Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

41 - Kapłańska 11:6
2021-05-13 16:23:53

Zająca, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/3-Ksiega-Mojzeszowa/11/6

Zająca, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/3-Ksiega-Mojzeszowa/11/6

40 - Jana 15:17
2021-05-13 10:59:30

To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/15/17

To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/15/17

39 - Jana 15:15
2021-05-13 10:18:41

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/15/15

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/15/15

38 - Jana 15:14
2021-05-13 06:41:59

Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/15/14

Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/15/14

37 - Jozuego 7:21
2021-05-12 08:22:29

Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, dwieście sykli srebra i jedną sztabę złota wagi pięćdziesięciu sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Jozuego/7/21

Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, dwieście sykli srebra i jedną sztabę złota wagi pięćdziesięciu sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Jozuego/7/21

36 - Psalm 11:5
2021-05-12 08:16:31

Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, A nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Psalmow/11/5

Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, A nienawidzi tego, kto kocha bezprawie.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Psalmow/11/5

35 - 2 Kronik 16:9
2021-05-12 08:09:54

Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim; lecz w tym postąpiłeś głupio, toteż odtąd będziesz miał ciągłe wojny. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/16/9

Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim; lecz w tym postąpiłeś głupio, toteż odtąd będziesz miał ciągłe wojny.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Kronik/16/9

34 - 1 Jana 5:19
2021-05-11 17:01:44

My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-Jana/5/19

My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-List-Jana/5/19

33 - Dzieje 1:20
2021-05-11 16:09:52

Napisano bowiem w księdze Psalmów: Niech siedziba jego stanie się pusta I niech nikt nie mieszka w niej. oraz: A urząd jego niech weźmie inny. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/1/20

Napisano bowiem w księdze Psalmów: Niech siedziba jego stanie się pusta I niech nikt nie mieszka w niej. oraz: A urząd jego niech weźmie inny.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Dzieje-Apostolskie/1/20

32 - Psalm 119:37
2021-05-11 16:00:41

Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność, Obdarz mnie życiem na drodze swojej! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Psalmow/119/37

Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność, Obdarz mnie życiem na drodze swojej!

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Psalmow/119/37

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie