Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23159 - Hioba 9
2023-10-09 20:46:00

Czyni wielkie, niezbadane rzeczy i cuda, którym nie ma miary. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/9/10 Choćbym go wzywał, a On by mi odpowiedział, jeszcze nie uwierzyłbym, że mnie wysłuchał. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/9/16 Wszystko mi jedno! Dlatego mówię: On gubi zarówno niewinnych jak i winnych. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/9/22 Gdy ziemia wydana jest w ręce bezbożnika, On zakrywa oblicze jej sędziów; a jeżeli nie On, któż to czyni? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/9/24 Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego. http://biblia-online.pl/Biblia/Tysiaclecia/1-List-Jana/5/19

Czyni wielkie, niezbadane rzeczy i cuda, którym nie ma miary.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/9/10


Choćbym go wzywał, a On by mi odpowiedział, jeszcze nie uwierzyłbym, że mnie wysłuchał.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/9/16


Wszystko mi jedno! Dlatego mówię: On gubi zarówno niewinnych jak i winnych.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/9/22


Gdy ziemia wydana jest w ręce bezbożnika, On zakrywa oblicze jej sędziów; a jeżeli nie On, któż to czyni?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/9/24


Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Tysiaclecia/1-List-Jana/5/19

23158 - Hioba 8
2023-10-06 11:13:29

Czy Bóg łamie prawo? Czy Wszechmocny nagina sprawiedliwość? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/8/3 Gdy twoi synowie zgrzeszyli przeciwko niemu, wydał ich na łup ich występku https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/8/4 Wszak my od wczoraj jesteśmy i nic nie wiemy, gdyż nasze dni są cieniem na ziemi https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/8/9 Zaiste, Bóg nigdy nie porzuca prawego i nie podaje ręki złoczyńcom. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/8/20

Czy Bóg łamie prawo? Czy Wszechmocny nagina sprawiedliwość?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/8/3


Gdy twoi synowie zgrzeszyli przeciwko niemu, wydał ich na łup ich występku

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/8/4


Wszak my od wczoraj jesteśmy i nic nie wiemy, gdyż nasze dni są cieniem na ziemi

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/8/9


Zaiste, Bóg nigdy nie porzuca prawego i nie podaje ręki złoczyńcom.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/8/20

23157 - Hioba 7
2023-10-05 21:38:37

Czy życie człowieka nie jest twardą służbą na ziemi, a jego dni nie są jak dni najemnika? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/7/1 Dlatego też nie mogę dłużej powstrzymać ust swoich, będę mówił w utrapieniu mojego ducha, będę narzekał w goryczy mojej duszy. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/7/11 Że go nawiedzasz każdego poranku i każdej chwili go doświadczasz? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/7/18 Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Jakuba/1/13

Czy życie człowieka nie jest twardą służbą na ziemi, a jego dni nie są jak dni najemnika?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/7/1


Dlatego też nie mogę dłużej powstrzymać ust swoich, będę mówił w utrapieniu mojego ducha, będę narzekał w goryczy mojej duszy.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/7/11


Że go nawiedzasz każdego poranku i każdej chwili go doświadczasz?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/7/18


Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Jakuba/1/13

23156 - Hioba 6
2023-10-04 11:32:45

To byłoby ono cięższe niż piasek morski. Dlatego nierozważne są moje słowa. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/6/3 Czy można jeść to, co jest bez soli i mdłe, albo czy ma jakiś smak białko jaja? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/6/6 Czy chcecie ganić moje słowa? Przecież słowa zrozpaczonego idą na wiatr. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/6/26

To byłoby ono cięższe niż piasek morski. Dlatego nierozważne są moje słowa.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/6/3


Czy można jeść to, co jest bez soli i mdłe, albo czy ma jakiś smak białko jaja?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/6/6


Czy chcecie ganić moje słowa? Przecież słowa zrozpaczonego idą na wiatr.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/6/26

23155 - Hioba 5
2023-10-03 22:57:53

Usidla mądrych w ich własnej chytrości tak że plan przewrotnych szybko upada. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/5/13 Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmocnego! https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/5/17

Usidla mądrych w ich własnej chytrości tak że plan przewrotnych szybko upada.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/5/13


Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmocnego!

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/5/17

23154 - Hioba 4
2023-10-02 22:24:03

A gdy to obecnie na ciebie spadło, tracisz cierpliwość, ponieważ ciebie to dotknęło, trwożysz się. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/4/5 Przypomnij sobie, kto kiedy, będąc niewinny, zginął, albo gdzie ludzie prawi byli wytępieni! https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/4/7 Powiew musnął moją twarz, zjeżyły się włosy na mym ciele, https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/4/15 Oto On swoim sługom nie ufa i swoim aniołom przypisuje braki. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/4/18

A gdy to obecnie na ciebie spadło, tracisz cierpliwość, ponieważ ciebie to dotknęło, trwożysz się.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/4/5


Przypomnij sobie, kto kiedy, będąc niewinny, zginął, albo gdzie ludzie prawi byli wytępieni!

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/4/7


Powiew musnął moją twarz, zjeżyły się włosy na mym ciele,

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/4/15


Oto On swoim sługom nie ufa i swoim aniołom przypisuje braki.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/4/18

23153 - Hioba 3
2023-09-30 17:13:05

Wreszcie Job otworzył usta i przeklął dzień swego urodzenia. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/3/1 Bodajby ją przeklęli zaklinacze czasu, którzy potrafią podrażnić Lewiatana! https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/3/8 Leżałbym teraz i odpoczywał, spałbym i miałbym spokój https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/3/13 Razem wypoczywają więźniowie, nie słyszą głosu nadzorcy. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/3/18

Wreszcie Job otworzył usta i przeklął dzień swego urodzenia.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/3/1


Bodajby ją przeklęli zaklinacze czasu, którzy potrafią podrażnić Lewiatana!

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/3/8


Leżałbym teraz i odpoczywał, spałbym i miałbym spokój

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/3/13


Razem wypoczywają więźniowie, nie słyszą głosu nadzorcy.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/3/18

23152 - Hioba 2
2023-09-25 10:14:15

Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/2/3 Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Skóra za skórę! Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/2/4 A gdy trzej przyjaciele Joba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli, każdy ze swojej miejscowości: Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naama. Umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/2/11

Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/2/3


Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Skóra za skórę! Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/2/4


A gdy trzej przyjaciele Joba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli, każdy ze swojej miejscowości: Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naama. Umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/2/11

23151 - Hioba 1
2023-09-23 23:17:06

A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić: wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job: Może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach; tak czynił Job zawsze. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/1/5 Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/1/6 Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je; uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/1/16 I rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/1/21

A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić: wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job: Może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach; tak czynił Job zawsze.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/1/5


Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/1/6


Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je; uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/1/16


I rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/1/21

23250 - Estery 10
2023-09-22 12:31:22

Wszystkie zaś przejawy jego mocy i potęgi, jak i opis znaczenia Mordochaja, jakie nadał mu król, zapisane są w Księdze Dziejów Królów Medyjskich i Perskich https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/10/2

Wszystkie zaś przejawy jego mocy i potęgi, jak i opis znaczenia Mordochaja, jakie nadał mu król, zapisane są w Księdze Dziejów Królów Medyjskich i Perskich

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/10/2

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie