Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

84 - Rodzaju 3:1
2021-05-23 16:30:02

A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Mojzeszowa/3/1

A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Mojzeszowa/3/1

83 - 3 Jana 8
2021-05-23 15:49:37

My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/3-List-Jana/1/8

My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/3-List-Jana/1/8

82 - 2 Koryntian 1:4
2021-05-23 15:19:42

Który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-do-Koryntian/1/4

Który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-do-Koryntian/1/4

81 - 2 Piotra 3:12
2021-05-23 14:08:59

Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-Piotra/3/12

Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się?

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-Piotra/3/12

80 - Hebrajczyków 6:19
2021-05-22 17:07:10

Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, siegającej aż poza zasłonę http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Hebrajczykow/6/19

Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, siegającej aż poza zasłonę

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Hebrajczykow/6/19

79 - Hebrajczyków 11:1
2021-05-22 15:15:34

A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Hebrajczykow/11/1

A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Hebrajczykow/11/1

78 - Rzymian 5:5
2021-05-22 08:38:24

A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Rzymian/5/5

A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-do-Rzymian/5/5

77 - Jakuba 4:15
2021-05-22 08:25:35

Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Jakuba/4/15

Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/List-Jakuba/4/15

76 - Jana 1:47
2021-05-21 10:22:49

A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/1/47

A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Jana/1/47

75 - 2 Samuela 6:20
2021-05-21 10:07:43

Gdy Dawid powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom, wyszła na jego spotkanie Michal, córka Saula, i rzekła: Jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic swoich wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekkoduch. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Samuela/6/20

Gdy Dawid powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom, wyszła na jego spotkanie Michal, córka Saula, i rzekła: Jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic swoich wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekkoduch.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Samuela/6/20

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie