Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23049 - 2 Kronik 4
2023-04-03 13:31:31

I jedną kadź, i dwanaście byków pod nią, http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/4/15 Król zaś kazał je odlewać w formach glinianych w dolinie nadjordańskiej między Sukkot a Sereda; http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/4/17

I jedną kadź, i dwanaście byków pod nią,

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/4/15


Król zaś kazał je odlewać w formach glinianych w dolinie nadjordańskiej między Sukkot a Sereda;

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/4/17

23048 - 2 Kronik 3
2023-03-30 19:52:53

Przedsionek z przodu świątyni miał dwadzieścia łokci długości odpowiednio do szerokości świątyni, wysokości zaś dwadzieścia łokci; od wewnątrz wyłożył go szczerym złotem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/3/4

Przedsionek z przodu świątyni miał dwadzieścia łokci długości odpowiednio do szerokości świątyni, wysokości zaś dwadzieścia łokci; od wewnątrz wyłożył go szczerym złotem.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/3/4


23047 - 2 Kronik 2
2023-03-29 17:37:54

Lecz któż zdoła wznieść mu świątynię? Wszak niebiosa i niebiosa niebios go nie ogarną! A kimże ja jestem, żeby mu móc wznieść świątynię? Chyba po to, aby składać przed nim ofiary z kadzidła? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/2/5 Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/17/24 Następnie Salomon kazał spisać wszystkich mężczyzn cudzoziemców, którzy byli w ziemi izraelskiej już po spisie dokonanym przez jego ojca Dawida. Znalazło się ich tam sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześciuset. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/2/16

Lecz któż zdoła wznieść mu świątynię? Wszak niebiosa i niebiosa niebios go nie ogarną! A kimże ja jestem, żeby mu móc wznieść świątynię? Chyba po to, aby składać przed nim ofiary z kadzidła?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/2/5


Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/17/24


Następnie Salomon kazał spisać wszystkich mężczyzn cudzoziemców, którzy byli w ziemi izraelskiej już po spisie dokonanym przez jego ojca Dawida. Znalazło się ich tam sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześciuset.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/2/16

23046 - 2 Kronik 1
2023-03-28 17:47:53

3 Potem wyruszył Salomon wraz z całym zgromadzeniem na wzgórze, które jest w Gibeonie, gdyż tam był Boży Namiot Zgromadzenia, który Mojżesz, sługa Pana, sporządził na pustyni; 4 Natomiast Skrzynię Bożą sprowadził Dawid z Kiriat-Jearim na miejsce, które sam dla niej przygotował, rozpiąwszy dla niej namiot w Jeruzalemie; http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/1/3 Konie, które miał Salomon, sprowadzano z Egiptu i z Koe; handlarze królewscy nabywali je w Koe za określoną cenę. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/1/16 Tylko niech nie trzyma sobie wiele koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie, gdyż Pan powiedział do was: Nie wracajcie już nigdy na tę drogę. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/5-Ksiega-Mojzeszowa/17/16

3 Potem wyruszył Salomon wraz z całym zgromadzeniem na wzgórze, które jest w Gibeonie, gdyż tam był Boży Namiot Zgromadzenia, który Mojżesz, sługa Pana, sporządził na pustyni;

4 Natomiast Skrzynię Bożą sprowadził Dawid z Kiriat-Jearim na miejsce, które sam dla niej przygotował, rozpiąwszy dla niej namiot w Jeruzalemie;

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/1/3


Konie, które miał Salomon, sprowadzano z Egiptu i z Koe; handlarze królewscy nabywali je w Koe za określoną cenę.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/1/16


Tylko niech nie trzyma sobie wiele koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie, gdyż Pan powiedział do was: Nie wracajcie już nigdy na tę drogę.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/5-Ksiega-Mojzeszowa/17/16

23045 - 1 Kronik 29
2023-03-28 15:43:36

Złożyli na potrzeby świątyni Bożej pięć tysięcy talentów złota, dziesięć tysięcy złotych darejków, dziesięć tysięcy talentów srebra, osiemnaście tysięcy talentów spiżu, sto tysięcy talentów żelaza. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/29/7 Panie, Boże nasz, całe to bogactwo, które przygotowaliśmy, aby zbudować przybytek dla świętego imienia twego, z twojej ręki pochodzi i twoim jest to wszystko. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/29/16

Złożyli na potrzeby świątyni Bożej pięć tysięcy talentów złota, dziesięć tysięcy złotych darejków, dziesięć tysięcy talentów srebra, osiemnaście tysięcy talentów spiżu, sto tysięcy talentów żelaza.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/29/7


Panie, Boże nasz, całe to bogactwo, które przygotowaliśmy, aby zbudować przybytek dla świętego imienia twego, z twojej ręki pochodzi i twoim jest to wszystko.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/29/16

23044 - 1 Kronik 28
2023-03-27 20:45:00

A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga, ojca twojego, i służ mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć, lecz jeżeli go opuścisz, odrzuci cię na wieki. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/28/9 Zaś spośród wszystkich moich synów, gdyż wielu synów dał mi Pan, wybrał Salomona, mego syna, aby zasiadł na tronie królewskim Pana nad Izraelem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/28/5

A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga, ojca twojego, i służ mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć, lecz jeżeli go opuścisz, odrzuci cię na wieki.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/28/9


Zaś spośród wszystkich moich synów, gdyż wielu synów dał mi Pan, wybrał Salomona, mego syna, aby zasiadł na tronie królewskim Pana nad Izraelem.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/28/5

23043 - 1 Kronik 27
2023-03-27 12:10:02

Czwartym, na czwarty miesiąc, był Asael, brat Joaba, a po nim jego syn Zebadiasz, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/27/7 Jehonatan, stryj Dawida, człowiek rozumny i uczony, był jego doradcą; Jechiel, syn Chachmoniego, opiekował się synami królewskimi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/27/32 Także Achitofel był doradcą króla, Chuszaj Arkijczyk zaś był przyjacielem króla. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/27/33

Czwartym, na czwarty miesiąc, był Asael, brat Joaba, a po nim jego syn Zebadiasz, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/27/7


Jehonatan, stryj Dawida, człowiek rozumny i uczony, był jego doradcą; Jechiel, syn Chachmoniego, opiekował się synami królewskimi.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/27/32


Także Achitofel był doradcą króla, Chuszaj Arkijczyk zaś był przyjacielem króla.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/27/33

23042 - 1 Kronik 26
2023-03-23 23:07:00

I tak na bramę wschodnią los przypadł Szelemiaszowi. A gdy dla jego syna Zachariasza, mądrego doradcy, rzucono losy, przypadła mu brama północna. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/26/14

I tak na bramę wschodnią los przypadł Szelemiaszowi. A gdy dla jego syna Zachariasza, mądrego doradcy, rzucono losy, przypadła mu brama północna.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/26/14


23041 - 1 Kronik 25
2023-03-20 15:27:48

Następnie Dawid i dowódcy wojska wyodrębnili synów Asafa, Hemana i Jedutuna, ludzi natchnionych, do służby przez grę na lutniach, cytrach i cymbałach; liczba zaś wykonujących czynności tej ich służby obejmowała: http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/25/1

Następnie Dawid i dowódcy wojska wyodrębnili synów Asafa, Hemana i Jedutuna, ludzi natchnionych, do służby przez grę na lutniach, cytrach i cymbałach; liczba zaś wykonujących czynności tej ich służby obejmowała:

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/25/1

23040 1 Kronik 24
2023-03-09 16:42:32

I wtedy okazało się, że na potomków Eleazara przypada więcej naczelników rodów niż na potomków Itamara, więc przydzielono naczelnikostwo rodów szesnastu spośród potomków Eleazara, a ośmiu spośród potomków Itamara. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/24/4

I wtedy okazało się, że na potomków Eleazara przypada więcej naczelników rodów niż na potomków Itamara, więc przydzielono naczelnikostwo rodów szesnastu spośród potomków Eleazara, a ośmiu spośród potomków Itamara.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/24/4

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie