Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23208 - Hioba 38
2024-01-02 21:38:54

Potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł: http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/38/1 Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/38/3 Ty to wiesz, bo urodziłeś się wtedy i wielka jest liczba twoich dni. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/38/21 Czy możesz związać pęk Plejad albo rozluźnić pasek Oriona? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/38/31 Czy możesz wyprowadzić gwiazdy Zodiaku w czasie właściwym i wyprowadzić Niedźwiedzicę z jej młodymi? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/38/32
Potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł: http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/38/1 Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/38/3 Ty to wiesz, bo urodziłeś się wtedy i wielka jest liczba twoich dni. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/38/21 Czy możesz związać pęk Plejad albo rozluźnić pasek Oriona? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/38/31 Czy możesz wyprowadzić gwiazdy Zodiaku w czasie właściwym i wyprowadzić Niedźwiedzicę z jej młodymi? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/38/32

23207 - Hioba 37
2024-01-02 10:53:31

Słuchajcie pilnie grzmotu jego głosu i pomruku, który wychodzi z jego ust! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/37/2 Bóg przedziwnie grzmi swoim głosem, czyni wielkie rzeczy, których nie rozumiemy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/37/5 Słuchaj tego, Jobie, zastanów się i rozważ cuda Boga! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/37/14 Z północy zjawia się złocisty blask, Boga otacza przerażająca jasność. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/37/22 Wszechmocny jest niedostępny, jest potężny siłą i bogaty w sprawiedliwość, ale nie podepcze prawa. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/37/23
Słuchajcie pilnie grzmotu jego głosu i pomruku, który wychodzi z jego ust! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/37/2 Bóg przedziwnie grzmi swoim głosem, czyni wielkie rzeczy, których nie rozumiemy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/37/5 Słuchaj tego, Jobie, zastanów się i rozważ cuda Boga! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/37/14 Z północy zjawia się złocisty blask, Boga otacza przerażająca jasność. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/37/22 Wszechmocny jest niedostępny, jest potężny siłą i bogaty w sprawiedliwość, ale nie podepcze prawa. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/37/23

23206 - Hioba 36
2024-01-01 10:33:11

Miej trochę cierpliwości ze mną, a pouczę cię, bo jeszcze dopowiem coś po stronie Boga. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/36/2 Oto Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi; potężny siłą i sercem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/36/5 Otwiera im ucho dla przestrogi i wzywa ich, żeby się odwrócili od złości. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/36/10 Toteż ich dusza umiera w kwiecie wieku, kończą swe życie wśród nierządników świątynnych. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/36/14 Niech cię gniew nie skusi do urągania, niech cię nie zwiedzie bogaty okup! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/36/18 Oto Bóg jest wzniosły, a tylko my tego nie możemy poznać; liczba jego lat jest niezbadana. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/36/26 Kto może zrozumieć, jak się układają obłoki, grzmoty w jego namiocie? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/36/29
Miej trochę cierpliwości ze mną, a pouczę cię, bo jeszcze dopowiem coś po stronie Boga. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/36/2 Oto Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi; potężny siłą i sercem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/36/5 Otwiera im ucho dla przestrogi i wzywa ich, żeby się odwrócili od złości. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/36/10 Toteż ich dusza umiera w kwiecie wieku, kończą swe życie wśród nierządników świątynnych. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/36/14 Niech cię gniew nie skusi do urągania, niech cię nie zwiedzie bogaty okup! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/36/18 Oto Bóg jest wzniosły, a tylko my tego nie możemy poznać; liczba jego lat jest niezbadana. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/36/26 Kto może zrozumieć, jak się układają obłoki, grzmoty w jego namiocie? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/36/29

23205 - Rut 4
2023-12-31 17:30:10

Wówczas wykupiciel odpowiedział: Nie mogę wykupić go dla siebie, aby nie narazić mojego własnego dziedzictwa. Przejmij ty dla siebie moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wykupić. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/4/6 Taki zaś był starodawny zwyczaj w Izraelu przy wykupie i przy zamianie, że gdy ktoś chciał zatwierdzić układ, to zdejmował swój sandał z nogi i dawał go temu drugiemu. Tak zaświadczano każdą sprawę w Izraelu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/4/7 A cały lud, który był w bramie, i starsi rzekli: Jesteśmy tego świadkami. Niech Pan sprawi, żeby ta kobieta, która wchodzi do twojego domu, była jak Rachel i jak Lea, które wspólnie wzniosły dom izraelski. Nabywaj mocy w Efracie i zyskuj rozgłos w Betlejemie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/4/11 Niechaj ten będzie dla ciebie krzepicielem duszy i żywicielem w twojej starości, gdyż urodziła go twoja synowa, która cię miłuje i która jest dla ciebie lepsza niż siedmiu synów. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/4/15 Salmon zrodził Boaza, Boaz zrodził Obeda. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/4/21
Wówczas wykupiciel odpowiedział: Nie mogę wykupić go dla siebie, aby nie narazić mojego własnego dziedzictwa. Przejmij ty dla siebie moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wykupić. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/4/6 Taki zaś był starodawny zwyczaj w Izraelu przy wykupie i przy zamianie, że gdy ktoś chciał zatwierdzić układ, to zdejmował swój sandał z nogi i dawał go temu drugiemu. Tak zaświadczano każdą sprawę w Izraelu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/4/7 A cały lud, który był w bramie, i starsi rzekli: Jesteśmy tego świadkami. Niech Pan sprawi, żeby ta kobieta, która wchodzi do twojego domu, była jak Rachel i jak Lea, które wspólnie wzniosły dom izraelski. Nabywaj mocy w Efracie i zyskuj rozgłos w Betlejemie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/4/11 Niechaj ten będzie dla ciebie krzepicielem duszy i żywicielem w twojej starości, gdyż urodziła go twoja synowa, która cię miłuje i która jest dla ciebie lepsza niż siedmiu synów. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/4/15 Salmon zrodził Boaza, Boaz zrodził Obeda. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/4/21

23204 - Rut 3
2023-12-30 10:49:10

Potem rzekła do niej Noemi, jej teściowa: Córko moja! Czy nie powinnam poszukać dla ciebie ogniska domowego, przy którym dobrze byś się miała? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/3/1 Zapytał więc: Kto ty jesteś? Ona zaś odpowiedziała: Ja jestem Rut, służebnica twoja. Rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę, boś ty wykupiciel. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/3/9 A on na to: Błogosławionaś ty u Pana, córko moja. Ten drugi dowód twojej miłości lepszy jest niż pierwszy, gdyż nie uganiałaś się za młodzieńcami ani biednymi, ani bogatymi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/3/10 Pozostań tu przez noc, a rano, jeżeli on zechce cię wykupić, to dobrze, niech to uczyni; lecz jeżeli nie zechce cię wykupić, to ja cię wykupię, jako żyje Pan! Śpij do rana! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/3/13
Potem rzekła do niej Noemi, jej teściowa: Córko moja! Czy nie powinnam poszukać dla ciebie ogniska domowego, przy którym dobrze byś się miała? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/3/1 Zapytał więc: Kto ty jesteś? Ona zaś odpowiedziała: Ja jestem Rut, służebnica twoja. Rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę, boś ty wykupiciel. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/3/9 A on na to: Błogosławionaś ty u Pana, córko moja. Ten drugi dowód twojej miłości lepszy jest niż pierwszy, gdyż nie uganiałaś się za młodzieńcami ani biednymi, ani bogatymi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/3/10 Pozostań tu przez noc, a rano, jeżeli on zechce cię wykupić, to dobrze, niech to uczyni; lecz jeżeli nie zechce cię wykupić, to ja cię wykupię, jako żyje Pan! Śpij do rana! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/3/13

23203 - Rut 2
2023-12-29 21:58:12

I poszła, a przyszedłszy na pole, zbierała za żeńcami. Zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola, należącego do Boaza, który był z rodziny Elimelecha. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/2/3 Zwróć swoje oczy na to pole, na którym żną żeńcy, i chodź za nimi, bo oto nakazałem moim parobkom, by cię nie nagabywali, a gdy będziesz miała pragnienie, podejdź do dzbanów i napij się tego, co parobcy naczerpią. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/2/9 Wtedy ona upadła przed nim na twarz i pokłoniwszy mu się aż do ziemi, rzekła do niego: Skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociażem cudzoziemka? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/2/10 W porze posiłku rzekł do niej Boaz: Podejdź tutaj i jedz z tego chleba i maczaj swoją kromkę w polewce. Przysiadła się więc do żeńców, a on podawał jej prażone ziarno; i najadła się do syta, i jeszcze jej zostało. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/2/14 Wtedy rzekła Noemi do swojej synowej: Niech mu błogosławi Pan, który nie zaniechał swego miłosierdzia dla żywych ani dla umarłych. Powiedziała jeszcze Noemi: Mąż ten jest naszym bliskim krewnym, jest jednym z naszych wykupicieli. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/2/20
I poszła, a przyszedłszy na pole, zbierała za żeńcami. Zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola, należącego do Boaza, który był z rodziny Elimelecha. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/2/3 Zwróć swoje oczy na to pole, na którym żną żeńcy, i chodź za nimi, bo oto nakazałem moim parobkom, by cię nie nagabywali, a gdy będziesz miała pragnienie, podejdź do dzbanów i napij się tego, co parobcy naczerpią. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/2/9 Wtedy ona upadła przed nim na twarz i pokłoniwszy mu się aż do ziemi, rzekła do niego: Skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociażem cudzoziemka? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/2/10 W porze posiłku rzekł do niej Boaz: Podejdź tutaj i jedz z tego chleba i maczaj swoją kromkę w polewce. Przysiadła się więc do żeńców, a on podawał jej prażone ziarno; i najadła się do syta, i jeszcze jej zostało. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/2/14 Wtedy rzekła Noemi do swojej synowej: Niech mu błogosławi Pan, który nie zaniechał swego miłosierdzia dla żywych ani dla umarłych. Powiedziała jeszcze Noemi: Mąż ten jest naszym bliskim krewnym, jest jednym z naszych wykupicieli. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/2/20

23202 - Rut 1
2023-12-28 23:09:15

W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/1/1 On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, synowie jego zaś Machlon i Kilion; byli to Efratejczycy z Betlejemu judzkiego. I przyszli na pola moabskie i przebywali tam. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/1/2 Gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona, bez obu swoich synów i bez męża. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/1/5 Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/1/6 Lecz Rut odpowiedziała: Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie; albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę; gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam; lud twój - lud mój, a Bóg twój - Bóg mój. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/1/16
W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/1/1 On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, synowie jego zaś Machlon i Kilion; byli to Efratejczycy z Betlejemu judzkiego. I przyszli na pola moabskie i przebywali tam. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/1/2 Gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona, bez obu swoich synów i bez męża. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/1/5 Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/1/6 Lecz Rut odpowiedziała: Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie; albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę; gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam; lud twój - lud mój, a Bóg twój - Bóg mój. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Rut/1/16

23201 - Sędziów 21
2023-12-27 09:27:37

Potem złożyli wojownicy izraelscy w Mispie taką przysięgę: Nikt z nas nie da Beniaminicie swojej córki za żonę. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/21/1 Potem rzekli synowie izraelscy: Kto spośród wszystkich plemion izraelskich nie przyszedł na zgromadzenie do Pana? Złożyli bowiem uroczystą przysięgę, że ten, kto nie przyjdzie do Pana do Mispy, poniesie śmierć. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/21/5 Lecz znalazło się wśród mieszkańców Jabesz gileadzkiego czterysta dziewcząt, które jeszcze nie obcowały cieleśnie z mężczyzną i te przyprowadzili do obozu do Sylo, które jest w ziemi kanaanejskiej. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/21/12 Boć przecie my nie możemy dać im naszych córek za żony, gdyż tak przysięgli synowie izraelscy: Przeklęty ten, kto da żonę Beniaminowi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/21/18 I baczcie! Otóż, gdy wyjdą dziewczęta z Sylo, aby sobie potańczyć, wy wypadnijcie z winnic i porwijcie sobie każdy żonę z dziewcząt sylońskich i wracajcie do ziemi Beniamina. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/21/21 W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu; każdy robił, co mu się podobało. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/21/25
Potem złożyli wojownicy izraelscy w Mispie taką przysięgę: Nikt z nas nie da Beniaminicie swojej córki za żonę. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/21/1 Potem rzekli synowie izraelscy: Kto spośród wszystkich plemion izraelskich nie przyszedł na zgromadzenie do Pana? Złożyli bowiem uroczystą przysięgę, że ten, kto nie przyjdzie do Pana do Mispy, poniesie śmierć. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/21/5 Lecz znalazło się wśród mieszkańców Jabesz gileadzkiego czterysta dziewcząt, które jeszcze nie obcowały cieleśnie z mężczyzną i te przyprowadzili do obozu do Sylo, które jest w ziemi kanaanejskiej. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/21/12 Boć przecie my nie możemy dać im naszych córek za żony, gdyż tak przysięgli synowie izraelscy: Przeklęty ten, kto da żonę Beniaminowi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/21/18 I baczcie! Otóż, gdy wyjdą dziewczęta z Sylo, aby sobie potańczyć, wy wypadnijcie z winnic i porwijcie sobie każdy żonę z dziewcząt sylońskich i wracajcie do ziemi Beniamina. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/21/21 W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu; każdy robił, co mu się podobało. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/21/25

23200 - Hioba 35
2023-12-26 22:12:09

Gdy pytasz: Cóż mi to pomoże, co za pożytek mam z tego, że jestem bez grzechu? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/35/3 Twoja bezbożność dotknie tylko człowieka takiego jak ty, a twoja sprawiedliwość pomoże tylko takiemu samemu synowi człowieka. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/35/8 Czyni nas rozumniejszymi niż polne zwierzęta i mędrszymi niż ptactwo niebieskie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/35/11 Zwłaszcza gdy mówisz, że go nie widzisz. Rozprawa odbędzie się przed nim, więc wyczekuj go! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/35/14
Gdy pytasz: Cóż mi to pomoże, co za pożytek mam z tego, że jestem bez grzechu? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/35/3 Twoja bezbożność dotknie tylko człowieka takiego jak ty, a twoja sprawiedliwość pomoże tylko takiemu samemu synowi człowieka. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/35/8 Czyni nas rozumniejszymi niż polne zwierzęta i mędrszymi niż ptactwo niebieskie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/35/11 Zwłaszcza gdy mówisz, że go nie widzisz. Rozprawa odbędzie się przed nim, więc wyczekuj go! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/35/14

23199 Hioba 34
2023-12-26 09:58:38

Bo ucho bada słowa, jak podniebienie smakuje pokarmu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/34/3 Gdzież jest taki mąż jak Job, który by tak chłonął bluźnierstwo jak wodę? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/34/7 Wszak on rzekł: Nie ma człowiek pożytku z tego, że ma upodobanie w Bogu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/34/9 Owszem, odpłaca On człowiekowi według uczynków i sprawia, że powodzi mu się według jego postępowania. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/34/11 Czy więc Bóg ma powiedzieć do ciebie: Zbłądziłem, już nie postąpię fałszywie http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/34/31 Niechże będzie Job bezustannie doświadczany, gdyż odpowiada jak ludzie złośliwi! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/34/36
Bo ucho bada słowa, jak podniebienie smakuje pokarmu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/34/3 Gdzież jest taki mąż jak Job, który by tak chłonął bluźnierstwo jak wodę? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/34/7 Wszak on rzekł: Nie ma człowiek pożytku z tego, że ma upodobanie w Bogu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/34/9 Owszem, odpłaca On człowiekowi według uczynków i sprawia, że powodzi mu się według jego postępowania. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/34/11 Czy więc Bóg ma powiedzieć do ciebie: Zbłądziłem, już nie postąpię fałszywie http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/34/31 Niechże będzie Job bezustannie doświadczany, gdyż odpowiada jak ludzie złośliwi! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/34/36

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie