzielnicy, w miejscu pracy, ileż wojen z powodu zawiści i zazdrości, także między chrześcijanami! Duchowa światowość prowadzi niektórych chrześcijan do bycia na wojnie z innymi chrześcijanami, którzy stają na ich drodze szukania władzy, prestiżu, przyjemności lub materialnego zabezpieczenia. Ponadto niektórzy przestają żyć serdeczną przynależnością do Kościoła, aby pogłębiać ducha sporu” (Evangelii gaudium, n. 98). Papież Franciszek zaprasza nas do współtworzenia Kościoła, w którym wszyscy będą mogli podziwiać, „jak troszczycie się jedni o drugich, jak nawzajem dodajecie sobie odwagi i jak sobie towarzyszycie” (Evangelii gaudium, n. 100). Jak różna jest Mądrość Boża od duchowej światowości? Jak możemy ukazywać innym prawdziwe znaczenie Bożych przykazań i dawać świadectwo braterskiej miłości, które będzie promieniujące i pociągające? Akt doskonałej miłości św. Franciszka Ksawerego. O Boże mój, ja kocham Ciebie Nie dlatego, byś mnie w niebie Szczęściem obdarzył zbawienia, Nie z bojaźni potępienia. Na krzyżu mnie, Jezu miły, Twe ramiona przytuliły! Zniosłeś poty z Krwią złączone, I boleści niezliczone; Zniosłeś gwoździe i grot twardy I szyderstwa i pogardy I śmierć — a to dla grzesznika, Dla mnie, dla mnie niewdzięcznika Czemuż ja, Jezu kochany Nie mam Cię kochać w zamiany? Nie dla wiecznej w niebie spłaty, Nie z bojaźni wiecznej straty, Lecz jak Tyś mnie umiłował, Tak ja będę usiłował Kochać Cię tylko dlatego, Żeś Król i Bóg serca mego.

V Niedziela Zwykła - 5 lutego 2023
2023-02-05 13:39:24

„Wy jesteście solą ziemi… Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 13-14). Te słowa skierowane przez Jezusa do Jego uczniów są dla nas wszystkich zaproszeniem i wyzwaniem. Jak możemy być solą i światłem dla naszego świata? Jak sprawić, aby blask miłości bijący od krzyża Chrystusa przeniknął wszystkie wymiary naszego życia wspólnotowego i społecznego?
„Wy jesteście solą ziemi… Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 13-14). Te słowa skierowane przez Jezusa do Jego uczniów są dla nas wszystkich zaproszeniem i wyzwaniem. Jak możemy być solą i światłem dla naszego świata? Jak sprawić, aby blask miłości bijący od krzyża Chrystusa przeniknął wszystkie wymiary naszego życia wspólnotowego i społecznego?

IV Niedziela Zwykła - 29 stycznia 2023
2023-01-29 16:03:13

Każdy człowiek pragnie szczęścia. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi nam, że źródłem prawdziwego szczęścia jest Bóg, a drogami do niego jest osiem błogosławieństw. Jezus już przeszedł ich szlakiem i zaprasza nas do tego samego, abyśmy mogli stać się tak szczęśliwi jak On. Jak dążenie do szczęścia wyraża się w moim życiu? Co mnie naprawdę uszczęśliwia?
Każdy człowiek pragnie szczęścia. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi nam, że źródłem prawdziwego szczęścia jest Bóg, a drogami do niego jest osiem błogosławieństw. Jezus już przeszedł ich szlakiem i zaprasza nas do tego samego, abyśmy mogli stać się tak szczęśliwi jak On. Jak dążenie do szczęścia wyraża się w moim życiu? Co mnie naprawdę uszczęśliwia?

III Niedziela Zwykła - 22 stycznia 2023
2023-01-22 14:41:12

W dzisiejszej Ewangelii św. Mateusz opowiada o początku misji Jezusa. Jej częścią jest powołanie pierwszych apostołów. „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim” (Mt 4,19-20). A my? Czy słuchamy Jego głosu? Czy jesteśmy gotowi odwrócić się od grzechu i zwrócić się ku światłu, którym jest sam Jezus, aktywnie naśladując Go w naszym życiu? W jaki szczególny sposób Jezus zaprasza Cię do udziału w Jego misji?
W dzisiejszej Ewangelii św. Mateusz opowiada o początku misji Jezusa. Jej częścią jest powołanie pierwszych apostołów. „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim” (Mt 4,19-20). A my? Czy słuchamy Jego głosu? Czy jesteśmy gotowi odwrócić się od grzechu i zwrócić się ku światłu, którym jest sam Jezus, aktywnie naśladując Go w naszym życiu? W jaki szczególny sposób Jezus zaprasza Cię do udziału w Jego misji?

II Niedziela Zwykła - 15 stycznia 2023
2023-01-15 14:51:29

Nad Jordanem Jan odkrył, że Jezus to oczekiwany Mesjasz, Syn Boży i daje o Nim świadectwo. „Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym” (J 1,34). Czy mam takie samo poczucie, że Jezus jest tym, na którego czekałem, kto ofiaruje mi prawdziwe spełnienie i nie pozwoli upaść? Gdzie i w jaki sposób w mojej codzienności mogę dać świadectwo o Jezusie?
Nad Jordanem Jan odkrył, że Jezus to oczekiwany Mesjasz, Syn Boży i daje o Nim świadectwo. „Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym” (J 1,34). Czy mam takie samo poczucie, że Jezus jest tym, na którego czekałem, kto ofiaruje mi prawdziwe spełnienie i nie pozwoli upaść? Gdzie i w jaki sposób w mojej codzienności mogę dać świadectwo o Jezusie?

Chrzest Pański - 8 stycznia 2023
2023-01-08 13:49:31

Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. Jak możemy nieustannie wzrastać w jedności z Jezusem i naśladowaniu Go? Jak możemy uczynić z chrztu celebrację i przekaz wiary?
Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. Jak możemy nieustannie wzrastać w jedności z Jezusem i naśladowaniu Go? Jak możemy uczynić z chrztu celebrację i przekaz wiary?

Objawienie Pańskie - 6 stycznia 2023
2023-01-06 15:14:07

Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas nazywaną świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Syn Boży, posłany przez Ojca na świat, objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Tych, którzy odważyli się podjąć ryzyko poszukiwania Jezusa, obdarowuje On przynależnością do siebie i nowej Bożej rodziny. Nasze dary dla Jezusa to dobro czynione bez wyrachowania, zaangażowanie się, troska, ofiarowany czas, pomoc, przebaczenie i pojednanie. Jak Jezus prowadził Cię do siebie? Co nie pozwala Ci na radowanie się w Jezusie?
Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas nazywaną świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Syn Boży, posłany przez Ojca na świat, objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Tych, którzy odważyli się podjąć ryzyko poszukiwania Jezusa, obdarowuje On przynależnością do siebie i nowej Bożej rodziny. Nasze dary dla Jezusa to dobro czynione bez wyrachowania, zaangażowanie się, troska, ofiarowany czas, pomoc, przebaczenie i pojednanie. Jak Jezus prowadził Cię do siebie? Co nie pozwala Ci na radowanie się w Jezusie?

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - 1 stycznia 2023
2023-01-01 19:15:33

W pierwszy dzień Nowego Roku Kościół celebruje ostatni dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego i liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Naszym największym błogosławieństwem jest Jezus. W Nowym Roku 2023 bądźmy jak Maryja, która wiedziała jak słuchać, zatrzymać się i medytować nad wydarzeniami, które działy się wokół niej oraz jak pasterze, którzy zanieśli Dobrą Nowinę o narodzinach Jezusa innym. Jakie miejsce zajmuje Maryja na twojej drodze wiary do Jezusa i w czym chcesz ją naśladować? Do kogo jesteś posłany, aby zanieść Dobrą Nowinę Jezusa?
W pierwszy dzień Nowego Roku Kościół celebruje ostatni dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego i liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Naszym największym błogosławieństwem jest Jezus. W Nowym Roku 2023 bądźmy jak Maryja, która wiedziała jak słuchać, zatrzymać się i medytować nad wydarzeniami, które działy się wokół niej oraz jak pasterze, którzy zanieśli Dobrą Nowinę o narodzinach Jezusa innym. Jakie miejsce zajmuje Maryja na twojej drodze wiary do Jezusa i w czym chcesz ją naśladować? Do kogo jesteś posłany, aby zanieść Dobrą Nowinę Jezusa?

Święto świętego Szczepana - 26 grudnia 2022
2022-12-26 22:41:32

„Ukamienowany przez tych, którzy nie chcieli otworzyć się na nowość Ewangelii. Dziś możemy podobnie przystosować się do „zawsze tak było”. Ewangelia jest zawsze ta sama, ale zawsze nowa. Jeśli cię nie niepokoi, nie utrudnia ci życia, znaczy bierzesz kamienie do rąk…” (Antonio Moreno). Czytania: (Dz 6,8-10;7,54-60); (Ps 31,3cd-4.6 i 8ab.16-17); (Ps 118,26a i 27a); (Mt 10,17-22);
„Ukamienowany przez tych, którzy nie chcieli otworzyć się na nowość Ewangelii. Dziś możemy podobnie przystosować się do „zawsze tak było”. Ewangelia jest zawsze ta sama, ale zawsze nowa. Jeśli cię nie niepokoi, nie utrudnia ci życia, znaczy bierzesz kamienie do rąk…” (Antonio Moreno). Czytania: (Dz 6,8-10;7,54-60); (Ps 31,3cd-4.6 i 8ab.16-17); (Ps 118,26a i 27a); (Mt 10,17-22);

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie