Gadki wiejskiego proboszcza

Na początek nagrania niektórych homilii, kazań i konferencji. Z czasem może coś więcej.


Odcinki od najnowszych:

IV Niedziela Wielkanocy - 30 kwietnia 2023
2023-04-30 14:10:09

Dzisiejsza niedziela nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Dobrym Pasterzem jest Jezus, który jest gotów uczynić wszystko dla zbawienia swojej owczarni. On jest bramą owiec, drzwiami zawsze szeroko otwartymi na oścież do ziemi płynącej mlekiem sprawiedliwości i niewinności oraz miodem wolności. On też jest przewodnikiem, który nie wymusza posłuszeństwa, ale staje na czele, pociąga miłością i przykładem, otwiera nowe drogi i prowadzi z niewoli do pełni życia. Czy Jezus jest pasterzem, którego głosu słucham i bramą przez którą wchodzę? Jakie jest moje pragnienie i doświadczenie życia w Jezusie? Jak mogę podzielić się tym doświadczeniem z innymi i pomóc mojej wspólnocie odkrywać i kroczyć nowymi szlakami, którymi chce nas prowadzić Dobry Pasterz? Niedziela Dobrego Pasterza przeżywana jest w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Powołanie, jak podkreśla papież Franciszek w orędziu na dzisiejszy dzień, to dynamiczna relacja między Panem a sercem człowieka. Dar powołania jest jak ziarno zasiane w glebie naszego życia, otwiera nas na Boga i na innych, aby dzielić się znalezionym skarbem. Powołanie zawsze zawiera w sobie posłanie, nie ma powołania bez misji. To doświadczenie, którego nie da się przemilczeć. „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” – mówi św. Paweł.
Dzisiejsza niedziela nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Dobrym Pasterzem jest Jezus, który jest gotów uczynić wszystko dla zbawienia swojej owczarni. On jest bramą owiec, drzwiami zawsze szeroko otwartymi na oścież do ziemi płynącej mlekiem sprawiedliwości i niewinności oraz miodem wolności. On też jest przewodnikiem, który nie wymusza posłuszeństwa, ale staje na czele, pociąga miłością i przykładem, otwiera nowe drogi i prowadzi z niewoli do pełni życia. Czy Jezus jest pasterzem, którego głosu słucham i bramą przez którą wchodzę? Jakie jest moje pragnienie i doświadczenie życia w Jezusie? Jak mogę podzielić się tym doświadczeniem z innymi i pomóc mojej wspólnocie odkrywać i kroczyć nowymi szlakami, którymi chce nas prowadzić Dobry Pasterz? Niedziela Dobrego Pasterza przeżywana jest w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Powołanie, jak podkreśla papież Franciszek w orędziu na dzisiejszy dzień, to dynamiczna relacja między Panem a sercem człowieka. Dar powołania jest jak ziarno zasiane w glebie naszego życia, otwiera nas na Boga i na innych, aby dzielić się znalezionym skarbem. Powołanie zawsze zawiera w sobie posłanie, nie ma powołania bez misji. To doświadczenie, którego nie da się przemilczeć. „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” – mówi św. Paweł.

III Niedziela Wielkanocy - 23 kwietnia 2023
2023-04-23 15:53:31

Liturgia Słowa dzisiejszej, trzeciej Niedzieli Wielkanocnej zachęca nas do spojrzenia na rozczarowania i zawiedzione nadzieje, których pełne jest nasze życie. W świetle Słowa Bożego spróbujmy dostrzec w tych doświadczeniach znaki obecności Zmartwychwstałego Pana, obecności, która nie narzuca się, ani nie daje natychmiastowych odpowiedzi, ale stawia pytania i szuka miejsca dla siebie w naszym sercu. Horror ukrzyżowania rozproszył uczniów, ale Jezus pozostał cierpliwy i wspaniałomyślny: po powstaniu z martwych poszedł do nich, aby ich połączyć w autentycznej wspólnocie – komunii. Rozpoznając towarzyszącego nam w drodze Pana Jezusa, staniemy się tak jak uczniowie z Emaus radosnymi świadkami wiary, której nie przekazuje się powtarzając katechizmowe formułki, ale rozpalając serca, zarażając ciepłem i entuzjazmem. Jakie są różne drogi na których Zmartwychwstały odnalazł cię? Jaką wartość przywiązujesz do Słowa Bożego i do Eucharystii? Dlaczego?
Liturgia Słowa dzisiejszej, trzeciej Niedzieli Wielkanocnej zachęca nas do spojrzenia na rozczarowania i zawiedzione nadzieje, których pełne jest nasze życie. W świetle Słowa Bożego spróbujmy dostrzec w tych doświadczeniach znaki obecności Zmartwychwstałego Pana, obecności, która nie narzuca się, ani nie daje natychmiastowych odpowiedzi, ale stawia pytania i szuka miejsca dla siebie w naszym sercu. Horror ukrzyżowania rozproszył uczniów, ale Jezus pozostał cierpliwy i wspaniałomyślny: po powstaniu z martwych poszedł do nich, aby ich połączyć w autentycznej wspólnocie – komunii. Rozpoznając towarzyszącego nam w drodze Pana Jezusa, staniemy się tak jak uczniowie z Emaus radosnymi świadkami wiary, której nie przekazuje się powtarzając katechizmowe formułki, ale rozpalając serca, zarażając ciepłem i entuzjazmem. Jakie są różne drogi na których Zmartwychwstały odnalazł cię? Jaką wartość przywiązujesz do Słowa Bożego i do Eucharystii? Dlaczego?

II Niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego - 16 kwietnia 2023
2023-04-16 14:55:24

Jezus w swoim miłosierdziu obdarował nas wiarą. „Pan mój i Bóg mój!” wykrzyknął Tomasz, kiedy zobaczył rany Jezusa i Jego ręce, i bok, z którego wypłynęła krew i woda. Z przebitego boku Jezusa wypłynęło Boże Miłosierdzie na przebaczenie grzechów, narodził się Kościół. Czy jesteśmy Mu wdzięczni za dar wiary? Czy celebrujemy ją czyniąc Boże przebaczenie realnym dla innych, stając się miłosiernymi wzajemnie dla siebie? Czy głosimy ją stając się narzędziami pokoju, który jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego?
Jezus w swoim miłosierdziu obdarował nas wiarą. „Pan mój i Bóg mój!” wykrzyknął Tomasz, kiedy zobaczył rany Jezusa i Jego ręce, i bok, z którego wypłynęła krew i woda. Z przebitego boku Jezusa wypłynęło Boże Miłosierdzie na przebaczenie grzechów, narodził się Kościół. Czy jesteśmy Mu wdzięczni za dar wiary? Czy celebrujemy ją czyniąc Boże przebaczenie realnym dla innych, stając się miłosiernymi wzajemnie dla siebie? Czy głosimy ją stając się narzędziami pokoju, który jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego?

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy - 10 kwietnia 2023
2023-04-10 13:29:04

Jezus zmartwychwstał i żyje. Tę prawdę Kościół głosi nieprzerwanie od dnia Pięćdziesiątnicy. Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym uwalnia nas od lęku i od skupienia na sobie samych, daje nam pokój i wzywa do działania. Dzisiejsza Ewangelia ostrzega nas jednak, że można także łatwo zapomnieć o tym spotkaniu i wycofać się z powierzonej nam misji. Czym próbujemy przekonać samych siebie, że Bóg nie jest najważniejszy i co jest naszą wymówką, aby o Nim nie świadczyć? Jak możemy umacniać wzajemnie naszą wiarę w Zmartwychwstanie i pełnić powierzoną nam misję głoszenia Ewangelii?
Jezus zmartwychwstał i żyje. Tę prawdę Kościół głosi nieprzerwanie od dnia Pięćdziesiątnicy. Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym uwalnia nas od lęku i od skupienia na sobie samych, daje nam pokój i wzywa do działania. Dzisiejsza Ewangelia ostrzega nas jednak, że można także łatwo zapomnieć o tym spotkaniu i wycofać się z powierzonej nam misji. Czym próbujemy przekonać samych siebie, że Bóg nie jest najważniejszy i co jest naszą wymówką, aby o Nim nie świadczyć? Jak możemy umacniać wzajemnie naszą wiarę w Zmartwychwstanie i pełnić powierzoną nam misję głoszenia Ewangelii?

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 9 kwietnia 2023
2023-04-09 13:40:07

(J 20,1-9) Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
(J 20,1-9) Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Wielki Piątek, Liturgia Męki Pańskiej - 7 kwietnia 2023
2023-04-07 20:49:24

"Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd." (Ja 18,36).
"Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd." (Ja 18,36).

V Niedziela Wielkiego Postu - 26 marca 2023
2023-03-26 15:06:52

Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Widoczny jest już horyzont męki Jezusa nad którym wznosi się krzyż, ale przez niego przenika także światło Zmartwychwstania. „Wyjdź na zewnątrz” to wołanie Jezusa do Łazarza, to wołanie do każdego z nas. Jezus wzywa nas do porzucenia tego co nas zabija i niszczy nasze życie, do wyjścia z grobu brakujących uczuć, nie danej miłości, przekreślonego życia, utraconej godności, do oddalenia się od odrażającego zapachu zapomnianej i wygasłej wiary, która zadowala się niejasnym wspomnieniem Boga. „Wyjdź na zewnątrz” to wezwanie do odkrycia prawdziwej miłości, która zwycięża śmierć. Jakie jest twoje doświadczenie śmierci, izolacji i odejścia od Boga i bliźniego? Czy doświadczyłeś Jezusa wyprowadzającego cię z twojego grobu?
Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Widoczny jest już horyzont męki Jezusa nad którym wznosi się krzyż, ale przez niego przenika także światło Zmartwychwstania. „Wyjdź na zewnątrz” to wołanie Jezusa do Łazarza, to wołanie do każdego z nas. Jezus wzywa nas do porzucenia tego co nas zabija i niszczy nasze życie, do wyjścia z grobu brakujących uczuć, nie danej miłości, przekreślonego życia, utraconej godności, do oddalenia się od odrażającego zapachu zapomnianej i wygasłej wiary, która zadowala się niejasnym wspomnieniem Boga. „Wyjdź na zewnątrz” to wezwanie do odkrycia prawdziwej miłości, która zwycięża śmierć. Jakie jest twoje doświadczenie śmierci, izolacji i odejścia od Boga i bliźniego? Czy doświadczyłeś Jezusa wyprowadzającego cię z twojego grobu?

IV Niedziela Wielkiego Postu - 19 marca 2023
2023-03-19 14:19:02

Dzisiejsza, czwarta niedziela Wielkiego Postu – nazywana od pierwszych słów antyfony mszalnej na wejście: „Raduj się, Jerozolimo” niedzielą Laetare, wyznacza połowę czasu pomiędzy Popielcem a Wielkim Czwartkiem. Wyjątkowość tej niedzieli podkreśla różowy kolor szat liturgicznych. W dzisiejszej Ewangelii widzimy proces, wewnętrzną przemianę, która dokonała się w niewidomym od urodzenia. Jego uzdrowienie przez Jezusa nie ogranicza się do fizycznego wzroku, ale odnosi się przede wszystkim do zdolności widzenia Jezusa i rozpoznania w nim Mesjasza. Jakie postawy lub sposoby myślenia czynią nas ślepymi na działanie Boga? Czy patrzę na świat jako człowiek przemieniony przez Chrystusa?
Dzisiejsza, czwarta niedziela Wielkiego Postu – nazywana od pierwszych słów antyfony mszalnej na wejście: „Raduj się, Jerozolimo” niedzielą Laetare, wyznacza połowę czasu pomiędzy Popielcem a Wielkim Czwartkiem. Wyjątkowość tej niedzieli podkreśla różowy kolor szat liturgicznych. W dzisiejszej Ewangelii widzimy proces, wewnętrzną przemianę, która dokonała się w niewidomym od urodzenia. Jego uzdrowienie przez Jezusa nie ogranicza się do fizycznego wzroku, ale odnosi się przede wszystkim do zdolności widzenia Jezusa i rozpoznania w nim Mesjasza. Jakie postawy lub sposoby myślenia czynią nas ślepymi na działanie Boga? Czy patrzę na świat jako człowiek przemieniony przez Chrystusa?

Rekolekcje Wielkopostne w Wieńcu - 15 marca 2023
2023-03-15 20:43:33

Homilia oraz konferencja rekolekcyjna. Konferencje rekolekcyjne głosi s. Aniela Czapczyk ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.
Homilia oraz konferencja rekolekcyjna. Konferencje rekolekcyjne głosi s. Aniela Czapczyk ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie