Gadki wiejskiego proboszcza

Na początek nagrania niektórych homilii, kazań i konferencji. Z czasem może coś więcej.


Odcinki od najnowszych:

Święto świętego Szczepana - 26 grudnia 2022
2022-12-26 22:41:32

„Ukamienowany przez tych, którzy nie chcieli otworzyć się na nowość Ewangelii. Dziś możemy podobnie przystosować się do „zawsze tak było”. Ewangelia jest zawsze ta sama, ale zawsze nowa. Jeśli cię nie niepokoi, nie utrudnia ci życia, znaczy bierzesz kamienie do rąk…” (Antonio Moreno). Czytania: (Dz 6,8-10;7,54-60); (Ps 31,3cd-4.6 i 8ab.16-17); (Ps 118,26a i 27a); (Mt 10,17-22);
„Ukamienowany przez tych, którzy nie chcieli otworzyć się na nowość Ewangelii. Dziś możemy podobnie przystosować się do „zawsze tak było”. Ewangelia jest zawsze ta sama, ale zawsze nowa. Jeśli cię nie niepokoi, nie utrudnia ci życia, znaczy bierzesz kamienie do rąk…” (Antonio Moreno). Czytania: (Dz 6,8-10;7,54-60); (Ps 31,3cd-4.6 i 8ab.16-17); (Ps 118,26a i 27a); (Mt 10,17-22);

Boże Narodzenie - 25 grudnia 2022
2022-12-26 22:34:03

Czytania: (Iz 52,7-10); (Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6); (Hbr 1,1-6); Aklamacja; (J 1,1-18);
Czytania: (Iz 52,7-10); (Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6); (Hbr 1,1-6); Aklamacja; (J 1,1-18);

Boże Narodzenie - Pasterka - 25 grudnia 2022
2022-12-25 01:28:59

Wigilia Narodzenia Pańskiego - Pasterka Czytania: (Iz 9, 1-3. 5-6); (Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 11-12. 13); (Tt 2, 11-14); Aklamacja; (Łk 2, 1-14);
Wigilia Narodzenia Pańskiego - Pasterka Czytania: (Iz 9, 1-3. 5-6); (Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 11-12. 13); (Tt 2, 11-14); Aklamacja; (Łk 2, 1-14);

IV Niedziela Adwentu - 18 grudnia 2022
2022-12-18 15:39:06

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia przyjście na świat Pana Jezusa z perspektywy świętego Józefa. Jest on wzorem wiernego sługi i jak Maryja powiedział Panu Bogu swoje fiat – „niech mi się stanie według twego słowa”. Uczy on nas umiejętności odczytywania i rozumienia znaków, jakie daje nam Pan Bóg oraz odpowiedzi na nie swoim życiem i współpracy z Emmanuelem w dziele zbawienia świata i człowieka. Czy potrafisz rozpoznać obecność Boga w złożoności historii? Jak postępujesz w sytuacjach konfliktowych: szukasz wszelkich sposobów, aby drugą osobę zniszczyć i upokorzyć czy raczej chcesz ją ocalić i pogłębić relację z nią? Czytania: (Iz 7,10-14); (Ps 24,1-2,3-4,5-6); (Rz 1,1-7); Aklamacja (Mt 1,18-24); (Mt 1,18-24);
Dzisiejsza Ewangelia przedstawia przyjście na świat Pana Jezusa z perspektywy świętego Józefa. Jest on wzorem wiernego sługi i jak Maryja powiedział Panu Bogu swoje fiat – „niech mi się stanie według twego słowa”. Uczy on nas umiejętności odczytywania i rozumienia znaków, jakie daje nam Pan Bóg oraz odpowiedzi na nie swoim życiem i współpracy z Emmanuelem w dziele zbawienia świata i człowieka. Czy potrafisz rozpoznać obecność Boga w złożoności historii? Jak postępujesz w sytuacjach konfliktowych: szukasz wszelkich sposobów, aby drugą osobę zniszczyć i upokorzyć czy raczej chcesz ją ocalić i pogłębić relację z nią? Czytania: (Iz 7,10-14); (Ps 24,1-2,3-4,5-6); (Rz 1,1-7); Aklamacja (Mt 1,18-24); (Mt 1,18-24);

III Niedziela Adwentu - 11 grudnia 2022
2022-12-11 13:34:37

Adwent nie jest czasem napełniania naszych domów zbytecznymi zakupami, ale czasem odkrywania obecności Pana w każdym człowieku i w każdym wydarzeniu. Dzisiejszą, trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu Świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Liturgia dzisiejszej niedzieli zaprasza nas do lepszego i głębszego spojrzenia na rzeczywistość, aby nie poddać się zniechęceniu i odnaleźć na nowo radość i odwagę. Zniechęcenie jest cechą charakterystyczną naszych czasów, ale jest też wyrzeczeniem się Boga, oznacza rezygnację z dostrzegania Jego działania w historii. Czy jesteś zniechęcony (lub masz tendencję do zniechęcania się) i trudno ci mieć nadzieję? – Czy jesteś w stanie prosić Pana, aby uwolnił cię od uprzedzeń, aby zobaczyć działanie Boga w swoim życiu? Czytania: (Iz 35,1-6a.10); (Ps 146,7.8-9a.9bc-10); (Jk 5,7-10); Aklamacja (Iz 61,1); (Mt 11,2-11);
Adwent nie jest czasem napełniania naszych domów zbytecznymi zakupami, ale czasem odkrywania obecności Pana w każdym człowieku i w każdym wydarzeniu. Dzisiejszą, trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu Świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Liturgia dzisiejszej niedzieli zaprasza nas do lepszego i głębszego spojrzenia na rzeczywistość, aby nie poddać się zniechęceniu i odnaleźć na nowo radość i odwagę. Zniechęcenie jest cechą charakterystyczną naszych czasów, ale jest też wyrzeczeniem się Boga, oznacza rezygnację z dostrzegania Jego działania w historii. Czy jesteś zniechęcony (lub masz tendencję do zniechęcania się) i trudno ci mieć nadzieję? – Czy jesteś w stanie prosić Pana, aby uwolnił cię od uprzedzeń, aby zobaczyć działanie Boga w swoim życiu? Czytania: (Iz 35,1-6a.10); (Ps 146,7.8-9a.9bc-10); (Jk 5,7-10); Aklamacja (Iz 61,1); (Mt 11,2-11);

II Niedziela Adwentu - 4 grudnia 2022
2022-12-04 20:02:43

Dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Słuchamy wołania św. Jana Chrzciciela: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Nawrócenie to rozpoznanie tego co nie działa w moim życiu, relacjach, ale także we wspólnocie, parafii, Kościele i zmiana sposobu życia i myślenia, aby powitać i przyjąć Boga, który wychodzi mi na spotkanie. Co chcesz zmienić, aby zrobić więcej miejsca dla Boga w twoim życiu? Jakie są sposoby myślenia i przyzwyczajenia, które chciałbyś zmienić? Czytania: (Iz 11, 1-10); (Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17); (Rz 15, 4-9); Aklamacja (Łk 3, 4c. 6); (Mt 3, 1-12);
Dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Słuchamy wołania św. Jana Chrzciciela: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Nawrócenie to rozpoznanie tego co nie działa w moim życiu, relacjach, ale także we wspólnocie, parafii, Kościele i zmiana sposobu życia i myślenia, aby powitać i przyjąć Boga, który wychodzi mi na spotkanie. Co chcesz zmienić, aby zrobić więcej miejsca dla Boga w twoim życiu? Jakie są sposoby myślenia i przyzwyczajenia, które chciałbyś zmienić? Czytania: (Iz 11, 1-10); (Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17); (Rz 15, 4-9); Aklamacja (Łk 3, 4c. 6); (Mt 3, 1-12);

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 20 listopada 2022
2022-11-20 13:24:42

Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa. Jezus jest Królem, bo jest w pełni wolny. Nie stawia siebie ponad innymi, nie ma obsesji na punkcie własnego ego, nie jest niewolnikiem oczekiwań innych, ale troszczy się o zbawienie innych. Aby uwolnić się z niewoli naszego ego, musimy zawierzyć się Mu, czyli pozwolić się ocalić tak jak skruszony łotr, który na krzyżu odkrywa, że potrzebuje Boga, zdaje sobie sprawę, że nie może sam stawić czoła tej bitwie, rozumie, że nie może tego zrobić sam. Nasz Król w koronie cierniowej z tronu krzyża wyzwala nas z niewoli naszego ego, czyni nas Królami naszego życia i obdarowuje nas kluczami do raju: „Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23,43). Jak wyobrażam sobie królowanie Jezusa Chrystusa? Czy jestem wolny, aby oddać swoje życie Panu, czy też jestem niewolnikiem własnego ego i oczekiwań innych? Czytania: (2 Sm 5,1-3); (Ps 122 (121), 1-2. 4-5); (Kol 1,12-20); Aklamacja (Mk 11,10); (Łk 23,35-43);
Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa. Jezus jest Królem, bo jest w pełni wolny. Nie stawia siebie ponad innymi, nie ma obsesji na punkcie własnego ego, nie jest niewolnikiem oczekiwań innych, ale troszczy się o zbawienie innych. Aby uwolnić się z niewoli naszego ego, musimy zawierzyć się Mu, czyli pozwolić się ocalić tak jak skruszony łotr, który na krzyżu odkrywa, że potrzebuje Boga, zdaje sobie sprawę, że nie może sam stawić czoła tej bitwie, rozumie, że nie może tego zrobić sam. Nasz Król w koronie cierniowej z tronu krzyża wyzwala nas z niewoli naszego ego, czyni nas Królami naszego życia i obdarowuje nas kluczami do raju: „Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23,43). Jak wyobrażam sobie królowanie Jezusa Chrystusa? Czy jestem wolny, aby oddać swoje życie Panu, czy też jestem niewolnikiem własnego ego i oczekiwań innych? Czytania: (2 Sm 5,1-3); (Ps 122 (121), 1-2. 4-5); (Kol 1,12-20); Aklamacja (Mk 11,10); (Łk 23,35-43);

XXXIII Niedziela Zwykła - 13 listopada 2022
2022-11-13 19:38:19

„Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21,19). Zamieszanie, wojny, katastrofy, prześladowania sygnalizują nadejście końca czasów. Pan Jezus nie ma zamiaru zastraszać nas groźbami odnoszącymi się do przyszłości. Przeciwnie, pragnie rozbudzić w nas siłę i odwagę, abyśmy w próbach i trudnościach teraźniejszości naśladowali Go i byli świadkami miłości Boga do każdego człowieka. Co możemy czynić, aby wytrwać w wierze i jak przez wytrwałość przezwyciężyć zwątpienie i utratę nadziei? Czytania: (Ml 3,19-20a); (Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9); (2 Tes 3,7-12); Aklamacja (Łk 21,28); (Łk 21,5-19);
„Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21,19). Zamieszanie, wojny, katastrofy, prześladowania sygnalizują nadejście końca czasów. Pan Jezus nie ma zamiaru zastraszać nas groźbami odnoszącymi się do przyszłości. Przeciwnie, pragnie rozbudzić w nas siłę i odwagę, abyśmy w próbach i trudnościach teraźniejszości naśladowali Go i byli świadkami miłości Boga do każdego człowieka. Co możemy czynić, aby wytrwać w wierze i jak przez wytrwałość przezwyciężyć zwątpienie i utratę nadziei? Czytania: (Ml 3,19-20a); (Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9); (2 Tes 3,7-12); Aklamacja (Łk 21,28); (Łk 21,5-19);

XXXII Niedziela Zwykła - 6 listopada 2022
2022-11-06 13:57:54

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” (Łk 20,38). Wiara w zmartwychwstanie nie jest owocem mojej potrzeby istnienia po śmierci, ale opowiada o Bożej potrzebie dawania życia. Istnieje nowe życie w Bogu w wieczności. Jak nadzieja na życie wieczne pomogła ci zmierzyć się z trudnościami życiowymi? Jak nadzieja na przyszłą chwałę dostarcza Ci energii do życia w teraźniejszości?
„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” (Łk 20,38). Wiara w zmartwychwstanie nie jest owocem mojej potrzeby istnienia po śmierci, ale opowiada o Bożej potrzebie dawania życia. Istnieje nowe życie w Bogu w wieczności. Jak nadzieja na życie wieczne pomogła ci zmierzyć się z trudnościami życiowymi? Jak nadzieja na przyszłą chwałę dostarcza Ci energii do życia w teraźniejszości?

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie