Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23112 - Nehemiasza 2
2023-07-26 21:52:04

W miesiącu Nisan, w dwudziestym roku panowania króla Artakserksesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/2/1 Nehemiasz najwyraźniej modlił się przez 3 miesiące od 9 miesiąca Kislew po 1 miesiąc Nisan. bardzo krótka modlitwa, np. Boże pomóż A król rzekł do mnie: Czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/2/4

W miesiącu Nisan, w dwudziestym roku panowania króla Artakserksesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/2/1

Nehemiasz najwyraźniej modlił się przez 3 miesiące od 9 miesiąca Kislew po 1 miesiąc Nisan.


bardzo krótka modlitwa, np. Boże pomóż

A król rzekł do mnie: Czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/2/4

23111 - Nehemiasza 1
2023-07-25 12:47:00

Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Gdy w miesiącu Kislew roku dwudziestego przebywałem w twierdzy Susa http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/1/1 A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/1/4

Słowa Nehemiasza, syna Chakaliasza: Gdy w miesiącu Kislew roku dwudziestego przebywałem w twierdzy Susa

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/1/1


A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Nehemiasza/1/4

23110 - Marka 5
2023-07-20 20:03:48

I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/5/1 Odszedł więc i począł opowiadać w Dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus; a wszyscy się zdumiewali. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/5/20 A Jezus poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/5/30

I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/5/1Odszedł więc i począł opowiadać w Dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus; a wszyscy się zdumiewali.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/5/20


A Jezus poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/5/30

23109 - Marka 4
2023-07-19 21:09:37

Albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie i to, co ma, odebrane. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/4/25 4:26 I mówił: Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. 4:27 A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie jak. 4:28 Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. 4:29 A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo.

Albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie i to, co ma, odebrane.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/4/25


4:26

I mówił: Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię.

4:27

A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie jak.

4:28

Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie.

4:29

A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo.

23108 - Marka 3
2023-07-18 23:12:10

I wstąpił znowu do synagogi; a był tam człowiek z uschłą ręką. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/1 Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, i nadał im imię: Boanerges, co znaczy: Synowie Gromu, https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/17 A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/9/54 I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia moi. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/34 Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/7/5

I wstąpił znowu do synagogi; a był tam człowiek z uschłą ręką.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/1


Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, i nadał im imię: Boanerges, co znaczy: Synowie Gromu,

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/17


A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Lukasza/9/54


I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia moi.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/3/34


Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/7/5

23107 - Marka 2
2023-07-17 22:11:58

I znowu, po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/2/1 A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/2/17 Ponadto rzekł im: Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/2/27

I znowu, po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/2/1


A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/2/17


Ponadto rzekł im: Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/2/27

23106 - Marka 1
2023-07-12 17:43:47

A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/1/14 I zaraz powołał ich; a oni, pozostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, z najemnikami w łodzi, poszli za nim. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/1/20 A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli, i opętanych przez demony. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/1/32 Ale on, odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz, tak iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustych. I schodzili się do niego zewsząd. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/1/45

A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/1/14


I zaraz powołał ich; a oni, pozostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, z najemnikami w łodzi, poszli za nim.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/1/20


A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli, i opętanych przez demony.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/1/32


Ale on, odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz, tak iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustych. I schodzili się do niego zewsząd.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Marka/1/45

23105 - Ezdrasza 10
2023-07-11 13:24:10

Kto zaś w ciągu trzech dni się nie zjawi zgodnie z zarządzeniem przełożonych i starszych, tego całe mienie zostanie obłożone klątwą, on sam zaś zostanie wyłączony ze zgromadzenia tych, którzy powrócili z niewoli. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/10/8 Zgromadzili się zatem w ciągu trzech dni wszyscy mężczyźni z Judei i Beniamina w Jeruzalemie, a było to dwudziestego dnia dziewiątego miesiąca. Cały lud usiadł na dziedzińcu świątyni Bożej, drżąc z przejęcia się tą sprawą i z powodu deszczów. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/10/9 Jednakże ludu tu dużo i jest pora deszczowa, więc nie można stać na dworze; nie jest to także sprawa do załatwienia w jeden lub dwa dni, gdyż jest nas wielu, którzy w tej sprawie zgrzeszyliśmy. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/10/13 Wszyscy oni pojęli za żony kobiety obcoplemienne, a teraz odprawili i żony, i dzieci. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/10/44

Kto zaś w ciągu trzech dni się nie zjawi zgodnie z zarządzeniem przełożonych i starszych, tego całe mienie zostanie obłożone klątwą, on sam zaś zostanie wyłączony ze zgromadzenia tych, którzy powrócili z niewoli.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/10/8


Zgromadzili się zatem w ciągu trzech dni wszyscy mężczyźni z Judei i Beniamina w Jeruzalemie, a było to dwudziestego dnia dziewiątego miesiąca. Cały lud usiadł na dziedzińcu świątyni Bożej, drżąc z przejęcia się tą sprawą i z powodu deszczów.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/10/9


Jednakże ludu tu dużo i jest pora deszczowa, więc nie można stać na dworze; nie jest to także sprawa do załatwienia w jeden lub dwa dni, gdyż jest nas wielu, którzy w tej sprawie zgrzeszyliśmy.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/10/13


Wszyscy oni pojęli za żony kobiety obcoplemienne, a teraz odprawili i żony, i dzieci.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/10/44

23104 - Ezdrasza 9
2023-07-10 12:16:22

Brali bowiem ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów, tak że święte potomstwo zmieszało się z ludami tych ziem, a w tym wiarołomstwie przodowali naczelnicy i przełożeni. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/9/2 Czy mamy znowu przekraczać twoje przykazania, spowinowacając się z tymi obrzydliwymi ludami? Czy nie popadniesz w gniew na nas aż do całkowitej zagłady, aby żadna resztka nie ocalała? https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/9/14 Panie! Boże Izraela! - Ty jesteś sprawiedliwy, że chociaż resztka z nas ocalała, jak to jest dzisiaj. Oto stoimy przed twoim obliczem splamieni winą, choć nie godzi się nam z tego powodu stać przed twoim obliczem. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/9/15 Każdy zaś, kto zakonu twego Boga i prawa królewskiego dokładnie nie wykona, niech będzie doraźnie skazany albo na śmierć, albo na wygnanie, albo na grzywnę, albo na więzienie. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/7/26

Brali bowiem ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów, tak że święte potomstwo zmieszało się z ludami tych ziem, a w tym wiarołomstwie przodowali naczelnicy i przełożeni.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/9/2


Czy mamy znowu przekraczać twoje przykazania, spowinowacając się z tymi obrzydliwymi ludami? Czy nie popadniesz w gniew na nas aż do całkowitej zagłady, aby żadna resztka nie ocalała?

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/9/14


Panie! Boże Izraela! - Ty jesteś sprawiedliwy, że chociaż resztka z nas ocalała, jak to jest dzisiaj. Oto stoimy przed twoim obliczem splamieni winą, choć nie godzi się nam z tego powodu stać przed twoim obliczem.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/9/15


Każdy zaś, kto zakonu twego Boga i prawa królewskiego dokładnie nie wykona, niech będzie doraźnie skazany albo na śmierć, albo na wygnanie, albo na grzywnę, albo na więzienie.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/7/26

23103 - Ezdrasza 8
2023-07-07 17:54:19

Wreszcie z niewolników świątynnych, których Dawid i książęta oddali na posługi Lewitom, dwustu dwudziestu niewolników; wszyscy oni byli podani imiennie. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/8/20 A wyruszyliśmy znad rzeki Ahawa dwunastego dnia pierwszego miesiąca, aby pójść do Jeruzalemu. I była nad nami ręka naszego Boga, On też wybawił nas w drodze od nieprzyjaciół i zbójców. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/8/31

Wreszcie z niewolników świątynnych, których Dawid i książęta oddali na posługi Lewitom, dwustu dwudziestu niewolników; wszyscy oni byli podani imiennie.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/8/20


A wyruszyliśmy znad rzeki Ahawa dwunastego dnia pierwszego miesiąca, aby pójść do Jeruzalemu. I była nad nami ręka naszego Boga, On też wybawił nas w drodze od nieprzyjaciół i zbójców.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Ezdrasza/8/31

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie