Biblijne przemyślenia

Moje przemyślenia po przeczytaniu fragmentów Pisma Świętego


Odcinki od najnowszych:

23032 - Mateusza 11
2023-02-23 21:22:58

Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/11/14 Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: Demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/11/18 Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/11/28

Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/11/14

Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: Demona ma.

Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/11/18

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ewangelia-Mateusza/11/28

23031 - 1 Kronik 20
2023-02-22 16:32:22

Ludzi, którzy byli w niej, kazał wyprowadzić i przeznaczył do robót przy piłach żelaznych, kilofach i toporach. Tak zrobił Dawid ze wszystkimi miastami ammonickimi, po czym powrócił Dawid i cały lud zbrojny do Jeruzalemu. https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/20/3 Lud też, który był w nim, wywiódł, i dał ich potrzeć piłami i wozami żelaznemi, i porąbać siekierami. Takci uczynił Dawid wszystkim miastom synów Ammonowych, i wrócił się Dawid ze wszystkim ludem do Jeruzalemu. http://biblia-online.pl/Biblia/Gdanska/1-Kronik/20/3

Ludzi, którzy byli w niej, kazał wyprowadzić i przeznaczył do robót przy piłach żelaznych, kilofach i toporach. Tak zrobił Dawid ze wszystkimi miastami ammonickimi, po czym powrócił Dawid i cały lud zbrojny do Jeruzalemu.

https://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/20/3

Lud też, który był w nim, wywiódł, i dał ich potrzeć piłami i wozami żelaznemi, i porąbać siekierami. Takci uczynił Dawid wszystkim miastom synów Ammonowych, i wrócił się Dawid ze wszystkim ludem do Jeruzalemu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Gdanska/1-Kronik/20/3

23030 - 1 Kronik 19
2023-02-20 15:43:22

Gdy zaś Ammonici widzieli, że są znienawidzeni przez Dawida, wysłał Chanun i Ammonici tysiąc talentów srebra, aby wynająć za nie z Aram-Nacharaim i z Aram-Maaka oraz z Soby wozy wojenne i jeźdźców. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/19/6 Gdy Aramejczycy widzieli, że zostali pobici przez Izraelitów, wyprawili posłów i sprowadzili Aramejczyków, którzy byli z tamtej strony Rzeki, a którym przewodził Szofak, wódz zastępu Hadadezera. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/19/16

Gdy zaś Ammonici widzieli, że są znienawidzeni przez Dawida, wysłał Chanun i Ammonici tysiąc talentów srebra, aby wynająć za nie z Aram-Nacharaim i z Aram-Maaka oraz z Soby wozy wojenne i jeźdźców.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/19/6

Gdy Aramejczycy widzieli, że zostali pobici przez Izraelitów, wyprawili posłów i sprowadzili Aramejczyków, którzy byli z tamtej strony Rzeki, a którym przewodził Szofak, wódz zastępu Hadadezera.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/19/16

23029 - 1 Kronik 18
2023-02-17 17:02:19

Potem Dawid pobił Filistyńczyków i ujarzmił ich, i odebrał z rąk Filistyńczyków Gat i jego wioski okoliczne. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/18/1 Benajasz, syn Jehojady, dowodził Kreteńczykami i Pletejczykami, synowie Dawida zaś byli pierwszymi u boku króla. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/18/17

Potem Dawid pobił Filistyńczyków i ujarzmił ich, i odebrał z rąk Filistyńczyków Gat i jego wioski okoliczne.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/18/1

Benajasz, syn Jehojady, dowodził Kreteńczykami i Pletejczykami, synowie Dawida zaś byli pierwszymi u boku króla.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/18/17

23028 - 1 Kronik 17
2023-02-16 21:40:25

A gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: Oto ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a Skrzynia Przymierza Pańskiego pod zasłonami. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/17/1 Usadowię go w moim domu i w moim królestwie na wieki, a tron jego będzie utwierdzonym na wieki. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/17/14 Wtedy odpowiedział Natan Dawidowi: Wszystko, co masz w sercu swoim, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/17/2

A gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: Oto ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a Skrzynia Przymierza Pańskiego pod zasłonami.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/17/1

Usadowię go w moim domu i w moim królestwie na wieki, a tron jego będzie utwierdzonym na wieki.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/17/14

Wtedy odpowiedział Natan Dawidowi: Wszystko, co masz w sercu swoim, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/17/223027 - 1 Kronik 16
2023-02-13 08:05:37

Gdy tedy sprowadzili Skrzynię Bożą i ustawili ją w środku namiotu, który Dawid kazał dla niej rozpiąć, złożyli ofiary całopalne i ofiary pojednania przed Bogiem. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/16/1 Wtedy to, w tym dniu, polecił Dawid po raz pierwszy Asafowi i jego braciom zanucić na cześć Pana tę pieśń: http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/16/7

Gdy tedy sprowadzili Skrzynię Bożą i ustawili ją w środku namiotu, który Dawid kazał dla niej rozpiąć, złożyli ofiary całopalne i ofiary pojednania przed Bogiem.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/16/1

Wtedy to, w tym dniu, polecił Dawid po raz pierwszy Asafowi i jego braciom zanucić na cześć Pana tę pieśń:

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/16/7

23026 - 1 Kronik 15
2023-02-11 19:44:22

Potem Lewici podnieśli Skrzynię Bożą za pomocą drążków na swoje ramiona tak, jak nakazał Mojżesz, zgodnie ze słowem Pana. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/15/15 A gdy Skrzynię Przymierza Pańskiego wnoszono do Miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyglądała oknem i zobaczywszy króla Dawida podskakującego i tańczącego, wzgardziła nim w swoim sercu. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/15/29

Potem Lewici podnieśli Skrzynię Bożą za pomocą drążków na swoje ramiona tak, jak nakazał Mojżesz, zgodnie ze słowem Pana.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/15/15

A gdy Skrzynię Przymierza Pańskiego wnoszono do Miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyglądała oknem i zobaczywszy króla Dawida podskakującego i tańczącego, wzgardziła nim w swoim sercu.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/15/29

23025 - 1 Kronik 14
2023-02-10 08:26:16

Pojął też Dawid więcej żon w Jeruzalemie i zrodził więcej synów i córek. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/14/3 Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce. Także srebra i złota niech wiele nie gromadzi. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/5-Ksiega-Mojzeszowa/17/17 Gdy zaś wszyscy mężowie izraelscy, którzy mieszkali w dolinie, ujrzeli, że Saul i jego synowie pierzchnęli i poginęli, opuścili swoje miasta i pouciekali. Wtedy przyszli Filistyńczycy i zamieszkali w nich. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/10/7 Dawid uczynił tak, jak mu nakazał Bóg, i pobił wojsko filistyńskie od Gibeon aż do Gezer. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/14/16

Pojął też Dawid więcej żon w Jeruzalemie i zrodził więcej synów i córek.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/14/3

Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce. Także srebra i złota niech wiele nie gromadzi.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/5-Ksiega-Mojzeszowa/17/17


Gdy zaś wszyscy mężowie izraelscy, którzy mieszkali w dolinie, ujrzeli, że Saul i jego synowie pierzchnęli i poginęli, opuścili swoje miasta i pouciekali. Wtedy przyszli Filistyńczycy i zamieszkali w nich.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/10/7

Dawid uczynił tak, jak mu nakazał Bóg, i pobił wojsko filistyńskie od Gibeon aż do Gezer.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/14/16

23024 - 1 Kronik 13
2023-02-09 08:27:57

Wywieźli tedy Skrzynię Bożą na nowym wozie z domu Abinadaba, Uzza zaś i Achio prowadzili wóz. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/13/7 I wieźli Skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu; Uzza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Samuela/6/3

Wywieźli tedy Skrzynię Bożą na nowym wozie z domu Abinadaba, Uzza zaś i Achio prowadzili wóz.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/13/7

I wieźli Skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu; Uzza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-Ksiega-Samuela/6/3

23023 - 1 Kronik 12
2023-02-08 20:14:28

Uzbrojeni byli w łuki, umieli zarówno z prawej, jak i z lewej ręki miotać kamieniami i strzelać z łuku, a wywodzili się ze współplemieńców Saula, Beniaminitów; http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/12/2 I tak dzień w dzień przybywało po kilku do Dawida, aby mu pomagać, aż powstał duży obóz, jak obóz Boży. http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/12/23

Uzbrojeni byli w łuki, umieli zarówno z prawej, jak i z lewej ręki miotać kamieniami i strzelać z łuku, a wywodzili się ze współplemieńców Saula, Beniaminitów;

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/12/2

I tak dzień w dzień przybywało po kilku do Dawida, aby mu pomagać, aż powstał duży obóz, jak obóz Boży.

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Kronik/12/23

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie