Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23148 - Estery 8
2023-09-20 17:31:01

Napiszcie więc wy w sprawie Żydów, co uznacie za dobre, w imieniu króla i opieczętujcie to sygnetem królewskim, gdyż to, co się pisze w imieniu króla i co sygnetem królewskim jest opieczętowane, nie może być cofnięte. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/8/8 Że król zezwolił Żydom po wszystkich miastach zgromadzić się i stanąć w obronie swojego życia, wszystkich zaś zbrojnych jakiegokolwiek ludu czy prowincji wrogo odnoszących się do nich wygubić, pozabijać i wytracić wraz z dziećmi i kobietami, a mienie ich zagrabić. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/8/11 Gońcy konni na szybkich rumakach pocztowych wyjechali na rozkaz królewski w największym pośpiechu, gdy tylko ustawa królewska została ogłoszona na zamku w Suzie. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/8/14

Napiszcie więc wy w sprawie Żydów, co uznacie za dobre, w imieniu króla i opieczętujcie to sygnetem królewskim, gdyż to, co się pisze w imieniu króla i co sygnetem królewskim jest opieczętowane, nie może być cofnięte.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/8/8


Że król zezwolił Żydom po wszystkich miastach zgromadzić się i stanąć w obronie swojego życia, wszystkich zaś zbrojnych jakiegokolwiek ludu czy prowincji wrogo odnoszących się do nich wygubić, pozabijać i wytracić wraz z dziećmi i kobietami, a mienie ich zagrabić.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/8/11


Gońcy konni na szybkich rumakach pocztowych wyjechali na rozkaz królewski w największym pośpiechu, gdy tylko ustawa królewska została ogłoszona na zamku w Suzie.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/8/14

23247 - Estery 7
2023-09-18 20:56:48

Wydani bowiem jesteśmy, ja i mój lud, na zagładę, na zabicie, na wytępienie; gdybyśmy bowiem zostali sprzedani jako niewolnicy i niewolnice, milczałabym, gdyż niedola ta nie byłaby warta tego, aby nią króla niepokojono. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/7/4 Wtedy król wściekły wstał od uczty i udał się do ogrodu pałacowego, Haman zaś wstał, aby błagać królową Esterę o życie, widział bowiem, że nieszczęsny jego kres jest już u króla postanowiony. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/7/7 Powiesili tedy Hamana na szubienicy, jaką przygotował dla Mordochaja. Potem wściekłość króla ustała. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/7/10 Lecz owi mężowie wpadli do króla i tak rzekli do króla: Wiedz, królu, iż jest prawem u Medów i Persów, że żadne zarządzenie lub nakaz, wydany przez króla, nie mogą być zmienione. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Daniela/6/16

Wydani bowiem jesteśmy, ja i mój lud, na zagładę, na zabicie, na wytępienie; gdybyśmy bowiem zostali sprzedani jako niewolnicy i niewolnice, milczałabym, gdyż niedola ta nie byłaby warta tego, aby nią króla niepokojono.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/7/4


Wtedy król wściekły wstał od uczty i udał się do ogrodu pałacowego, Haman zaś wstał, aby błagać królową Esterę o życie, widział bowiem, że nieszczęsny jego kres jest już u króla postanowiony.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/7/7


Powiesili tedy Hamana na szubienicy, jaką przygotował dla Mordochaja. Potem wściekłość króla ustała.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/7/10


Lecz owi mężowie wpadli do króla i tak rzekli do króla: Wiedz, królu, iż jest prawem u Medów i Persów, że żadne zarządzenie lub nakaz, wydany przez króla, nie mogą być zmienione.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Daniela/6/16

23146 - Estery 6
2023-09-17 12:39:22

Ponieważ tej nocy sen odbiegł króla, kazał sobie więc przynieść księgę pamiętnych wydarzeń dziejowych i o nich królowi czytano. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/6/1 Król zapytał: Jakie odznaczenie i wyróżnienie przyznano za to Mordochajowi? Wtedy odpowiedzieli dworzanie króla posługujący mu: Nic mu za to nie przyznano. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/6/3 Wtedy król rzekł do Hamana: Weź szybko szatę i rumaka, jak rzekłeś, i uczyń tak z Żydem Mordochajem, który przesiaduje w Bramie Królewskiej; niczego nie zaniechaj z tego wszystkiego, co powiedziałeś. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/6/10

Ponieważ tej nocy sen odbiegł króla, kazał sobie więc przynieść księgę pamiętnych wydarzeń dziejowych i o nich królowi czytano.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/6/1


Król zapytał: Jakie odznaczenie i wyróżnienie przyznano za to Mordochajowi? Wtedy odpowiedzieli dworzanie króla posługujący mu: Nic mu za to nie przyznano.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/6/3


Wtedy król rzekł do Hamana: Weź szybko szatę i rumaka, jak rzekłeś, i uczyń tak z Żydem Mordochajem, który przesiaduje w Bramie Królewskiej; niczego nie zaniechaj z tego wszystkiego, co powiedziałeś.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/6/10

23145 - Sędziów 5
2023-09-15 19:23:17

Panie, gdy wychodziłeś z Seir, Gdy kroczyłeś z pól edomskich, Ziemia zatrzęsła się, Również niebiosa kropiły, Tak, obłoki kropiły wodą. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/5/4 W dniach Szamgara, syna Anata, W dniach Jael ustały karawany, A wędrowcy po drogach Musieli chodzić krętymi ścieżkami. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/5/6 Gdy obrano sobie nowych bogów, Bogów, których przedtem nie znano, Wtedy nie było widać tarczy ani włóczni. U czterdziestu tysięcy w Izraelu. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/5/8 Potok Kiszon porwał ich, Prąd potoku Kiszon. Wystąp duszo moja, z mocą! https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/5/21 Zapewne natrafili na łup i dzielą go, Jedną brankę, dwie branki na głowę rycerza, Łup z barwnych tkanin dla Sysery, Łup z barwnych tkanin, Barwne, podwójnie tkane chusty na szyję jako łup… https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/5/30

Panie, gdy wychodziłeś z Seir, Gdy kroczyłeś z pól edomskich, Ziemia zatrzęsła się, Również niebiosa kropiły, Tak, obłoki kropiły wodą.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/5/4


W dniach Szamgara, syna Anata, W dniach Jael ustały karawany, A wędrowcy po drogach Musieli chodzić krętymi ścieżkami.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/5/6


Gdy obrano sobie nowych bogów, Bogów, których przedtem nie znano, Wtedy nie było widać tarczy ani włóczni. U czterdziestu tysięcy w Izraelu.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/5/8


Potok Kiszon porwał ich, Prąd potoku Kiszon. Wystąp duszo moja, z mocą!

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/5/21


Zapewne natrafili na łup i dzielą go, Jedną brankę, dwie branki na głowę rycerza, Łup z barwnych tkanin dla Sysery, Łup z barwnych tkanin, Barwne, podwójnie tkane chusty na szyję jako łup…

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/5/30

23144 - Sędziów 4
2023-09-13 17:02:38

Więc Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Chasor. A wodzem jego wojska był Sysera, który mieszkał w Charoszet-Haggoim. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/4/2 A gdy Jabin, król Chasoru, usłyszał o tym, posłał wiadomość do Jobaba, króla Madonu, do króla Szimronu, do króla Achszafu http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Jozuego/11/1 Posłała ona wezwanie do Baraka, syna Abinoama, z Kedesz-Naftali, i kazała mu powiedzieć: Oto tak nakazuje Pan, Bóg Izraela: Wyrusz i pociągnij na górę Tabor, a weź ze sobą dziesięć tysięcy mężów z synów Naftaliego i z synów Zebulona https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/4/6 I wzbudził Pan popłoch u Sysery i wśród wszystkich jego wozów, i w całym jego obozie przez Baraka, tak iż Sysera zeskoczył z wozu i uciekał pieszo https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/4/15

Więc Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Chasor. A wodzem jego wojska był Sysera, który mieszkał w Charoszet-Haggoim.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/4/2


A gdy Jabin, król Chasoru, usłyszał o tym, posłał wiadomość do Jobaba, króla Madonu, do króla Szimronu, do króla Achszafu

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Jozuego/11/1


Posłała ona wezwanie do Baraka, syna Abinoama, z Kedesz-Naftali, i kazała mu powiedzieć: Oto tak nakazuje Pan, Bóg Izraela: Wyrusz i pociągnij na górę Tabor, a weź ze sobą dziesięć tysięcy mężów z synów Naftaliego i z synów Zebulona

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/4/6


I wzbudził Pan popłoch u Sysery i wśród wszystkich jego wozów, i w całym jego obozie przez Baraka, tak iż Sysera zeskoczył z wozu i uciekał pieszo

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/4/15

23143 - Sędziów 3
2023-09-12 23:37:52

I brali sobie ich córki za żony a córki swoje wydawali za mąż za ich synów i służyli ich bogom. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/3/6 Zapłonął więc gniew Pana na Izraela i zaprzedał ich w rękę Kuszan-Riszataima, króla Aram-Nacharaim; i byli synowie izraelscy w niewoli u Kuszan-Riszataima przez osiem lat. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/3/8 Skupił on przy sobie Ammonitów i Amalekitów a wyruszywszy, pobił Izraela, i zajęli miasto Palm. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/3/13 Sam zawrócił od posążków, które są przy Gilgal i kazał powiedzieć królowi: Królu, mam ci coś tajnego do powiedzenia. A ten odpowiedział: Cicho! I odeszli od niego wszyscy, którzy stali przy nim. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/3/19 A gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudził im Pan wybawcę, Ehuda, syna Gery, Beniaminitę, męża leworękiego; przez niego wysłali synowie izraelscy haracz Eglonowi, królowi Moabu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/3/15

I brali sobie ich córki za żony a córki swoje wydawali za mąż za ich synów i służyli ich bogom.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/3/6


Zapłonął więc gniew Pana na Izraela i zaprzedał ich w rękę Kuszan-Riszataima, króla Aram-Nacharaim; i byli synowie izraelscy w niewoli u Kuszan-Riszataima przez osiem lat.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/3/8


Skupił on przy sobie Ammonitów i Amalekitów a wyruszywszy, pobił Izraela, i zajęli miasto Palm.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/3/13


Sam zawrócił od posążków, które są przy Gilgal i kazał powiedzieć królowi: Królu, mam ci coś tajnego do powiedzenia. A ten odpowiedział: Cicho! I odeszli od niego wszyscy, którzy stali przy nim.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/3/19


A gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudził im Pan wybawcę, Ehuda, syna Gery, Beniaminitę, męża leworękiego; przez niego wysłali synowie izraelscy haracz Eglonowi, królowi Moabu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/3/15

23142 - Sędziów 2
2023-09-12 17:17:58

I wstąpił anioł Pański z Gilgal do Bochim, i rzekł: Wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, mówiąc: Nie naruszę przymierza mego z wami na wieki. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/2/1 A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela, https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/2/10 Ilekroć zaś Pan wzbudzał im sędziów, to Pan był z tym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów, póki żył ten sędzia, gdyż Pan litował się nad ich skargami na ich gnębicieli i ciemiężców. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/2/18

I wstąpił anioł Pański z Gilgal do Bochim, i rzekł: Wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, mówiąc: Nie naruszę przymierza mego z wami na wieki.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/2/1


A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela,

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/2/10


Ilekroć zaś Pan wzbudzał im sędziów, to Pan był z tym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów, póki żył ten sędzia, gdyż Pan litował się nad ich skargami na ich gnębicieli i ciemiężców.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/2/18

23141 - Sędziów 1
2023-09-11 20:55:36

Juda zaś rzekł do Symeona, swego brata: Wyrusz ze mną do przyznanej mi losem ziemi i będziemy walczyli z Kananejczykami, a ja również wyruszę z tobą do przyznanej ci losem ziemi. I Symeon wyruszył z nim. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/1/3 Potem walczyli synowie Judy przeciwko Jeruzalemowi, zdobyli je, wybili mieszkańców jego ostrzem miecza, a miasto puścili z dymem. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/1/8 Synowie Beniamina nie wypędzili Jebuzejczyków mieszkających w Jeruzalemie, i Jebuzejczycy mieszkają z synami Beniamina w Jeruzalemie aż do dnia dzisiejszego. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/1/21 Aszeryci więc mieszkali wśród Kananejczyków mieszkających w tej ziemi, gdyż ich nie wypędzili. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/1/32

Juda zaś rzekł do Symeona, swego brata: Wyrusz ze mną do przyznanej mi losem ziemi i będziemy walczyli z Kananejczykami, a ja również wyruszę z tobą do przyznanej ci losem ziemi. I Symeon wyruszył z nim.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/1/3


Potem walczyli synowie Judy przeciwko Jeruzalemowi, zdobyli je, wybili mieszkańców jego ostrzem miecza, a miasto puścili z dymem.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/1/8


Synowie Beniamina nie wypędzili Jebuzejczyków mieszkających w Jeruzalemie, i Jebuzejczycy mieszkają z synami Beniamina w Jeruzalemie aż do dnia dzisiejszego.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/1/21


Aszeryci więc mieszkali wśród Kananejczyków mieszkających w tej ziemi, gdyż ich nie wypędzili.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/1/32

23140 - Estery 5
2023-09-08 20:13:08

Skoro tylko król zobaczył królową Esterę stojącą na dziedzińcu, zyskała względy u niego i wyciągnął ku Esterze złote berło, które trzymał w ręce. Wtedy Estera zbliżyła się i dotknęła głowicy berła. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/5/2 W dniu tym wyszedł Haman wesół i dobrej myśli. Gdy jednak Haman zobaczył w Bramie Królewskiej Mordochaja, że nie podniósł się i nie okazał przed nim żadnej obawy, wpadł we wściekłość na Mordochaja https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/5/9 Lecz Haman opanował się i przyszedłszy do domu, sprosił do siebie swoich przyjaciół i swoją żonę Zeresz https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/5/10 Ale wszystko to mnie jeszcze nie zadowala, dopóki widzę Żyda Mordochaja przesiadującego w Bramie Królewskiej. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/5/13

Skoro tylko król zobaczył królową Esterę stojącą na dziedzińcu, zyskała względy u niego i wyciągnął ku Esterze złote berło, które trzymał w ręce. Wtedy Estera zbliżyła się i dotknęła głowicy berła.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/5/2


W dniu tym wyszedł Haman wesół i dobrej myśli. Gdy jednak Haman zobaczył w Bramie Królewskiej Mordochaja, że nie podniósł się i nie okazał przed nim żadnej obawy, wpadł we wściekłość na Mordochaja

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/5/9


Lecz Haman opanował się i przyszedłszy do domu, sprosił do siebie swoich przyjaciół i swoją żonę Zeresz

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/5/10


Ale wszystko to mnie jeszcze nie zadowala, dopóki widzę Żyda Mordochaja przesiadującego w Bramie Królewskiej.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/5/13

23139 - Estery 4
2023-09-06 21:48:04

Mordochaj wszystko mu opowiedział, co go spotkało, oraz podał mu kwotę pieniężną, jaką Haman obiecał wpłacić do skarbców króla, gdy wytępi Żydów. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/4/7 Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź: Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w pałacu królewskim. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/4/13

Mordochaj wszystko mu opowiedział, co go spotkało, oraz podał mu kwotę pieniężną, jaką Haman obiecał wpłacić do skarbców króla, gdy wytępi Żydów.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/4/7


Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź: Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w pałacu królewskim.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Estery/4/13

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie