Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23198 - Hioba 33
2023-12-25 18:34:16

Oto ja przed Bogiem jestem taki, jak ty; także i ja jestem z gliny ulepiony. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/33/6 Po cóż spierałeś się z nim, że na żadne twoje słowa nie odpowiada? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/33/13 Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/33/14 I zmiłuje się nad nim: Wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/33/24 To jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/33/25 Jeżeli jednak masz coś do powiedzenia, odpowiedz mi; mów, gdyż chętnie przyznałbym ci słuszność! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/33/32
Oto ja przed Bogiem jestem taki, jak ty; także i ja jestem z gliny ulepiony. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/33/6 Po cóż spierałeś się z nim, że na żadne twoje słowa nie odpowiada? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/33/13 Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/33/14 I zmiłuje się nad nim: Wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/33/24 To jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/33/25 Jeżeli jednak masz coś do powiedzenia, odpowiedz mi; mów, gdyż chętnie przyznałbym ci słuszność! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/33/32

23197 - Hioba 32
2023-12-25 10:52:00

A owi trzej mężowie przestali odpowiadać Jobowi, ponieważ on sam uważał się za sprawiedliwego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/32/1 Elihu więc czekał, gdy oni z Jobem rozmawiali, ponieważ byli starsi od niego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/32/4 Nie zawsze sędziwi są mądrzy, a starcy rozumieją to, co prawe. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/32/9 Na was zważałem, a oto nie było nikogo, kto by przekonał Joba, kto z was by odpowiedział na jego słowa. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/32/12 Nie będę brał niczyjej strony i nikomu nie będę schlebiał. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/32/21
A owi trzej mężowie przestali odpowiadać Jobowi, ponieważ on sam uważał się za sprawiedliwego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/32/1 Elihu więc czekał, gdy oni z Jobem rozmawiali, ponieważ byli starsi od niego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/32/4 Nie zawsze sędziwi są mądrzy, a starcy rozumieją to, co prawe. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/32/9 Na was zważałem, a oto nie było nikogo, kto by przekonał Joba, kto z was by odpowiedział na jego słowa. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/32/12 Nie będę brał niczyjej strony i nikomu nie będę schlebiał. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/32/21

23196 - Hioba 31
2023-12-24 21:07:33

Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę.  http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/31/1 Jeżeli moje serce dało się uwieść przez inną kobietę i jeżeli czyhałem u drzwi mojego sąsiada http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/31/9 To niechaj moja żona miele dla innego, niech inni z nią obcują! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/31/10 Czyż ten, który mnie stworzył w łonie matki, nie stworzył i jego? I czyż nie On jeden ukształtował nas w łonie? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/31/15 Jeżeli w złocie pokładałem nadzieję i do szczerego złota mówiłem: Tyś ufnością moją, http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/31/24
Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę.  http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/31/1 Jeżeli moje serce dało się uwieść przez inną kobietę i jeżeli czyhałem u drzwi mojego sąsiada http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/31/9 To niechaj moja żona miele dla innego, niech inni z nią obcują! http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/31/10 Czyż ten, który mnie stworzył w łonie matki, nie stworzył i jego? I czyż nie On jeden ukształtował nas w łonie? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/31/15 Jeżeli w złocie pokładałem nadzieję i do szczerego złota mówiłem: Tyś ufnością moją, http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/31/24

23195 - Sędziów 20
2023-12-23 09:18:28

Toteż Beniaminici usłyszeli, że synowie izraelscy pociągnęli do Mispy. Synowie izraelscy zaś mówili: Powiedzcie, jak mogło się stać to bezprawie? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/20/3 W całym tym zastępie zbrojnym było siedmiuset mężów doborowych, leworękich, każdy z nich trafiał rzuconym z procy kamieniem co do włosa, nie chybiając. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/20/16 I wyruszyli synowie izraelscy i poszli do Betelu, i zapytywali Boga, mówiąc: Kto z nas pójdzie jako pierwszy do walki z Beniaminitami? A Pan rzekł: Juda pójdzie jako pierwszy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/20/18 I zapytali synowie izraelscy Pana - tam bowiem była w tych czasach Skrzynia Przymierza Bożego http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/20/27 Wówczas zaczął się z miasta wznosić ku górze słup dymu, i gdy Beniaminici spojrzeli za siebie, oto całe miasto płonęło aż pod niebo. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/20/40 Lecz sześciuset mężów zawróciło i uciekało na pustynię do skały Rimmon, i pozostali tam przy skale Rimmon przez okres czterech miesięcy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/20/47
Toteż Beniaminici usłyszeli, że synowie izraelscy pociągnęli do Mispy. Synowie izraelscy zaś mówili: Powiedzcie, jak mogło się stać to bezprawie? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/20/3 W całym tym zastępie zbrojnym było siedmiuset mężów doborowych, leworękich, każdy z nich trafiał rzuconym z procy kamieniem co do włosa, nie chybiając. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/20/16 I wyruszyli synowie izraelscy i poszli do Betelu, i zapytywali Boga, mówiąc: Kto z nas pójdzie jako pierwszy do walki z Beniaminitami? A Pan rzekł: Juda pójdzie jako pierwszy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/20/18 I zapytali synowie izraelscy Pana - tam bowiem była w tych czasach Skrzynia Przymierza Bożego http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/20/27 Wówczas zaczął się z miasta wznosić ku górze słup dymu, i gdy Beniaminici spojrzeli za siebie, oto całe miasto płonęło aż pod niebo. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/20/40 Lecz sześciuset mężów zawróciło i uciekało na pustynię do skały Rimmon, i pozostali tam przy skale Rimmon przez okres czterech miesięcy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/20/47

23194 - Sędziów 19
2023-12-22 20:37:42

Ta jego nałożnica poróżniła się z nim i odeszła od niego do domu swego ojca, do Betlejemu judzkiego, i przebywała tam przez cztery miesiące. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/19/2 Lecz mąż ten nie chciał już nocować i ruszył w drogę i doszedł aż do okolic naprzeciw Jebus, to jest Jeruzalemu, a z nim para objuczonych osłów i jego nałożnica także. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/19/10 Lecz jego pan rzekł do niego: Nie skręcimy do obcego miasta, gdzie nie ma synów izraelskich, lecz pojedziemy aż do Gibei. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/19/12 Lecz mężowie ci nie chcieli go usłuchać, więc ten mąż wziął jego nałożnicę i wyprowadził ją do nich na dwór; obcowali z nią cieleśnie i gwałcili ją przez całą noc aż do rana, a puścili ją dopiero, gdy wschodziła zorza. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/19/25
Ta jego nałożnica poróżniła się z nim i odeszła od niego do domu swego ojca, do Betlejemu judzkiego, i przebywała tam przez cztery miesiące. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/19/2 Lecz mąż ten nie chciał już nocować i ruszył w drogę i doszedł aż do okolic naprzeciw Jebus, to jest Jeruzalemu, a z nim para objuczonych osłów i jego nałożnica także. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/19/10 Lecz jego pan rzekł do niego: Nie skręcimy do obcego miasta, gdzie nie ma synów izraelskich, lecz pojedziemy aż do Gibei. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/19/12 Lecz mężowie ci nie chcieli go usłuchać, więc ten mąż wziął jego nałożnicę i wyprowadził ją do nich na dwór; obcowali z nią cieleśnie i gwałcili ją przez całą noc aż do rana, a puścili ją dopiero, gdy wschodziła zorza. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/19/25

23193 - Sędziów 18
2023-12-21 20:40:49

A gdy byli w pobliżu domu Micheasza, poznali głos młodzieńca Lewity, wstąpili tam więc i rzekli do niego: Kto cię tutaj sprowadził? Co tutaj robisz? I co tu masz za sprawę? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/3 Szło tedy tych pięciu mężów dalej i przybyli do Laisz. I zobaczyli, że lud, który w nim mieszka, żył beztrosko, na modłę Sydończyków, cicho i spokojnie, że niczego im nie brakowało z tego, co jest na ziemi, owszem nawet mieli dostatki. Będąc zaś z dala od Sydończyków, z nikim też nie mieli żadnej sprawy spornej. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/7 Gdy zaś oni weszli do domu Micheasza i zabierali posąg, i efod kapłański, i bożki domowe, i posąg lany, rzekł do nich kapłan: Cóż to robicie? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/18 Gdy potem synowie Dana ruszyli w dalszą drogę, Micheasz widział, że oni są od niego silniejsi, zawrócił więc i poszedł do swojego domu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/26 I wznieśli sobie synowie Dana posąg boga, a kapłanami plemienia Danitów byli Jehonatan, syn Gerszoma, wnuk Mojżesza, i jego synowie aż do czasu uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej ziemi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/30
A gdy byli w pobliżu domu Micheasza, poznali głos młodzieńca Lewity, wstąpili tam więc i rzekli do niego: Kto cię tutaj sprowadził? Co tutaj robisz? I co tu masz za sprawę? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/3 Szło tedy tych pięciu mężów dalej i przybyli do Laisz. I zobaczyli, że lud, który w nim mieszka, żył beztrosko, na modłę Sydończyków, cicho i spokojnie, że niczego im nie brakowało z tego, co jest na ziemi, owszem nawet mieli dostatki. Będąc zaś z dala od Sydończyków, z nikim też nie mieli żadnej sprawy spornej. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/7 Gdy zaś oni weszli do domu Micheasza i zabierali posąg, i efod kapłański, i bożki domowe, i posąg lany, rzekł do nich kapłan: Cóż to robicie? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/18 Gdy potem synowie Dana ruszyli w dalszą drogę, Micheasz widział, że oni są od niego silniejsi, zawrócił więc i poszedł do swojego domu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/26 I wznieśli sobie synowie Dana posąg boga, a kapłanami plemienia Danitów byli Jehonatan, syn Gerszoma, wnuk Mojżesza, i jego synowie aż do czasu uprowadzenia do niewoli mieszkańców tej ziemi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/18/30

23192 - Sędziów 17
2023-12-20 22:19:30

I zwrócił swojej matce owe tysiąc sto srebrników. Wtedy rzekła jego matka: Poświęciłam te srebrniki Panu od siebie na rzecz mojego syna, aby zrobiono z tego posąg ryty i lany. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/17/3 W tym czasie nie było króla w Izraelu, każdy robił, co mu się podobało. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/17/6 I rzekł do niego Micheasz: Skąd przybywasz? A ten odpowiedział: Jestem Lewitą z Betlejemu judzkiego, a idę, aby osiedlić się jako obcy przybysz gdziekolwiek się nadarzy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/17/9 Wtedy Micheasz rzekł: Teraz wiem, że Pan będzie mnie darzył powodzeniem, gdyż Lewita został u mnie kapłanem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/17/13
I zwrócił swojej matce owe tysiąc sto srebrników. Wtedy rzekła jego matka: Poświęciłam te srebrniki Panu od siebie na rzecz mojego syna, aby zrobiono z tego posąg ryty i lany. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/17/3 W tym czasie nie było króla w Izraelu, każdy robił, co mu się podobało. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/17/6 I rzekł do niego Micheasz: Skąd przybywasz? A ten odpowiedział: Jestem Lewitą z Betlejemu judzkiego, a idę, aby osiedlić się jako obcy przybysz gdziekolwiek się nadarzy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/17/9 Wtedy Micheasz rzekł: Teraz wiem, że Pan będzie mnie darzył powodzeniem, gdyż Lewita został u mnie kapłanem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/17/13

23191 - Sędziów 16
2023-12-18 17:52:23

Potem poszedł Samson do Gazy i zobaczył tam kobietę nierządną i wstąpił do niej. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/1 Niebawem zakochał się w kobiecie imieniem Dalila w dolinie Sorek. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/4 Wtedy przyszli do niej książęta filistyńscy i rzekli do niej: Omamij go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła i jakim sposobem moglibyśmy go zmóc, związać i pokonać. My zaś damy ci każdy po tysiąc sto srebrników. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/5 Wyjawił jej całą swoją tajemnicę i rzekł do niej: Brzytwa nie przeszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jestem nazyrejczykiem Bożym od mego urodzenia; jeśliby mnie ogolono, odeszłaby mnie moja siła i osłabłbym i stałbym się jak każdy inny człowiek. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/17 Wtedy pochwycili go Filistyńczycy, wyłupili mu oczy i sprowadzili go do Gazy, związawszy go dwoma spiżowymi łańcuchami, i musiał mleć w więzieniu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/21

Potem poszedł Samson do Gazy i zobaczył tam kobietę nierządną i wstąpił do niej.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/1


Niebawem zakochał się w kobiecie imieniem Dalila w dolinie Sorek.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/4


Wtedy przyszli do niej książęta filistyńscy i rzekli do niej: Omamij go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła i jakim sposobem moglibyśmy go zmóc, związać i pokonać. My zaś damy ci każdy po tysiąc sto srebrników.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/5


Wyjawił jej całą swoją tajemnicę i rzekł do niej: Brzytwa nie przeszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jestem nazyrejczykiem Bożym od mego urodzenia; jeśliby mnie ogolono, odeszłaby mnie moja siła i osłabłbym i stałbym się jak każdy inny człowiek.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/17


Wtedy pochwycili go Filistyńczycy, wyłupili mu oczy i sprowadzili go do Gazy, związawszy go dwoma spiżowymi łańcuchami, i musiał mleć w więzieniu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Sedziow/16/21

23190 - Hioba 30
2023-12-17 22:00:19

A teraz śmieją się ze mnie młodsi ode mnie wiekiem, których ojców nie chciałbym postawić przy psach mojej trzody. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/30/1 W nocy czuję przeszywający ból w kościach, dokuczliwe cierpienie nie ustaje. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/30/17 Czy nie płakałem nad utrapionym przez los, a moja dusza nie ubolewała nad biednym? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/30/25

A teraz śmieją się ze mnie młodsi ode mnie wiekiem, których ojców nie chciałbym postawić przy psach mojej trzody.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/30/1


W nocy czuję przeszywający ból w kościach, dokuczliwe cierpienie nie ustaje.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/30/17


Czy nie płakałem nad utrapionym przez los, a moja dusza nie ubolewała nad biednym?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/30/25

23189 - Hioba 29
2023-12-15 11:24:47

Obym był jak za dawnych miesięcy, jak za dni, gdy mnie jeszcze strzegł Bóg https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/2 Gdy moje nogi kąpały się w mleku, a skała, gdym stał na niej, wylewała potoki oliwy https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/6 Gdy zobaczyli mnie młodzi, ustępowali mi miejsca, podczas gdy sędziwi, dźwignąwszy się ze swoich miejsc, stali https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/8 Bo uratowałem ubogiego, gdy wołał o pomoc, sierotę i każdego, kto nie miał opiekuna. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/12 Gdy do nich przychodziłem, siadałem na głównym miejscu, przebywałem wśród nich jak król wśród swoich wojowników. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/25

Obym był jak za dawnych miesięcy, jak za dni, gdy mnie jeszcze strzegł Bóg

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/2


Gdy moje nogi kąpały się w mleku, a skała, gdym stał na niej, wylewała potoki oliwy

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/6


Gdy zobaczyli mnie młodzi, ustępowali mi miejsca, podczas gdy sędziwi, dźwignąwszy się ze swoich miejsc, stali

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/8


Bo uratowałem ubogiego, gdy wołał o pomoc, sierotę i każdego, kto nie miał opiekuna.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/12


Gdy do nich przychodziłem, siadałem na głównym miejscu, przebywałem wśród nich jak król wśród swoich wojowników.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Joba/29/25

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie